Protective call a Protective put opcie: Ochraňte svoje investície

od Tomáš Stráník
Protective call a Protective put opcie
Potective call a put opcie používajú investori na ochranu svojich investícií.

V tomto článku si vysvetlíme, ako fungujú Protective put a call opcie. Pokiaľ hľadáte brokera pre obchodovanie opcií, kliknite sem.

Čo je Protective call opcia?

Ochranné opcie pre vaše portfólio môžu byť ako call tak aj put opcie. Pri stratégii “ochranného nákupu” kupujete call opciu, ktorá slúži ako ochrana krátkej pozície. To vám umožní zachovať si výnos pri poklese ceny podkladového aktíva a zabezpečiť sa proti riziku v prípade jeho nárastu. Zaplatená opčná prémia za kúpenú call opciu je pre vás samozrejme nákladom, ktorý musíte zaplatiť za zaistenie pozície.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Čo je Protective put opcia?

Ochranná put opcia funguje rovnakým spôsobom, s tým rozdielom, že kupujete put opciu na zaistenie rizika poklesu. Medzi investormi je to bežná stratégia na jednoduché obmedzenie rizika poklesu ceny držaných akcií.

Nákupom Protective call a put opcií sa investor zabezpečuje proti riziku nárastu alebo poklesu ceny držaných akcií. Protective put opcie si prejdeme krok za krokom na názornom príklade, keďže ich investori využívajú zrejme najčastejšie. Protective call opcie fungujú úplne rovnako, aj keď je samozrejme, všetko obrátené. Namiesto put opcií sa nakupujú call opcie a ich prostredníctvom sa investori zabezpečujú proti rastu ceny.

Protective put opcia: Ilustračný príklad

Predpokladajme, že investor vlastní akcie Apple za priemernú cenu 120 USD. Tieto akcie nakúpil na dlhšie obdobie a jeho stratégiou je držať pozíciu počas nasledujúcich niekoľkých rokov s očakávaním vyšších cien a dividend. V krátkodobom horizonte sú však trhové podmienky slabé. Investor sa obáva nižších cien, ale nechce o svoje akcie prísť. Aby obmedzil straty v prípade možného poklesu cien, môže investor nakúpiť predajnú opciu.

Teraz prichádzajú na rad dve kľúčové otázky:

  1. Ktorý dátum exspirácie je pre nákup opcií najatraktívnejší?
  2. Aká je najlepšia realizačná cena pre nákup opcií?

Hneď na začiatku si ujasnime, že na uvedené otázky neexistuje dokonalá odpoveď. Každý investor sa musí rozhodnúť sám a učiniť voľbu, ktorá vyhovuje jeho obchodnému prístupu, money managementu a zvolenej stratégii. Nasledujúci príklad vám ukáže možnosti, ktoré máte k dispozícii.

Nákup put opcie na zaistenie pozície v akciách Apple možno najlepšie opísať ako poistku. A poistenie vždy stojí peniaze. Výber mesiaca exspirácie závisí od viacerých faktorov, ktoré si podrobnejšie rozoberieme. Významnú úlohu pritom zohráva opčná prémia a theta.

Theta udáva, ako veľmi sa hodnota opcie zníži za jeden deň. Ak pojem theta priamo nepoznáte, odporúčame vám prečítať si náš článok Grécke písmeno théta a časová hodnota opcie.

Protective put opcia: Výber dátumu exspirácie

Theta opcie klesá so vzďaľujúcim sa dátumom exspirácie. To je pre Protective call a put stratégie dôležitý fakt. Cieľom je totiž ochrániť držané akcie (v našom prípade akcie spoločnosti Apple) pri čo najnižších nákladoch.

V absolútnom vyjadrení sú krátkodobé opcie lacnejšie ako dlhodobé opcie (opčná prémia je nižšia), ale strata časovej hodnoty je u krátkodobých opcií zvyčajne mnohonásobne vyššia. Čím dlhší je čas do exspirácie, tým nižšia je theta. Strata časovej hodnoty je teda najrýchlejšia v posledných týždňoch do exspirácie.

Pripomeňme si však, že hlavným účelom Protective put opcie je ochrana pred potenciálnym poklesom ceny podkladového aktíva (akcie Apple). Cena akcií spoločnosti Apple sa samozrejme v čase mení a my by sme mali byť schopní na tieto zmeny reagovať. Keď cena podkladového aktíva rastie, mali by sme zvážiť nákup put opcie na prípadných vyšších hodnotách, ideálne tak, aby zaplatená opčná prémia nebola príliš vysoká. Niektorí obchodníci tak často volia opcie so splatnosťou 4 až 9 mesiacov. Tým sa obmedzí strata časovej hodnoty a náklady na zaistenie pozície zvyčajne nebudú príliš vysoké.

Protective put opcia: Výber realizačnej ceny

Okrem toho je rozhodujúca realizačná cena. Z tohto dôvodu by mal mať investor v prvom rade určitý prehľad a predstavu o tom, aký pohyb by mohli akcie Apple urobiť. Technická analýza a fundamentálna analýza môžu poslúžiť na získanie určitého povedomia o vývoji ceny akcií.

Ak je riziko poklesu ceny akcií spoločnosti Apple minimálne, investor môže zvoliť práve Protective put opciu s nižšou realizačnou cenou. Zaplatí tak nižšiu opčnú prémiu a zároveň má určitú poistku proti tomu, keby cena akcií spoločnosti Apple začala klesať.

Ak sa však investor domnieva, že pokles ceny akcií spoločnosti Apple je pravdepodobný, môže nakúpiť Protective put opciu s realizačnou cenou, ktorá je blízko aktuálnej ceny akcie. Zaplatí však za to vyššiu opčnú prémiu. Dôležité je nájsť určitý kompromis medzi nákladmi na nákup Protective put opcie a ochranou pred potenciálnymi rizikami, ktorú zakúpená put opcia zaisťuje.

Ak investor nakúpi put opciu s realizačnou cenou 140 USD, je celkovo chránený proti poklesu ceny akcie AAPL, ktorá je v súčasnosti na úrovni 143 USD. Náklady sú tu však značné. Pre investora môže byť výhodnejšie nakúpiť napríklad put opciu s realizačnou cenou 130 USD, ak verí, že cena akcie zo súčasnej hodnoty príliš neklesne.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Protective call a Protective put opce: Ochraňte své investice (29. 9. 2023); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/opce/opce-strategie/protective-call-protective-put-opce/

Vše o možnostech

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX