Day trading: Výhody a nevýhody intradenného obchodovania
Intradenné obchodovanie alebo day trading, je jednou z najpopulárnejších a najviac vzrušujúcich foriem obchodovania. Ponúka tie najrýchlejšie možné zisky a dostatok obchodných príležitostí takmer každý deň.
Day traderom často stačí len niekoľko minút na to, aby dokázali svoj účet veľmi zaujímavo zhodnotiť, pričom sa nevystavujú riziku, ktoré vzniká, keď držíte otvorenú pozíciu cez noc.
Zaujíma vás aktívny štýl obchodovania, kedy reagujete na aktuálny vývoj na trhu? Hľadáte zaujímavú obchodnú metódu, ktorá je vhodná aj pre menšie účty? Vitajte vo svete day tradingu!
V článku si predstavíme, čo je day trading a aké sú jeho špecifiká. Pozrieme sa na trhy, ktoré je možné intradenne obchodovať, a uvedieme hlavné výhody a nevýhody intradenného obchodovania. Nakoniec vám prezradíme 7 extra tipov, ktoré môžu zlepšiť vaše obchodovanie ešte dnes!
Ak hľadáte brokera na obchodovanie s akciami, kliknite sem.

Čo je day trading?

Ide o štýl obchodovania, kedy nedržíme otvorené pozície cez noc. Na rozdiel od swingového obchodovania teda k otvoreniu a uzavretiu obchodnej pozície dochádza v rovnaký deň.

Day trader vstupuje do pozície len keď vidí príležitosť av obchode zostáva len po nevyhnutnú dobu, aby čo najviac obmedzil možné riziká. Na druhú stranu mu nevadí opätovne vstupovať do pozícií alebo urobiť viac obchodov za deň, pokiaľ sa objaví zaujímavá príležitosť.

Intradenné obchodovanie je často založené skôr na technickej analýze. Nie je to tak, že by fundamentálna analýza nebola dôležitá, ale day trader často reaguje na aktuálny vývoj ceny. Nižšie timeframe a cenové patterny tak často majú prednosť pred dlhodobým vývojom a predikciou.

Intraday trading je založený na obchodovaní skôr malých cenových pohybov. Je teda vhodný aj pre traderov s menšími obchodnými účtami, pretože day trading stratégie možno často obchodovať s malým rizikom na obchod.

Ktoré trhy sú pre day trading vhodné?

Existuje mnoho trhov, ktoré je možné intradenne obchodovať. Často záleží na obchodnom štýle a preferenciách obchodníka. Ako day tradera by vás ale mali vždy zaujímať trhy s dostatočnou likviditou.

Čo je likvidný trh?

Likvidný trh je taký, kde je dostatočný dopyt aj ponuka a aktívne sa tu obchoduje. Pokiaľ je dostatok obchodníkov, ktorí sú ochotní na rôznych cenách nakupovať a predávať, znamená to pre vás, že by ste nemali mať väčší problém nakupovať alebo predávať za vami požadovanú cenu, a to bez zbytočných sklzov v plnení.

Pokiaľ je trh likvidný, nemal by byť väčší problém nájsť protistranu k vášmu obchodu. Likvidita sa meria pomocou volume, čo je ukazovateľ, ktorý nám hovorí, koľko kontraktov bolo zobchodovaných za určitý časový úsek.

Tieto údaje o jednotlivých kontraktoch sú dostupné na stránkach príslušnej burzy a je vždy dobré sa uistiť, že nami vybraný trh je skutočne likvidný.

Druhý ukazovateľ, ktorý by mal každý intradenný obchodník sledovať, je volatilita.

Čo je volatilný trh?

Pre day trading je dôležité, aby sa trh tzv. hýbal. Pokiaľ cena nevytvára žiadne pohyby, je pre day tradera prakticky nemožné v danom trhu profitovať. Volatilita nám vyjadruje dravosť trhu.

Ak sa trh dostatočne hýbe a vytvára veľké cenové pohyby, znamená to, že ponúka možnosť v rámci intradenného obchodovania zarobiť peniaze. A to často aj vo veľmi krátkom časovom úseku.

Ide ale o dvojsečnú zbraň. Vysoká volatilita prináša aj vysoké riziko. Pokiaľ cena vytvára prudké pohyby, znamená to, že sa môže pohybovať aj smerom proti vašej otvorenej pozícii. Vo vysoko volatilnom trhu je možné rýchlo zarobiť peniaze, ale aj peniaze rýchlo stratiť.

Niektorí obchodníci preferujú vysoko volatilné dravé trhy, iní preferujú trhy pokojnejšie. Všetko záleží na vašej stratégii a obchodnom prístupe.

Väčšina day traderov sa teda sústredí na trhy, kde sa aktívne obchoduje a ktoré vytvárajú dostatočné cenové pohyby. Obľúbené sú v tomto smere najmä akciové indexy, futures a forex. Ide o trhy, ktoré spravidla ponúkajú mnoho intradenných príležitostí.

Day trading: V ktorej fáze dňa obchodovať?

Ako už bolo povedané, intradenný obchodník by mal vyhľadávať trhy s dostatočnou likviditou a volatilitou. Je ale dôležité si uvedomiť, že tieto dva kľúčové faktory sa na jednotlivých trhoch v rôznych fázach dňa líšia.

Day trader by sa teda mal zaujímať o obchodné hodiny jednotlivých búrz, najmä o hlavnú obchodnú seansu. Napríklad hlavná obchodná seansa na americkom akciovom trhu začína o 15:30 a končí o 22:00 stredoeurópskeho času.

Obchodovať je možné aj pred touto hlavnou seansou v tzv. premarkete. Ten začína už o 10.00 h. Aftermarket začína po hlavných obchodných hodinách a končí pre väčšinu akcií o 01:00 v noci.

Práve obchodovanie mimo hlavných obchodných hodín má svoje špecifiká, kedy na trhu často chýba potrebná likvidita, a navyše obchodník smie používať len určité obchodné príkazy.

Jednou z najzaujímavejších fáz dňa je pre intradenných obchodníkov najmä začiatok hlavnej obchodnej seansy. Často sa jedná o najlikvidnejšiu a najvolatilnejšiu fázu obchodného dňa.

Najmä prvé minúty hlavnej obchodnej seansy môžu byť divoké. Agresívni obchodníci sa často sústredia len na prvú obchodnú hodinu, kedy profitujú na veľkých cenových pohyboch. Konzervatívnejší traderi sa naopak otváracej fáze vyhýbajú a čakajú, až sa trh upokojí a zvolí si svoj smer.

Pokiaľ ale dokážete rozpoznať špecifiká jednotlivých fáz obchodného dňa a využiť ich vo svoj prospech, budete o krok vpred pred ostatnými.

Je možné intradenné obchodovanie akcií a opcií?

Áno, LYNX umožňuje day trading alebo intradenné obchodovanie. Intradenný obchod je otvorenie a následné zatvorenie pozície v rámci jedného obchodného dňa. Aktuálne nie sú pre účty nastavené pravidlá, ktoré by obmedzovali množstvo vykonaných intradenných obchodov.

Pokiaľ sa rozhodnete pre intradenné obchodovanie akcií, je dôležité si pripomenúť, že aj tu existujú isté špecifiká, najmä pokiaľ sa jedná o short selling (predaj nakrátko).

Pri niektorých akciových tituloch, najmä pri tých s nižšou trhovou kapitalizáciou, nie je samozrejmosťou, že idú vždy jednoducho obchodovať na stranu short. Aby ste mohli predať akcie, ktoré nevlastníte, je nutné, aby vám ich niekto „vypožičal“. Môže sa ale stať, že vo chvíli, keď sa rozhodnete pre predaj na krátko, nie sú dané akcie práve k dispozícii.

Kvalitný broker by vám mal umožniť shortovanie širokého spektra akcií. Niektorí brokeri ponúkajú akcie na predaj na krátko za poplatok, kedy si akcie na daný deň jednoducho zarezervujete. U LYNX žiadny takýto rezervačný poplatok neplatíte a pokiaľ sú akcie na shortovanie k dispozícii, môžete ich využiť.

Či už sa teda pre váš day trading rozhodnete pre akýkoľvek trh, vždy sa prosím uistite, že sa daný trh aktívne obchoduje a ponúka dostatočné príležitosti pre vašu stratégiu.

Aké výhody day trading prináša?

Každý intradenný obchodník vám povie svoje osobné dôvody, prečo sa pre tento štýl tradingu rozhodol, ale vám prinášame tie hlavné výhody, ktoré day trading prináša.

Pokojný spánok intradenných obchodníkov

Hlavnou výhodou intradenného obchodovania je pokojné spanie. Ako už bolo povedané, day trader otvára a uzatvára svoje obchody v rovnaký obchodný deň. Nedrží pozície cez noc. To je nesporná výhoda.

Trh mimo hlavných obchodných hodín často chýba potrebná likvidita, a navyše počas vášho spánku môže dôjsť k významným udalostiam alebo trhovým pohybom, ktoré by vás nasledujúci deň mohli nepríjemne prekvapiť v podobe gapov.

Pri day tradingu otvárame obchodné pozície len na nevyhnutne potrebný čas, aby sme eliminovali riziká nežiaducich udalostí a trhových pohybov.

Day trading ako šanca pre obchodníkov s malými účtami

Intradenné obchodovanie je zaujímavou príležitosťou pre obchodníkov s malými účtami, pretože často ponúka obchodné príležitosti, ktoré je možné zobchodovať aj s pomerne malým rizikom.

Day trader si môže dovoliť ten luxus precízne časovať svoje vstupy tak, aby jeho risk bol čo najmenší. Keďže sa sústredíme hlavne na krátkodobé pohyby, je jasné, že v týchto krátkych časových úsekoch aj cena osciluje menej a do obchodov je možné vstupovať s úzko nastaveným stop-lossom.

Intradenné obchodovanie vám často umožní obchodovať aj trhy, ktoré by ste si pri swingovom obchodovaní so svojim money manažmentom nemohli dovoliť.

Intradenné marže

Intradenne je možné obchodovať mnoho trhov, ale spravidla sa obchodujú trhy, ktoré v sebe majú tzv. margin, teda určitú páku.

Day trader pracuje v rámci obchodnej seansy s intradennou maržou, ktorá je menšia ako overnight marža, a preto teda day trading vyžaduje nižšie kapitálové nároky ako obchodovanie swingové či pozičné, kedy by ste boli nútení držať pozície cez noc.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Dostatok obchodných príležitostí

Day trading spravidla prináša nespočetné množstvo obchodných príležitostí každý deň. Obchodník, ktorý sa sústredí na krátkodobé cenové pohyby, dokáže často zobchodovať mnohonásobne viac príležitostí ako swingový obchodník, ktorý nezriedka musí na tú správnu príležitosť čakať niekoľko dní až týždňov.

Hlavné nevýhody day tradingu?

Každý štýl obchodovania má svoje výhody a nevýhody. Rôznym obchodníkom tiež vyhovujú rôzne prístupy, čo je dané ich povahou a obchodnou stratégiou. Samozrejme aj intradenné obchodovanie má svoje nevýhody a špecifiká, na ktoré je dobré byť dostatočne pripravený.

Day trading je časovo náročný

Ohľadom časovej náročnosti intradenného obchodovania koluje množstvo mýtov. Často sa uvádza, že tento štýl obchodovania nevyžaduje toľko času, pretože sa jedná o krátkodobé obchody. To je ale ďaleko od pravdy.

Napriek tomu, že samotný obchod môže trvať len niekoľko minút, stojí za ním často množstvo príprav a analýz. Day trader musí každý deň zanalyzovať konkrétne obchodné príležitosti a pripraviť si plán.

Pokiaľ sa venujete swingovému obchodovaniu, svoje obchody zrejme často plánujete po ukončení obchodnej seansy a potom už len zadávate príkazy na ďalší obchodný deň, pokiaľ odhalíte obchodnú príležitosť.

Pri day tradingu je to ale iné. Tu musíte trhy intenzívne pozorovať a na príležitosť čakať, pretože neviete, kedy presne sa šanca na váš obchod objaví. Day trader tak často trávi hodiny denne pred monitorom, kedy čaká na svoju šancu v trhu profitovať.

Intradenné obchodovanie je teda nielen časovo náročné, ale vyžaduje aj vašu plnú pozornosť a sústredenosť.
Preto je dobré zvážiť, či je takýto štýl obchodovania pre vás vhodný, najmä ak máte vlastné zamestnanie alebo iné povinnosti, ktoré vám neumožňujú venovať trhom dostatočnú pozornosť.

Psychická náročnosť intradenného obchodovania

Každý day trader vám potvrdí, že ide o psychicky náročný štýl obchodovania, ktorý si vyžaduje rýchle reakcie a rozhodovanie.

Frustrácia z neziskových dní

Tento štýl tradingu vyžaduje vašu maximálnu pozornosť a koncentráciu, a to často niekoľko hodín v kuse. To je samo o sebe dosť fyzicky aj psychicky náročné. Navyše veľa obchodníkov potom dostáva falošný pocit, že za vynaložené úsilie a čas by mali byť zaplatení v podobe ziskového obchodu.

Pokiaľ sa ziskový obchod nedostaví, alebo dokonca po takto náročnom dni zaznamenáte stratu, často sa dostaví frustrácia.

Nedostatok disciplíny a preobchodovania (over trading)

Hoci každý obchodník by mal mať svoj jasne daný obchodný plán s konkrétnymi pravidlami vstupov a výstupov, najmä pre day tradery je často výzva sa tohto plánu držať.

Prvým problémom je fakt, že na obchodné rozhodnutie máme pri day tradingu často len pár minút alebo dokonca sekúnd a dané rozhodnutia robíme pod vplyvom emócií.

Navyše veľa obchodníkov postráda schopnosť obchodovať naozaj len tie signály, ktoré im ich stratégia dovoľuje. Najmä, ak u grafov trávia veľa času.

Často sa stáva, že intradenní obchodníci hľadajú obchodnú príležitosť tam, kde nie je, poprípade sa z dlhej chvíle pokúša o obchody, ktoré nezodpovedajú ich stratégii a money manažmentu. Dôvodom je mylné očakávanie, že by sme mali urobiť ziskový obchod najlepšie každý deň.

Swingoví obchodníci majú tú výhodu, že sa na svoju príležitosť často môžu dostatočne pripraviť a pokiaľ v danom obchode stratia, často ubehne aj niekoľko dní, kým sa objaví príležitosť nová. Do novej pozície tak opäť vstupujú vyrovnaní a s čistou hlavou.

Day trading ale mnohokrát ponúka niekoľko obchodných príležitostí veľmi rýchlo za sebou a stáva sa, že vstupujeme do ďalšej obchodnej pozície bez toho, aby ešte opadli emócie z obchodu predošlého.

Ak bol posledný obchod ziskový, môže víťazná eufória spôsobiť neopatrnosť a príliš riskantný obchod. Ak sme utrpeli stratu, môže sa stať, že si zo strachu z ďalšieho neúspechu necháme ujsť inak ziskový obchod.

Strata tiež často vedie k tomu, že sa snažíme stratené peniaze opäť získať naspäť a za týmto účelom porušujeme svoju stratégiu a obchodné pravidlá. Naše emócie nás tak často vedú k preobchodovaniu ak zlým obchodným rozhodnutiam.

Day trading a sklzy v plnení (slippage)

Sklz v plnení je situácia, kedy je váš vstup alebo výstup z pozície vyplnený za inú ako plánovanú cenu. Často sa tak stáva na trhoch so zvýšenou volatilitou.

Hoci sa tomuto sklzu nevyhnete takmer na žiadnom trhu, ako day trader musíte tomuto javu venovať zvýšenú pozornosť.

Pokiaľ napríklad hodláte nakúpiť akcie Apple a držať ich po dobu niekoľkých mesiacov či rokov, slippage 3 tickov asi nebude mať na váš obchod veľký vplyv.

Pokiaľ sa však AAPL pokúsite zobchodovať inradenne a cielite napríklad len na zisk 10 tickov za akciu, podobný sklz v plnení môže mať vplyv na váš obchod a dlhodobú výkonnosť vašej stratégie.

Obmedzený počet trhov, ktoré je možné intradenne obchodovať naraz

Day trading naozaj ponúka nespočetné množstvo obchodných príležitostí každý deň na mnohých rôznych trhoch, ale každý obchodník vie, že existuje len určitý počet trhov, ktoré je schopný sledovať naraz.

Intradenné obchodovanie je veľmi intenzívne a vyžaduje si plnú pozornosť, aby sme boli schopní robiť správne a rýchle obchodné rozhodnutia. Musíme pozorne cenový graf pozorovať ak tomu máme stále iba dve oči a jednu hlavu. Niektorí obchodníci sledujú grafov viac naraz, iní sa sústredia iba na jeden graf.

Najmä pre začínajúcich obchodníkov platí, že menej je niekedy viac. Zabudnite na predstavu, že budete efektívne obchodovať 20 trhov naraz. To si môžu občas dovoliť swingoví obchodníci, ale ako day trader musíte každému trhu venovať čas a extra pozornosť.

Kvalitné technologické zázemie

Rýchle a stabilné internetové pripojenie je pre day tradera otázkou života a smrti. Nie je nič horšie, ak vstúpite do pozície a stratíte internetové pripojenie.

Nemusíte vlastniť žiadny superpočítač, ale vždy sa uistite, že je dostatočne rýchly a kompatibilný s vašou obchodnou platformou. Ako sme už povedali, ako day trader musíte obchodované trhy pozorne sledovať, a preto mnoho obchodníkov používa extra prídavné monitory a obrazovky, ktoré im umožňujú obchodovať viac trhov naraz.

Pre kvalitné intradenné obchodovanie sa preto oplatí zainvestovať do nákladnejšieho vybavenia, čo najmä pre začínajúcich traderov môže byť problematické. Nejedná sa ale samozrejme o podmienku a začať obchodovať sa dá aj na obyčajnom notebooku, len to chce počítať s určitými obmedzeniami.

Nutnosť kvalitného brokera a obchodnej platformy

Kvalitný broker je pre intradenného obchodníka dôležitým partnerom a podieľa sa na jeho úspechu. Vždy je samozrejme dobré porovnať jednotlivé ponuky a poplatky a vyberať si podľa toho, čo najviac vyhovuje vášmu štýlu obchodovania.

Day trader by ale od svojho brokera mal požadovať najmä rýchly a kvalitný zákaznícky servis. Kvalitný broker svojim klientom poskytuje možnosť priameho telefonického spojenia a rýchlu odbornú pomoc vďaka zákazníckemu chatu. Pokiaľ sa počas svojho obchodovania dostanete do ťažkostí, musíte mať istotu rýchlej pomoci od vášho brokera.

Kvalitný broker by tiež mal ponúkať stabilnú obchodnú platformu s pokročilými nastaveniami, ktoré pri intradennom obchodovaní oceníte. Intuitívne a rýchle ovládanie, dostatok obchodných príkazov, možnosť zobrazenia rôznych grafov a dôležitých indikátorov.

Platformy, ktoré môžu byť dostačujúce pre swingové obchodovanie, môžu byť pre intradenné obchodovanie nevhodné, preto sa vždy s obchodnou platformou detailne zoznámte a informujte sa u svojho brokera na ponúkané možnosti, prípadne na možnosť pripojenia externých obchodných platforiem ako napríklad Ninjatrader či Sierra Chart.

Day trading: Extra tipy, ako sa stať lepším intradenným obchodníkom

Day trading je jednou z najrýchlejších foriem obchodovania. Uvidíte, že nie je problém urobiť desiatky obchodov týždenne a stovky obchodov mesačne.

Preto je ale dôležité hneď od začiatku vašej kariéry intradenného obchodníka k tomuto štýlu pristupovať zodpovedne a vybudovať si dobré návyky.

Prinášame vám 7 jednoduchých tipov, ktoré by vám mali pomôcť na vašej ceste za stabilnými ziskami a ktoré môžu zlepšiť vaše obchodovanie ešte dnes.

Menej je na začiatok rozhodne viac

Veľa začínajúcich day traderov robí tú chybu, že sa snažia zobchodovať takmer každý pohyb na čo najväčšom počte trhov. Zo začiatku si vyberte 1 až 3 trhy, na ktoré sa zameriate.

Snažte sa pochopiť, ako sa správajú, sledujte ich grafy a snažte sa aplikovať jednu obchodnú stratégiu. Nikto nehovorí, že časom nemôžete obchodovať viac stratégií na viacerých trhoch, ale dôležité je začať pomaly a postupne.

V jednoduchosti obchodnej stratégie je sila

Majte na pamäti, že ako day trader budete musieť robiť rýchle rozhodnutia. Je teda dôležité, aby ste naplno rozumeli svojej obchodnej stratégii. Tá by mala byť jednoduchá a ľahko obchodovateľná.

Dnešné obchodné platformy ponúkajú nepreberné množstvo indikátorov a pomôcok, ktoré vám môžu uľahčiť obchodné rozhodnutia. Veľa traderov ale robí tú chybu, že svoju stratégiu zbytočne komplikujú.

Zložitá stratégia založená na mnohých indikátoroch často vedie k tomu, že kým zanalyzujeme, či sa v trhu naozaj nachádza obchodná príležitosť, ideálne podmienky na vstup do pozície môžu byť už dávno preč.

Hovorí sa, že každý obchodník by mal byť schopný vysvetliť svoju stratégiu a obchodnú metódu v niekoľkých vetách. Čím jednoduchšia a zrozumiteľnejšia vaša stratégia bude, tým lepšie sa vám bude obchodovať.

Nepodceňujte backtestovanie a paper trading

Backtestovanie je metóda, ktorú obchodníci používajú na nájdenie svojho obchodného štýlu a stratégie. Je založená na analýze historických dát.

Hoci historické dáta a obchody nevypovedajú nič o tom, ako sa danej stratégii bude dariť v budúcnosti, slúži backtesting na to, aby si obchodník osvojil obchodnú stratégiu a zoznámil sa s jej základnými charakteristikami.

Čím viac obchodov pri svojom backteste urobíte, tým lepšie pre vás. Dobré je tiež backtestovať rozdielne roky a obdobia, pretože trhy sa v rôznych rokoch alebo fázach roka vždy správajú trochu inak. Aby bola vaša stratégia úspešná, mala by obstáť v rozdielnych podmienkach.

Paper trading je potom metóda, kedy obchodník testuje svoju stratégiu v reálnom čase na aktuálnych grafoch, ale stále sa jedná o pozorovanie a analýzu bez zadaných obchodných príkazov.

Paper trading je akási posledná prípravná fáza pred živým obchodovaním, kedy si day trader osvojuje svoju stratégiu a zoznamuje sa s obchodnou platformou a reálnymi pohybmi cien.

Backtestovanie aj papertrading sú najmä pre začínajúcich intraday obchodníkov dôležité, ale táto fáza by nemala trvať príliš dlho.

Je nutné plynulo a opatrne prejsť na reálne obchodovanie, pretože až tu sa naplno prejavia vaše emócie, ktoré súvisia s riskovaním skutočných peňazí.

Plánujte svoje obchody a dodržujte svoj plán

Pre každý obchod majte vopred vytvorený plán a scenáre, ako postupovať. Než vstúpite do pozície, mali by ste mať ujasnené, aký veľký bude váš risk, kde sa bude nachádzať váš stop-loss a kde budete vyberať váš zisk.

Naplánované obchody sú kontrolované obchody. Konkrétny plán pre každý obchod vám pomôže dodržiavať vašu stratégiu a zachovať si disciplínu.

Veďte si obchodný denník

Obchodný denník je dôležitou pomôckou každého zodpovedného obchodníka. Je to záznam všetkých vašich uskutočnených obchodov. Ide o spätnú väzbu vášho obchodovania. Je dôležité vedieť, aké obchody ste v minulosti urobili, čo vás k nim viedlo a ako prebiehali.

Vaše vlastné obchody sú tým najlepším študijným materiálom, ktorý vám pomôže posunúť sa ďalej. Na základe získaných údajov môžete odhaliť vaše silné a slabé stránky a pracovať na zlepšení vašej stratégie.

Akým štýlom si záznamy povediete, je čisto len na vás, ale správny obchodný denník by mal obsahovať aspoň tieto údaje.

• Obchodovaný trh
• Dátum a čas vstupu
• Typ pozície (long alebo short)
• Veľkosť pozície
• Vstupná cena
• Plánovaný stop loss
• Plánovaný profit target
• Dátum a čas výstupu
• Výstupná cena
• Realizovaný zisk či strata

Toto sú len základné údaje, ktoré by váš obchodný denník mal obsahovať, ale fantázii sa medze samozrejme nekladú. Mnoho obchodníkov si denník dopĺňa o obrázky konkrétnych obchodov a krátky komentár, prečo sa do obchodu rozhodli vstúpiť a z akého dôvodu sa pozíciu rozhodli uzavrieť.

Niektorí nezabúdajú ani na psychologický aspekt a zaznamenávajú si, v akom rozpoložení sa v danej chvíli nachádzali, prípadne aké emócie či stres počas obchodu prežívali.

Pre jednoduchý obchodný denník vám postačí excelová tabuľka, prípadne textový editor. Existujú aj sofistikovanejšie riešenia rozšírené o najrôznejšie analýzy ako napríklad tradervue.

Čím skôr si obchodný denník začnete viesť, tým lepšie pre vás. Pomôže vám poučiť sa z vlastných chýb a zlepšiť vaše obchodovanie.

Pravidlo „trikrát a dosť“

Day trading je vzrušujúce v tom, že často ponúka možnosť veľmi rýchlych ziskov. Bohužiaľ rovnako rýchlo môžete utŕžiť aj stratu.
Často sa dostanete do situácie, keď si na vybranom trhu starostlivo naplánujete svoj obchod presne podľa vašej stratégie, ale obchod skončí stratou. O chvíľu neskôr sa naskytne podobný vstupný signál, ale obchod opäť skončí v mínuse.

Séria rýchlych strát za sebou je často veľmi frustrujúca. Obchodníkom začnú cloumat emócie, ktoré majú negatívny vplyv na jeho rozhodovanie. Pre takúto situáciu je tu pravidlo „trikrát a dosť“.

Ak vaša hypotéza trikrát po sebe nezafungovala a trh sa vždy vydal proti vám, nebojujte s ním. Nesnažte sa mať za každú cenu pravdu.

Je možné, že dnes jednoducho nemáte svoj deň, alebo je dnes daný trh príliš nepredvídateľný. Najlepším riešením je zamerať sa na inú príležitosť, alebo jednoducho v daný deň prestať obchodovať.

Day trading je maratón, nie šprint

Intradenné obchodovanie je veľmi dynamické a vyžaduje naše okamžité reakcie. Často sa potom stáva, že sa konkrétnym grafom či obchodom necháme príliš uniesť a zabúdame na širšie súvislosti a rámec.

Hoci day trading vyžaduje, aby sme reagovali „teraz a tu“, neznamená to, že príležitosti na obchodovanie nebudú aj zajtra, pozajtra, budúci rok.

Ako day trader nezabúdajte na to, že počas vašej obchodnej kariéry vás čakajú tisíce obchodov. Trhy tu boli, sú a budú.

Ak vám utiekla príležitosť pre ziskový obchod, ďalší čaká určite za rohom. Vyhľadávajte len skutočne kvalitné príležitosti.

Pokiaľ bol váš posledný obchod stratový, neklesajte na mysli.

Čaká vás ešte mnoho ziskových obchodov, pokiaľ budete naďalej dodržiavať svoj plán a pravidlá stratégie. Stratové obchody sú nutné a zažívajú ich aj tí najlepší obchodníci. Berte ich ako príležitosť na poučenie.

Nesnažte sa obchodovať tak, aby bol každý váš obchod ziskový. Snažte sa robiť také obchodné rozhodnutia, ktoré vám zaistia čo najdlhšiu kariéru day tradera a uvidíte, že zisky sa pri správnom prístupe dostavia samy.

Obchodovanie akcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Chcete ľahko, rýchlo a profesionálne obchodovať s akciami?

Potom obchodujte s akciami prostredníctvom LYNX. Ako renomovaný online broker vám umožníme obchodovať s akciami priamo na domácich burzách. Viac informácií o online brokerovi LYNX nájdete tu.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart