Komodity

Tu nájdete všetko, čo sa týka obchodovania s komoditami na burze. Väčšina investorov obchoduje s akciami, ETF alebo inými triedami cenných papierov. Obchodovanie s komoditami je zvyčajne ťažšie a obchod najčastejšie prebieha prostredníctvom futures.

Avšak s komoditami možno obchodovať aj napríklad prostredníctvom ETP, alebo v prípade zlata a striebra sú možné aj priame investice. Predstavíme vám najznámejšie komodity, prognózy cenového vývoja komodít, obchodné príležitosti i riziká. Najdôležitejšie komodity tiež podrobíme technickej analýze, ktorá je pre obchodovanie s komoditami obzvlášť dôležitá.

Komodity: výhľady, návody a tipy na obchodovanie pre 2024Najčastejšie otázky o komoditách

Čo sú to komodity?

Komodity sú suroviny, ktoré sa vyskytujú v prírode a nie sú spracovávané. Rozlišuje sa medzi tvrdými komoditami, ktoré zahŕňajú kovy – napríklad zlato, striebro, meď alebo hliník; fosílne palivá, kam patrí napríklad ropa, zemný plyn alebo uhlie a mäkké komodity, ktoré pochádzajú z poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu. Jedná sa teda o nespracované suroviny, ktorým sa na burze vo všeobecnosti hovorí komodity.

Aké sú hlavné komodity?

Medzi najdôležitejšie komodity patria kovy, ako je zlato, striebro, platina, nikel, paládium, zinok alebo meď; ropa a zemný plyn; vzácne zeminy, ale tiež napríklad poľnohospodárske produkty, ako je pšenica, kukurica, káva, kakao, ryža, cukor, bavlna, dobytok a bravčové. Očakáva sa, že v budúcnosti získajú na význame aj ďalšie suroviny, ktoré sa používajú na výrobu nových technológií. Najmä lítium, kobalt, fosfát, gálium alebo neodým, ktoré majú obsiahle využitie v oblasti informačných technológií, dopravy a zdravotníctva.

Patria kovy medzi komodity?

V zásade možno kovy chápať ako suroviny. Medzi kovy sa však počíta aj napríklad oceľ, ktorá z chemického hľadiska nie je kov, ale zliatina a teda nejde o surovinu v pravom zmysle slova. Medzi kovy patrí tiež takzvané kovy vzácnych zemín, ako je ytrium alebo neodým.

Aké existujú typy komodít?

Komodity možno rozdeliť na rôzne kategórie: fosílne, čiže energetické komodity, kam zaraďujeme ropu alebo zemný plyn. Ďalším typom sú kovy, kam zaraďujeme napríklad zlato, striebro, platina atď. A ďalej priemyselné kovy, medzi ktoré patrí napríklad meď, hliník, nikel, atď. Poslednou kategóriou sú mäkké komodity, ktoré zahŕňajú najmä potraviny a krmivá z poľnohospodárskej výroby, ako sú obilniny, kukurica, káva, kakao, cukor, alebo mäso. Patria sem však aj napríklad bavlna alebo guma.

Ako obchodovať s komoditami?

Obchod s komoditami prebieha priamo medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Navyše existujú špeciálne komoditné burzy, kde sa obchoduje s komoditami vo veľkom množstve. Obchodovanie s komoditami na burze zvyčajne prebieha prostredníctvom futures kontraktov. Pravdepodobne najdôležitejšou komoditnou futures burzou je New York Mercantile Exchange (NYMEX). Existuje však celý rad ďalších významných komoditných búrz, ako je napríklad Chicago Board of Trade (CBOT) alebo Chicago Mercantile Exchange (CME).

Ako vzniká cena komodít?

Ceny komodít sú vytvárané na základe dopytu a ponuky na špecializovaných burzách – takzvaných komoditných burzách, ako je New York Mercantile Exchange (NYMEX). Cena komodít je zvyčajne uvádzaná v USD. Pretože sa komodity zvyčajne obchodujú na burze prostredníctvom futures, ich ceny často zodpovedajú cenám futures kontraktov. Komodity sú spravidla veľmi volatilné a podliehajú veľkým cenovým výkyvom.

Ako môžete investovať do komodít?

Komodity sa obchodujú na termínových burzách prostredníctvom futures kontraktov. Obchodovanie s opciami na tieto futures je vo väčšine prípadov taktiež možné. Keďže obchodovanie priamo s kontraktmi je zvyčajne veľmi nákladné, môžu súkromní investori do komodít investovať prostredníctvom ETP, ako sú napríklad ETF alebo ETC. Ďalším variantom sú warranty a certifikáty. Okrem toho možno tiež investovať do akcií komoditných spoločností, ktorých vývoj hodnoty ide často ruka v ruke s vývojom hodnoty komodity, ku ktorej sa aktivity spoločnosti vzťahujú.