Inteligentný investor Benjamin Graham

Benjamin Graham je považovaný za otca hodnotového investovania, ktorého základom je dôsledná analýza spoločností, do ktorých sa rozhodol investovať.

Celkom jednoduchá stratégia tohto inteligentného investora sa ukázala ako mimoriadne úspešná. Svojho času jeho metóda bola schopná generovať priemerný výnos až 20% ročne. Grahamov prístup k investovaniu si našiel mnoho nasledovníkov, medzi ktoré sa radí aj samotný Warren Buffett.

Hoci to bude čoskoro už 100 rokov od doby, keď Benjamin Graham svojou stratégiou dokázal zarobiť obrovské bohatstvo, jeho investičné postupy je možné efektívne uplatniť aj v dnešnej dobe a my si ukážeme ako.

Najprv si však pripomeňme významné okamihy z Grahamovho života, ktoré pomohli formovať jeho investičnú filozofiu a stratégiu.

Zo života Benjamina Grahama

Benjamin Graham (1894-1976) sa narodil do pomerne bohatej rodiny. Jeho otec, bol úspešným obchodníkom a vlastnil prosperujúci obchod s nábytkom. Keď ale bolo Benjaminovi 9 rokov, jeho otec zomrel. Jeho matka sa nanešťastie rozhodla zainvestovať rodinné úspory na akciový trh tesne pred panikou v roku 1907, čo viedlo k značnej strate rodinného bohatstva.

Následné dlhodobé finančné problémy jeho rodiny mali zásadný vplyv na formovanie základných pilierov jeho stratégie hodnotového investovania. Volil konzervatívny prístup k investovaniu a sústredil sa na ochranu svojho kapitálu, kedy vždy určitú časť svojho portfólia držal v dlhopisoch.

Po úspešnom absolvovaní Kolumbijskej univerzity, sa budúci autor úspešného literárneho diela, nesúci názov “Inteligentný investor”, rozhodol pokoriť Wall Street. Hoci mu jeho univerzita ponúkla možnosť učiteľskej dráhy, mladý Benjamin sa vo svojich 20 rokoch rozhodol pre prácu v investičnej spoločnosti Newburger, Henderson & Loeb.

Z pomocného poslíčka, ktorý zapisoval burzové údaje na tabuli, sa vďaka svojej usilovnosti a talentu postupom času vypracoval na úspešného investora, ktorý bol na danú dobu schopný zhodnotiť nemalé množstvo peňazí. V roku 1925 bol vraj schopný zarobiť $ 500.000.

Tieto úspechy viedli Benjamina Grahama k tomu, že sa naďalej rozhodol ísť vlastnou cestou. Za zmienku stojí najmä jeho investičná spoločnosť The Graham Joint Account ‘s, ktorú založil so svojím obchodným partnerom Jeromom Newmanom.

Táto spoločnosť vznikla v roku 1926 a počas nasledujúcich troch rokov bola schopná generovať priemerné ročné zhodnotenie 25,7%. Potom ale prišiel rok 1929 a krach na burze a The Graham Joint Account ‘s prišla o 70% kapitálu.

Aj cez tento drvivý prepad sa ale náš inteligentný investor nevzdal a jeho spoločnosti sa podarilo danú stratu vyrovnať už v nasledujúcich piatich rokoch. Vzhľadom k tomu, že samotný akciový trh sa z tohto krachu na burze spamätával dlhých 25 rokov, bol Grahamov návrat fenomenálny.

O tom, že nešlo len o šťastie či náhodu, nás presvedčí nasledujúca tabuľka. Pozrime sa, ako si viedol nielen tento priekopník hodnotového investovania, ale aj študenti a nasledovatelia jeho investičnej stratégie.

Investičné úspechy Benjamina Grahama a jeho nasledovateľov:

 Časové období
Průměrný výnos ročněPrůměrný S&P 500 ročně
Grahams Graham-Newman Corporation21 let20,0 %12,2 %
Walter J. Schloss, WSJ Partnership28 let21,3 %8,4 %
Tom Knapp & Ed Anderson16 let20,0 %7,0 %
Warren Buffett (pre Bershire Hathaway), Buffett Partnership13 let29,5 %7,4 %
Bill Ruane, Sequoia Fund14 let17,2 %10,0 %
Charles Munger’s, Overall Partnership14 let19,8 %5,0 %
Rick Guerin, Pacific Partners Overall Partnership19 let32,9 %7,8 %

Z tabuľky je zrejmé, že Grahamovi aj jeho študentom sa dlhodobo a opakovane podarilo dosahovať priemerného výnosu nad 17% ročne, pričom presvedčivo boli schopní pravidelne prekonávať výsledky samotného S & P 500 indexu.

Akými postupmi a stratégiami ale Graham a jeho nasledovníci daných zhodnotení dosahovali? Na čom je teda metóda “value investing” vlastne založená? Viac nám prezradí jedna z najznámejších kníh o investovaní, ktorá bola doposiaľ napísaná.

Inteligentný investor - biblia hodnotového investovania

Benjamin Graham nebol len úspešným obchodníkom, ale našťastie aj nadaným spisovateľom. A je to práve jeho kniha “Inteligentný investor” (v origináli “The Intelligent Investor”) z roku 1949, ktorá je dodnes povinným čítaním takmer pre každého, kto to s investovaním a obchodovaním akcií myslí vážne.

V tejto knihe nás autor zoznamuje nielen s tajomstvom svojich obchodných úspechov a stratégií, ale najmä aj so svojou investičnou filozofiou, ktorá stojí za všetkými jeho úspechmi. Graham tvrdí, že talent a inteligencia nie sú najdôležitejšími vlastnosťami úspešného investora.

Oveľa dôležitejšia je v tomto ohľade disciplína, schopnosť ovládať emócie a určitá dlhodobá vízia, ktorá nám pomôže prekonať nepriaznivé obdobie, kedy naše investičné stratégie zrovna neprinášajú očakávané výsledky. Na vieru v investorovu obchodnú metódu kladie veľký dôraz.

Quote mark

Benjamin Graham verí, že akciový trh je z krátkodobého hľadiska neefektívny a nepredvídateľný. Cena akcie sa môže v krátkej dobe výrazne odchýliť od jej reálnej hodnoty, bez toho, aby pre to bol nejaký reálny dôvod.

Vo svojej knihe “Inteligentný investor” píše, že dlhodobejší vývoj ceny akcie je oveľa dôležitejší. Aj napriek krátkodobým nepredvídateľným výkyvom, si v dlhšom časovom horizonte cena akcie nájde svoju reálnu hodnotu. Táto myšlienka je základným stavebným kameňom, na ktorom stojí hodnotové investovania.

Potom už len stačí vykonať dôkladnú analýzu, ktorá určí hodnotu spoločnosti, o ktorej akcie máme potenciálny záujem. Príležitosť k nákupu nastáva vtedy, ak je aktuálna trhová hodnota spoločnosti podhodnotená. Vďaka nášmu prieskumu tušíme, že v dlhodobom horizonte by mala cena akcií rásť a so “zľavou” ju nakúpime.

Navyše, ak je cena akcie už výrazne pod skutočnou hodnotou spoločnosti, existuje podľa autora len malé riziko, že bude cena ešte výraznejšie klesať, aj keby rast spoločnosti nedosahoval očakávania.

Graham však zdôrazňuje, že je dôležité sa aj naďalej o stav spoločnosti dôsledne zaujímať a sledovať faktory, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu jej hodnoty.

Inteligentný investor - určovaní hodnoty spoločnosti

Nižšie uvedené kritériá sú tajomstvom Benjamina Grahama, vďaka ktorým bol schopný efektívne určovať skutočnú hodnotu spoločností, do ktorých investoval. A teraz ich ponúkame aj vám:

  • Aktuálny ukazovateľ likvidity: 2 alebo vyšší
  • Dlhodobé záväzky: vyššie ako obežné aktíva
  • Priemerný zisk na akciu za posledné 3 roky: minimálne 1,3násobok priemerného desaťročného zisku na akciu
  • Pomer ceny a výnosov (P / E ratio) za posledné 3 roky: 15 a nižšie
  • Pomer ceny k účtovnej hodnote (P / B ratio) x pomer ceny k výnosom: 22 a vyššie
  • Dve desaťročia nepretržitého vyplácania dividend

K poslednému kritériu si treba povedať, že je na dnešnom trhu takmer nedosiahnuteľné, preto ho mnoho priaznivcov “value investing” metódy pri svojej analýze nezohľadňuje.

Vyhľadávajte akcie ako inteligentný investor

Zaujala vás filozofia Benjamina Grahama? Chceli by ste si vyskúšať metódu jeho hodnotového investovania v praxi?

Skúste potom bezplatné vyhľadávače akcií od Financial Times alebo Guru Focus. Akcie možno ľahko triediť podľa vami zadaných kritérií, alebo využiť zabudovaného filtra, ktorý vám priamo zobrazí vybraté akcie podľa kritérií od Benjamina Grahama.

Ak vás hodnotové investovanie zaujíma, iste vás poteší aj nasledujúci článok. Ten pojednáva o najslávnejšom nasledovníkovi grahamových myšlienok a postupov. O svetoznámom investorovi, ktorému sa s jeho holdingovou spoločnosťou Berkshire Hathaway podarilo dosiahnuť priemerného ročného výnosu 24% za obdobie 32 rokov. Áno, týmto investorom je samotný Warren Buffett.

Benjamin Graham citáty

Najobľúbenejšie citáty Benjamina Grahama

Quote mark