Short selling: predaj cenných papierov nakrátko

Investor obchodujúci akcie na krátko (short selling) v iPad aplikácii LYNX Trading

LYNX vám umožňuje profitovať nielen z rastu cien akcií, ale aj z ich poklesu. Predaj nakrátko sa najčastejšie používa pri akciách. Objavte takmer neobmedzené investičné príležitosti, ktoré vám prináša LYNX.

Predaj nakrátko vám umožňuje predať akcie alebo iné cenné papiere, ktoré nevlastníte. Reagujete na situáciu, keď očakávate, že cena akcie klesne, s tým, že ste pripravení v budúcnosti túto akciu odkúpiť za nižšiu cenu. Shortovať môžete takmer na všetkých burzách od Nemecka cez USA až po Japonsko a Austráliu. Na predaj nakrátko potrebujete maržový účet.


Short selling akcií

Short selling je dostupný v týchto krajinách:

Ukážka zisku pri predaji na krátko.

Európa:

 • Nemecko
 • Belgicko
 • Francúzsko
 • Veľká Británia
 • Taliansko
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Španielsko

Amerika:

 • USA
 • Kanada
 • Mexiko

Ázie:

 • Austrália
 • Hong Kong
 • Japonsko

Short selling: Čo by ste mali vedieť

Čo je short selling (predaj nakrátko)?

Pri predaji nakrátko predávajúci v čase transakcie nevlastní cenné papiere (napríklad akcie). Shortovanie sa zvyčajne vykonáva v situácii, keď sa obchodník domnieva, že podkladové aktívum stratí hodnotu a neskôr ho bude možné odkúpiť za nižšiu cenu. Pri predaji nakrátko sa zisky dosahujú, keď ceny klesajú.

Investor môže shortovať akcie, ETF a dlhopisy. Krátku pozíciu je možné otvoriť aj prostredníctvom derivátov ako sú opcie a futures. Tieto zložité produkty sú však vhodné len pre skúsených investorov, ktorí plne chápu ich fungovanie a riziká spojené s obchodovaním s nimi.

Predaj nakrátko je často špekulatívna stratégia, ktorá sa využíva s cieľom profitovať z očakávaného poklesu cien. Predaj nakrátko sa však môže strategicky využiť aj na zabezpečenie portfólia.

V prípade pevne stanoveného dátumu (najmä v prípade predaja futures kontraktov na krátko ako sú opcie alebo futures) musí predávajúci odkúpiť príslušné cenné papiere najneskôr v deň dodania alebo uplynutia platnosti.

Vo všeobecnosti sa rozlišuje medzi krytými a nekrytými krátkymi predajmi. V prípade krytého predaja nakrátko musia byť cenné papiere požičané vopred. V prípade nekrytého predaja nakrátko to nie je podmienkou.

Predaj nakrátko je vysoko riziková stratégia a mali by ju využívať len investori, ktorí si plne uvedomujú jej riziká.

Ako funguje short selling akcií?

Pri nákupe akcií obchodník zarába vtedy, ak cena akcií od doby ich obstarania vzrastie. V prípade shortovania potom trader profituje z poklesu ich hodnoty. Jeho zisk alebo strata je potom rozdielom medzi cenou, za ktorú akcie predal a za ktorú je následne nakúpil naspäť.

A ako môže predať akcie, ktoré nevlastnia? Na tento účel si požičia cenné papiere od iného účastníka trhu alebo brokera. Po dobu trvania obchodu potom platí za vypožičané akcie poplatok. Po ukončení obchodu vracia vypožičané akcie naspäť majiteľovi. Ak sa mu ich podarilo nakúpiť lacnejšie, než za koľko je predával, obchod bol ziskový. Pri obchodovaní na krátko prostredníctvom LYNX sa akcie automaticky požičiavajú. Investor otvorí krátku pozíciu príkazom na predaj.


Short selling v praxi

Short selling: Príklad ziskového a stratového obchodu

Nasledujúce príklady krátkeho predaja ukazujú scenáre, ktoré môžu pri shortovaní nastať.

Povedzme, že akcia A sa v súčasnosti obchoduje za 100 USD za akciu. My očakávame pokles ceny a preto sa rozhodneme shortovať 100 akcií. Teraz sa pozrime na 2 scenáre, ktoré môžu nastať:

Short selling so ziskom

Predali sme 100 akcií na cene 100 USD. Cena klesne o 10 % na 90 USD. Pre uzavretie našej pozície teraz musíme akcie odkúpiť. Zaplatíme 9 000 USD. Náš celkový zisk teda predstavuje 1 000 USD.

Ukážka zisku pri predaji na krátko.

Short selling so stratou

Predali sme 100 akcií na cene 100 USD. Cena vzrastie o 10 % na 110 USD. Ak sa v tomto okamihu rozhodneme uzavrieť našu pozíciu, musíme akcie odkúpiť za 11 000 USD. Naša strata teda činí 1 000 USD.Graf straty pri predaji na krátko.


Výhody a nevýhody predaja nakrátko

Short selling: výhody a nevýhody

Pre každého investora, ktorý sa zaujíma o predaj nakrátko, je dôležité, aby plne pochopil riziká spojené s touto stratégiou. Nižšie uvádzame prehľad výhod a rizík predaja nakrátko.

Výhody

 • Predaj nakrátko vám dáva príležitosť profitovať z poklesu ceny. Svoju stratégiu môžete rozšíriť o ďalšie obchodné príležitosti.
 • Pomocou predaja nakrátko môžete zabezpečiť svoje portoflio. Otvorením krátkych pozícií voči otvoreným dlhým pozíciám môžete (čiastočne) minimalizovať trhové riziko.
 • Ďalšou výhodou je rýchlosť, s akou môžete profitovať z klesajúcich cien. Zatiaľ čo zvyčajne trhy rastú pomalšie, poklesy trhu sú často rýchle.

Nevýhody

 • Potenciálne straty nie sú obmedzené. Ak máte otvorenú dlhú pozíciu bez použitia marže, môžete stratiť maximálne celú investovanú sumu, ak cena akcie klesne na nulu. Pri shortovaní však môže cena akcie teoreticky rásť donekonečna. Potenciálne straty tak môžu byť teoreticky neobmedzené. V prípade produktov s pákovým efektom sa toto riziko ešte znásobuje pákovým efektom.
 • Za shortovanie platíte úroky. Počas predaja nakrátko sa účtuje úrok, ktorý sa môže výrazne líšiť v závislosti od podkladového aktíva a môže negatívne ovplyvniť potenciálny výnos. Cena, ktorú zaplatíte za požičanie akcií na krátko, je k dispozícii v obchodnej platforme pod pojmom SLB (Stock Load Borrow) úrok.
 • Môže sa od vás vyžadovať vyplácanie dividend. Ak sú počas shortovania akcií vyplatené dividendy, obchodník je povinný odškodniť majiteľa akcií, od ktorého si cenné papiere požičal.
 • Hrozí vám riziko krátkeho stlačenia. V niektorých situáciách hrozí, že sa vaša krátka pozícia rýchlo obráti proti vám. To sa stane, ak obchodníci držiaci krátke pozície začnú tieto akcie nakupovať v rovnakom čase. Dôvodom môžu byť napríklad pozitívne správy alebo dosiahnutie cieľových cien. Potom môže cena akcie prudko vzrásť.

Pre ktorých investorov je predaj nakrátko vhodný?

Predaj akcií nakrátko funguje inak ako nákup akcií. Hoci ide o zrkadlovo opačnú transakciu, riziká sú vyššie. Najmä preto, že teoreticky je možné stratiť viac, ako je hodnota vašej investície.

Predaj akcií nakrátko je vysoko rizikový a vyžaduje si pokročilé znalosti a skúsenosti a vysokú mieru tolerancie voči riziku. Z týchto dôvodov by sa mali investori pred použitím tejto stratégie dôkladne informovať a porozumieť jej mechanizmom.