Pojem ETF sa v posledných rokoch stále viac objavuje v spojení s obchodovaním na burze. Ale rozumejú obchodníci, čo sa pod pojmom obchodovanie ETF skutočne skrýva?

Čo sú ETF? Ako sa obchodujú a akú majú výhodu oproti klasickému investovaniu do akcií či fondov?

V sprievodcovi pre obchodovanie ETF vám vysvetlíme, čo sú ETF, ako fungujú a ako sa dajú obchodovať. Rozoberieme si výhody aj nevýhody investovania do ETF a ukážeme vám typy ETF fondov. Tiež popíšeme európske a americké burzovo obchodované fondy.

Pre každého, kto uvažuje o obchodovaní ETF, je tento sprievodca povinné čítanie.

Čo je ETF?

ETF je skratkou pre burzovo obchodovateľné fondy (z anglického Exchange Traded Fund) a predstavuje relatívne nový a moderný investičný produkt. ETF bývajú niekedy nesprávne nazývané ETF fondy. ETF sa prvýkrát objavili na americkej burze AMEX v roku 1993 a s nástupom nového tisícročia sa záujem o ich obchodovaní výrazne zvýšil.

Ako fungujú ETF fondy?

ETF bývajú tiež označované ako trackery. Z názvu je zrejmé, že tieto produkty kopírujú ceny nejakého podkladového aktíva. Tým môže byť komodita, dlhopis, akciový index alebo kôš iných aktív.

Na rozdiel od podielových fondov, obchodovanie ETF prebieha ako u bežnej akcie na burzových trhoch. ETF majú zvyčajne vyššiu dennú likviditu a nižšie poplatky ako akcie podielových fondov, čo z nich robí atraktívnu alternatívu pre investorov.

Obchodovanie ETF funguje tak, že určitý fond (označovaný spravidla ako emitent) nakúpi určité podkladové aktíva a vydá na to svoje vlastné akcie.

Zoberme si ako príklad S&P 500 index. Ten je zložený z 500 akcií najväčších amerických firiem. Akcie každej firmy sú v indexe zastúpené v inom pomere, navyše sa index pravidelne obmieňa.

Ak by ste si chceli zložiť portfólio, ktoré by zodpovedalo indexu S&P 500, nebolo by to úplne jednoduché, museli by ste neustále sledovať, aké akcie v indexe sú, aký majú pomer a podľa toho tituly nakupovať či predávať – ​​pomerne dosť práce a dosť peňazí stratených na poplatkoch.

Nehľadiac na potrebnú sumu vstupnej investície, keďže nie je možné kupovať zlomky akcií.

Riešením je v takom prípade nakúpiť ETF fond, ktorý vo svojom portfóliu tieto akcie má. Manažment takéhoto fondu už si dal tú prácu s výberom 500 akcií, ktoré tvoria spomínaný S&P 500. Management takéhoto fondu sleduje, keď sa v indexe nejaká akcia obmení a portfólio podľa toho upravuje.

Manažment fondu tým pádom urobil už všetku prácu za vás. Vydal svoje vlastné akcie, ktorých cena úplne pochopiteľne koreluje s cenou indexu S&P 500. Vy, ako investor, potom môžete nakúpiť akcie tohto fondu a získate expozíciu voči indexu S&P 500.

Ako sa ETF obchodujú?

ETF sa obchodujú sa ako klasické akcie. Nákupom ETF nakupujete akcie konkrétneho fondu (emitenta) a obchodovanie s ETF sa príliš nelíši od obchodovania s akciami.

Ako vlastník ETF máte nárok na časť ziskov, ako sú zaplatené úroky alebo vyplatené dividendy a môžete získať zostatkovú hodnotu v prípade likvidácie fondu.

Ťažíte pochopiteľne aj zo zmeny ceny akcií fondu. Existujú ETF, ktoré môžete obchodovať ako na stranu long tak na stranu short. Niektoré ETF sú viac špecifické a je možné ich iba nakupovať.

Vlastníctvo fondu možno ľahko kúpiť, predať alebo previesť podobne ako klasické akcie, pretože ETF sú na rozdiel od podielových fondov obchodované na verejných burzách.

Ako sa líšia ETF fondy od klasických podielových fondov?

Od investície do bežných (podielových) fondov sa ETF líši v niekoľkých základných aspektoch. Prvý z nich je ten, že ETF sú burzovo obchodovateľné. To samo o sebe určuje mnoho charakteristiky, ktoré takéto inštrumenty musia spĺňať. Na ETF fondy možno špekulovať short, čo u podielových fondov možné nie je.

Druhým dôležitým aspektom, ktorý do istej miery súvisí s predchádzajúcim, je skutočnosť, že ETF sú oceňované a obchodované priebežným spôsobom počas celého obchodného dňa. To z nich robí veľmi flexibilný inštrument, ktorý umožnuje investorom nakupovať či predávať bez oneskorenia.

Pri podielových fondov spravidla máte možnosť nakupovať podielové listy len vo vopred určenom termíne. Cena ETF trhov navyše veľmi presne kopíruje ceny podkladových portfólií.

Aké sú výhody a nevýhody obchodovania ETF?

Hlavnou výhodou obchodovania ETF oproti nákupu jednotlivej akcie alebo iného jednotlivého podkladu je samozrejme diverzifikácia a s tým spojené nižšie riziko. Keď mu chcete špekulovať na rast ropného trhu, ale neviete presne, ktorú akciu ťažiarov ropy vybrať alebo nemáte dostatok prostriedkov na nákup futures, je ETF ideálnou voľbou.

Podstatnou výhodou obchodovania ETF sú v porovnaní s investíciami do podielových fondov nižšie poplatky spojené s ich obchodovaním. Pri podielových fondov sa poplatky spojené s obchodovaním pohybujú v rádoch vyšších jednotiek percent.

Poplatky spojené s obchodovaním ETF sú nižšie a väčšinou sú započítané formou zníženia ceny ETF. Ďalej len zaplatíte brokerovi za otvorenie a zatvorenie pozície, pričom tieto poplatky sú rovnaké ako náklady spojené s obchodovaním akcií.

Jednoduchosť pri výbere správneho ETF je ďalšou výhodou. V porovnaní s analýzou akcií, je analýza ETF podstatne jednoduchšie. Pri investovaní do akcií musí človek zvážiť vážiť veľké množstvo premenných.

Samotná fundamentálna analýza akcií je celkom zložitá veda, ktorá vyžaduje dobré porozumenie finančnému výkazníctvu, dobrú znalosť produktov, znalosť konkurencie, znalosť manažmentu a v neposlednom rade znalosť sektora ako takého.

Naproti tomu pri výbere ETF stačí relatívne sedliacka logická úvaha a širšia znalosť trendov. Uvedieme si príklad: Vieme, že v Európe prebieha migračná kríza spojená s nárastom kriminality. Z toho dôvodu sa možno domnievať, že firmy, ktoré vyrábajú rôzne zabezpečovacie systémy, alarmy, mreže a pod. z toho môžu ťažiť.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie a ETF?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií a vybraného ETF.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Namiesto predieranie so stovkami firiem, ktoré takéto produkty dodávajú a vyberať ktorú konkrétnu nakupovať, môžem kúpiť jedno ETF, ktoré zahŕňa desiatky akcií takýchto firiem. Jedným kliknutím tak získam expozíciu voči celému sektoru, ktorý by mohol podľa jednoduchej úvahy v blízkych rokoch prosperovať.

Tým, že ETF drží celé portfólio akcií, rozdrobuje riziko na širšie spektrum. Keď mu jedna akcia v konkrétnom sektore nebude mať potrebnú výkonnosť, vyvážajú ju ostatné akcie. Na druhú stranu toto môže byť v istom zmysle chápané aj ako nevýhoda.

Keď mu nakúpite ETF, kde sú určité tituly, ktorým sa nedarí, potom v porovnaní s akciovým portfóliom, ktoré by ste si mohli postaviť sami len z niekoľkých málo titulov, môže mať ETF horšiu výnosnosť.

Kde sa ETF obchodujú?

ETF sú burzovo obchodovateľné fondy. Obchodujú sa na burzách prakticky po celom svete. Tým, že sú obchodované cez burzové, silne regulované a transparentné trhy, je zaistená vysoká miera dôveryhodnosti a spoľahlivosti.

Kolískou obchodovania ETF je americká burza AMEX, ktorá spustila obchodovanie s týmito typmi inštrumentov už v roku 1993. Prvým fondom, ktorý bol na tejto burze kótovaný, bol SPDR (S & P depositary Receipts) označovaný slangovo ako “SPIDER”.

Ide o jeden z najpopulárnejších ETF fondov na svete, ktorý sa obchoduje dodnes pod tickerom SPY a je viazaný práve na index S&P 500.

Obchodovanie ETF je možné nielen v USA. ETF sa dajú sa obchodovať aj na burzách v Európe, Ázii, či Austrálii.

Aké ETF fondy existujú?

Existuje nespočetné množstvo ETF fondov, ktoré vydávajú akcie, ktoré kopírujú určitý index alebo sektor. Existujú tiež ETF fondy, ktoré kopírujú sektor ropného priemyslu, sektor dopravy, sektoru IT apod.

ETF fondy sa spravidla líšia podľa toho, aké aktíva vo svojom portfóliu majú. Môžeme rozlišovať ETF fondy akciové, komoditné, indexové, dlhopisové, kryptomenové a pod. Každý z nich drží vo svojom portfóliu podkladové aktíva z príslušného segmentu a cena jeho akcií sa odvíja od vývoja celého segmentu.

Niektoré ETF ponúkajú i pákový (multiplikačný) efekt, to znamená, že cena jej akcií sa mení dvakrát či viac rýchlejšie ako cena podkladového portfólia alebo existujú aj tzv. inverzný ETF, ktorých cena sa mení opačne než cena podkladu.

Široká ponuka týchto produktov zabezpečuje, že je možné zobchodovať ľahšie takmer každú investičnú myšlienku.

Aké sú typy ETF fondov?

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na jednotlivé typy ETF.

Komoditné ETF

Ako už názov napovedá, tieto fondy opisujú cenu určitej komodity. Ich portfólio môže byť nasledujúce:

  • akcie firiem, ktoré komoditu ťažia alebo spracúvajú
  • nakúpené futures kontrakty na komodity
  • komodity sú nakúpené spotovo
  • fyzicky danú komoditu držia.

Komoditou môžu byť poľnohospodárske produkty, drahé kovy, energie a pod.

Tieto fondy by sme mohli ďalej deliť práve podľa toho, aká presne aktíva majú vo svojom portfóliu – či akcie, futures či iné kontrakty. Komodity tieto fondy (spravidla drahé kovy) držia fyzicky. Veľmi často tieto fondy nakupujú práve skrze futures kontraktov.

To so sebou nesie určitú záťaž vo forme tzv. Contango, ktoré vďaka neustálej nutnosti rolovať nové expirácie futures zvyšujú správny poplatok a znižujú hodnotu fondu.

Fyzické držanie komodít je skôr výnimočné, takže vo chvíli, keď investor kupuje ETF na zlato tak nekupuje ETF, ktoré držia zlaté tehly uložené v sejfe, ale kupuje ETF ktoré držia aktíva, ktoré sú zlatom kryté.

Najpopulárnejším ETF v tomto sektore je SPDR Gold Shares GLD (zlaté ETF) a United States Oil USO (ropné ETF).

Sektorové ETF

Skladajú sa z akcií firiem v určitom sektore. Pracujú na rovnakej báze ako indexové ETF, kedy konkrétny fond drží kôš akcií konkrétnych firiem vybraného sektora. Najviac sledované sektory sú sektor finančný, sektor biotechnológií, sektor zdravotníctva, sektor energetiky a sektor technológií.

Existujú ale samozrejme aj ďalšie sektory. Môžeme povedať, že možno ísť ďalej a deliť ďalšie subsektory, podľa určitých regiónov. Môže nás zaujímať napríklad sektor dopravy v Nemecku, marihuanový sektor v Severnej Amerike alebo spotrebiteľský sektor v Rusku. To všetko je možné cez ETF veľmi jednoducho zobchodovať.

Indexové ETF

Sú zložené z takých cenných papierov, ktoré kopírujú vybraný akciový index. Na začiatku článku sme spomenuli príklad S&P ETF, ktoré tento index kopíruje, je to tzv. SPY označovaný ako “spider”.

Tento ETF fond drží akcie všetkých 500 spoločností ktoré do S&P 500 spadajú, drží ich v správnom pomere a pokiaľ sa zloženie indexu obmení, fond patrične obmení svoje portfólio. Medzi ďalšie dôležité indexové ETF patrí QQQQ zvaný “cubes”, ktorý kopíruje cenu indexu Nasdaq 100 a DIA, ktorý kopíruje cenu indexu Dow Jones.

Menové ETF

Ide o také ETF fondy, ktoré sa snažia kopírovať vývoj vybraných mien. Môžu to byť fondy, ktoré kopírujú buď iba jednu menu alebo celý kôš mien. Manažéri fondu najčastejšie nakupujú menové futures a preto aj tu – podobne ako u komoditných ETF – je nutné počítať s určitým Contango.

Menové ETF ale môžu vlastniť aj priamo hotovostné depozitá danej meny. Medzi populárne menové futures patrí napr. CurrencyShares Euro Trust (FXE) alebo US Dollar Money Market (LSE).

Pákové ETF

Tieto ETF kopírujú vývoj ceny nejakých podkladových portfólií, ale vďaka pákovému koeficientu, ktorý je ich súčasťou, reagujú na zmeny ceny s väčšou citlivosťou. Je možné nakúpiť ETF, ktoré kopíruje cenu indexu S&P 500 ale reaguje dvojnásobne alebo trojnásobne rýchlejšie.

Tieto ETF trhy sú zložené nielen z akcií daného indexu, ale aj z ďalších produktov ako sú swapy, futures, alebo iné deriváty.

Inverzné ETF

Do tejto kategórie možno radiť ETF, ktoré špekulujú na pokles ceny nejakého aktíva alebo koše aktív, ale samy o sebe reagujú na pohyb podkladu presne opačne. Rad akciových titulov nemožno shortovať alebo sú pozície značne znevýhodnené vďaka platbe úrokom (pozri tzv. “Short interest”).

Takáto ETF potom nahrádzajú tento nedostatok, inverzné ETF porastie v cene, ak podklad bude klesať. Jednoducho možno takéto ETF nakúpiť a ako špekuláciu na býčie trhy. Často sa ETF označujú buď ako bullish (býčie) alebo ako bearish (medvedie), čo reflektuje, na aký smer trhu sa orientujú.

Ako sa líšia európske ETF od amerických ETF?

ETF trhy sa obchodujú prakticky po celom svete, avšak Spojené štáty, ako burzový kolíska tohto titulu, ponúka zďaleka najširší výber rôznych druhov ETF.

Keď mu by sme mali porovnať ETF trhy v Európe a v USA, existujú veľké rozdiely v spôsobe, akým sa tieto trhy vyvíjali. Rozdiely pri jednotlivých kontinentov sú hlavne v tom, kto tieto produkty obchoduje, ako je obchoduje a kde k nim má prístup.

Tu je pár hlavných rozdielov medzi americkým a európskym trhom s ETF.

Na európskom kontinente je všeobecne oveľa menej retailových traderov než je tomu v USA. Z toho dôvodu do ETF trhov v Európe investujú prevažne inštitucionálni investori a celkové objemy obchodov sú v porovnaní s USA násobne menšie.

Rad ETF sa v Európe obchoduje i mimo burzy, tzv. over-the-counter, zatiaľ čo v USA je takto obchodovaná menšina. Reč je predovšetkým práve o veľkých inštitucionálnych investoroch, ktorí svoje pozície otvárajú “cez prepážku” priamo po dohode s brokerom alebo skrze RFQ platformy.

V Spojených štátoch sa väčšina ETF obchoduje cez jednu hlavnú burzu (AMEX) s jedným clearing housom. Obchodovanie ETF v Európe je oveľa viac roztrieštené, pretože je tu viacero búrz pod jednotlivými jurisdikciami. Hlavné európske burzy, na ktorých sa ETF obchoduje, sú London Stock Exchange a Deutsche Burse.

Chcem investovať do ETF, čo mám robiť ďalej?

Začať obchodovať ETF môžete behom niekoľkých dní z pohodlia domova a plne online. Stačí si otvoriť účet u online brokera, ktorý má prístup na akciové burzy.

Začínajúci aj pokročilí investori môžu zbierať inšpiráciu a predovšetkým kvalitné osvedčené poznatky z trhu v obsiahlom investičnom e-booku 11 super stratégií investičných guru, ktorý LYNX ponúka investorom na stiahnutie zadarmo na www.lynxbroker.sk/informacny-balicek/. Objavíte v ňom recepty na úspech, aké využívajú tí najúspešnejší svetoví investori.

Čítajte viac

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart