Keď sa povie futures, nie každý si hneď vybaví, čo to presne znamená. Futures radíme medzi burzovo obchodovateľné inštrumenty, ale na popularite sa tešia ešte len niekoľko posledných rokov. S obchodovaním futures je spojená rada rozdielov oproti obchodovaniu klasických akcií.

Aké sú výhody obchodovania futures? Ako funguje obchodovanie a aké typy futures existujú? Ako začať futures obchodovanie?

V tomto článku vám všetko podrobne vysvetlíme. Ukážeme si, aké existujú typy futures a pozrieme sa na výhody a nevýhody obchodovania tohto burzového inštrumentu. Viete, kto futures obchoduje najčastejšie a s najväčším ziskom? Predstavíme vám jednotlivé skupiny obchodníkov a tiež odporučíme, kde s futures začať.

Po prečítaní tohto sprievodcu budete určite o krok bližšie k tomu, ako začať futures obchodovať. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.

Čo sú futures?

Futures kontrakty (skrátene len futures) sú dohody dvoch strán o smene určitého podkladového aktíva za vopred stanovenú cenu k vopred určenému dátumu.

Sú to zmluvy, ktoré kupujúceho zaväzujú k nákupu určitého aktíva a predávajúceho na predaj daného aktíva. Aktívom, ktoré je možné cez futures kontrakt obchodovať, môžu byť fyzické komodity (ropa, káva, kukurica a pod.), alebo finančné nástroje (akciové indexy).

Dôležité je, že zmluvy o futures podrobne opisujú kvalitu a množstvo podkladového aktíva; sú tzv. štandardizované tak, aby uľahčovali obchodovanie na burze s futures. Niektoré môžu vyžadovať fyzickú dodávku aktíva, zatiaľ čo iné sú vysporiadané v hotovosti.

História futures – alebo ako to všetko začalo?

Futures kontrakty vznikli ako prirodzená reakcia producentov poľnohospodárskych komodít, ktorí si chceli zabezpečiť odbyt svojej úrody za jasnú a vopred určenú cenu, na ktorú nebudú mať vonkajšie meniace sa podmienky vplyv.

Historické pramene hovoria o tom, že prvé zmluvy podobné futures sa objavili už v starovekej Číne okolo roku 4000 pr.n.l. prvé historicky dochované futures zmluvy pochádzajú až zo 17. storočia n.l.

Predstavte si, že ste pestovateľom pšenice v 18. storočí a potrebujete si zaistiť financovanie svojho sezónneho podnikania. Ak chcete vypestovať potrebné množstvo plodiny, potrebujete pochopiteľne financie na prevádzku a správu poľa, platy zamestnancov, opravu strojov, prenájom skladov a pod.

Vy ale toľko nemáte, a preto prídete s nápadom, že niekomu svoju – ešte nevypestovanú – pšenicu predpredáte.

Dokážete si celkom dobre spočítať, koľko ton pšenice môžete vypestovať a koľko vás to bude asi stáť a túto cenu budete požadovať po niekom, kto vašu – zatiaľ nevypestovanú – pšenicu bude chcieť kúpiť.

Dohovoríte sa medzi sebou, že vy ako farmár dodáte potrebné množstvo pšenice (povedzme 100 ton) do vopred stanoveného dátumu v budúcnosti (napr. od dnes presne za jeden rok) za vopred dohodnutú cenu (10 000 grajciarov).

Spísaním takejto dohody vzniká futures kontrakt. S touto zmluvou potom mohol ísť farmár do banky a použiť ju ako istinu pre pôžičku pre svoje podnikanie.

Takáto zmluva bola pochopiteľne výhodná pre obe strany. Farmár si zabezpečí odbyt a získa financie na prevádzku svojho podnikania odberateľ (napríklad majiteľ mlyna) sa nemusí starať a vie, že mu do roka na dvor doveziete 100 ton pšenice a vie vopred koľko za ňou zaplatí.

Pochopiteľne každá minca má dve strany a aj tu sa časom sa ukázalo, že ne vždy sú výhodné pre obe strany. Mohlo sa totiž stať, že v daný rok bolo obrovské sucho a veľká časť úrody bola zničená. Sto ton pšenice nakoniec malo oveľa vyššiu hodnotu, než ktorá bola napísaná v zmluve.

V takom prípade farmár prišiel o veľkú časť potenciálneho zisku, pretože pšenicu musel predať za vopred dohodnutú cenu, aj keď aktuálna cena pšenice bola násobne vyššia. Naopak majiteľ mlyna pekne zarobil, pretože v čase, keď bola pšenica drahá mal zazmluvnené, že 100 ton dostane za vopred dohodnutú cenu.

V priebehu času sa futures kontrakty ukázali ako dobrý nástroj pre špekulovanie so snahou rýchlo zbohatnúť. Začali ich nakupovať aj tí, ktorí nemali s pestovaním pšenice alebo pečením chleba nič spoločné ale žili v nádeji, že ich úroda bude aktuálny rok zlá a oni svoje lacno nakúpené futures predajú drahšie.

Keď sa ale stalo, že úroda naopak bola veľmi vydarená a cena pšenice klesla na minimum, museli kontrakt predať lacnejšie a prijať stratu.

Odtiaľ je už len kúsok na burzové obchodovanie s futures tak, ako ho poznáme teraz. Ešte predtým ale muselo dôjsť k tzv. “štandardizácii” futures. Nie každý farmár mal totiž pšenicu rovnako kvalitnú a nie každý futures kontrakt bol napísaný na dodávku 100 ton presne do roka za cenu 10 000 grajciarov.

Aktuálne burzové obchodovanie futures je špecifické práve pre veľmi jasné pravidlá pokiaľ ide o špecifikáciu konkrétneho futures.

Pochopiteľne sa neobchoduje len s pšenicou, ale s mnohými ďalšími komoditami, a mimo to aj s mnohými finančnými produktmi, ktoré sa môžu nezasväteným javiť pomerne abstraktne. O špecifikáciách a štandardizácii futures si bližšie povieme ďalej.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Aká je špecifikácia futures kontraktov?

Obchodovanie futures kontraktov dnes prebieha cez burzové trhy. Takéto trhy sú všeobecne známe veľmi prísnymi pravidlami, reguláciami a ochrannými opatreniami tak, aby sa zabezpečilo, že ani jedna strana (ani nakupujúci ani predávajúci) nebude nikdy diskriminovaná či akokoľvek znevýhodnená.

Burza je centralizovaný trh, čo znamená, že všetko prebieha “pod jednou strechou” a komodity, ktoré sa obchodujú cez futures kontrakty, majú špecifické charakteristiky.

Ak budete na burze nakupovať futures kontrakt na pšenicu, bude taký kontrakt obsahovať vždy rovnaké množstvo pšenice, jeho cena bude v danom okamihu rovnaká po celom svete a jeho expiračný dátum bude jasne daný a opäť pre všetkých obchodníkov rovnaký a záväzný.

Špecifiká týchto kontraktov nastavuje a stráži burza, takže vy ako obchodník sa o to nemusíte starať. Jeden kontrakt pšenice obchodovaný na burze CME predstavuje 5000 bušlov pšenice. Bušel je stará objemová miera a v prepočte je 5000 bušlov približne 138 ton. Kúpite 1, ak kupujete 138 ton pšenice.

Teraz si možno hovoríte: “Tak moment, ja nechcem aby mi na záhrade niekto zložil 140 ton pšenice!”

Nemusíte sa obávať. Ak budete obchodovať futures kontrakty, ten svoj nakúp predáte vždy oveľa skôr, než by mohlo dôjsť k fyzickému vysporiadaniu, takže vám nikto pšenicu dodávať nebude.

Futures slúžia predovšetkým ku špekulácii než k naozajstnému nakupovaniu komodít. Navyše sú tu určité opatrenia brokerov, ktorá zamedzujú fyzickému vysporiadaniu.

Späť ale k našim špecifikám. Je dôležité vedieť, že každý burzovo obchodovaný futures má jasne definovanú veľkosť, a ešte dôležitejšie je, že nie je možné kúpiť menej. Jeden kontrakt ropy obchodovaný na burze CME napr. predstavuje 1000 barelov ropy (čo je asi 120 000 litrov).

Kúpite ak je jeden kontrakt, kupujete 120 000 litrov ropy. Nemôžete chcieť kúpiť 10 litrov ropy. Musíte vždy kúpiť minimálne jeden celý kontrakt alebo jeho celé násobky.

Burza v špecifikáciách kontraktov stanovuje nielen ich veľkosť, ale aj peňažné vyjadrenie cenovej kotácie. U ropy je cenová kotácia vyjadrená v jednotkách amerických dolárov a v centoch. Ak máme na grafe s futures na ropu cenu 68,59, znamená to, že jeden barel má aktuálne hodnotu 68,59 dolárov.

Ďalej burza stanovuje minimálnu cenovú fluktuáciu. U ropy je to $ 0,01 za barel, čo znamená, že jeden tick (najmenší cenový pohyb v grafe) predstavuje pri otvorenom jednom kontrakte zmenu ceny o 10 dolárov.

Keď je otvorených kontraktov viac, bude sa pohyb násobiť ich počtom. Ak otvoríte 5 kontraktov na futures na rope, potom jeden tick (zmena zo 68,59 na 68,60) bude predstavovať zisk 50 dolárov.

Burza stanovuje aj obchodné hodiny a tzv. premarket a aftermarket, časy, kedy sa síce obchoduje, ale s oveľa menšími objemami. Všeobecne sa odporúča obchodovať v hlavných obchodných hodinách, ktoré sú mierne odlišné pre rôzne kontrakty. Všeobecne možno ale povedať, že sa hlavné obchodné hodiny začínajú o 8:00 – 9:00 ráno a končia o 14:00 – 15:00 amerického času.

Burza stanovuje aj tzv. symbol (ticker), pod ktorým príslušný trh vedie a pod ktorým ho nájdete v obchodnej platforme. Symbol pre ropu je CL (z anglického Crude Oil), symbol pre vykurovací olej je HO (z anglického Heating Oil) apod.

Poslednou dôležitou informáciou, ktorú burza stanovuje, sú tzv. expirácie. Na začiatku sme si povedali, že futures kontrakty majú určitú trvanlivosť. Tomu sa hovorí “expirácia” a značí dátum, dokedy je možné s príslušným kontraktom obchodovať.

Expirácie môžu byť rôzne dlhé (mesačné, štvrťročné a pod.). Po uplynutí expirácie nie je možné s príslušným kontraktom už obchodovať.

Expirácie futures

Vzhľadom k tomu, že expirácia futures je dôležitá téma, pozrieme sa na ňu podrobnejšie. Expirácia značí trvanlivosť kontraktu. Ak vezmeme ako príklad futures na komoditu XY, ktorá má expiráciu 31.10.2018, znamená to, že 31.10.2018 je posledný deň, kedy s kontraktom môžem obchodovať. Potom expiruje, zaniká a nie je možné s ním obchodovať ďalej.

To je dôležité predovšetkým pre obchodníkov, ktorí by chceli držať pozície dlhodobejšie. Vzhľadom k expiračným dátam nie je možné jeden futures držať dlhšie, ako je jeho expirácia. Ak by ste taký kontrakt mali nakúpený, broker vám pozíciu v stanovenom dátume uzavrie za aktuálnu cenu.

Kontraktné mesiace sa zapisujú symbolmi, ktoré definujú príslušnú kontraktnú periódu. Symboly kontraktných mesiacov sa zapisujú za symbolmi trhov. Ak máme trh s ropou so symbolom CL, potom príslušný kontraktný mesiac bude CLM, kde písmeno M značí mesiac jún.

K tomu sa potom ešte pridáva rok, finálny zápis potom môže vyzerať 2018-CLM. Symboly mesiacov si nemusíte pamätať. Ide len o to, aby ste vedeli, čo takýto zápis znamená, keby ste ho niekde videli.

V platforme TWS uvidíte zápisy kontraktných mesiacov prehľadnejšie, platforma vám sama ponúkne menu, z ktorého vyberiete príslušný kontraktný mesiac. Zápis môže vyzerať takto:

 • CL značí trh: ropa (z angl. Crude Oil)
 • Jul značí mesiac: júl (z angl. July)
 • 18 značí rok
 • @NYMEX značí primárnej burzu, na ktorej sa kontrakt obchoduje

Ako funguje obchodovanie futures?

Futures sa vzhľadom na vyššie uvedené (expirácia) niekedy označujú ako “termínované kontrakty”, pretože ich platnosť je validná iba do určitého dátumu v budúcnosti. K zúčtovaniu musí dôjsť do stanoveného dátumu.

Podľa definície futures hovorí, že kupujúca strana je zaviazaná odobrať v stanovenej dobe vopred dané množstvo podkladového aktíva za vopred stanovenú cenu. Ako “podkladové aktívum” si môžeme predstaviť akúkoľvek komoditu (pšenicu, zlato, ropu a pod.) alebo iný finančný inštrument (úrokové miery, akciové indexy a pod.).

Futures kontrakt pre kupujúceho znamená povinnosť fyzicky odobrať podkladové aktívum a pre predávajúceho naopak znamená, že je zaviazaný podkladové aktívum fyzicky dodať.

Na tomto mieste je ale potrebné zdôrazniť, že k fyzickému odovzdaniu zvyčajne nedochádza, pretože pozície sú uzavreté skôr. Kupujúci svoj futures kontrakt odpredá (buď so ziskom alebo so stratou) a predávajúci naopak futures kontrakt odkúpi (buď so ziskom alebo so stratou). Zisk alebo strata je potom daná rozdielom medzi vstupnou a výstupnou cenou.

Tým, že nákupná strana predá a predávajúca strana nakúpi sa pozície vynulujú a k žiadnemu fyzickému dodaniu nedochádza. Rad brokerov (vrátane LYNX) má navyše implementované mechanizmy, ktoré vôbec neumožňujú fyzické dodanie. To znamená, že keby ste nakúpili futures kontrakt na pšenicu a chceli ju držať až do dátumu expirácie, broker vám takú pozíciu k určitému dátumu sám uzavrie.

K vysporiadaniu tak nedôjde fyzickým dodaním, ale formou hotovosti. Dôležité je ale si uvedomiť, že broker pozíciu uzavrie bez milosti za aktuálnu trhovú cenu, a tá môže byť pre obchodníka nevýhodná. Rozumné je otvorené pozície na futures trhoch strážiť a uzatvárať si ich sám v dostatočnom predstihu.

Všeobecne sa futures kontrakty vďaka pákovému efektu využívajú skôr pre krátkodobé špekulácie (intradenné či swingové obchody) a dlhodobé držanie je skôr výnimkou. Ak by ale niekto chcel držať jeden futures kontrakt na ropu celý rok, nie je to možné, pretože v stanovený dátum expirácie broker pozíciu uzavrie.

Riešením by v takomto prípade bolo pozíciu v čase blížiacej sa expirácie uzavrieť a otvoriť pozíciu novú na novom kontraktnom mesiaci.

Zmluvy o futures sa riadia praxou, ktorá sa označuje ako mark-to-market (MTM). Na konci každého obchodného dňa burza podľa zatváracej ceny stanovuje zúčtovacie zostatky na účtoch účastníkov, ktorí držia futures pozície a podľa aktuálnej hodnoty buď pripíše zisk alebo odpíše stratu. Zároveň dochádza ku kontrole, či na danom účte je dostatok finančných prostriedkov pre ďalšie držanie a pokrytie maržových požiadaviek.

Margin a margin call

Futures pozície sú do určitej miery kryté tzv. maržou (angl. Margin), ktorá predstavuje “zálohu” nutnú pre vstup do obchodu aj pre držanie pozície. Táto záloha slúži ako zabezpečenie preto, aby obe strany boli schopné plniť svoje záväzky.

Zálohu (maržu) požaduje zložiť broker už pri otváraní pozície. Keď mu nemáte na účte dostatočný obnos, ktorý by slúžil pre pokrytie marže, broker Vám nedovolí pozíciu vôbec otvoriť.

Keď mu sa z nejakého dôvodu stane, že máte otvorenú pozíciu na futures, ale hodnota vášho účtu klesne na hranicu maržovej požiadavky pre otvorenú pozíciu, broker takú pozíciu zavrie a oznámi tzv. “Margin Call”.

Marže (akási finančná záloha) na konkrétne futures trhy sú stanovené burzou alebo brokerom a líšia sa vždy pre každý konkrétny trh. Čím je trh rizikovejší, tým je marža vyššia. Marže sa môžu meniť aj v závislosti od aktuálnych politických alebo makroekonomických podmienkach.

Keď sa stane nejaká nepredvídateľná udalosť a trhy sa začnú správať nestabilne a budú prudko padať, dôjde aj k navýšeniu marží.

V každom prípade existuje niekoľko typov marží, ktoré by vás ako obchodníka mali zaujímať. Prvým je Intraday Initial Margin, ktorý hovorí, že pokiaľ chcete otvoriť pozíciu v riadnych obchodných hodinách, vaše aktuálne dostupné fondy musia byť vyššie, ako je stanovená suma.

Keď vyššie nebudú, broker nedovolí pozíciu otvoriť. Overnight Initial Margin potom hovorí, aké veľké musia byť aktuálne dostupné fondy pre držanie pozície cez noc.

Obrázok ukazuje aktuálne marže na trhu s ropou (CL), kde je vidieť, že pre otvorenie jedného kontraktu v rámci dňa je marža okolo $ 2200, zatiaľ čo pre držanie cez noc je potreba mať dvojnásobok.

Je to preto, že nočné seansy bývajú všeobecne rizikovejšie, menej likvidné, a preto viac náchylné na nepredvídateľné trhové pohyby. Broker nastavuje maržu vyššiu, aby situáciu cez noc “viac poistil”.

Aké typy futures existujú?

Futures je možné kategorizovať do niekoľkých skupín podľa charakteru podkladového aktíva.

Akciové futures

 • Kde ako podklad slúžia akcie alebo akciový index. Akciové indexy v podstate suplujú nejakej akciové portfólio a cena futures je odvodená od ceny tohto indexu. Typickým predstaviteľom sú americké akciové indexy Dow Jones, Nasdaq 100 a S & P 500, ktoré sa obchodujú ako tzv. E-mini futures ako sú napr .:
 • E-mini Dow Jones Futures – YM
 • E-mini Futures Nasdaq 100 – NQ
 • E-mini S&P 500 Futures – ES.

Akciové futures sú pomerne obľúbenou a veľmi rozsiahlu skupinou futures trhov, ktoré sa obchodujú prakticky neustále po celom svete. Sú vysoko likvidné a často sa užívajú ako špekulatívne nástroje.

Menové futures

 • Sú druhou skupinou a predstavujú futures na nákup či predaj nejakej voľnej vymeniteľnej meny, ktorej pohyb je vztiahnutý vždy k pohybu amerického dolára. Táto skupina futures je pomerne malá a číta niekoľko jednotiek trhov označovaných ticker, ktoré začínajú číslicou 6 (6A, 6E, 6B, 6J pod.).

Úrokové futures

 • Majú ako podkladové aktívum isté druhy dlhových, úrokových inštrumentov. Väčšinou sú populárne dlhodobé a strednodobé dlhopisy (5-15 rokov), ale ako podklad môžu slúžiť aj krátkodobé inštrumenty. Najpopulárnejšie sú futures na americké štátne dlhopisy (US Treasury Bondy), ktoré majú rôznu maturitu (2-30 rokov). Možno ich obchodovať pod ticker ZT, ZF, ZB pod.

Komoditné futures

 • Sú veľmi známe, obľúbené a často vyhľadávané inštrumenty, ktoré opisujú spotové ceny kovov, energií alebo poľnohospodárskych plodín. Ako príklad možno uviesť futures na americkú ľahkú ropu, ktorá sa obchoduje pod tickerom CL (viac v článku: CL | Futures kontrakt na ropu), futures na zlato, ktoré sa obchoduje pod tickerom GC alebo pšenice, ktorá sa obchoduje pod tickerom ZW. Komoditné futures síce nedosahujú také závažné ako akciové futures ani nemajú tak vysoké obchodované objemy, ale často sa ich využíva pre obchodovanie komoditných spreadov.

Kryptomenové futures

 • Sú novou skupinou futures, ktorá bola zavedená koncom roka 2017 burzou CBOT a CME. (Viac v článku: Bitcoin futures na CBOE a CME – špecifiká kontraktov.)
 • Jediným podkladovým aktívom je zatiaľ elektronická mena Bitcoin, resp. index, ktorý prepočítava jeho “spotovú” cenu. Vzhľadom k tomu, že ide o nový a zďaleka najrizikovejší produkt, je pre obchodovanie Bitcoin futures potrebné špeciálne povolenie v správe účtu. Aj marža na Bitcoin je pomerne vysoká.

Kde sa futures kontrakty obchodujú?

Futures sú štandardizované kontrakty, ktoré sa obchodujú na regulovaných burzách. Po celom svete existuje celý rad búrz, kde sa s futures kontraktmi obchoduje. Postupom času sa začali viac či menej špecializovať.

Existujú burzy kde sa obchoduje s komoditami (komoditné burzy), alebo burzy, kde sa obchoduje s finančnými futures a pod. Tieto burzy sa môžu ešte viac členiť na určité divízie, kde sa obchoduje s konkrétnou množinou produktov – na burze NYMEX sa obchodujú energie, na burze COMEX sa obchoduje s cennými kovmi apod.

Najväčšie, najznámejšie a najvyhľadávanejšie bývajú burzy v USA. Najväčšia derivátová burza na svete je CME, ktorá sídli v Chicagu. Ďalšou veľkou burzou, ktorá ponúka obchodovanie s futures je CBOT, takisto so sídlom Chicagu. Ďalšou veľkou burzou je NYBOT, tá sídli v New Yorku. V Európe sú najväčšie burzy v nemeckom Frankfurte (XETRA) a v Londýne (LIFFE). V Austrálii je veľká derivátovú burza SFE, v Japonsku je TGE, v Singapure SICOM, v Hongkongu HKFE.

Burzy nie sú žiadnymi novými inštitúciami, majú pomerne dlhú históriu a majú veľmi jasné a vopred definované pravidlá, za akých je možné na nich obchodovať. Najprv sa na burzách obchodovalo tzv. na pitu, priamo na parkete a obchody sa uzatvárali pomocou rôznych gest a posunkov. Teraz sa v rámci automatizácie všetko presúva na servery a obchoduje sa hlavne elektronicky.

Kto obchoduje futures?

Futures trhy obchoduje široká škála subjektov, od tých najmenších retailových špekulantov, cez investičné fondy až po samotného tvorcu trhu (market makers). Každý subjekt má pochopiteľne inú motiváciu futures obchodovať, disponuje iným kapitálom, má iné znalosti a vedomosti, inak postavené riziko aj očakávania. Poďme sa v stručnosti pozrieť na niektoré z nich.

Individuálni obchodníci

Individuálni obchodníci sú malí retailoví obchodníci, ktorí si otvorili účet u brokera na vlastné meno a obchodujú spravidla za svoje vlastné prostriedky. Prichádzajú obchodovať futures predovšetkým s vidinou relatívne jednoduchého a rýchleho zbohatnutia.

Rýchlosť a jednoduchosť realizácie obchodov jednoduchým kliknutím myši spolu so širokou ponukou brokerských služieb umožňuje jednotlivým obchodníkom prístup na trhy, ktoré boli kedysi rezervované len pre veľké inštitúcie. Retailoví obchodníci obchodujú futures buď intradenne, alebo swingové, výnimočne ho používajú pre zaistenie iných pozícií. Iba nepatrná časť retailových traderov je ale schopná dlhodobo ziskovo futures trhy obchodovať.

Portfólio manažéri

Čiže investiční manažéri zodpovedajú za investovanie alebo zaistenie aktív podielových fondov, burzových fondov alebo uzavretých fondov. Správca portfólia vykonáva investičnú stratégiu fondu a riadi každodenné obchodovania. Futures sa v tomto prípade používajú na zvýšenie alebo zníženie celkovej expozície na trhu portfólia bez narušovania citlivú bilanciu investícií. Využívajú sa ale skôr okrajovo.

Proprietárne tradingové firmy

Sú to obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú so svojim vlastným kapitálom a zárobok rozdeľujú medzi svojich zamestnancov. Tieto firmy dodávajú svojim obchodníkom vzdelanie aj kapitál potrebný na obchodovanie. Spravidla obchodujú pomerne veľký počet obchodov za deň, exekúcie vykonávajú zamestnanci buď ručne na svoj podúčet, alebo celá firma pracuje na báze algoritmizácie a pokyny vykonáva počítač.

Futures trhy využívajú predovšetkým vďaka likvidite a pákovému efektu, ktorý zaručuje rýchle a veľké obraty. Proprietárne tradingové firmy sú pomerne hojné predovšetkým v USA.

Hedge fondy

Hedge fondy sú to špeciálne investičné fondy, ktoré podliehajú voľnejšej regulácii ako klasické podielové fondy. O hedgeových fondoch sa niekedy hovorí ako o určitých predátoroch na trhoch, ktorí využívajú rôzne stratégie na maximalizáciu zisku. V istom zmysle môže byť ich fungovanie podobné ako je tomu u proprietárnych trading firiem, s tým rozdielom, že neobchodujú svoj kapitál, ale využívajú kapitálu iných subjektov (investorov).

Hedge fondy sú pre investora z podstaty veci pomerne rizikovou investíciou, ale sľubujú dobrý výnos. Futures trhy využívajú jednak pre zaistenie existujúcich investícií, ale aj pre samotné špekulácie. Futures kontrakty sú pre hedžové fondy dobrým inštrumentom, pretože sú dostatočne likvidné a umožňujú im rozomlieť veľké množstvo prostriedkov.

Market maker

Čiže tvorcovia trhu, sú z hľadiska objemu obchodov jednoznačne na špici. Tvorcovia trhu ako už názov napovedá “vytvárajú trh”, to znamená, že kótujú cenu na limitnú stranu. Ponúka tak neustále nákupné aj predajné pozície a prakticky neustále v nejakej pozícii je. Market maker kótuje až 80% objemu, za otvorenie obchodu neplatí komisie a navyše od burzy dostáva určitej odmeny.

Tvorí totiž likviditu trhu, zaisťujú jeho stabilitu, zužujú spread a umožňujú ostatným obchodníkom vstúpiť do pozície za trhový pokyn. Market making funguje na princípe vysokofrekvenčných algoritmov (HFT), orgán typu market maker v rádoch niekoľkých (mili) sekúnd dokáže otvoriť až stovky obchodov. Likviditu na futures trhu dodávajú práve market maker a všeobecne možno povedať, že ide o “najchytrejšie” a najziskovejšie subjekty, na ktoré na týchto trhoch narazíte.

Prečo obchodovať futures: aké sú výhody a nevýhody?

Futures patrí do kategórie tzv. finančných derivátov, čo znamená, že odvodzujú svoju hodnotu od hodnoty nejakého podkladového aktíva, ako sú tradičné akcie, dlhopisy, akciové indexy, alebo komodity. Vďaka tomu slúži ako dobrý pre vytvorenie expozície v konkrétnom trhu, alebo ako nástroj ktorý umožňuje zaistiť riziko.

Futures kontrakty ale vzhľadom na spôsob, akým sú štruktúrované a obchodované majú niekoľko rozdielov oproti štandardným akciám, alebo iným podkladovým trhom.

Marža

Futures kontrakty sa obchodujú cez maržu. Marža slúži na jednej strane ako záloha brokerovi, resp. burze, a zaisťuje spravodlivé vysporiadanie oboch strán v prípade, že sa trh bude pohybovať opačným smerom, než na ktorý investor špekuloval. Na druhej strane ale marža umožňuje ovládať väčšie množstvo komodity, ako je jej reálna hodnota. Niekedy stačí zložiť len 10% hodnoty podkladu.

Ak chcete nakúpiť akcie spoločnosti Apple za cenu $ 1500 môžete buď nakúpiť 10 akcií (každú za $ 150), alebo môžete využiť futures kontrakt, ktorý je štandardizovaný a obsahuje 100 akcií. Nákupom takého futures potom za rovnakú cenu ovládate 10 x väčšie množstvo akcií. Keď mu sa cena Apple pohne o $ 5 vyššie, vy, pretože držíte futures kontrakt, násobíte tento zisk multiplikátorom (ktorý by bol v tomto prípade 10) a celkový zisk by bol $ 50. tomuto sa hovorí “pákový efekt”.

Likvidita

Futures trhy sú všeobecne veľmi likvidné. Termínované futures sú obľúbené inštrumenty a objemy vykonaných transakcií sú dosť vysoké. To zaisťuje dostatočnú likviditu pre to, aby bolo možné v každom okamihu otvoriť a zatvoriť pozíciu. Trhové pokyny možno bez problémov využiť, vysoká likvidita zaisťuje minimálne sklzy a umožňuje alokovať do futures aj pomerne veľké objemy finančných prostriedkov.

Nízke náklady

Futures sú vyhľadávané pre svoje relatívne nízke náklady v porovnaní s obchodovaním akcií alebo spotových kovov, ak ide o obchodovanie komodít.

Pákový efekt

Pákový efekt, ktorý sme naznačili v prvom bode je jedným z pilierov obchodovania futures a rad investorov, traderov, špekulantov, využíva futures trhy práve vďaka nemu. Pákový efekt umožňuje jednoducho povedané znásobiť zisky vďaka multiplikátora, ktorý je v každom futures zabudovaný. Pohne ak sa cena podkladu o 1 dolár, vďaka pákovému efektu taký pohyb môže znamenať zisk 10 dolárov. Pákový efekt má každý futures nastavený inak a je potrebné sa sním dopredu oboznámiť. Pochopiteľne sa jedná o dvojsečnú zbraň, pretože rovnako tak ako sa násobia pákovým koeficientom zisky, násobia sa aj straty.

Short selling

Futures kontrakty je možné bez problémov obchodovať ako na stranu long (nákup) tak na stranu short (predaj), čo je ďalší rozdiel oproti akciám. Nie všetky akciové trhy možno obchodovať na short stranu a všeobecne je short selling pri akciách vždy problematickejší. Všetky futures ale je možné shortovať úplne bez problémov.

Obchodovanie na burze

Obchodovanie futures prebieha na burze a v reálnom čase. V porovnaní s forexovými alebo kryptomenovými trhmi, ktoré sú decentralizované a oveľa menej transparentné, je futures trading vždy tradingom burzovým. Za vami, ako obchodníkom, vždy stojí silná inštitúcia, ktorá dohliada na “dodržiavanie pravidiel”, nastavuje jasné podmienky, za ktorých sa futures obchodujú a vysporiadavajú. Trading futures prebieha v reálnom čase, ak nakúpite cez obchodnú platformu daný trh, ste okamžite jeho vlastníkom, čo neplatí pri obchodovaní podielových fondov.

Variabilita pri obchodovaní

Obchodovanie pokročilejšou stratégiou je ďalšia výhoda, ktorú futures trhy umožňujú. Futures možno vďaka páke obchodovať intradenne, alebo pozične či swingovo. Ponúka sa ale aj možnosť kombinovania rôznych futures s rôznymi expiráciami a vytvárať niečo, čomu sa hovorí komoditné spready.

Rizikovosť futures

Hlbšia znalosť problematiky financií trhov, resp. týchto inštrumentov, môže byť určitou tienistou stránkou, ktorá niektorým obchodníkom bráni futures obchodovať. Je pravda, že futures sú rizikovejšie vďaka pákovému efektu a je potrebné sa pred ich obchodovaním dostatočne vzdelať a rizikám rozumieť. Vzdelanie by malo mať svoje miesto či už obchodujete akékoľvek trhy.

Expirácie futures

Expirácia futures kontraktov je v porovnaní s akciami jasnou nevýhodou. Futures kontrakty sú termínované, to znamená, že ich nemožno držať dlhodobo tak ako akcie. V určitý dátum sa konkrétne futures prestáva obchodovať, otvorenú pozíciu je potreba ešte pred týmto dátumom uzavrieť, alebo bude uzavretá brokerom. Bližšie o tom sa dočítate v sekcii “expirácie futures”.

Ako môžem začať obchodovať futures?

Obchodovať futures môžete začať v podstate úplne rovnako ako je to s obchodovaním akcií. Prvým krokom je samozrejme otvorenie účtu u brokera, ktorý má prístup na burzové trhy a ponúka futures trading.

Pre obchodovanie futures je potrebné mať účet maržový, pretože futures sú dozabezpečené inštrumentmi. Všeobecne je pre futures potrebná väčšia kapitalizácia, práve z dôvodu toho, že sa jedná o pákové inštrumenty, ktoré vyžadujú pre otvorenie pozície zloženie určitej zálohy (marže), o ktorej bola reč vyššie. Táto marža sa pohybuje v radoch niekoľkých tisícov dolárov na otvorenie jedného kontraktu príslušného futures. Pre otvorenie viac kontraktov sa marža násobí počtom kontraktov. Futures trading je kapitálovo náročnejšií, než trading akcií a je s tým potrebné počítať.

Samotné obchodovanie futures sa po technickej stránke nelíši od obchodovania akciových trhov. V platforme je možné jednoducho vyhľadať požadovaný trh, vybrať príslušnú expiráciu a otvoriť nákupnú alebo predajnú pozíciu. S čím je potreba ale počítať, je skutočnosť, že futures trhy bývajú dravšie, volatilnejšie a agresívnejšie než trhy akciové – aj preto sa často využívajú ku krátkodobým intradenným špekuláciám.

Je potrebné k nim pristupovať s dostatočným rešpektom a s opatrnosťou. Stratégiu je vhodné najprv testovať na simulovanom účte a až potom pristúpiť k obchodovaniu s reálnymi peniazmi. Obchodovanie na futures trhoch je rizikové a každý investor či trader by toto mal mať neustále na pamäti.

Akého brokera zvoliť pre obchodovanie futures?

Pre obchodovanie futures by ste mali voliť brokera, ktorý má priamy prístup na burzu a nebude tvoriť vašu protistranu. Hoci sa to môže zdať ako klišé, stále existujú brokeri, ktorí ponúka obchodovanie fututres, ktoré ale v skutočnosti nie je s futures ale s CFD. Takýto broker nemá vôbec prístup na burzu a obchodovať futures z princípu ani nemôže. Pozor na to.

Broker by mal mať zároveň dostatočne silné zázemie, vykazovať dlhodobú finančnú stabilitu a poskytovať dobrú podporu, pokiaľ ide o komplikovanejšie inštrumenty ako sú práve derivátové trhy.

Určite bude hrať úlohu aj poplatková štruktúra a výška komisiou. Sú brokeri, ktorí za otvorenie futures kontraktu inkasujú niekoľko desiatok dolárov. To je zbytočne veľa. Prijateľná vyššie komisií a transparentnosť poplatkov je určite veľmi dôležitá najmä ak budete futures trhy obchodovať častejšie.

Ďalšou, často diskutovanou otázkou sú výšky marží. Niektorí brokeri požadujú relatívne nízke intradenné marže, čo sa môže na jednej strane javiť ako výhoda, ale na druhú stranu je to nebezpečné. Čím nižšiu má broker maržu, tým ľahšie sa dostane do finančných problémov v prípade, že sa na trhoch stane niečo nečakaného, expozície klientov budú v stratách.

Ak drží broker väčšie marže, ochraňuje nielen seba, ale aj vás ako obchodníka, najmä ak ste začiatočník. Zmazať investičný účet obchodovaním futures nie je vôbec problém. Pokiaľ broker požaduje maržu na jeden futures kontrakt len ​​$ 500, ide o $ 10 000 prísť opravu veľmi rýchlo. Ak požaduje ale maržu vyššiu, $ 3000, potom predsa len nejakú dobu trvá, než takýto účet proobchodujete. A každý ďalší deň, ktorý na futures trhoch vydržíte, sa počíta.

Čítajte viac

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart