Joel Greenblatt

Investori často hľadajú zložité magické formule, pričom často práve tie najjednoduchšie obchodné stratégie bývajú najefektívnejšie.

Snáď ani neexistuje jednoduchší spôsob investovania, než ktorý používal Joel Greenblatt, zakladateľ slávneho investičného fondu Gotham Capital.

Jeho metóda je opísaná v knihe s názvom “The Little Book That Beats The Market”.

Kniha, ktorá sa stala bestsellerom, je písaná ľahkým a čítavým jazykom, čo nie je nijako prekvapujúce vzhľadom k faktu, že ju Greenblatt napísal pre svojich päť detí. Greenblatt v knihe garantuje investičný úspech za predpokladu, že jeho magická formula bude správne aplikovaná.

Než sa s jeho “magickou formulou” ale bližšie oboznámime, uveďme si najprv niečo zo života tohto úspešného investora, ktorému ostatné prezývajú Joe.

Zo života Joela Greenblatt

Joel Greenblatt sa narodil 13. decembra 1957 v New Yorku. Vyštudoval vyhlásenú Wharton Business School, do ktorej chodil napríklad aj ďalší svetoznámy investor Peter Lynch.

V roku 1985 zakladá investičný fond Gotham Capital, s ktorým v nasledujúcich rokoch dosiahol fenomenálnych úspechov a zapísal sa tak do povedomia širokej verejnosti.

Hoci sa Joel Greenblatt preslávil najmä ako investor, záber jeho aktivít je široký. Ako profesor prednáša od roku 1996 na prestížnej Kolumbijskej univerzite, kde učí svojich žiakov najmä o hodnotovom investovaní.

Tiež je zakladateľom internetového klubu s názvom Value Investors Club, ktorého limitované členstvo je prestížnou záležitosťou. Tento spolok sa sústredí na zdieľanie a vymýšľanie investičných nápadov a stratégií.

Joel Greenblatt je aj filantropom, ktorý prispieva nielen financiami, ale aj svojimi nápadmi najmä na rozvoj a podporu škôl v chudobných štvrtiach v New Yorku. Ide teda o človeka, ktorý sa snaží aplikovať jednoduché princípy, ktoré mu priniesli úspech v investičnom svete, aj do iných odvetví

Joel Greenblatt - investičná filozofia

Podobne ako Warren Buffett alebo Benjamin Graham sa aj autor knihy “The Little Book That Beats The Market” domnieva, že z krátkodobého hľadiska sa trh môže správať iracionálne a nepredvídateľne. Pre úspešné investície je potrebný dlhší časový horizont, kedy sa cena vracia do svojho rovnovážneho stavu a odráža skutočnú hodnotu akcií.

Rovnako tak zastáva názor, že investori by sa pri svojom rozhodovaní mali sústrediť skôr na vlastné investičné metódy a dôkladnú analýzu spoločností, než na odporúčanie mediálnych analytikov a trhové odporúčania samozvaných odborníkov.

“Väčšina akademikov a odborníkov vám poraziť trh nijako nepomôže”

Joel Greenblatt a jeho "magická formula"

Greenblatt sa pri investovaní do akcií sústredí na dve veci:

  • Rentabilitu kapitálu
  • Rentabilitu zisku

Greenblatt sa naozaj drží jednoduchých zrozumiteľných postupov. Ak je stratégia jednoduchá, je aj obchodovateľná.

Cieľom jeho stratégie je nakupovať akcie za nízke ceny. Ak má spoločnosť vysokú rentabilitu kapitálu, znamená to, že má jasnú výhodu oproti konkurencii napr. vďaka príhodnej lokalite, silnému menu alebo možnosti novej a lacnej produkcii.

Význam druhého kritéria Joel Greenblatt opisuje na príklade s predajom žuvačiek.

Na základnej škole, do ktorej chodia jeho syn, predáva chlapec menom Jason žuvačky. Za balenie 5 žuvačiek v obchode zaplatí 25 centov, v škole potom predá za 25 centov jeden kus. Na jednom balíčku teda zarobí $ 1. Za predpokladu, že Jason za deň predá 4 balíčky a predáva ich každý týždeň (36 školských týždňov), za rok zinkasuje $ 720.

Počas šiestich rokov (do nástupu na strednú) by tak Jason zarobil viac než $ 4000! Potom sa opýtal svojho syna: “Synu, keby si mohol u Jasona investovať $ 100 s návratnosťou 50%, urobil by si to?”

Samozrejme že áno! Nemusíte byť vysokoškolským profesorom ekonómie, aby ste pochopili, že tu ide o výraznú zľavu, a teda príležitosť. A to je presne to, čo Joel Greenblatt vyhľadáva na akciových trhoch.

O tom, že jeho jednoduchá magická formula funguje, svedčia výsledky jeho investičného fondu Gotham. V rokoch 1985 až 2005 dosiahol tento investičný fond priemerného zhodnotenia kapitálu vo výške 40% ročne!

“Neverte nikomu, kto je starší ako 30 rokov. A neverte nikomu, komu je 30 rokov alebo menej. “

Joel Greenblatt a tajomstvo jeho "magickej formule"

Greenblatt na výpočet návratnosti kapitálu nepoužíva tradičný vzorec. Normálne sa rentabilita kapitálu spočíta ako podiel čistého zisku voči celkovým aktívam. Greenblatt ale na výpočet používa zisk pred úrokmi a zdanením (tzv. EBIT, Earnings Before Interests and Tax), ktorý potom nedelí celkovými aktívami, ale len hmotným investovaným kapitálom. Ten je rovný súčtu čistého pracovného kapitálu s čistými aktívami. Túto úpravu vykonal preto, že ho primárne zaujíma, koľko kapitálu je potrebné pre každodenný chod firmy.

Pre výnos z akcie potom Greenblatt používa obrátenú hodnotu cena / zisk (P / E ratio). Aj tu používa EBIT namiesto čistého príjmu. Obvykle sa tento ukazovateľ počíta tak, že čistý zisk za posledných 12 mesiacov vydelíme kurzom akcie a množstvom akcií v obehu, avšak Greenblatt prináša niekoľko zmien. Používa hodnotu podniku, ktorá sa skladá z trhovej kapitalizácie plus podnikových dlhopisov. Zaujíma ho totiž, aký by bol výnos, keby bola spoločnosť prevzatá iným majiteľom. Preto je potrebné do obrazu zahrnúť aj dlh. Môžeme to zhrnúť tohto vzorca:

Na základe týchto kritérií potom Joel Greenblatt sleduje a hodnotí 3500 najväčších amerických spoločností.

A ako z takého množstva vyberá tých správnych kandidátov do svojho portfólia? Jeho metóda je opäť veľmi jednoduchá. U oboch sledovaných kritérií si zoradia spoločnosti od najvyšších hodnôt po najnižšiu (napríklad spoločnosť s najvyššou rentabilitou kapitálu dostane poradové číslo 1, druhá najvyššia 2 atď.). Potom spočíta tieto poradové čísla dohromady a zaujíma sa o tie spoločnosti s najnižšou hodnotou (spoločnosť sa, pokiaľ možno v oboch zoznamoch umiestňuje na prvých pozíciách)

Napríklad, ak je spoločnosť na 30 mieste v rentabilite kapitálu a na 80 mieste na zozname rentability zisku, dostane celkové hodnotenie 30 + 80 = 110.

Z takto zoradených spoločností sa potom zameriava na tie s najnižším poradovým číslom.

Zostavte si portfólio ako Joel Greenblatt

Ak vás investičná metóda Joela Greenblatta zaujala a chcete si skúsiť vytvoriť vlastné portfólio, odporúčame vám pozrieť sa na jeho magicformulainvesting.com. Po bezplatnej registrácii je vám tu totiž ponúknutá možnosť sa len pár kliknutiami dostať na zoznam 30 až 50 spoločností, ktoré spĺňajú kritériá výberu, ktoré používa sám autor knihy “The Little Book That Beats The Market”.

Za zmienku stojí tiež stránky gurufocus.com, kde nájdete prednastavený screener vyhľadávajúci akcie presne podľa kritérií Joela Greenblatta.

Môžete samozrejme využiť aj iných akciových screenerov a vyhľadávačov, napríklad finviz.com.

Ak na niektorých vyhľadávačov akcií nemôžete nájsť potrebné kritériá, nezúfajte. Rentabilitu kapitálu možno nahradiť rentabilitou aktív (Return on Assets) a rentabilitu zisku možno nahradiť pomerom ceny a zisku (P / E ratio).

  • Vyberte akcie s rentabilitou aktív vyššou ako 25%
  • Potom vyhľadajte akcie s najnižším pomerom cena / zisk, ale vyhýbajte sa spoločnostiam, kde je cena / zisk menší ako 5. Tohto čísla bolo zrejme dosiahnutá neobvyklými zisky v uplynulom roku.
  • Majte na pamäti, že Joel Greenblatt sa vyhýbal akciám finančných inštitúcií a verejných služieb. Hlavne z toho dôvodu, že tieto odvetvia majú často špecifický spôsob financovania s vyšším dlhom a menším vlastným kapitálom. Tiež si dával pozor na zahraničné spoločnosti, pretože sa ťažšie kontrolujú.

 

“Čím viac som schopný vyberať kvalitných kandidátov do svojho portfólia, tým menej spoločností si vo svojom portfóliu môžem dovoliť.”

 

Joel Greenblatt naozaj kladie dôraz na kvalitné zloženie svojho portfólia. Z toho dôvodu nemusí byť jeho portfólio zložené ani z veľkého počtu spoločností. Často sa stáva, že 5 až 8 spoločností tvorí až 80% jeho portfólia. Ak objavia naozaj mimoriadnu investičnú príležitosť, môžu akcie danej spoločnosti tvoriť až 30% jeho portfólia.

Joel Greenblatt - "magická formula" vyžaduje trpezlivosť!

Autor knihy “The Little Book That Beats The Market”, zdôrazňuje, že trpezlivosť je pre úspech jeho stratégie nevyhnutná.

Často sa jedná o investície, ktoré sú naplánované na desaťročia. Nejedná sa teda rozhodne o investičnú metódu pre netrpezlivých obchodníkov, ktorí očakávajú rýchle výsledky.

Hoci je stratégia z dlhodobého hľadiska úspešná, je nutné sa pripraviť na slabšie obdobie, keď sa jej nebude práve dariť. Za obdobie 17 rokov bola napríklad táto stratégia v priemere horšia ako trh 5 mesiacov z roka a boli aj obdobia, kedy sa stratégiu nedarilo celý rok. Investori by mali byť na také obdobie pripravení a chápať ich ako nevyhnutnosť.

Sám Joel Greenblatt hovorí, že obdobia, kedy sa jednotlivým spoločnostiam nedarí, sú dokonca vítané. Ak by cena akcií len stabilne rástla, znamenalo by to prílev nových a nových investorov, a ešte väčší nárast ceny. Magická formula by prestala fungovať, keby všetci účastníci na trhu mali záujem o rovnaké akcie.

Výkyvy a poklesy v cene sú dôležité, pretože často znamenajú znížený záujem alebo dokonca odliv netrpezlivých investorov. Prehliadané akcie s nízkou cenou často znamenajú najlepšie investičné príležitosti.

Obľúbené citáty od Joela Greenblatt

Quote mark