Margin trading:
Maximum z investícií

Margin trading

Obchodovanie na páku, predaj nakrátko (short selling) alebo výpis opcií. Získajte nové možnosti dosahovania zisku s maržovým účtom.

Online broker LYNX vám ponúka možnosť zaujať väčšie pozície prostredníctvom pákového obchodovania, špekulovať na pokles cien akcií alebo zaujať zápornú menovú pozíciu a vyhnúť sa tak kurzovému riziku. To všetko s maržovým účtom.

Čo ponúka maržový účet?

Obchodovanie na páku

Zaujmite väčšiu pozíciu, ako je váš vlastný kapitál. Pri obchodovaní s pákovým efektom máte možnosť si od svojho brokera vypožičať prostriedky na nákup akcií alebo ETF s cieľom dosiahnuť vyššie potenciálne zisky.

 

Short selling

Špekulujte na pokles cien akcií. S maržovým účtom máte možnosť predaja na krátko, t.j. vypožičať si akcie na predaj, ktoré následne pri poklese cien nakúpite späť. Veľkosť poklesu predstavuje váš zisk.

 

Obchodovanie s futures kontraktmi

Obchodujte jednoducho a rýchlo s indexmi, komoditami, menami, ako aj s pohybom úrokových sadzieb alebo volatilitou. Futures kontrakty vám poskytujú nový spôsob investovania do mnohých podkladových aktív.

 

Výpis opcií

Predaj alebo výpis opcií je sprevádzaný zaistením brokera a nutnosťou poskytnutia kolaterálu investorom. V prípade maržového účtu sa váš kolaterál zvyšuje, takže môžete vypísať viac opcií.

 

Záporná menová pozícia

Kurzové riziko trápi každého investora obchodujúceho v zahraničných menách. S maržovým účtom môžete nakupovať akcie alebo ETF bez toho, aby ste samotnú menu vlastnili.

 

Prístup k nevysporiadanej hotovosti

Použite svoju hotovosť z obchodu ihneď po jeho uskutočnení. Maržový účet vám dáva možnosť obchodovať bez toho, aby ste museli čakať na vysporiadanie hotovosti z predaja.

 

Poznámka: Obchodovanie na maržu je určené len pre skúsených investorov s vysokou toleranciou voči riziku. Vaša strata môže presiahnuť váš počiatočný kapitál.


Podmienky otvorenia maržového účtu

Maržový účet a minimálne požiadavky

Obchodovanie na páku je k dispozícii všetkým klientom, ktorí si prostredníctvom LYNX otvorili maržový účet. Aby si však klient mohol otvoriť maržový účet, musí spĺňať určité požiadavky. Medzi ne patrí napríklad preukázanie potrebných znalostí o finančných nástrojoch a minimálny vklad na účet vo výške 2 000 USD (alebo ekvivalent v inej mene).

Maržový účet sa môže dočasne zmen na hotovostný účet, ak je zostatok na maržovom účte nižší ako 2 000 USD. Margin trading nie je dostupný pre klientov s hotovostným účtom. Zmena z hotovostného účtu na maržový účet je však možná kedykoľvek, ak sú splnené podmienky vyššie.

Viac informácií o minimálnych požiadavkách a porovnanie hotovostného a maržového účtu nájdete tu.

Obchodovanie na páku a úroky

Úroky platíte len vtedy, keď pôžičku na cenné papiere skutočne využívate. Úrok sa vypočíta v ten istý deň a závisí od meny vypožičaných prostriedkov. Pôžičku sprostredkováva náš partner Interactive Brokers. 

Vypožičaný kapitál podlieha reálnym debetným úrokovým sadzbám založeným na referenčnej sadzbe príslušnej meny. Aktuálne sadzby nájdete tu.


Maržové obchodovanie a jeho výhody a nevýhody

Margin trading a jeho výhody a riziká

Výhody

  • Zvýšená kúpna sila
  • Vyššie zisky vďaka pákovému efektu
  • Možnosť predaja nakrátko
  • Lepšia ochrana proti menovému riziku
  • Vyšší kolaterál na vypisovanie opcií
  • Pákový efekt môžu klienti LYNX s maržovým účtom využívať kedykoľvek bez ďalších požiadaviek

Nevýhody

  • Vyššie straty v dôsledku pákového efektu
  • Pri poklese hodnoty aktív môže dôjsť k výzve vložiť finančné prostriedky alebo likvidácii pozícii, aby sa zachoval dostatočný kolaterál
  • Úroková sadzba pôžičky je založená na referenčnej úrokovej sadzbe požičanej meny. Je variabilná a môže sa kedykoľvek zmeniť
  • Obchodovanie na maržu zahŕňa vysoký stupeň rizika a môže viesť k vyššej strate, než bol počiatočný vklad na účet

Otvorte si účet prostredníctovm LYNX a obchodujte na páku