Frankfurtská burza

Ikona frankfurtskej burzy vo farbách online brokera LYNX

Frankfurtská burza sídli vo Frankfurte nad Mohanom a je prevádzkovaná spoločnosťami Deutsche Börse AG a Börse Frankfurt Certificates AG. Pred zavedením elektronického obchodovania to bola najdôležitejšia burza v Nemecku.

Parketové obchodovanie na frankfurtskej burze cenných papierov bolo v máji 2011 ukončené a z bývalých maklérov sa stali špecialisti, ktorí ovládajú obchodný systém a zaisťujú potrebnú likviditu. Na výpočet aktuálnych cien sa používa špeciálny elektronický obchodný systém Xetra.

Symbolom frankfurtskej burzy cenných papierov sú sochy býka a medveďa, ktoré sa nachádzajú pred budovou. Býk reprezentuje rastúce ceny, zatiaľ čo medveď predstavuje cenový pokles.

Počiatky frankfurtskej burzy siahajú až do roku 1585. V tej dobe bola hlavná pozornosť venovaná smene mincí rôznych nominálnych hodnôt. V roku 1694, viac ako 100 rokov od začiatku svojho fungovania, frankfurtská burza získala svoje prvé sídlo. V roku 1808 bola založená obchodná komora a v roku 1820 bola na burzu uvedená prvá akcia. Burza sa znovu presťahovala v roku 1843. K presťahovaniu na Börsenplatz došlo v roku 1879. Tu sa nachádza dodnes. Na burzu sa v nasledujúcich rokoch dostávalo čoraz viac akcií od rôznych spoločností a frankfurtská burza si získala medzinárodný ohlas. Počátky frankfurtské burzy sahají až do roku 1585. V té době byla hlavní pozornost věnována směně mincí různých nominálních hodnot. V roce 1694, více než 100 let od počátku svého fungování, frankfurtská burza získala své první sídlo. V roce 1808 byla založena obchodní komora a v roce 1820 byla na burzu uvedena první . Burza se znovu přestěhovala v roce 1843. K přestěhování na Börsenplatz došlo v roce 1879. Zde se nachází dodnes. Na burzu se v následujících letech dostávalo stále více akcií od různých společností a frankfurtská burza si získala mezinárodní ohlas

So začiatkom prvej svetovej vojny sa však obchodovalo čoraz menej zahraničných cenných papierov. Ku koncu vojny už obchodovanie s týmito cennými papiermi nebolo možné vôbec. Tým frankfurtská burza stratila svoju významnú medzinárodnú pozíciu. Počas druhej svetovej vojny bolo obchodovanie tiež veľmi obmedzené a burza bola po skončení vojny dočasne uzavretá. Obchodovať sa začalo až v septembri 1945. Od tej doby si však frankfurtská burza opäť získala významné miesto na medzinárodnej úrovni a dnes je z nej moderná burza pre obchodovanie s cennými papiermi.

Obchodné segmenty frankfurtskej burzy

Na frankfurtskej burze cenných papierov existuje niekoľko obchodných segmentov:

  • General Standard: Tento segment podlieha regulám EÚ. Pre vstup do tohto segmentu je nutné splniť zo zákona ustanovené požiadavky.
  • Prime Standard: Daný segment tiež podlieha európskym regulám. Požiadavky na transparentnosť sú tu ale ešte vyššie ako u predchádzajúceho segmentu.
  • Prime Standard pre podnikové dlhopisy: Prémiový segment pre požičiavanie
  • Stupnica: Segment kapitálového financovania pre malé a stredné podniky
  • Stupnica pre podnikové dlhopisy: segment pre dlhové financovanie pre MSP
  • Quotation Board: Segment pre cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na regulovaný trh frankfurtskej burzy ani zahrnuté pre obchodovanie na regulovanom trhu frankfurtskej burzy
  • Zelené dlhopisy: segment dlhopisov, ktoré spĺňajú pokyny ICMA
  • REITs: Výpis segmentu akcií spoločností investujúcich do nehnuteľností so zvláštnym daňovým statusom (REIT).

Poplatky

Obchodovanie na frankfurtskej burze

S akciami na frankfurtskej burze môžete prostredníctvom online brokera LYNX obchodovať akcie od € 8,32 za obchod. Produkty obchodované na burze, ako sú ETF, ETC a ETN, možno na frankfurtskej burze obchodovať prostredníctvom LYNX za rovnako nízke poplatky. Na frankfurtskej burze cenných papierov môžete nakupovať a predávať warranty a certifikáty od € 6,00 za obchod.

Poplatky na frankfurtskej burze

Produkt Burzové poplatkyKomisiaŠpeciálne poplatky ¹Celkové náklady
Akcie0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
od 2,52 EURod 8,52 EUR
ETFs0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
od 2,52 EURod 8,52 EUR
ETCs0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
od 2,52 EURod 8,52 EUR
ETNs0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
od 2,52 EURod 8,52 EUR
Opcie0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
0,00 EURod 6,00 EUR
Certifikáty0,00 EUR0,12%
(min. 6,00 Euro)
0,00 EURod 6,00 EUR

¹ Špeciálne poplatky na frankfurtskej burze cenných papierov: 0,0504% z objemu transakcie (minimálne € 2,52 za ​​objednávku)

Príklad poplatku na frankfurtskej burze s objemom objednávky € 7500: 150 akcií spoločnosti Daimler za € 50,00 = € 12,78


Obchodné hodiny

Obchodné hodiny frankfurtskej burzy

Obchodné hodiny frankfurtskej burzy sú každý všedný deň od 8:00 do 22:00

ProduktObchodné hodiny
AkciePo - Pá 8:00 - 20:00
ETP Po - Pá 8:00 - 20:00
ETF Po - Pá 8:00 - 20:00
Štruktúrované produktyPo - Pá 8:00 - 22:00
DlhopisyPo - Pá 9:00 - 17:30