Butterfly: Vysvetlenie špekulatívnej opčnej stratégie

od Ondřej Likeš

Butterfly stratégia sa používa vtedy, keď predpokladáme že trh sa bude hýbať vo vopred stanovenom pásme. Na rozdiel od vertikálnych opčných spreadov, ktoré sa používajú v prípade, že predpokladáme pohyb podkladového aktíva.

V článku si vysvetlíme, ako opčná stratégia Butterfly funguje a aké sú jej výhody a nevýhody. Pre lepšie pochopenie nebude chýbať ani konkrétny príklad použitia tejto stratégie.

Opčná stratégia Butterfly: Vysvetlenie

Nákupom Butterfly špekulujeme na to, že cena podkladového aktíva bude pri expirácii vo zvolenom rozmedzí. Vzhľadom na to, že sa Butterfly viaže na určité cenové rozpätie podkladového aktíva, je možné ho využiť aj na špekuláciu na rast či pokles (ale iba do určitej miery).

Dole na obrázku je príklad, v ktorom prebehli nasledujúce transakcie:

  • Nákup put opcie na strike $35
  • Výpis 2 put opcií na strike $40
  • Nákup put opcie na strike $45
Nákres stratégie Butterfly
Názorný príklad Butterfly stratégie

Butterfly sa používa v prípade, že trader špekuluje na to, že cena podkladového aktíva sa bude v čase expirácie pohybovať v určitom pásme.

Butterfly je zložený zo 4 opcií. Dve z nich sú nakúpené a dve z nich sú vypísané. Vonkajšie opcie trader nakupuje, vnútorné vypisuje. Cenou tejto opčnej konštrukcie je zaplatené opčné prémium, ktoré zároveň predstavuje maximálnu stratu.

Vzdialenosť medzi vonkajšími nakúpenými opciami od vypísaných opcií je rovnaká na oboch stranách. Vzhľadom na to, že sme zaplatili opčné premium $1, posunuli sme break-even na $36 a $44. pokiaľ sa teda cena podkladového aktíva pri expirácii bude nachádzať medzi $36 a $44, je opčná kombinácia zisková.

Maximálny zisk bude v našom prípade $400, čo je úroveň realizačnej ceny vypísaných put opcií na strike $40. Ak sa cena podkladu bude pri expirácii nachádzať pod $36 alebo nad $44, pozícia bude stratová. Strata je ale obmedzená a zodpovedá výške zaplateného opčného prémia (v našom prípade $100).

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Výhody stratégie Butterfly

  • Limitovaná výška rizika
  • Veľmi dobrý pomer risku a zisku
  • Malá investícia

Nevýhody stratégie Butterfly

  • Relatívne veľké transakčné náklady
  • Ide o celkom špekulatívnu stratégiu

Význam realizačnej ceny opcie a doby expirácie

V poslednom týždni pred expiráciou je fluktuácia ceny Butterfly najväčšia, pretože časová hodnota opcií sa mení s blížiacou sa expiráciou najrýchlejšie. Vzhľadom k tomu je celkom dôležité dobre zvoliť expiračný deň aj strike cenu.

Výber strike ceny

Pre túto kombináciu je kľúčové dobre zvoliť pomer risku a zisku. Čím širšie zvolíme pásmo, v ktorom predpokladáme, že bude trh v čase expirácie, tým väčšiu máme šancu na úspech. Za takú kombináciu tiež ale viac zaplatíme.

U tejto stratégie sa uprednostňuje dobrý pomer zaplateného prémia a maximálneho profitu. Odporúča sa držať pomeru medzi 1:5 až 1:10.

Výber expirácie

Výber správnej časovej expirácie opcie je tiež dôležitý pre úspešné obchodovanie Butterfly pozície. Odporúča sa, aby expirácia bola dlhšia ako jeden mesiac. Vďaka vzdialenejšej expirácii je tu väčší priestor pre prípadné riadenie pozície a cena vďaka časovej hodnote nefluktuuje tak rýchlo.

Stratégia Butterfly je z veľkej miery založená na rozpade časovej hodnoty vypísaných opcií. Čím kratšia je expirácia, tým vyššia théta týchto opcií.

Tým, ako sa blíži čas expirácie, ceny opcií sa vďaka théte menia rýchlejšie. Odhadnúť cenové rozmedzie, v ktorom by podklad mal v čase expirácie byť, nie je vôbec jednoduché.

Butterfly stratégia: Riadenie pozície

Vzhľadom na to, že sa Butterfly používa pre nesmerové obchody, je dobré, keď sa cena podkladu vo zvolenom pásme takmer nehýbe. Pokiaľ teda cena podkladového aktíva zostáva nemenná, alebo sa len ľahko pohybuje tam a späť, je to ideálny stav, ktorý vám vďaka rozpadu času vypísaných opcií prinesie zisk.

Ak však vzrastie volatilita a cena podkladu sa vydá určitým smerom, je možné, že v čase expirácie bude cena mimo zvoleného pásma. V takom prípade je dobré včas zasiahnuť. Ako bolo povedané vyššie, rozpad časovej hodnoty opcie sa zrýchľuje s blížiacim sa dátumom expirácie.

Ak to vyzerá, že trh opúšťa zvolené pásmo, je dobré zasiahnuť čo najskôr. Najjednoduchší spôsob, ako s pozíciou naložiť, je ju jednoducho uzavrieť. Jednoducho predáte celú kombináciu a prípadný rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou, bude vaša strata.

Je ale možné aj Butterfly rolovať. V takom prípade predáte aktuálne a okamžite nakúpite nový, ktorý má dlhšiu dobu expirácie. Môžete samozrejme aj posunúť strike a zvýšiť pravdepodobnosť, že trh expiruje vo zvolenom rozpätí.

Praktický príklad Butterfly

V našom príklade sa index AEX aktuálne obchoduje na úrovni 502 bodov. O niekoľko týždňov skôr bolo dosiahnuté niekoľkoročné maximum 510 bodov.

Očakávame, že by mohlo opäť dôjsť k prerazeniu hranice 510 bodov. Nižšie je uvedený príklad zostaveného Butterfly, za ktorý sme zaplatili prémiu 1,50 EUR.

Nákup call opcie na strike 510

Výpis 2 call opcií na strike 520

Nákup call opcie na strike 530

Grécke písmená potom vyzerajú nasledov

DeltaGammaVegaThéta
6-2-21

Hoci tento príklad zahŕňa 4 opcie (2 nakúpené a 2 vypísané), grécke písmená zostávajú pri vstupe do pozície nízke. Hodnoty gréckych písmen nakúpených opcií sú takmer úplne neutralizované gréckymi písmenami vypísaných opcií.

AkcieOpcieZaplatenéZískané
Nákup Call 510€ 4,95
Výpis (2x) Call 5202* € 2,10
Nákup Call 530 € 0,75
Zaplatené za prémie € 5,70
Obdržané za prémie€ 4,20
Celkové náklady za kombináciu€ 1,50

Za celú opčnú stratégiu bola zaplatená prémia 1,50 EUR. Break-even je teda na úrovni 511,5 a 528,5 bodu. Pokiaľ v dobe expirácie bude cena podkladového aktíva v tomto rozmedzí, Butterfly bude ziskový. Vzhľadom na štandardný multiplikátor 100 je investovaná čiastka (bez transakčných nákladov) 150 EUR (1,50 EUR * 100).

Maximálny možný zisk je dosiahnutý vtedy, ak sa cena v čase expirácie bude nachádzať na úrovni 520 bodov. Maximálny možný zisk je 850 EUR.

Butterfly a nepriaznivý vývoj ceny

Uvažujme však situáciu, keď v našom príklade bola cena podkladového aktíva mimo potrebného pásma, ktoré je nutné pre ziskovosť vyššie popísanej Butterfly stratégie. V čase expirácie bol AEX na hodnote 475 bodov. Pretože sa táto hodnota nenachádza v rozpätí medzi 511,5 a 528,5 bodmi, je táto opčná stratégia stratová. Strata v tomto prípade predstavuje celkom 150 EUR (vyššie našej vstupnej investície).

Stratégia Butterfly: Slovo záverom

Pretože pri Butterfly spreade zarábate iba v prípade, že cena podkladového aktíva je v čase expirácie v správnom rozmedzí, jedná sa o pomerne rizikovú stratégiu. Často sa teda môže stať, že prídete o celý vklad. To je ale tiež často kompenzované vysokými profitmi, keď je stratégia úspešná. Napriek tomu radšej odporúčame pri použití Butterfly stratégie investovať iba obmedzenú časť vášho kapitálu. Majte na pamäti, že investovanie je rizikové.

Je tiež veľmi dôležité správne určiť vhodný pomer výnosu a rizika. Čím väčšie bude rozpätie medzi realizačnými cenami nakúpených opcií, tým vyššia bude investovaná čiastka a tým vyššia bude pochopiteľne aj pravdepodobnosť, že podkladové aktívum vyexpiruje vo zvolenom rozmedzí.

Nájsť správny pomer medzi zaplateným opčným prémiom a maximálnym možným ziskom je absolútne kľúčové. Je celkom logické, že ak sa bude rozpätie medzi realizačnými cenami zmenšovať, potenciálny zisk bude prudko narastať, s tým ale bude prudko narastať aj riziko.

Opčné Butterfly je pomerne silne špekulatívne stratégie a všeobecne sa teda odporúča dobre riadiť riziko a investovať iba malé čiastky vzhľadom na celkovú výšku účtu.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Butterfly spread: een speculatieve optiestrategie. LYNX [online]. Vydané 22. 6. 2022 [cit. 16. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

Vše o možnostech

Vynikajúca obchodná platforma

Obchodujte s cennými papiermi, ako sú akcie, ETF, opcie, futures, certifikáty, warranty a ďalšie. Investovanie na 135 trhoch a burzách v 33 krajinách prostredníctvom moderných a profesionálnych obchodných platforiem. Viac informácií nájdete tu: Trader Workstation