Poistenie a zabezpečenie investičného účtu

Zabezpečenie a ochrana investičných účtov klientov je pre LYNX tou najvyššou prioritou.

Prostredníctvom online brokera LYNX vykonávajú každý deň transakcie s cennými papiermi tisíce obchodníkov. K dispozícii majú obchodnú platformu, ktorá spĺňa tie najvyššie bezpečnostné požiadavky a patrí k najspoľahlivejším na trhu. Najnovšia technológia zaisťuje, aby účty našich klientov boli v bezpečí za každej situácie. Ponúkame najvyššie technické bezpečnostné štandardy a ochranu dát. Investičné účty klientov sú samozrejme vedené oddelene od aktív brokera. Spoľahlivosť a transparentnosť sú pre LYNX na prvom mieste.

Klient, ktorý si poistil účet.

Online broker LYNX: Bezpečné obchodovanie s cennými papiermi

Ako poskytovateľ finančných služieb prikladá LYNX veľký význam maximálne ochrane a zabezpečenie. Za týmto účelom má všetky potrebné povolenia pre svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Slovenská pobočka je virtuálnou pobočkou LYNX. Na materskú spoločnosť LYNX B.V. so sídlom v Holandsku dohliada holandský Úrad pre finančné trhy (AFM). Všetci slovenskí klienti boli predbežne prijatí prostredníctvom pobočky LYNX Česká republika, pre tento účel má LYNX všetky potrebné povolenia na podnikanie v Českej republike, kde je pod dohľadom Národnej banky (ČNB).

LYNX pôsobí ako sprostredkovateľ Interactive Brokers (IB). Spracovávame pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými nástrojmi. Tie sú ďalej prenášané práve spoločnosti IB, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie vykonania daných objednávok. Interactive Brokers má viac ako 40 rokov skúseností s finančnými trhmi a obchodovaním na burze. Pôsobí v mnohých krajinách. Dcérske spoločnosti sa nachádzajú okrem iného v Írsku, Luxembursku, Veľkej Británii a Maďarsku. Cez IB je vykonaných viac ako 2.000.000 transakcií denne a má okolo 1.500.000 klientov po celom svete s celkovými aktívami cez $350 miliárd. Vlastný kapitál spoločnosti Interactive Brokers presahoval ku koncu roka 2020 $9 miliárd*. Spoločnosti Interactive Brokers sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“). Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq pod tickerom IBKR, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %). Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

Pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru LYNX zaisťuje otvorenie účtu v Interactive Brokers Ireland Limited. Pre obyvateľov iných krajín (napr. Švajčiarsko) je účet otvorený v Interactive Brokers UK Limited.

* Štatistiky IB sa vzťahujú k 8/2021 a výška vlastného kapitálu k roku 2020. Pozri IBKR IR na strane https://investors.interactivebrokers.com/ir/.

Investičný účet prostredníctvom LYNX: Maximálna zabezpečenie vkladov klientov

V spolupráci s naším partnerom Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) robíme všetko pre to, aby boli vaše prostriedky na obchodnom účte vždy optimálne chránené.

Všetky klientske účty sú u IB vedené ako oddelené účty. Ak sa sprostredkovateľ dostane do platobnej neschopnosti, môže klient vďaka oddelenému účtu aj naďalej nakladať so svojimi peniazmi. Dbáme aj na dostatočnú ochranu pred zneužitím. Prevod prostriedkov z investičného účtu je možný len na autorizovaný účet, ktorý je vedený na meno klienta. Nemožno tak odoslať peniaze na účet iným osobám či subjektom. Klientske účty sú chránené týmito spôsobmi:

 • IBKR využíva rad bánk na úschovu klientskej hotovosti, aby nedochádzalo ku koncentrácii rizika len pri jednej inštitúcie. IBKR tiež vykonáva rutinné kontroly týchto custody účtov klientov. Akékoľvek hotovostné pozície alebo finančné nástroje, ktoré sú držané vo finančných inštitúciách tretích strán, sú pripísané v prospech klienta a budú tiež oddelené v prípade zlyhania alebo bankrotu brokera.
 • Brokerské spoločnosti sa môžu vyhnúť meškaniu spojenému s prevodom vlastníctva a rýchlo vykonávať obchody za minimálne náklady pomocou úschovy finančných nástrojov na "street name". To znamená, že daný inštrument je vedený u správcu na meno IBKR, ale vlastnícke práva patria klientovi. V nepravdepodobnom prípade bankrotu veritelia nebudú schopní získať prístup k majetku klientov z dôvodu prevládajúcich vlastníckych práv klienta.
 • Vaše aktíva nie sú súčasťou súvahy IBIE. V nepravdepodobnom prípade bankrotu IBIE nebudú mať veritelia prístup k finančným nástrojom a hotovosti klientov. Tí môžu previesť svoje aktíva na inú inštitúciu, pretože nespadajú pod pohľadávky veriteľov. Príslušné nariadenie o ochrane investorov pripadá do úvahy len v prípade, že nie je zaručené oddelenie peňažných a finančných nástrojov zákazníkov od vlastného majetku IBIE (napr. v prípade podvodu) a IBIE by nebola schopná plniť svoje kompenzačnom povinnostiam (napr. V prípade bankrotu).
 • Keďže je váš účet spravovaný prostredníctvom IBIE, platí írska kompenzačná schéma pre investorov (www.investorcompensation.ie). Ochranný systém kompenzuje 90% straty až do maximálnej výšky € 20 000.
 • V nepravdepodobnom prípade, že sa spoločnosť LYNX dostane do platobnej neschopnosti a v dôsledku toho už nebude môcť plniť svoje záväzky v súvislosti s Klientskou zmluvou, sa klienti môžu spoľahnúť na holandský systém náhrad pre investorov (v holandčine "Belongerscompensatiestelsel" (BCS). Maximálna kompenzácia podľa holandského systému náhrad pre investorov je € 20 000 na klienta.
 • Klienti si môžu nárokovať BCS, ak LYNX neočakávane zbankrotuje alebo už nie je schopný plniť svoje finančné záväzky (v dôsledku zlého hospodárenia alebo podvodu). Vzhľadom k tomu, že klienti LYNX držia svoje finančné prostriedky u IBIE, nemôže nastať situácia, kedy by LYNX nebol schopný vrátiť klientske prostriedky a finančné inštrumenty. Viac informácií o holandskej kompenzačnej schéme možno nájsť na weboch AFM a DNB.

Poistenie vkladov podrobnejšie

Pre viac informácií o rizikách spojených s obchodovaním na kapitálových trhoch odporúčame prečítať sekciu Povaha a riziká investovania na kapitálových trhoch v dokumente Prílohy. Informácie o ochrane peňažných prostriedkov a cenných papierov klientov nájdete na stránke Dokumenty.

Zabezpečenie prístupu

Vaše prostriedky sú chránené prísnymi bezpečnostnými pravidlami zamedzujúcimi neautorizovaný prístup. Pokiaľ by ste si chceli odoslať peniaze z investičného účtu na svoj osobný bankový účet, potom je to možné len na autorizovaný účet, ktorý je vedený na vaše meno. Z vášho účtu tak nie je možné odoslať peniaze na účet iným osobám či subjektom.

V administraci účtu je možné navyše nastaviť, z ktorých IP bude možné sa do obchodnej platformy prihlásiť. Systém monitoruje všetku aktivitu spojenú s účtom a vykonávanie citlivých operácií umožňuje iba po dodatočnom bezpečnostnom overení.

Často kladené otázky o ochrane finančných prostriedkov a cenných papierov

Čo je IBIE?
 • Ako carrying broker IBIE ponúka clearingové, zúčtovacie a depozitné služby pre introducing brokera LYNX. IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. IBKR, vlastniaca prevádzkové dcérske spoločnosti, je registrovaným SEC brokerom-dealerom od roku 1994. Ku koncu roka 2020 vlastné imanie spoločnosti Interactive Brokers presahovalo 9 miliárd USD*. To je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2020 reportovalo 1,3 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženie. Spoločnosti Interactive Brokers sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group ( "IBG LLC"). Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq pod tickerom IBKR, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %). Vďaka tomu je spoločnosť vedená konzervatívne. Spoločnosť Standard & Poor's hodnotia Interactive Brokers ako "BBB + Outlook Positive"**.
 • * Štatistiky IB sa vzťahujú k 8/2021 a výška vlastného imania k roku 2020. Pozri IBKR IR stránka https://investors.interactivebrokers.com/ir/..
 • ** Viac informácií o hodnotení IB nájdete na https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387
Prečo LYNX funguje ako introducing broker pre IBIE?
 • Vďaka prepojeniu s IBIE je LYNX schopný klientom poskytnúť prístup k 135 trhom v 33 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, štruktúrovanými produktmi, dlhopismi, ETF a CFD. Klienti majú tiež prístup k 23 rôznym menám.
 • Pokyny klientov zadané cez LYNX a dohodnuté na vykonanie u IBIE nie sú predávané vysokofrekvenčným obchodníkom alebo market makerom. Predpredaj klientskych príkazov tretím stranám, ktoré pôsobia ako protistrany, má negatívny vplyv na skutočnú transakčnú cenu.
 • Klienti majú tiež prístup k vysokorýchlostnému systému najlepších možných vysporiadaní (SmartRoutingSM), ktorý je prepojený s množstvom búrz a trhov. Táto technológia skenuje rôzne burzy a snaží sa smerovať objednávky na najlepší trh s prihliadnutím na exekučnú cenu, rýchlosť a celkovú cenu prevedenia.
 • V skratke, LYNX je ako introducing broker IBIE schopný umožniť svojim klientom obchodovať celosvetovo s najpokročilejšou obchodnou infraštruktúrou.
Akým spôsobom sú moja hotovosť a pozície držané v IBIE?
 • Aby bolo možné ponúknuť celosvetové obchodné príležitosti so všetkými rôznymi druhmi finančných inštrumentov, je investičný účet právne vytvorený pod IBIE, dcérskou spoločnosťou IBKR. Je vyžadované, aby ako hotovosť, tak finančné inštrumenty klientov, boli držané oddelene od aktív IBKR. Všetky finančné pozície či finančné inštrumenty uchovávané vo finančných inštitúciách tretích strán sú vedené v prospech klientov IBIE a sú segregované aj v prípade bankrotu brokera. IBKR využíva radu bánk na úschovu klientskej hotovosti, aby nedochádzalo ku koncentrácii rizika u akejkoľvek inštitúcie. IBKR tiež vykonáva rutinné kontroly týchto custody účtov klientov.
 • Brokerské spoločnosti sa môžu vyhnúť meškaniu spojeného s prevodom vlastníctva a rýchlo vykonávať obchod za minimálne náklady pomocou úschovy finančných nástrojov na "street name". To znamená, že daný inštrument je vedený u správcu na meno IBKR, ale vlastnícke právo patrí klientovi. V nepravdepodobnom prípade bankrotu veritelia nebudú schopní získať prístup k majetku klientov z dôvodu prevládajúcich vlastníckych práv klienta. 
Akým spôsobom sú cenné papiere chránené v prípade obchodovania na maržu?
 • Ak sú finančné inštrumenty financované maržou, môžem ich vypožičať ostatným finančným inštitúciám (napríklad na umožnenie predaja nakrátko). Keď si klient požičia peniaze od IBKR k nákupu cenných papierov, môže IBKR požičiavať akcie až do výšky 140% pôžičky. V rozsahu, v akom akýkoľvek klient udržiava Maržovú pôžičku u IBKR, je bezpečnosť tejto pôžičky zvýšená konzervatívnou maržovou politikou IBIE, ktorá neumožňuje dlžníkovi upraviť nedostatočnú maržu v rámci dní, ako povoľuje regulácie. Namiesto toho IBIE monitoruje a koná v reálnom čase a automaticky likviduje pozície a spláca pôžičky. Tým sa dlžník dostáva späť do súladu s maržovými požiadavkami bez toho, aby IBIE či ostatných klientov vystavil riziku.
 • Protistrana, ktorá si akcie požičia, je povinná zložiť kolaterál v minimálnej výške 100% z trhovej ceny požičaných akcií. Každý obchodný deň je kolaterál upravený v závislosti na trhovej cene vypožičaných akcií. Prostriedky, ktoré slúžia ako kolaterál, musí IBKR držať oddelene a výhradne v prospech svojich klientov. To znamená, že hodnota cenných papierov je krytá pre prípad, kedy by protistrana nemohla vrátiť vypožičané akcie. 
Aká je finančná stabilita IBIE?
 • IBIE je dcérskou spoločnosťou IBKR. Formálne spoločnosť IBKR nie je v pozícii, kedy by bola z legislatívneho hľadiska zaviazaná na úhradu dlhov, ak by IBIE bolo nútené vyhlásiť bankrot, však vo finančnom svete je záchrana dcérskej spoločnosti v týchto prípadoch štandardnou praxou. Na konsolidovanom základe vlastný kapitál IBKR presahuje čiastku 9 miliárd USD, čo je viac ako 6 miliárd USD nad rámec regulačných požiadaviek. IBKR v roku 2020 reportovalo 1,3 miliardy USD zisku pred zdanením a žiadne dlhodobé zadlženie*. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq pod tickerom IBKR, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %). Vďaka tomu je spoločnosť vedená konzervatívne. Spoločnosť Standard & Poor's hodnotí Interactive Brokers ako "BBB + Outlook Positive"**.
 • * Štatistiky IB sa vzťahujú k 8/2021 a výška vlastného imania k roku 2020. Pozri IBKR IR stránku https://investors.interactivebrokers.com/ir/..
 • ** Viac informácií o hodnotení IB nájdete na https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387
Čo sa stane, ak by IBIE zbankrotovala?
 • Vaše aktíva nie sú súčasťou súvahy IBIE. V nepravdepodobnom prípade, kedy by IBIE zbankrotovalo, veritelia nebudú schopní získať prístup k hotovosti a aktívam klientov z dôvodu oddelenia a úschovy finančných inštrumentov a hotovosti. Klienti sú teda schopní previesť svoje aktíva do inej spoločnosti, pretože nespadajú pod pohľadávky veriteľov. Iba v nepravdepodobnom prípade, počas ktorých by oddelenia klientskej hotovosti a aktív od vlastných aktív IBKR nebolo zabezpečené (napr. podvod) a IBIE by nebolo schopné splniť svoje kompenzačné povinnosti (napr. bankrot) a tým pádom nebolo schopné navrátiť investorom aktíva, v takom prípade by sa systém ochrany investorov stal relevantným.
 • Keďže je váš účet vedený u IBIE, použila by sa Írska kompenzačná schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90% straty do maximálnej výšky 20 000 EUR. 
Akým spôsobom sa bezpečnosť a ochrana IBIE týka finančných spoločností v Slovenskej republike?
 • Podobne ako v prípade českej schémy, európska smernica o investorských kompenzačných schémach, prijatá v roku 1997, chráni investorov poskytovaním odškodnenia, ak investičná spoločnosť nevráti investorovi aktíva. Smernica vyžaduje, aby krajiny EÚ vytvorili jedno alebo viac investorských kompenzačných schém, čím zaistí minimálnu výška náhrad investora vo výške 20 000 EUR. Všetky spoločnosti, ktoré poskytujú investičné služby, vrátane nových subjektov IBKR v Írsku, Luxembursku a Maďarsku musia do tejto kompenzačnej schémy patriť.
Čo by sa stalo v prípade bankrotu LYNX?
 • V nepravdepodobnom prípade že by LYNX skrachoval, v dôsledku čoho by už LYNX nemohol ďalej plniť svoje záväzky súvisiace s Klientskou zmluvou, sa klienti môžu spoľahnúť na "Dutch Investor Compensation Scheme", v holandčine 'Beleggerscompensatiestelsel' (BCS). LYNX participuje na BCS ako licencovaný subjekt.
 • Maximálne kompenzácie v rámci holandskej investičnej kompenzačnej schémy je 20 000 EUR na klienta. Klienti si môžu nárokovať BCS v prípade, ak by LYNX neočakávane skrachoval a v dôsledku zlého hospodárenia alebo podvodu by LYNX už ďalej nemohol plniť svoje finančné záväzky a prostriedky alebo finančné inštrumenty klientov by už nebolo možné navrátiť.
 • Vzhľadom na skutočnosť, že klienti LYNX držia svoje finančné prostriedky u IBIE, tak situácia, že by LYNX nemohol vrátiť prostriedky či finančné inštrumenty klientov nenastane.
 • Viac informácií o holandskom kompenzačnom schémy možno nájsť na weboch AFM a DNB.