OTC obchodovanie
OTC obchodovanie (Over-The-Counter) sa vzťahuje na transakcie, ktoré sa nevykonávajú na oficiálnej burze. Čo presne je OTC trh a aké výhody a nevýhody OTC trading prináša? 

OTC obchodovanie: Čo je to OTC trh? 

Väčšina cenných papierov (akcie, dlhopisy, opcie a futures) sa obchoduje na rôznych burzách, ako sú Euronext alebo New York Stock Exchange. Niektoré druhy cenných papierov si však strany môžu vymieňať aj mimo burzy. Over-the-counter alebo OTC obchodovanie sa vzťahuje práve na transakcie, ktoré sa nevykonávajú na oficiálnej burze. 

Najobľúbenejším OTC trhom je forex. Forexové obchodovanie sa uskutočňuje na mimoburzových trhoch, pretože transakcie sa vykonávajú mimo centralizovanej burzy. To umožňuje forexovým obchodníkom obchodovať 24 hodín denne, pretože obchodovanie nie je obmedzené tržnými hodinami oficiálnej burzy. Namiesto toho môžu obchodníci nakupovať a predávať meny prostredníctvom siete, ktorá priamo spája rôzne banky, obchodníkov a brokerov. 

OTC obchodovanie sa dá uplatniť na viac ako 10 000 akciách a ďalších derivátov. Tieto transakcie sa realizujú prostredníctvom tzv. listing services (kótovacích služieb). Nejde o burzy, ale skôr o typ služby, ktorá poskytuje cenové kotácie. Vďaka tejto službe môžu investori obchodovať s akciami medzi sebou bez akéhokoľvek prostredníka. Na OTC trhy sa často presúvajú akcie spoločností, ktoré naďalej nespĺňajú (alebo ešte nespĺňajú) kritériá veľkých známych búrz. 

Pink Sheets (OTC Market Group) 

Takmer všetky transakcie dnes spracováva OTC Market Group. Tento trh je rozdelený na 3 časti: OTCQX, OTCQB a OTC Pink. Na každý trh sa vzťahujú určité kritériá. Týmto spôsobom sa OTC Markets Group snaží poukázať na úroveň finančných a obchodných informácií o obchodovaných spoločnostiach. 

OTC Pink je najdostupnejší trh. Investori tu môžu obchodovať prakticky s akoukoľvek akciou bez obmedzení. Neexistujú tu žiadne finančné štandardy ani požiadavky na vykazovanie. Akcie spoločností na trhu Pink Market nemusia byť registrované u SEC. Spoločnosti v tejto kategórii sú ďalej rozdelené podľa úrovne a včasnosti informácií, ktoré poskytujú investorom. Často nie sú k dispozícii žiadne alebo len obmedzené aktuálne verejné informácie. 

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Trh OTCQB pozostáva z akcií, ktoré majú veľkosť ponuky aspoň 0,01 USD. Každá spoločnosť overuje prostredníctvom každoročnej certifikácie OTCQB podpísanej generálnym riaditeľom alebo finančným riaditeľom spoločnosti, že jej firemné informácie sú aktuálne. Tieto spoločnosti musia tiež poskytovať a primerane aktualizovať informácie, ako je napríklad profil spoločnosti, informácie o vedení a predstavenstve, hlavných akcionároch a advokátskych kanceláriách. Spoločnosti platia 12 000 USD ročne za to, že môžu byť na tomto trhu obchodované. 

Trh s najprestížnejším štatútom je OTCQX. Vyššie uvedené kritériá platné pre OTCQB platia rovnako aj pre OTCQX. Okrem toho musí spoločnosť predložiť finančné informácie, aby sa s ňou mohlo obchodovať na tomto trhu. Naviac táto spoločnosť nesmie byť v bankrote a musí stále aktívne fungovať. Na rozdiel od spoločností kótovaných na bežných burzách sa spoločnosti obchodované na OTCQX nemusia registrovať ani podávať správy americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC). 

Treba poznamenať, že prostredníctvom OTC trhov sa môže obchodovať nielen s akciami malých spoločností. Na burze OTCQX sa často môžu obchodovať aj akcie známych spoločností, ktoré chceli obísť náročný a nákladný proces upisovania na amerických burzách a rozhodli sa pre obchodovanie prostredníctvom tzv. amerických depozitných certifikátov (ADR). 

Over the Counter Bulletin Board (OTCBB) 

Kótovacia služba OTCBB je už v súčasnosti zastaraná a v skutočnosti sa už nepoužíva, ale stále poskytuje informácie investorom prostredníctvom amerického regulačného orgánu FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Spoločnosti obchodované prostredníctvom OTCBB boli povinné poskytovať akcionárom úplné informácie v súlade s nariadeniami SEC (Securities and Exchange Commission). Na OTCBB neexistovali žiadne podmienky obchodovania a väčšina obchodovaných titulov boli akcie za drobné – penny stocks. 

American Depositary Receipt (ADR) 

ADR sú depozitné certifikáty, ktoré umožňujú investorom na amerických burzách obchodovať s akciami spoločností so sídlom mimo USA. Americká banka nakupuje akcie týchto spoločností a potom ich vydáva na americkej burze a následne rozhodne, koľko akcií sa rovná jednému ADR. Niekedy napríklad 1 ADR predstavuje 10 akcií. ADR sú pre amerických investorov zaujímavé, pretože eliminujú komplikácie spojené s nákupom akcií v zahraničí. Napríklad dividendy a zisky sa vyplácajú v USD, takže neexistuje žiadne menové riziko. Investori však stále podliehajú zrážkovej dani z dividend v krajine, kde má spoločnosť sídlo. 

Podobné produkty sa používajú aj na iných burzách cenných papierov na celom svete. V krajinách mimo USA sa označujú ako Global Depository Receipts (GDR). 

OTC trading a jeho výhody

  • Over-the-the-counter trhy uľahčujú spoločnostiam verejné obchodovanie s ich akciami. Nemusia spĺňať mnohé požiadavky na kótovanie na veľkých burzách, ktoré je navyše veľmi nákladné. OTC trading preto spoločnostiam uľahčuje akumuláciu kapitálu. To vytvára zaujímavé príležitosti pre investorov, pretože akcie sú zvyčajne oveľa lacnejšie a volatilnejšie ako akcie obchodované na bežnej burze cenných papierov. 
  • Prostredníctvom OTC obchodovania môžu investori získať prístup k veľmi malým spoločnostiam s obrovským potenciálom rastu. Pri OTC obchodovaní je tak možné dosiahnuť obrovské výnosy s primerane vysokým rizikom. 
  • OTC trhy ponúkajú dlhšie obchodné hodiny. To umožňuje investorom obchodovať s týmito cennými papiermi mimo bežných obchodných hodín burzy. Obľúbeným príkladom je obchodovanie s akciami kótovanými na ázijských burzách prostredníctvom amerických ADR. Alebo môžete obchodovať s ADR spoločnosti kótovanej na burze, ktorá nie je otvorená pre zahraničných investorov. Toto je bežné v prípade čínskych akcií. 

Prečítajte si tiež >> Obchodovanie na forexe – sprievodca pre začiatočníkov a 5 cenných rád

OTC trading a jeho nevýhody

  • Pri OTC obchodovaní sa často stretávate s nedostatkom likvidity, v dôsledku čoho sa vystavujete riziku, že vaše investície môže byť veľmi ťažké realizovať. Tieto investície potom nie sú likvidné. V dôsledku toho sa môže stať, že svoje pozície uzavriete za veľmi nevýhodnú cenu alebo ich (dočasne) nebudete môcť uzavrieť vôbec. 
  • Trh je veľmi neprehľadný, pretože spoločnosti nemusia zdieľať toľko informácií ako spoločnosti kótované na štandardnej burze. To investorom ešte viac sťažuje správne posúdenie finančného zdravia spoločnosti. 
  • Keďže OTC obchodovanie nie je regulované, existuje väčšie riziko, že protistrana nesplní svoje záväzky. To sa týka najmä swapov a forwardov. 

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: OTC-handel: over-the-counter betekenis & uitleg over kansen & risico’s (17. 7. 2020); lynx.nl/beurs/trading/trading-strategies/over-the-counter-otc-handel-betekenis/

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart