VIX Index a investovanie: Naučte sa používať index volatility

od Ondřej Likeš

V tomto článku

Index VIX, čiže index volatility, je pre investorov horúcou témou. Často sa o ňom hovorí ako o indexe strachu. Odráža totiž aktuálnu nervozitu na trhoch.

Nie každému je ale jasné, čo presne index VIX hovorí.

V tomto článku si toto rozvedieme a ukážeme si, čo vlastne index volatility ukazuje a ako z neho profitovať.

Čo je index VIX?

Index VIX je meradlom volatility na trhoch. Jeho hodnota je odvodená z implicitnej volatility opcií na S&P 500 index. Do výpočtu sa zahŕňajú call a put opcie, ktoré majú do expirácie 23 až 37 dní. V priemere sa teda bavíme o opciách s 30 dennou expiráciou, ktorých implikovaná volatilita slúži ako základ pre výpočet hodnoty VIXu.

Čo je to volatilita?

Voatilita značí kolísavosť ceny určitého aktíva. Ukazuje, ako veľmi a ako často sa cena mení. Volatilita znamená pohyblivosť ceny. Ak je volatilita veľká, cena sa pohybuje rýchlo a výrazne, index VIX rastie. Ak je malá, cena sa pohybuje pomaly a táto, index VIX klesá.

S volatilitou rastie miera rizika. Ak je veľká volatilita, rizikovosť sa zvyšuje, ak je malá, znižuje sa.

Ak hovoríme o volatilite, musíme pripomenúť, že existujú dva typy. Historická volatilita a implikovaná volatilita. Historická volatilita jednoducho ukazuje, ako veľmi sa cena hýbala v minulosti. Implikovaná volatilita je volatilita očakávaná do budúcnosti. Vzhľadom na to, že index VIX je počítaný z implikovanej volatility, budeme sa v tomto článku venovať iba jej.

Historický graf indexu VIX
Historický graf VIX indexu. Zdroj: Tradingview.com

Čo index VIX hovorí investorom?

Ako ste si asi sami všimli, volalita akcií či iných aktív rastie v časoch neistoty, strachu alebo ohrozenia. Ak cena padá, padá spravidla oveľa rýchlejšie a prudšie ako keď rastie. Investori v tom čase panikária, zbavujú sa pozícií, rastie volume a rastie aj volatilita. V prepadoch je index VIX výrazne vyšší.

Keď cena naopak rastie, je pohoda a pokoj, index VIX je na nízkych hodnotách. Videli sme to v posledných mesiacoch na akciových trhoch v USA, kedy sa VIX dostával na svoje historicky najnižšie hodnoty vôbec. Spravidla aj pohyb nahor je tiahli, pomalý a dlhý. Preto sa aj nákupné pozície nazývajú “long” (teda dlhé, s predpokladom, že takýto obchod budeme držať dlho), zatiaľ čo predajné sú “short” (teda krátke).

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Vplyv VIXu na cenu opcií

Hodnota VIXu pochopiteľne ovplyvňuje aj cenu opcií. Zvýšená volatilita má za následok, že cena opcií rastie. Je to logické, pretože ten, kto opciu vypisuje, sa vystavuje väčšiemu riziku. Na druhú stranu ten, kto opciu kupuje, má väčšiu pravdepodobnosť, že opcia vyexpiruje v peniazoch.

To tiež vysvetľuje, prečo put opcie mimo peniaze sú vo všeobecnosti drahšie ako call opcie mimo peniaze. Nakúpenie put opcie sa totiž dá zaistiť proti nechcenému prepadu. Ak sa pokles uskutoční, nakúpená put opcia získa ešte viac na cene, pretože sa zvýši aj volatilita.

V prípade call opcie toto ale neplatí. S rastúcou cenou akcií sa totiž volatilita skôr znižuje a preto nakúpená call opcia nebude mať oveľa vyššiu hodnotu. Znížená volatilita zabráni, aby vnútorná hodnota kúpenej call opcie vyrástla.

LYNX Webinár: Obchodování volatility (UVXY) za aktuální situace

Deriváty VIXu

Samozrejme je možné reagovať na zmenu VIXu vďaka jeho derivátom. Jedným z najpopulárnejších je VIX futures. Vďaka nemu je možné špekulovať na zmenu oboma smermi.

Tento futures je tiež dostupný vo svojej európskej variante. Je medzi nimi ale podstatný rozdiel, zatiaľ čo americký VIX futres má multiplikátor 1000, európsky, ktorý sa viaže na Euro Stoxx 50 má multiplikátor desaťkrát menší.

Mimo futures je možné obchodovať aj iné derivátové produkty, ak chce človek špekulovať na zmenu volatility. Obľúbenými produktmi sú ETF trhy. Jedným z nich je napr. VXX, ktorý sa využíva buď čisto na špekuláciu, alebo na zaisťovanie pozícií.

Deriváty VIXu

Vzhľadom na to, že tento ETF je veľmi používaný na krátkodobé špekulácie, pri dlhodobých obchodoch sa stráca časť profitu vďaka preroľovaniu (tzv. contango).

Problémy spojené s obchodovaním VIXu

Problém contanga, ktorý sme zmienili vyššie sa netýka iba jedného ETF trhu. Týka sa prakticky všetkých ETF trhov, ktoré opisujú cenu futures kontraktov, ktoré treba rolovať.

Ako contango sa označuje situácia, kedy sa aktuálna (spotová) cena aktíva pohybuje nižšie, než cena budúcich kontraktov (futures). Čím viac do budúcnosti sa pozeráme, tým väčší môže byť cenový rozdiel. Dole na grafe je situácia názorne.

Contago situácia

Futures na VIX prakticky vždy obsahuje contango. Ak chcete ragovať na zvyšujúcu sa volatilitu v dlhšom časovom období, prakticky vždy musíte počítať s negatívnou záťažou contanga.

VIX a futures

Tabuľka hore ukazuje hodnotu indexu VIX a naň naviazaných futures s rôznymi expiráciami od marca do septembra. Ak by ste chceli reagovať na zvyšujúcu sa volatilitu mohli by ste nakúpiť VIX futures. Čo je ale potrebné si všimnúť, je skutočnosť, že čím dlhšia je expirácia, tým vyššia bude cena (posledný stĺpec v tabuľke).

Rozdiel medzi VIX indexom a jeho futures v prvej (marcovej) expirácii bol “len” 0,80 bodov. Ak sa pozriete na ďalšie expirácie, napr. na poslednú (v septembri), uvidíte, že jeho cena je 17,55. Inými slovami, ak by ste nakúpili tento futures a držali ho až do 20. septembra, musel by index VIX vyrásť o 5,50 bodov aby ste sa vôbec dostali na nulu.

Obchodovať nejaké produkty spojené s VIXom môže byť dobrá voľba. Či už na hedžovanie pozícií, alebo čisto špekulatívne. Vždy je potrebné sa zoznámiť dostatočne so všetkými rizikami a zákernosťami, vie, čo by ste, ktoré trading s nimi prináša. Contango je to hlavné, čo treba zvážiť.

Quadruple Witching – výnimočné dni ovplyvňujúce volatilitu

Quadruple witching označuje termín, kedy súčasne vyprší platnosť štyroch derivátových inštrumentov, a to futures na akciový index, opcie na akciový index, akciové opcie a jednotlivé akciové futures. Zatiaľ čo zmluvy na akciové opcie a indexové opcie vypršia každý tretí piatok každého mesiaca, všetky štyri triedy aktív vypršia súčasne v tretí piatok v marci, júni, septembri a decembri.

Okrem najvýraznejšieho quadruple witching, kedy vypršia všetky štyri trhy súčasne, existujú podobné dni označované ako triple witching a double witching. Triple witching nastáva, keď tri zo štyroch trhov expirujú súčasne, zatiaľ čo double witching, keď dva zo štyroch trhov expirujú súčasne.

Quadruple witching môže viesť k zvýšenému objemu obchodovania a arbitrážnym príležitostiam, potencionálne aj k zvýšenej volatilite na trhoch. Veľký objem obchodov pochádza z časti kvôli kompenzácii súčasných futures a opčných zmlúv, ktoré sú ziskové.

Termín Quadruple witching sa prvýkrát objavil v novembri roku 2002, kedy nahradil súčasný triple witching po tom, čo sa začali obchodovať jednotlivé akciové futures. Názov pochádza z folkórnych tradícií, kedy čarodejnícka hodina medzi polnocou a 1:00 ráno označuje čas, kedy sa po Zemi túlajú nadprirodzené bytosti a prinášajú zmätok a smolu každému, koho stretnú.

Obchodovanie prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX