LYNX: Opčný broker
pre neobmedzené obchodovanie opcií

Trading opcií u online brokera LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete.

Investičný účet vám zabezpečí vhodné podmienky pre obchodovanie všetkých opčných stratégií. Obchodujte napríklad na amerických opčných burzách CME a CBOE alebo na európskej burze Eurex. Na týchto a ďalších opčných burzách sa ročne zobchoduje až 13 miliárd opčných kontraktov.

Medzi investormi sú v posledných rokoch najviac populárne americké opcie, ktorých obchodovanie je medzi klientmi LYNX hojne rozšírené. Cez LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akciách, ale aj opcie na komodity ako zlato alebo ropa a aj opcie na indexy ako S&P 500, Dow Jones, Nasdaq alebo DAX.

Či už chcete nakúpiť call opcie alebo put opcie, vykonať výpis opcie alebo obchodovať opčné kombinácie, LYNX je pre vás správnou voľbou. Žiadny iný broker v SR nemá tak širokú a špecializovanú ponuku pre obchodovanie s opciami.

OBCHODOVANIE S OPCIAMI CEZ LYNX

Neobmedzené opčné príležitosti

Obchodujte opcie na akcie, indexy, ETF alebo forex za výhodných podmienok na opčných burzách po celom svete.

 • Nízke a transparentné poplatky na opcie

 • Výhodné menové konverzie za medzibankových kurzov

 • Obchodná platforma pre obchodovanie s opciami

 • Pokročilé nástroje pre efektívnejšie obchodovanie opcií

 • Priamy prístup k opčným burzám po celom svete

 • Neobmedzená tvorba a analýza opčných kombinácií

 • Ľahké zadávanie opčných stratégií

 • Rozsiahle vzdelávania na obchodovanie opcií zadarmo


Obchodná platforma pre obchodovanie opcií

Opčný broker s pokročilou platformou na opcie

Základom úspechu pre začínajúcich i pokročilých opčných obchodníkov je obchodná platforma optimalizovaná pre obchodovanie opcií. Obchodujte ľahko a rýchlo call opcie, put opcie aj pokročilé opčné stratégie ako sú Iron Condor, Butterfly, Straddle, Strangle alebo si zostavte a analyzujte vlastné opčné kombinácie. Vďaka SMART Routing sú vaše príkazy vyplnené za najlepšie možné ceny.

Vaše opčné kombinácie sú zasielané vcelku priamo na najväčšie opčné burzy, aby mohli byť vyplnené za najlepších možných cien. Každý opčný trader zaiste ocení pokročilé možnosti analýzy opcií. Môžete si zobraziť opčný reťazec v objednávkovej knihe, grécke písmená aj open interest a

tiež analyzovať pravdepodobný vývoj opcie či opčnej kombinácie v rámci profesionálnych trading nástrojov na obchodovanie s opciami OptionTrader, ComboTrader a Probability Lab.

Mobilný telefón s obchodnou aplikáciou LYNX Trading

Úspech pri obchodovaní opcií je otázkou technológií:

 • Jednoduché vytváranie opčných kombinácií
 • Nákup aj výpis call opcie a put opcie
 • Rozsiahle opčné analýzy
 • Zobrazenie rizikových scenárov
 • Tvorba vlastných opčných stratégií


Trading nástroje pre obchodovanie opcií

Broker na opcie s pokročilými trading nástrojmi

So správnymi nástrojmi je obchodovanie s opciami jednoduchšie. Opčný broker LYNX vám poskytuje prístup k profesionálnym trading nástrojom pre jednoduchšie a efektívnejšie obchodovanie.

Priamo pre potreby opčných obchodníkov sú k dispozícii nástroje OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov na vyššiu úroveň.

OptionTrader sa používa na zobrazenie opčného reťazca daného podkladového aktíva. V jednom okne sledujete aktuálne kotácie cien opcií v prehľadnom opčnom reťazci a okrem otvárania nových opčných pozícií môžete tiež riadiť a analyzovať už otvorené opčné obchody. K dispozícii je prehľad o implikovanej volatilite, výpočet vnútornej hodnoty opcie a tiež ďalšie opčné parametre ako grécke písmená.

Ukážka obchodovania v nástroji OptionTrader

Nástroj Options Portfolio slúži na úpravu rizikového profilu portfólia na základe známych opčných parametrov ako sú grécke písmená. Vďaka Options Portfolio nájdete vždy nákladovo najefektívnejšie riešenie na splnenie vašich potrieb pre obchodovanie opcií.

Detail obchodního nástroje Options Portfolio

V Option Strategy Lab zadáte vlastné prognózy na volatilitu ceny podkladového aktíva opcie a na základe týchto predpokladov obdržíte návrhy vhodných opčných stratégií. Tieto návrhy môžu byť filtrované napríklad podľa opčných prémií, realizačnej ceny alebo dátumu exspirácie. Zobrazí sa vám tiež graf s očakávaným vývojom zisku a strát a tiež tu môžete priamo zadať svoj príkaz na opčnú burzu.

Detail obchodného nástroje Option Strategy Lab pre analýzu podkladového aktíva opcie

Combo Trader vám pomôže poslať na burzu naraz celé kombinácie opcií. Už teda nemusíte čakať, kým sa váš príkaz vykoná po jednotlivých úsekoch. Pri vykonávaní príkazu si môžete byť istí, že bude vždy prijatá celá kombinácia. Môžete tak napríklad jednoducho vložiť Straddle, Strangle a Butterfly.

 

Combo Trader

Mobilná aplikácia pre obchodovanie opcií
Opčná aplikácia LYNX

Obchodovanie opcií v mobilnej aplikácii

Vďaka napojeniu na opčné burzy po celom svete môžete obchodovať opcie v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu. Obchodovanie cez mobilnú aplikáciu Trading App robí prístup na opčné burzy v Amerike, Európe i Ázii jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.

Kedykoľvek a kdekoľvek máte okamžitý prístup cez chytrý telefón alebo tablet k prehľadu svojho portfólia, riadenie pozícií, analýze opcií, tvorbe opčných kombinácií a tiež na prenášanie príkazov na burzu. Aplikácia Trading App je dostupná pre zariadenia s operačným systémom iOS aj Android.

Skrze aplikáciu môžete tiež uplatniť opcie vo svojom portfóliu. Ak nepotrebujete zadávať obchody ani upravovať príkazy, využijete Read-only mód pre rýchly náhľad na aktuálny stav vášho portfólia a už zadaných príkazov, bez toho aby ste museli zadávať svoje prihlasovacie údaje.

 • Rýchle a spoľahlivé nahliadnutie do účtu a jeho riadenie

 • Jednoduchá analýza cenových pohybov

 • Obchodovanie opcií kedykoľvek, kdekoľvek

 • Aplikácia pre iOS (Apple) a Android

 • Prístup na obchodovanie na 150 trhoch v 33 krajinách sveta

Trading App

SMART Routing technológie

Najlepšia cena vyplnenia vašich obchodov

Vďaka unikátnemu SMART Routing získavate rozhodujúcu výhodu v obchodovaní s opciami. vaše príkazy sú zaslané na všetky dostupné burzy a vyplnené iba na burze, ktorá ponúkne najlepšiu cenu.

Investori si veľakrát ani nie sú vedomí, že opcie sú obchodované paralelne na viacerých trhoch, ktoré môžu kótovať rôzne ceny. Unikátna inteligentná smerovacia funkcia SMART Routing garantuje vyplnenie príkazu za najlepšiu cenu v danú chvíľu. Nemusíte si pre svoj obchod vyberať burzu – obchodná platforma to urobí automaticky za vás.

SMART Routing neustále sleduje všetky dostupné burzy a odošle objednávku do obchodného miesta s najnižšou cenou. Tým získate istotu, že vaša objednávka bude vyplnená za najlepšiu cenu.

Ikona Smart Routing

Obchodovanie opcií bez skrytých poplatkov

Nízke a transparentné poplatky
pre obchodovanie s opciami

Prostredníctvom opčného brokera LYNX obchodujete opcie vždy za priaznivých a transparentných poplatkov, a to ako na amerických burzách ako sú Chicago Mercantile Exchange (CME) a ​​Chicago Board Options Exchange (CBOE), tak aj na európskych burzách Eurex, European Options Exchange (EOE) a ďalších.

LYNX si zakladá na transparentnosti a jednoduchosti poplatkových štruktúr. Preto sú všetky poplatky udávané ako all-inclusive – teda vrátane nákladov burzám a ďalším tretím stranám. Celkový poplatok tak ľahko spočítame ako súčin poplatku na jeden opčný kontrakt a počtu zobchodovaných opcií.

Neúčtujeme žiadne minimum na opčný obchod. Navyše určite oceníte nízke maržové požiadavky. V LYNX je našim cieľom vytvárať a udržiavať dlhodobé vzťahy s klientmi.

Poplatky u opčného brokera LYNX

Opčné príkazy na amerických burzách

Typ opcie Poplatok za kontrakt
Opcie na akcie$ 4
Opcie na indexy$ 4
Opcie na futures$ 4

Opčné príkazy na európskych burzách

Typ opcie Poplatok za kontrakt
Opcie na akcie€ 3
Opcie na indexy€ 3
Opcie na futures€ 3

Poplatky za obchodovanie opcií sa odvíjajú od počtu zobchodovaných opčných kontraktov. Neplatíte žiadny minimálny poplatok za obchod.

Viac informácií o celkových poplatkoch a ďalších nákladoch na obchodovanie akcií nájdete v sekcii Tarify & Poplatky.

Tarify & Poplatky

Obchodovanie opcií: Čo by ste mali vedieť
Čo sú opcie?

Opcie sú termínové kontrakty, ktoré dávajú opčnému obchodníkovi právo kúpiť alebo predať dané podkladové aktívum k budúcemu dátumu za stanovenú cenu. Medzi najčastejšie podkladové aktíva, ktoré sa prostredníctvom opcií obchodujú, patria akcie, indexy, meny alebo komodity. Opcie sú obchodované na derivátových burzách, ktoré bývajú tiež označované ako termínové burzy. Transakcie na týchto burzách sú vykonávané v aktuálnom čase, avšak vyplnené sú až v budúcnosti. Aby investor mohol na týchto burzách vykonať nákup alebo predaj opcie, potrebuje mať investičný účet v opčného brokera, ktorý funguje ako sprostredkovateľ a zaisťuje prenos opčného príkazu na burzu.

Prečo investori obchodujú opcie?

Opcie vám dávajú širokú škálu možností – môžete vďaka nim generovať dodatočný príjem z aktuálneho portfólia a tiež lepšie riadiť riziko vo svojom portfóliu – napr. zaistiť akciové portfólio proti trhovému prepadu. Opcie vám prinášajú výhody tak v krátkodobom tak i dlhodobom obchodovaní.

Výhody a riziká obchodovania s opciami

Výhody obchodovania s opciami

Opcie môžu slúžiť na zabezpečenie vášho portfólia. Použitím určitých opčných stratégií môžete ochrániť svoje pozície pred prepadom na trhoch.

Opcie umožňujú generovať dodatočné príjmy napríklad vypísaním opcií na akcie, ktoré držíte vo svojom portfóliu.

Obchodovanie s opciami vyžaduje nižšie kapitálové výdavky ako priamy nákup podkladového aktíva. Právo na nákup podkladového aktíva, napríklad akcií, za plnú cenu podkladového aktíva nadobúdate až v budúcnosti za vopred stanovenú cenu.

Vďaka obchodovaniu opcií môžete využiť výhody pákového efektu.

Vzhľadom k širokým možnostiam opčných stratégií môžu opcie slúžiť ku zobchodovaniu takmer akýchkoľvek príležitostí na trhu. Vďaka opciám môžete zarábať na rastúcom i klesajúcom trhu a dokonca aj na trhu pohybujúcom sa do strany.

Riziká obchodovania s opciami

Pri obchodovaní s opciami môžete stratiť všetok svoj kapitál, ak sa cena podkladového aktíva nevyvíja v očakávanom smere.

Opcie musia byť vždy obchodované ako celé kontrakty. Nie je možné kúpiť iba časť opčného kontraktu. Preto pri nákupe opcie získavate vopred definovaný počet kusov podkladového aktíva, ktorý je nemenný.

Vypisovanie opcií so sebou nesie výrazne vyššie riziko v porovnaní s nákupom opcií. Pri výpise opcií obdržíte opčnú prémiu vo chvíli uskutočnenia transakcie. Avšak potenciálna strata môže presiahnuť toto obdržané prémium v ​​momente, kedy budete povinní prijať alebo dodať podkladové aktívum. Táto povinnosť vám teoreticky dáva neobmedzené riziko straty.

Cena opcie je tvorená tvorcami trhu, ktorí majú povinnosť kótovať ceny. Avšak v období zvýšenej volatility sa môže stať, že kotácie nebudú dostupné.

Opcie majú dátum expirácie a ich životnosť je teda obmedzená. Časová hodnota opcie sa znižuje s blížiacim sa dátumom expirácie. Je teda dôležité sa uistiť, že vami zvolená opcia má dostatok času na realizáciu vašej investičnej myšlienky.

Pri investovaní do zahraničných opcií v cudzích menách podstupujete menové riziko, ktoré môže významne ovplyvniť skutočnú návratnosť investície.

Investorský profil a ciele

Kedy je tento produkt pre vás vhodný?

 • Chcete zabezpečiť svoje pozície (hedging)
 • Chcete využiť pákového efektu
 • Chcete generovať príjem vo forme opčnej prémie
 • Chcete investovať v krátkodobom horizonte (menej ako tri roky)

Kedy pre vás tento produkt nie je vhodný?

 • Chcete zachovanie kapitálu
 • Chcete rast kapitálu
 • Chcete investovať v strednodobom horizonte (tri až desať rokov).
 • Chcete investovať na dlhšiu dobu (viac ako 10 rokov).

Tolerancia rizika

Kedy pre vás tento produkt nie je vhodný?

 • Ste pripravení prísť o celú počiatočnú investíciu
 • Ste pripravení stratiť viac než celú počiatočnú investíciu
 • Ste pripravení investovať s pákovým efektom
 • Ste pripravení investovať do komplexných produktov
 • Ste pripravení investovať do vysoko rizikového produktu

Kedy pre vás tento produkt nie je vhodný?

 • Ste pripravení utrpieť žiadnu alebo len relatívne malú stratu zo svojej počiatočnej investície
 • Ste pripravení investovať do nekomplexných produktov
 • Ste ochotní investovať do produktu s nízkym rizikom
 • Ste ochotní investovať do stredne rizikového produktu

LYNX ponúka nasledujúce produktové klastre * pre obchodovanie opcií:

Produktový klasterIndikátor rizika
Long opcie EURVysoký
Long opcie (iné než EUR)Vysoký
Long opcie na rozvojových trhochVysoký
Short opcie EURVysoký
Short opcie (iné než EUR)Vysoký
Short opcie na rozvojových trhochVysoký

* Produktový klaster je zoskupenie finančných nástrojov, ktoré si navzájom zodpovedajú na základe rôznych kritérií (napr. výkonnosť produktu, zložitosť a riziko).

Ďalšie informácie o opciách a funkciách tohto produktu nájdete na tejto stránke: Vlastnosti produktu – opcie


Obchodovanie s opciami online

Prečo obchodovať opcie cez LYNX?

LYNX je opčný broker, ktorý ponúka najpokročilejšiu ponuku pre obchodovanie opcií medzi českými brokermi. Skrze obľúbené platformy môžete kúpiť aj predať opcie na akcie, indexové opcie a opcie na futures na burzách v Amerike, Európe i Ázii. Napríklad prístup na najväčší svetový opčný trh v USA vám umožňuje obchodovať opcie na viac ako 3.000 amerických akciách, ale aj opcie na komodity ako ropu alebo zlato a aj opcie na indexy S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell a ďalšie. Či už ste začínajúci investor alebo skúsený trader, určite oceníte pravidelné vzdelávanie v oblasti obchodovania opcií i ďalších oblastiach investovania a tradingu a tiež bezplatné konzultácie s našimi skúsenými investičnými špecialistami, ktorí majú dlhoročné reálne obchodné skúsenosti s obchodovaním opcií.

 • Nízke a transparentné náklady
 • Menové konverzie za medzibankových kurzov
 • Široký výber obchodovateľných opcií
 • Nízke požiadavky na marže
 • Platforma optimalizovaná pre opčné obchodovanie
 • Individuálne ponuky pre aktívnych traderov

Obchodujte s populárnymi opciami

Najobchodovanejšie opcie u opčného brokera LYNX

Ponuka trhov pre obchodovanie s opciami u LYNX je veľmi široká. Využite možnosti obchodovať na desiatkach opčných búrz po celom svete vrátane tých najväčších opčných búrz CBOE, CME, Eurex a ďalších. Obchodovať môžete opcie s rôznymi dobami expirácie – denné opcie, týždenné opcie aj mesačné opcie. Medzi najobchodovanejšie opcie patria:

Opcie na akcie v USA

 • Opcie na akcie Amazon
 • Opcie na akcie Apple
 • Opcie na akcie Facebook
 • Opcie na akcie Google
 • Opcie na akcie Tesla

Opcie na akcie v Nemecku

 • Opcie na akcie Adidas
 • Opcie na akcie BMW
 • Opcie na akcie Deutsche Bank
 • Opcie na akcie Lufthansa
 • Opcie na akcie Siemens

Opcie na ďalšie európske akcie

 • Opcie na akcie Airbus
 • Opcie na akcie Allianz
 • Opcie na akcie ING
 • Opcie na akcie Shell
 • Opcie na akcie Vodafone

Opcie na americké indexy

 • Opcie na S&P 500
 • Opcie na Dow Jones
 • Opcie na Nasdaq 100
 • Opcie na Russell 2000

Opcie na európske indexy

 • Opcie na DAX
 • Opcie na AEX
 • Opcie na Euro Stoxx 50

Opcie na americké futures

 • Opcie na futures e-mini S&P 500
 • Opcie na futures e-Mini Russell 2000
 • Opcie na futures na ropu

Opcie na ETFs

 • SPDR S&P 500 ETF Trust
 • PowerShares QQQ Trust
 • IPATH Series B S&P 500 VIX

Opcie na menové páry

 • Opcie na EUR / USD
 • Opcie na GBP / USD
 • Opcie na USD / JPY

Naučte sa obchodovať s opciami

LYNX vás naučí, ako obchodovať opcie

Obchodovanie opcií má veľmi zaujímavý ziskový potenciál aj pri menšej investícii. S tým sú však spojené aj vysoké riziká. Iba investori, ktorí si osvoja základy obchodovania opcií, môžu dosahovať konzistentných ziskov pri obchodovaní s opciami. Opčný broker LYNX pre vás preto prichystal podrobné opčné vzdelávanie – prejdite s nami základy pre obchodovanie

opcií a tiež pokročilé opčné stratégie. Pripravili sme pre vás obľúbenú knihu o opciách, pravidelne pripravujeme webináre o obchodovaní opcií aj o ďalších burzových témach a tiež publikujeme články o obchodovaní na burze a rôznych oblastiach tradingu. Viac k vzdelávaniu nájdete na našom Investičnom portáli.

Investičný portál – Ako obchodovať opcie

LYNX – Viac ako opčný broker

Prostredníctvom online brokera LYNX môžete obchodovať nielen s opciami. Viac informácií o ďalších produktoch nájdete tu: