Frakčné akcie

Obchodujte americké, európske a kanadské zlomkové akcie prostredníctvom online brokera LYNX

Ceny niektorých obľúbených a často obchodovaných akcií (napríklad Booking Holdings, Seaboard alebo International SCA) sa môžu pohybovať až v štvorciferných čiastkach. Pre drobných obchodníkov aj skúsených traderov tak môže byť problém zahrnúť tieto akcie do svojho portfólia. Našťastie existuje riešenie, ako môžete diverzifikovať svoje portfólio aj týmito akciami – frakčné akcie (fractional shares). Vďaka nim môžu investori do cenných papierov investovať aj nižšiu čiastku a nakúpiť tak len časť akcie (napríklad polovicu) bez ohľadu na cenu akcie. 

Otvoriť účet
Investor obchodujúci s frakčnými akciami prostredníctvom online brokera LYNX

Ako obchodovať frakčné akcie? 

Existujú dve možnosti, ako nakúpiť frakčné akcie. Investor môže špecifikovať požadované množstvo akcií (napríklad 0,2) alebo čiastku, z ktorej sa následne počet akcií vypočíta. Pokiaľ čiastka vydelená aktuálnou cenou akcie nedáva celé číslo, do portfólia je pripísaná len časť danej akcie. 

Obchodovanie zlomkových akcií funguje tak, že broker nakúpi celé akcie, ktoré potom proporcionálne prevádza na svojich klientov. Tí sa tak stávajú čiastkovými akcionármi. V prípade vyplácania dividend je potom investorovi vyplatená časť dividendy zodpovedajúca držanému množstvu akcie. Investor môže zlomkové akcie (alebo ich časť) kedykoľvek predať. 

Broker sa zaväzuje, že od investora akcie odkúpi späť za aktuálnu cenu. Za túto službu obvykle nie je účtovaný žiadny dodatočný poplatok. Dôležité je si uvedomiť, že zlomkové akcie sa neobchodujú na burze, ale ide o obchod medzi klientom a brokerom. 

Frakčné akcie: Aké sú hlavné výhody? 

  • Nákup drahých akcií: Vďaka frakčným akciám môžu investori obchodovať aj s akciami s vysokou trhovou hodnotou, ktoré by pre nich inak boli príliš drahé. 
  • Investovanie ľubovoľnej čiastky: Obchodníci môžu investovať požadovanú čiastku (napr. 3 000 USD) bez ohľadu na aktuálnu cenu akcie na burze. 
  • Diverzifikácia portfólia: Vďaka zlomkovým akciám môžete efektívne diverzifikovať svoje portfólio aj s menšími investíciami. 
  • Investujte každý cent: Využite aj malú hotovosť na vašom investičnom účte a investujte ju do frakčných akcií za účelom maximalizácie výnosov. 
Fractional shares
Frakčné akcie: Upozornenie

Upozorňujeme, že pri obchodovaní so zlomkovými akciami (fractional shares) prostredníctvom LYNX je protistranou vašej transakcie spoločnosť Interactive Brokers, ktorá sa nákupom a predajom frakčných akcií zaoberá. Ďalšie informácie o rizikách zlomkových akcií nájdete tu: Risk Notice Fractional Shares (anglicky).


Nákup frakčných akcií: Príklad 

Nákupom zlomkových akcií môžete investovať aj do akcií, ktorých trhová hodnota je aktuálne vyššia ako investovaná čiastka. Pri nákupe tak obdržíte časť akcie s ohľadom na vašu investíciu. 

Prostredníctvom online brokera LYNX máte možnosť nakupovať frakčné akcie amerických, európskych, kanadských akcií a ETF. Na nasledujúcich príkladoch si ukážeme, ako také nákupy akcií môžu prebiehať. 

Zlomkové akcie: Nákup za vopred stanovenú čiastku

US akcie

Predstavte si, že hodláte investovať 4 000 USD rovným dielom do 4 rôznych amerických akcií (na každú vybranú akciu 1 000 USD). Ak za túto čiastku nie je možné kúpiť celú akciu, dostanete zodpovedajúcu časť. 

US akcie Investícia  Cena akcie*  Počet akcií 
Netflix 1 000 USD  394,40 USD2,5355
Tesla 1 000 USD  265,28 USD3,7696
Seaboard 1 000 USD  3 840,00 USD0,2604 
Booking Holdings Inc. 1 000 USD  3 158,33 USD0,3166 
* Uzatváracia cena k 18. 9. 2023 – Výber cenných papierov má iba informatívny charakter a nepredstavuje ponuku, výzvu ani odporúčania na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.

Európske akcie 

Predpokladajme, že chcete investíciu vo výške 5 000 EUR rozdeliť rovnomerne medzi štyri rôzne európske akcie. Inými slovami, do každej z týchto štyroch európskych akcií chcete investovať 1 250 EUR. Pokiaľ čiastka v eurách nevyjde na celé akcie, budú do vášho portfólia pridané zodpovedajúce zlomky. 

Európske akcieInvestícia Cena akcie* Počet akcií 
LVMH  1 250 EUR 742,50 EUR  1,6835
Lotus Bakeries1 250 EUR 7 390,00 EUR 0,1691 
Hermes1 250 EUR 1 874,40 EUR  0,6669
Adidas1 250 EUR 169,60 EUR  7,3703
* Uzatváracia cena k 18. 9. 2023 – Výber cenných papierov má iba informatívny charakter a nepredstavuje ponuku, výzvu ani odporúčania na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.

Zlomkové akcie: Nákup presne daného množstva akcií 

US akcie

Hodláte do svojho portfólia pridať US akcie, ktorých celková cena presahuje váš rozpočet? Môžete nakúpiť len určitú časť daných akcií (napríklad polovicu) a znížiť tak svoju investíciu tak, aby zodpovedala vašim finančným možnostiam. 

US akciaPočet akcií  Cena akcie*Investícia
Microsoft 0,5329,06 USD  164,53 USD 
Apple0,5177,97 USD  88,99 USD
Walmart  0,5163,42 USD 81,71 USD 
Boeing  0,5205,12 USD 102,56 USD 
* Uzatváracia cena k 18. 9. 2023 – Výber cenných papierov má iba informatívny charakter a nepredstavuje ponuku, výzvu ani odporúčania na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.

Európske akcie

Predpokladajme, že chcete do svojho portfólia pridať európske akcie, ale ich cena je pre vás príliš vysoká. Vďaka frakčným akciám môžete napríklad nakúpiť len štvrtinu z každej akcie a znížiť tak výšku svojej investície. 

Európske akciePočet akcií Cena akcie* Investícia
LVMH1 250 EUR742,50 EUR1,6835
Lotus Bakeries1 250 EUR7 390,00 EUR0,1691 
Hermes1 250 EUR1 874,40 EUR0,6669
Adidas 1 250 EUR169,60 EUR7,3703
* Uzatváracia cena k 18. 9. 2023 – Výber cenných papierov má iba informatívny charakter a nepredstavuje ponuku, výzvu ani odporúčania na nákup alebo predaj akéhokoľvek finančného nástroja.

Frakčné akcie: Výhody a nevýhody 

Výhody zlomkových akcií

Frakčné akcie umožňujú zostaviť portfólio aj z takých cenných papierov, ktoré by inak boli pre investora príliš drahé. Do svojho tradingu tak môžete zapojiť aj akcie, ktoré pre vás boli doposiaľ cenovo nedostupné.

Frakčné akcie predstavujú zaujímavú príležitosť pre začínajúcich investorov s menším vstupným kapitálom. Začnite obchodovať aj s menším množstvom peňazí a nájdite rýchlejšie cestu k profitabilnému obchodovaniu. 

Diverzifikácia je jedným zo základov kvalitného portfólia. Vďaka frakčným akciám si môžete dovoliť za rovnakú čiastku do svojho portfólia zahrnúť viac spoločností. Vyberajte akcie naprieč sektormi, rozložte si riziko a nenechajte peniaze na účte ležať ladom.

Dollar-cost averaging (DCA) je investičná stratégia, pri ktorej traderi budujú obchodnú pozíciu pravidelným investovaním fixného množstva peňazí. Vzhľadom na to, že akcie sa obvykle obchodujú s presnosťou na dve desatinné miesta, je s fixnou čiastkou zriedka možné nakúpiť celé akcie. Vďaka zlomkovým akciám však môžete investovať celú čiastku až do posledného centu.

Nevýhody zlomkových akcií

Zlomkové akcie nie sú dostupné pre všetky akciové tituly. Výber zlomkových akcií je tak menší, než keby ste obchodovali celé akcie.

Likvidita u zlomkových akcií je nižšia. Nemusia sa obchodovať tak často ako celé akcie. Broker tiež môže čakať, kým sa nahromadí dostatok príkazov na nákup, aby mohol nakúpiť celé akcie. To môže znížiť rýchlosť vykonávania príkazov a môžu byť vykonané s oneskorením. 

Držitelia zlomkových akcií nemajú hlasovacie právo v spoločnostiach, ktorých akcie vlastnia. 

Frakčné akcie nie sú prevoditeľné k inej brokerskej spoločnosti.Frakčné akcie: Časté otázky

Ako fungujú zlomkové akcie?

Frakčné akcie umožňujú investovať do akcií spoločností, ktoré si investor nemôže dovoliť za plnú cenu akcií. Zlomkové akcie taktiež umožňujú diverzifikáciu portfólia. Vďaka nim je možné za rovnakú čiastku zainvestovať do viacerých spoločností. 

Môžete si kúpiť zlomok akcie na základe výšky hotovosti, ktorú určíte. Pokiaľ napríklad chcete zainvestovať 500 USD, ale cena danej akcie je aktuálne 1 000 USD, môžete kúpiť polovicu akcie. 

Mám záujem obchodovať frakčné akcie. Musím niekde túto možnosť aktivovať?

Každý klient, ktorý má investičný účet prostredníctvom online brokera LYNX, môže obchodovať zlomkové akcie bez nutnosti ďalšej aktivácie. 

Frakčné obchodovanie: Aké produkty je možné obchodovať?

Online broker LYNX umožňuje frakčne obchodovať vybrané americké, kanadské a európske akcie a ETF. 

Je možné obchodovať frakčné akcie prostredníctvom LYNX+ alebo API? 

Frakčné obchodovanie je podporované cez FIX/CTCI, ale v súčasnosti nie cez API a LYNX+. Na obchodovanie zlomkových akcií je vyžadovaná verzia TWS Build 979 alebo novšia. 

Aké sú poplatky spojené so zlomkovými akciami? 

Pre fractional shares platí rovnaká štruktúra poplatkov ako pre bežné obchodovanie s akciami. Všetky poplatky spojené s obchodovaním s akciami nájdete na našich webových stránkach Poplatky.

Aké typy príkazov môžem použiť pri obchodovaní frakčných akcií? 

Možno použiť príkazy Limit, Limit if Touched, Market, Market if Touched, Stop, Stop Limit, Stop – Trailing Stop, Stop – Trailing Stop Limit, Trailing Limit if Touched and Trailing Market if Touched. 

Poznámka: Prikazy typu At the Opening a At the Close nie sú u frakčných akcií možné. 

Ako je to u frakčných akcií s dividendami? 

Aj u zlomkových akcií máte nárok na dividendy. Vzorec pre výpočet vychádza z počtu akcií x výšky dividendy (napr. 0,85 akcií x 0,75 = 0,6375 USD).

Viac Menej