Vega a jej význam pre obchodovanie opcií
Vega je ďalším gréckym písmenom, ktoré je dôležité pre obchodníkov s opciami. Keďže sú ceny opcií založené aj na očakávaných cenových výkyvoch podkladového aktíva, dôležitú úlohu zohráva volatilita. Pre interpretáciu gréckeho písmena Vega je však dôležité vedieť, že volatilita predstavuje očakávaný rozsah kolísania ceny podkladového aktíva do dátumu exspirácie.
 
V tomto článku si priblížime grécke písmeno Vega a jeho význam pre obchodovanie opcií. Ak hľadáte brokera pre obchodovanie opcií, kliknite sem.

Čo je to Vega?

Vega opcie udáva, o koľko sa zmení cena opcie pri zmene volatility. Pokles volatility napríklad spôsobí, že cena podkladového aktíva sa bude pohybovať menej, čím sa zníži cena opcií naviazaných na toto aktívum.

Ak sa volatilita zvyšuje, zväčšuje sa očakávaný rozsah kolísania ceny podkladového aktíva a opcie sa stávajú drahšími. Vega závisí aj od realizačnej ceny a dátumu splatnosti opcie. Opcia s krátkou splatnosťou je zvyčajne menej citlivá na zmeny volatility ako opcia s dlhou splatnosťou. Vega sa zvyčajne vyjadruje ako desatinné číslo, ktoré sa vzťahuje na jednobodovú zmenu implikovanej volatility (očakávanej volatility) opcie.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Vega opcie

Nasledujúca tabuľka uvádza opčnú prémiu, volatilitu na ročnej báze a vegu put opcií na index DAX so zostatkovou splatnosťou 30 dní.

Realizačná cenaOpčná prémiaVolatilitaVega
9.350 €199,2726,8 %10,43
9.450 €231,4225,8 %10,80
9.550 €269,7224,9 %10,98
9.650 €313,6924,0 %10,93
9.750 €367,0223,4 %10,63

Put opcia na index DAX s realizačnou cenou 9 550 má volatilitu 24,9 % a je ocenená prémiou 269,72 EUR. Vega 10,98 znamená, že opčná prémia sa zvýši o 10,98 EUR na 280,7 EUR, ak sa volatilita zvýši o jeden percentuálny bod.

Ak volatilita klesne, hodnota opcie sa zníži. V prípade put opcie na index DAX 9 550 klesne opčná prémia približne o 10,98 €, ak volatilita klesne z 24,9 % na 23,9 %.

Vega u opcie s dátumom exspirácie za 30 a 60 dní.
Vega u opcie s dátumom exspirácie za 30 a 60 dní. Zdroj: LYNX (13. 7. 2023)

Vplyv volatility na cenu opcie závisí aj od dátumu exspirácie opcie. Na obrázku je znázornená vega call opcie na index DAX s realizačnou cenou 9 550 bodov. Modrá čiara znázorňuje vegu opcie s exspiráciou za 60 dní, zatiaľ čo červená čiara znázorňuje vegu tej istej opcie s exspiráciou za 30 dní.

S blížiacim sa dátumom exspirácie opcie sa teda vega zvyšuje. K zmenám volatility však dochádza oveľa rýchlejšie aj u opcií s kratšou splatnosťou. Neočakávaná udalosť má väčší vplyv na volatilitu vzhľadom ku krátkej zostávajúcej dobe splatnosti opcie. Vega je tiež najväčšia u At The Money opcií, ako je vidieť z červenej aj modrej čiary.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Theta (2. 6. 2023); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/options-griechen/theta/

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart