Delta patrí medzi kľúčové grécke písmená, ktoré sú investormi využívané v súvislosti s obchodovaním opcií.

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať všetkými aspektmi opčného ukazovateľa delta. Po prečítaní tohto článku pochopíte význam delty a budete poznať vlastnosti a vplyv tohto dôležitého opčného gréckeho písmena.

Čo je delta?

Delta je číslo, ktoré definuje, ako sa zmení teoretická hodnota opcie, pokiaľ sa hodnota podkladového aktíva zmení o jednu jednotku. Inými slovami sa jedná o mieru citlivosti opcie na zmenu ceny podkladového aktíva.

Pre put opcie sa používa negatívna delta a pre call opcie pozitívne delta. Pozitívna delta znamená rastúcu cenu opcie pri raste ceny podkladového aktíva a klesajúcu cenu opcie pri poklese ceny podkladového aktíva.

Negatívna delta znamená klesajúcu cenu opcie, keď hodnota podkladového aktíva rastie, a rastúcu cenu opcie, keď hodnota podkladového aktíva klesá. Nižšie je uvedený obrázok, kde je možné nájsť dostupné opcie pre index AEX (EOE). Vidíte, že call opcie majú pozitívne deltu a put opcie negatívne deltu.

Grécke písmeno delta pre jednotlivé opcie na index AEX v platforme TWS
Dostupné opcie pre index AEX (EOE) a delta v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Je dôležité si uvedomiť, že dátum expirácie opcie nemá na deltu významný vplyv. Opcia, ktorá je na peniazoch, má vždy deltu približne 0,5. Delta pre put opciu sa pohybuje medzi 0 a -1, zatiaľ čo delta pre call opciu sa pohybuje medzi 0 a 1.

Nižšie je uvedená opcia na index AEX (EOE). Delta call opcie s realizačnou hodnotou 560 pre každý dátum expirácie je približne 0,48, zatiaľ čo delta put opcie s realizačnou hodnotou 560 pre každý dátum expirácie je približne -0,52.

Delta a call a put opcie na index AEX
Call opcie a put opcie pre index AEX (EOE) a delta v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Delta portfólia

Pre každú pozíciu, ktorú máte otvorenú, je možné vypočítať jej deltu. Pokiaľ poznáte deltu svojej opčnej pozície a vynásobíte ju počtom opčných kontraktov, získate celkovú deltu svojej pozície. Vezmite prosím na vedomie, že delta nie je pevné číslo. Vzhľadom na to, že sa delta v čase mení, je nižšie uvedený výpočet iba teoretickou hodnotou delty.

Napríklad máte 2 kúpne opcie na akciu ABC s deltou 0,3. Celková delta pozícia týchto opcií vo vašom portfóliu je 0,6 (=0,3 x 2).

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Delta a volatilita

Tu je niekoľko faktov o delte a o tom, ako sa toto opčné grécke písmeno chová vo vzťahu k volatilite:

 • Delta put opcia sa pohybuje medzi 0 a -1.
 • Delta call opcia sa pohybuje medzi 0 a 1.
 • Absolútny súčet delty pre call a put s rovnakou strike cenou a dátumom expirácie je vždy rovný 1.
 • Delta put opcie ATM (At the money) sa pohybuje okolo -0,5 bez ohľadu na dátum expirácie.
 • Delta call opcie ATM sa pohybuje okolo 0,5 bez ohľadu na dátum expirácie.
 • Zvýšená volatilita spôsobuje, že delta ITM (In the money) call opcií klesá k 0,5.
 • Zvýšená volatilita spôsobuje, že delta OTM (On the money) call opcií sa zvyšuje v smere k 0,5.
 • Znížená volatilita spôsobuje, že delta ITM call opcií ďalej rastie od 0,5.
 • Znížená volatilita spôsobuje, že delta pri OTM call opciách ďalej klesá od 0,5.

Obchodovanie s neutrálnou deltou

Pokiaľ je v portfóliu niekoľko kombinácií opcií, nie je vždy ľahké získať jasný prehľad o stabilite celého portfólia. Obchodovanie s neutrálnou deltou je tiež známe ako nesmerové obchodovanie. Táto stratégia zaisťuje, že sa hodnota vášho portfólia nebude meniť v dôsledku zmien cien podkladových aktív v portfóliu.

V praxi je ťažké vždy dosiahnuť delta neutrality. Delty vašich pozícií sa menia každým dňom, takže je nutné pravidelne aktívne zasahovať do portfólia, aby delta zostala neutrálna.

Delta neutrálna opčná stratégia

Delta neutrálnu opčnú stratégiu môžete vytvoriť prostredníctvom dlhých alebo krátkych akciových pozícií aj bez nich. Medzi delta neutrálne opčné stratégie bez akcií sa radí napríklad iron condor a strangle. Predpokladajme, že máte opčnú stratégiu bez akcií. Môžete ju urobiť delta neutrálnou tým, že zaujmete dlhú alebo krátku akciovú pozíciu. Pokiaľ máte opčnú stratégiu na akciový index, môžete ju tiež urobiť delta neutrálnou tým, že si vo svojom portfóliu otvoríte dlhú alebo krátku pozíciu na futures.

Aké sú výhody opčnej stratégie s neutrálnou deltou?

 • Možno ju použiť ako prostriedok zaistenia. V dôsledku toho je portfólio menej náchylné na cenové pohyby podkladových produktov.
 • U delta neutrálnej stratégie je možné izolovať ďalšie prvky, ktoré určujú cenu opcie. Príkladom je časová hodnota a implikovaná volatilita. Môžete potom vytvoriť určité opčné stratégie, ktoré napríklad reagujú na časovú hodnotu (theta).

Ako dosiahnuť, aby vaša stratégia bola delta neutrálna?

Pokiaľ chcete, aby sa portfólio s kladnou deltou stalo neutrálne, máte nasledujúce možnosti:

 • Nákup put opcií
 • Predaj call opcií
 • Otvorenie krátkych akciových pozícií. Môže ísť aj o futures na akciový index namiesto akcií.

Pokiaľ chcete, aby sa portfólio s negatívnou deltou stalo neutrálne, máte nasledujúce možnosti:

 • Nákup call opcií
 • Predaj put opcií
 • Otvorenie dlhých akciových pozícií. Môže ísť aj o futures na akciový index namiesto akcií.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Delta: de optiegriek om te begrijpen. LYNX [online]. Vydané 13. 5. 2022 [cit. 27. 7. 2022]. Dostupné tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart