At the Money (ATM): Opčná stratégia
At The Money (ATM) je výraz, s ktorým sa stretol snáď každý obchodník s opciami. V tomto článku si vysvetlíme jeho význam a ukážeme si, kedy je opcia na peniazoch. 

Čo sú to opcie At The Money? 

Výraz At The Money (ATM) označuje opciu, ktorej strike cena (realizačná cena) odpovedá aktuálnej cene podkladového aktíva. Preto sa často používa aj výraz opcia na peniazoch. 

Kedy je opcia At The Money? 

Na peniazoch (At The Money) môžu byť aj call aj put opcie. Ak sa napríklad akcie spoločnosti Tesla obchodujú za 180 USD, call opcia aj put opcia s realizačnou cenou 180 USD sú na peniazoch. 

ATM opcie majú len časovú hodnotu. Vnútorná hodnota opcie je určená rozdielom medzi cenou podkladového aktíva a realizačnou cenou. Ak je opcia na peniazoch, realizačná cena sa presne rovná cene podkladového aktíva. Rozdiel je teda rovný 0 a opcia nemá žiadnu vnútornú hodnotu. 

Skutočnosť, že cena podkladového aktíva sa presne zhoduje s realizačnou cenou opcie, je však zriedkavý jav. Zvyčajne je opcia buď In The Money alebo Out of The Money. 

In The Money opcie majú zvyčajne deltu ±0,50 (aj keď existujú výnimky). Gamma je veľmi vysoká, čo znamená, že ak sa cena podkladového aktíva pohne, delta sa rýchlo vzdiali od ±0,50. Rýchlosť vzďaľovania sa ďalej umocňuje s blížiacim sa dátumom exspirácie. 

Oplatí sa obchodovať s opciami At The Money (ATM)? 

ATM opcie sú najcitlivejšie na zmeny rôznych faktorov vrátane rozpadu časovej hodnoty a implikovanej volatility. Sú najatraktívnejšie, keď kupujúci opcie očakáva veľký pohyb podkladového aktíva. Kupujúci má tiež výhodu, že nemusí platiť vnútornú hodnotu opcie. 

ATM opcie sú zvyčajne aj najlikvidnejšie. Objem obchodovania s opciami ATM je obvykle najvyšší. Táto vlastnosť je ďalšou výhodou pre kupujúceho opcie aj pre predávajúceho opcie, pretože rozpätie medzi kúpnou a predajnou cenou bude pravdepodobne menšie ako pri opciách mimo peniaze alebo v peniazoch. 

Pre predávajúceho opcie ponúkajú At The Money opcie atraktívnu prémiu. Predávajúci (vypisovateľ) opcie však musí počítať s tým, že hodnota podkladového aktíva, ktoré je podkladom opcie, môže kolísať. 

Uplatnenie opcie At The Money zvyčajne nemá pre kupujúceho opcie ekonomický zmysel, pretože tieto opcie nemajú vnútornú hodnotu. 

ATM opcie sa môžu použiť napríklad v opčnej stratégii Straddle

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: At The Money (ATM) Optionen – Definition & Erklärung. (cit. 16. 3. 2023); https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/optionsgrundlagen/at-the-money/

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart