Grécke písmeno théta a časová hodnota opcie

od Tomáš Stráník
Grécke písmeno théta
Théta je ďalším dôležitým  gréckym písmenom. Pre opčných investorov hrá významnú rolu, pretože označuje časovú hodnotu opcií.


V tomto článku si predstavíme grécke písmeno théta a jeho význam pre obchodovanie opcií. Ak hľadáte brokera pre obchodovanie opcií, kliknite sem.

Čo je to théta?

Théta udáva, o koľko klesne hodnota opcie za jeden deň. Ak je napríklad zakúpená call opcia, ktorá je mimo peniaze (Out Of The Money), zaplatená opčná prémia pozostáva len z časovej hodnoty. Vnútorná hodnota je u OTM opcií vždy nulová. Ak opcia nemá v deň exspirácie žiadnu vnútornú hodnotu, nie je uplatnená a zaniká ako bezcenná. Časová hodnota opcie sa od okamihu nákupu opcie rozpadá. Tento proces je spočiatku relatívne pomalý, ale s blížiacim sa dátumom exspirácie sa zrýchľuje.

Théta a časová hodnota opcie

Théta udáva, do akej miery klesne cena opcie, keď sa zostávajúca doba splatnosti skráti o jeden deň. Čím kratší je čas do exspirácie opcie, tým rýchlejšie opcia stráca časovú hodnotu. V prípade dvoch opcií s rovnakou realizačnou cenou, ale s rôznym dátumom exspirácie, je denná strata hodnoty väčšia u opcie s bližším dátumom exspirácie než u opcie s dlhšou dobou platnosti. Približne mesiac pred uplynutím splatnosti časová hodnota opcie exponenciálne klesá. Na druhej strane, u opcie, ktorá má napríklad ešte dvanásť mesiacov do exspirácie, je denná strata časovej hodnoty veľmi malá.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

V tabuľke je uvedená denná théta pre call opcie s realizačnou cenou 9 550 bodov na index DAX a dobou splatnosti 10 až 300 dní. Théta, a teda denná strata časovej hodnoty, je najväčšia u opcie s najkratšou dobou exspirácie. Čím je dátum exspirácie vzdialenejší, tým je hodnota théta menšia. V súlade s tým je strata hodnoty za deň u call opcie s dobou splatnosti 300 dní podstatne nižšia než u call opcie, ktorá vyprší už za 10 dní.

Čas do exspirácie opcieThéta
10 dní-9,27
30 dní-5,40
60 dní-3,85
120 dní-2,75
210 dní-2,01

Théta a opcie

Veľkosť théty sa odvíja od realizačnej ceny opcie s rovnakou splatnosťou. Opcie s vyššou implikovanou volatilitou majú vyššiu thétu. V nasledujúcej tabuľke je uvedená théta put opcií. Podkladovým aktívom použitým pre tento príklad je index DAX. Doba splatnosti put opcií je 10 dní a index DAX je v tomto príklade kótovaný na úrovni 9 550 bodov.

Realizačná cenaOpčná prémiaThéta
9.350 €97,37-8,09
9.450 €135,15-8,75
9.550 €181,51-9,01
9.650 €236,53-8,83
9.750 €299,90-8,25
9.850 €370,95-7,37

Pre put opciu s realizačnou cenou 9 850 bodov je théta -7,37. Táto opcia sa skladá najmä z vnútornej hodnoty (300,00 EUR) a v malej miere z časovej hodnoty (70,95 EUR). Ak uplynie jeden deň, opcia teoreticky stratí hodnotu 7,37 EUR. Pri opčnej prémii 370,95 EUR ide o pomerne malý podiel vo výške približne 2 %. V prípade put opcie s realizačnou cenou 9 350 EUR je théta -8,09 a strata časovej hodnoty v percentuálnom vyjadrení najvyššia (približne 8 %), pretože opčná prémia činí len 97,37 EUR. Okrem toho sa táto prémia skladá výlučne z časovej hodnoty, ktorá rýchlo klesá, ak index DAX neklesá v smere k realizačnej cene opcie. Théta je najväčšia u opcie s hodnotou At The Money a dosahuje hodnotu -9,01.

Keďže plynutie času je nepretržitý proces, théta znižuje hodnotu opcie i v priebehu dňa. Väčšina denného poklesu hodnoty v čase však nastáva medzi zatvorením a otvorením trhov nasledujúceho dňa. Od zavedenia týždenných opcií na index DAX možno tento jav pozorovať na dennej báze.

Théta u opcie s dátumom exspirácie 30 a 60 dní. Zdroj: LYNX (13. 7. 2023)

Na obrázku je znázornená théta pre call opciu na index DAX s realizačnou hodnotou 9 350 bodov na dennej báze. Modrá čiara označuje thétu pre opciu s exspiráciou za 60 dní a červená čiara predstavuje thétu pre opciu s exspiráciou za 30 dní. Théta pre opciu s kratšou dobou exspirácie (červená čiara) je nižšia ako théta pre opciu s exspiráciou 60 dní (modrá čiara). Z grafu tiež vyplýva, že hodnota opcie klesá rýchlejšie s blížiacim sa dátumom exspirácie.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Theta (2. 6. 2023); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/options-griechen/theta/

Vše o možnostech

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.