Najznámejší burzoví guru investori sveta a ich úspešné stratégie

Ikona laptopu s otvorenou stránkou investičných guru a stratégiami najúspešnejších investorov

Medzi investormi je všeobecne známe, že z dlhodobého hľadiska trhy vždy rastú.

Napriek tomu len malé množstvo obchodníkov dokáže túto skutočnosť plne využiť. Predstavíme vám 11 najlepších investičných guru, ktorí opakovane dokázali na finančných trhoch uspieť. Zoznámime vás s ich spôsobom myslenia, investičnými stratégiami aj tajomstvom ich úspechu.

Prečo investori väčšinou strácajú, hoci obchodovanie vyzerá tak ľahko?

Investovanie nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ostatne pozrime sa na niektoré údaje z amerického akciového trhu, ktorý je investormi považovaný za najdôležitejší akciový barometer sveta.

Index S & P 500 za posledných 60 rokov vzrástol v priemere o 11% ročne. Medzi rokmi 1950 a 1970 potom činil priemerný nárast 12,1% ročne a od roku 1983 do roku 2003 sa jednalo dokonca o 13% ročne. To je pomerne slušný výsledok nemyslíte? Investorom si potom už len stačí počkať na krátkodobý pokles tohto indexu, nakúpiť potrebné ETF a za pár rokov majú na dôchodok postarané.

Realita je však bohužiaľ iná. Súkromní investori na trhu väčšinou prerábajú, a to z mnohých dôvodov. Často nakupujú, keď je cena vysoko, a predávajú, keď je cena nízko. Neúspešní investori tiež predčasne uzatvárajú svoje ziskové pozície, zatiaľ čo stratové pozície držia až príliš dlho. V anglickom jazyku pre takúto situáciu existuje výstižné príslovie: “Eat like a bird and Poop like an elephant.”

Súkromní investori vs. S & P 500 za obdobie 1987 až 2006

Aby sme pochopili, že nie vždy je všetko jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať, pozrime sa na samotné čísla. Z dostupných údajov je zrejmé, že v rokoch 1987 až 2006 vzrástol index S & P 500 v priemere o 11,8% ročne, zatiaľ čo retailoví investori dosiahli v priemere len 4,3% ročne. To je celkom značný rozdiel, že?

S&P 500 Index11,8% ročne
Súkromní investori4,3 % ročne

Je smutnou pravdou, že väčšina profesionálnych správcov investičných fondov a mediálnych investičných spravodajcov, napriek ich reputácii a najrôznejším vyhláseniam, svojimi výsledkami za trhom zaostávajú.

Investičné fondy vs. S & P 500 za obdobie 1983 až 2003

Aby sme si uvedomili, aké podstatné rozdiely prinášajú aj zdanlivo malé odchýlky, pozrime sa teraz na výsledky indexu S & P 500 a investičných fondov v rokoch 1983 až 2003.

Index S & P 500 v tomto období vzrástol priemerne o 11,8% ročne, zatiaľ čo investičné fondy o 10,3% ročne.

S&P 500 Index11,8 % ročne
Súkromní investori10,3 % ročne

Na prvý pohľad sa nejedná o žiadny veľký rozdiel. Pri pohľade na celkovú návratnosť za 20 rokov s počiatočnou investíciou $ 10.000, je už ale rozdiel viditeľný. Kým trhová hodnota dosiahla približne 115.230,88 dolárov, návratnosť u investičných fondov sa pohybovala približne okolo 71.041,19 dolárov. Rozdiel v návratnosti za toto obdobie je teda okolo 44.189,68 dolárov.

Aj vo svojom najúspešnejšom období medzi rokmi 1984 a 1994, bola iba štvrtina podielových fondov schopná svojimi výsledkami prekonať trh. Tiež je potrebné mať na pamäti, že mnoho fondov dokonca zaniklo.

Prečo investori počúvajú "odborníkov", hoci sa vo viac ako 80% mýlia?

Áno, mediálne investiční poradcovia a odborníci majú naozaj zlé výsledky. Rozsiahla štúdia ukázala, že z 82.000 odborných investičných odporúčaní bolo správne predpovedaných menej ako 20% výsledkov. Dokonca možno tvrdiť, že čím sú investiční odborníci známejší, tým horšie sú ich predpovede.

Rozumní investori by mali mať na pamäti, že títo poradcovia sami často neobchodujú, a navyše nenesú za svoje rozhodnutia a zlé predpovede zodpovednosť. Ich investičným odporúčaním teda nemožno príliš dôverovať.

Trhy sa často pohybujú náhodne a správajú sa iracionálne. Problémom mnohých investorov je ale skutočnosť, že za týmito pohybmi stále hľadajú racionálne odôvodnenie a pre každú udalosť sa snažia nájsť rozumné vysvetlenie. Preto sú predpovede týchto investičných odborníkov natoľko populárne, hoci úspešnosť ich investičných odporúčaní je veľmi nízka.

Prečo teda investori na finančných trhoch zlyhávajú?

Ako už bolo povedané, väčšina investorov a podielových fondov so svojimi výsledkami za trhom zaostávajú. Ukázali sme si, že sa až príliš často spoliehajú na rady a odporúčania od mediálnych analytikov a investičných poradcov, ktorých odporúčania sú na veľmi nízkej úrovni.

Problémom pre investorov môže byť aj ľudský mozog samotný. Ten sa zo svojej podstaty snaží o racionálne vysvetlenie javov a udalostí okolo seba. Preto sa aj väčšina obchodníkov v trhových pohyboch snaží odhaliť pevný poriadok a pátrajú po príčinách týchto udalostí.

Finanční sa ale najmä v krátkodobom horizonte správajú iracionálne. Pre niektoré cenové pohyby jednoducho neexistuje logické vysvetlenie. Napríklad rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou akcie môže ročne kolísať medzi 40-50%, bez toho, aby pre taký pohyb existovala nejaká zjavná objektívne príčina.

Aby toho nebolo málo, je dôležité si uvedomiť, že hoci trhy dlhodobo rastú, neznamená to, že je ich rast rovnomerný. Predstavme si napríklad investíciu 100 dolárov do indexu S & P 500. Za obdobie od roku 1926 do roku 2006 by náš zisk predstavoval okolo 307.700 dolárov. To je samozrejme pekný výsledok!

Dôležité ale je, že takmer 99% tohto zisku pochádza iba zo 4% najlukratívnejších mesiacov z celého obdobia. Keby sme prepásli tieto dôležité 4% z najvýnosnejších mesiacov, náš zisk by bol pouhých 1.823 dolárov! Tento rozdiel je na prvý pohľad viditeľný a ukazuje sa, že správne načasovanie našich obchodných vstupov a výstupov má veľký vplyv na to, ako bude naša investičná stratégia úspešná.

Štúdie ukazujú, že na trhoch, kde je najväčší zisk realizovaný vo veľmi krátkom čase, by mala byť úspešnosť našich vstupov okolo 74%. Vzhľadom k tomu, že štyria z piatich odborníkov sa vo svojich investičných odporúčaniach mýlia, nejedná sa zďaleka o až tak jednoduchú úlohu.

Prečo investori nie sú schopní lepšie časovať svoje obchody?

Na finančných trhoch existujú v podstate 3 pohyby. Cena môže rásť, klesať, alebo sa pohybovať do strany. Pre investorov by bolo ideálne, keby tieto pohyby prebiehali rovnomerne a boli predvídateľné. Tak tomu ale bohužiaľ nie je. Cenové pohyby veľmi často prebiehajú skôr chaoticky. Obdobie rastu často striedajú obdobia poklesov. To samozrejme obchodníkom sťažuje robiť správne investičné rozhodnutia.

Navyše dôsledkom evolúcie je ľudský organizmus naprogramovaný tak, aby sa čo najviac vyhýbal prípadným nebezpečenstvám. V situáciách, kedy vycítime nebezpečenstvo, často volíme útek. To je možno dobrá stratégia pre naše prežitie, ale na finančných trhoch nám to môže naopak prinášať rad problémov.

Neochota riskovať a strach aj z malého cenového protipohybu proti otvorenej pozícii, sú často dôvody, prečo mnoho investorov nie je profitabilných, hoci je ich investičná myšlienka alebo stratégia správna.

Dluhopisy0,86 % ročne
Akcie7,5 % ročne

Na príklade holandského akciového indexu AEX si ukážeme, že aj keby sme boli trpezlivými a psychicky odolnými investormi, ktorích krátkodobé cenové pohyby nerozhodia, neznamená to, že máme vyhrané.

Predstavme si investičnú stratégiu založenú na dlhodobom raste tohto indexu. Ak by sme investovali od roku 1997 do roku 2010, tak po 13 rokoch by sme boli zhruba na rovnakej úrovni, na ktoré sme začínali. Aj samotné indexy totiž prechádzajú rôznymi obdobiami, kedy sa cena pohybuje do strany, prípadne cena klesá. A obdobie bez výraznejšieho rastu môže trvať aj niekoľko rokov.

Graf AEX indexu

AEX indexový graf - Najväčší guru na akciovom trhu na svete

Finančné trhy sú teda svetom plných neistôt a ukázali sme si, že hoci investovanie vyzerá ľahko, rozhodne sa o nič jednoduché nejedná. Nielen, že sa často nemôžeme spoľahnúť na odporúčania najrôznejších odborníkov, ale často sú naším nepriateľom aj naša vlastná hlava a emócie.

Našťastie sú tu ale ľudia, od ktorých sa môžeme nechať inšpirovať. Najlepší investori tohto sveta, za ktorých hovoria preukázateľné výsledky a mnohoročné investičné skúsenosti. Poďme sa teda spoločne ponoriť do sveta týchto investičných guru a zoznámiť sa s ich životnou cestou, stratégiami aj tajomstvami ich investičných úspechov.