Dokumenty

Všeobecné obchodné podmienky LYNX a ďalšie dohody

V dokumentoch, ktoré dostanete pri otvorení obchodného účtu prostredníctvom online brokera LYNX, sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky a ďalšie dohody. Na tejto stránke nájdete všetky dokumenty, ktoré sú dôležité z hľadiska obchodného vzťahu so spoločnosťou LYNX. Naše podmienky a zmluvy si môžete stiahnuť ako súbor PDF a uložiť ich do svojho počítača. Odporúčame všetky potrebné dokumenty pozorne prečítať a uschovať a pravidelne túto sekciu navštevovať.

DokumentySlovenčinaAngličtina
Informačné memorandum k uplatňovaniu opatrení proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu ("AML / CFT")Stiahnutie PDFStiahnutie PDF
Pravidla používania majetkového účtu / Asset account: Rules for usingStiahnutie PDF
Obmedzenie obchodovania CFDStiahnutie PDF
Kľúčový informačný dokument (PRIIPs & KIDs) Stiahnutie PDF
ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investorsStiahnutie PDF
Formuláre Angličtina
W-8BENStiahnutie PDF
W-8BEN-EStiahnutie PDF
W-8IMYStiahnutie PDF
W-9Stiahnutie PDF

Oznámenie kľúčových informácií (KIDs) – OTC futures na kovy

DokumentySlovenčina
Futures na meď triedy A Long/ShortStiahnuť PDF
Futures na vysoko kvalitný primárny hliník Long/ShortStiahnuť PDF
Futures na olovo Long/ShortStiahnuť PDF
Futures na špeciálny vysoko kvalitný zinok Long/ShortStiahnuť PDF
Futures na cín Long/ShortStiahnuť PDF

Oznámenie kľúčových informácií (KIDs) – OTC kovy

DokumentySlovenčina
Spotové zlato obchodované v LondýneStiahnuť PDF
Spotové striebro obchodované v LondýneStiahnuť PDF

Oznámenie kľúčových informácií (KIDs) – CFDs

Rozdielové zmluvy sú komplexné finančné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 63.0% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa k vzniku straty. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

DokumentySlovenčina
CFD na akcie Long/ShortStiahnuť PDF
CFD na akciové indexy Long/ShortStiahnuť PDF
CFD na FX Long/ShortStiahnuť PDF
CFD na zlato Long/ShortStiahnuť PDF
CFD na striebro Long/ShortStiahnuť PDF
DokumentySlovenčinaAngličtina
Vlastnosti produktu - AkcieAkcie
Vlastnosti produktu - CFDCFD
Vlastnosti produktu - ETFETF
Vlastnosti produktu - ForexForex
Vlastnosti produktu - FuturesFutures
Vlastnosti produktu - OpcieOpcie
Základné dokumentySlovenčinaAngličtina
Podmienky používania pre TeamViewerStiahnutie PDF
Vyhlásenie o ochrane osobných údajovStiahnutie PDF
Zhrnutie politiky vybavovania sťažnostíStiahnutie PDF
Summary LYNX Conflict of Interest Policy / Zhrnutie politiky konfliktu záujmov spoločnosti LYNXStiahnutie PDF
Ochrana peňažných prostriedkov a cenných papierov klientov/Protection of clients' funds and securitiesStiahnutie PDFStiahnutie PDF
Miesta vykonávania príkazov / Places of execution of ordersStiahnutie PDFStiahnutie PDF
Převod akciíStiahnutie PDFStiahnutie PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2019Stiahnutie PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2020Stiahnutie PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2021Stiahnutie PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2022Stiahnutie PDF
The Top 5 Entities to which client orders were routed 2023Stiahnutie PDF
Whistleblowing PolicyStiahnutie PDF
Summary of Remuneration PolicyStiahnutie PDF