Mesačná expirácia opcie, ktorá je realizovaná každý tretí piatok v mesiaci, je mnohými investormi chybne považovaná za jedinú alternatívu. Svoju obchodnú stratégiu môžete zdokonaliť nielen pomocou mesačných opcií, ale aj týždenných a denných.

V tomto článku vám chceme poskytnúť jasný prehľad rôznych typov opcií. Aké sú dôležité vlastnosti týchto mesačných, týždenných a denných opcií a čo by ste ako investor mali rozhodne vziať do úvahy?

Čo je to opcia?

Opcia je derivát na rôzne druhy podkladových aktív. Príkladom sú opcie na akcie, indexy, komodity, meny alebo štátne dlhopisy. Opcia kupujúcemu poskytuje právo kúpiť alebo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú cenu a vo vopred stanovenom čase.

Ako je podrobne popísané v článku Opcie: Sprievodca obchodovania s opciami pre začiatočníkov, existujú kúpne (call) a predajné (put) opcie. Kupujúci call opcie má právo kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu vopred stanovenom čase, zatiaľ čo kupujúci put opcie môže akcie za vopred stanovenú cenu a vopred stanovenom čase predať. Ďalšie vysvetlenie hlavných rozdielov a spôsobu stanovenia ceny opcií nájdete vo vyššie uvedenom článku.

Mesačné opcie, týždenné opcie a denné opcie

Ako už bolo spomenuté, zrejme najznámejším typom opcií sú mesačné opcie, ktorých platnosť končí každý tretí piatok v mesiaci. Dlhú dobu to boli jediné opcie, s ktorými bolo možné obchodovať. V posledných rokoch môžu investori obchodovať aj s dennými a týždennými opciami.

Mesačné opcie

Mesačné opcie sú opcie, ktorých platnosť vyprší každý mesiac tretí piatok v mesiaci. Táto mesačná expirácia je tiež najčastejšou dobou platnosti. Medzi časmi expirácie jednotlivých indexov však môžu byť rozdiely. Viac informácií nájdete na našej stránke o vypršaní platnosti opcií.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Týždenné opcie

Expirácia týždenných opcií prebieha v piatok na konci každého týždňa. To znamená, že doba trvania týždennej opcie je vždy kratšia ako doba trvania mesačnej opcie. V príklade opcií na index AEX sú k dispozícii týždenné opcie na prvé dva týždne. Ďalšia expirácia je potom štandardná mesačná opcia. Ak expirácia mesačnej opcie spadá do týchto dvoch týždňov, je k dispozícii iba jedna týždenná opcia.

Denné opcie

Pokiaľ hľadáte ešte kratšie doby splatnosti, je možné obchodovať aj s dennými opciami. Platnosť týchto opčných kontraktov expiruje na konci obchodného dňa. Napríklad pre index AEX sú k dispozícii denné opcie pre aktuálny obchodný deň a nasledujúci obchodný deň. Ak je ďalší obchodný deň piatok, je kdispozícii iba týždenné alebo mesačné opcie.

Aké sú výhody rôznych dôb expirácie opcií?

Týždenné a denné opcie umožňujú investorom pracovať aj s veľmi krátkymi splatnosťami. Kratšie splatnosti tak majú tú výhodu, že investorom poskytujú väčšiu flexibilitu.

Okrem toho môžete využiť denné a týždenné opcie, aby ste si všetko presne načasovali. To umožňuje krátkodobo reagovať na relatívne malé cenové pohyby. Tieto opcie s kratšou dobou splatnosti majú samozrejme aj množstvo menej pozitívnych aspektov.

Obchodovanie opcií: Čomu by ste mali ako investori venovať pozornosť?

Než sa pustíte do obchodovania s týždennými alebo dennými opciami, odporúčame zoznámiť sa s dôležitými charakteristikami týchto opcií s krátkou splatnosťou. Pri krátkodobých opciách ste napríklad v porovnaní s dlhodobými opciami oveľa viac vystavení cenovým výkyvom.

Opčné grécke písmená: Pozor na vysokú deltu

Ako asi chápete, opcia, ktorá platí len niekoľko hodín, bude mať veľmi vysokú deltu, pokiaľ sa cena priblíži realizačnej cene. V takom prípade opcia sleduje pohyb ceny podkladového aktíva v pomere takmer 1:1.

Riziko pre kupujúceho také opcie spočíva v tom, že pokiaľ sa cena pohne zlým smerom, hodnota opcie môže v krátkom čase výrazne klesnúť. Na druhú stranu, pokiaľ je pohyb ceny predpovedaný správne, hodnota opcie sa veľmi rýchlo zvýši. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť obrovské percentuálne zisky. Je s tým ale spojené vysoké riziko.

Vysoká delta so sebou nesie aj veľké riziko pre vypisovateľov opcie. Ďalším rizikom pre investorov do opcií s kratšou splatnosťou je enormne vysoká theta. To znamená, že s postupom času hodnota opcie relatívne rýchlo klesá. Vysvetlenie je logické: šanca, že out-of-the-money opcie vyprší v peniazoch, je stále menšia, ak je splatnosť len niekoľko hodín.

Odporúčame vám prečítať si náš článok o gréckych písmenách, kde rozoberáme jednotlivé písmená a ich význam pri obchodovaní opcií.

Pozor na likviditu pri opciách s kratšou dobou splatnosti

Mesačné opcie sú spravidla oveľa viac obchodované ako týždenné alebo denné opcie. To znamená, že likvidita mesačných opcií je lepšia, čo sa následne premieta do menších spreadov a vyšších objemov dopytu a ponuky pri mesačných opciách v porovnaní sopciami s kratšou splatnosťou. Pokiaľ hodláte aktívne obchodovať s týždennými alebo dennými opciami, potom je dôležité, aby ste si boli vedomí vyššie spomínaných rizík.

Mesačné opcie, týždenné opcie a denné opcie prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Další použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Maandopties, weekopties en dagopties om uw strategie te perfectioneren. LYNX [online]. Vydáno 27. 5. 2022 [cit. 14. 10. 2022]. Článek naleznete zde.

Najlepšie a najhoršie akcie významných indexov

Ktoré akcie hlavných indexov v poslednom čase najviac vzrástli a ktoré klesli? Aké sú najlepšie akcie v roku 2024? Ktoré cenné papiere dosiahli za posledných 5 rokov najlepšiu výkonnosť a ktoré naopak zaznamenali prepad? Spoznajte najlepšie a najhoršie akcie podľa ich cien pri týchto indexoch: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart