EBITDA a EBIT - silné nástroje na ocenenie spoločnosti
EBIT a EBITDA sú široko využívané investormi na výpočet hodnoty spoločností. Avšak ich význam a využitie nie je veľa ľuďom známy. Nevýhody a riziká týchto ocenení sa takmer nedajú nájsť.
Výpočet EBIT a EBITDA je spôsob, ako získať predstavu o hodnote spoločnosti. Ide o alternatívy k ziskovosti, pričom finančné náklady nie sú do vzorca zahrnuté. Ak hľadáte brokera na obchodovanie, kliknite sem.

Čo je EBITDA?

EBITDA je skratka pre Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, čo sa do slovenčiny prekladá ako zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou. Ide o ukazovateľ hrubého zisku s odpočítaním režijných nákladov spoločnosti. EBITDA je široko používanou metrikou ziskovosti spoločnosti a je možné ju použiť na porovnanie spoločností voči sebe či voči priemeru priemyslu. EBITDA sa používa ako miera ocenenia spoločnosti vrátane dlhov. Toto ocenenie je často využívané súkromnými investormi na oceňovanie potenciálnych kandidátov na akvizíciu a ich refinancovanie.

Ako vypočítať EBITDA?

  1. Začnite s čistým ziskom (stratou)
  2. Pričítajte úrokové náklady
  3. Pričítajte zaplatené dane
  4. Pričítajte odpisy (hmotného majetku)
  5. Pričítajte amortizáciu (zníženie hodnoty nehmotného majetku)

Čo je EBIT?

EBIT je skratka pre Earnings Before Interest and Taxes, čo sa do slovenčiny prekladá ako zisk pred úrokmi a daňami. Ide o meradlo prevádzkového zisku pred odpočítaním úrokov a daní. EBIT teda na rozdiel od EBITA vo svojom výpočte nezahŕňa odpisy a amortizáciu.

Výpočet EBIT

Výpočet EBIT a EBITDA je takmer totožný. Do vzorca však nepridávame náklady na odpisy a amortizáciu. Výsledkom je, že EBITDA je vždy vyššia ako EBIT.

Pôvod EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT pochádzajú z USA a Veľkej Británie. EBIT je už dlho populárnym spôsobom, ako vykonať výpočet agnostiky pre štruktúru financovania. Prevádzkový výsledok už nie je závislý od výplaty úrokov.

EBITDA zahŕňa navyše náklady na odpisy a amortizáciu. Dôvodom je skutočnosť, že pre mnohé spoločnosti neposkytujú náklady na odpisy a amortizáciu pravdivý obraz o investíciách, ktoré musí spoločnosť urobiť, aby si udržala pozíciu na trhu.

Táto metóda sa stala veľmi populárnou v čase internetovej bubliny, kedy spoločnosti chceli schváliť vysoké ocenenie prostredníctvom iných oceňovacích techník.

Výhody a nevýhody EBITDA a EBIT

EBITDA a EBIT neberú do úvahy financovanie spoločnosti. Tento výpočet preto musí byť stále vykonávaný oddelene. Výhodou je, že sa spoločnosť môže plne zamerať na svoje výsledky. To je však aj riziko.

Každá spoločnosť je iná a môže byť teda financovaná odlišným spôsobom. Napríklad spoločnosti so stabilnejšími ziskami môžu mať väčšie dlhy, a preto môžu byť atraktívnejšie investíciou.

Táto metóda analýzy funguje dobre pre súkromných investorov, pretože financovanie v prípade prevzatia spoločnosti je obvykle kompletne prepracované.

Najväčšia diskusia prebieha okolo odpisov a amortizácie. Optimistickí analytici často využívajú iba EBITDA. Problém však je, že spoločnosti nie sú dlhodobo životaschopné bez nových investícií. Nové kapitálové výdavky sú potrebné na to, aby hodnota spoločnosti zostala rovnaká.

Tieto kapitálové výdavky sa nemusia rovnať odpisom a amortizácii, ale takmer nikdy nie sú nulové. Skrytie týchto veľmi reálnych nákladov je preto najväčším problémom.

Táto kritika je vyjadrená, okrem iného, ​​dobre známymi investormi, ako je Warren Buffett, a je preto niečím, čo treba pozorne sledovať.

Príkladom je časté používanie EBITDA marže, ktoré sa môžu rýchlo javiť atraktívnymi, pretože nezahŕňajú celý rad nákladov. Je pravda, že marža EBITDA sa v krátkodobom horizonte rovná sume, ktorú sú spoločnosti schopné zaplatiť napríklad v úrokoch.

V dlhšom časovom horizonte však musia byť vynaložené investície, aby si spoločnosť zaistila svoju existenciu. Napríklad musí dôjsť k produkcii nových výrobkov, aby spoločnosť zostala atraktívna pre zákazníkov.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

EBITDA a EBIT v obchodnej platforme Trader Workstation

V obchodnej platforme TWS môžete EBITDA a EBIT ľahko nájsť medzi ďalšími finančnými údajmi. To je možné vykonať kliknutím pravým tlačidlom myši na danú akciu v tomto prípade akciu Apple a následne vybrať základné hodnoty.

Výber akcie

Tu nájdete mnoho esenciálnych informácií o spoločnosti. To pomáha investorom v ocenení spoločnosti. Okrem finančných kľúčových údajov tu môžete tiež nájsť očakávania analytikov a popis obchodných aktivít

Popis aktivít

Výpočet oboch ukazovateľov môže poskytnúť zaujímavý pohľad na konkrétnu spoločnosť, ale je možné s ním manipulovať rovnako ako s čistým ziskom. Samy o sebe rozhodne nestačia na posúdenie spoločnosti.

Je užitočné kombinovať rôzne ukazovatele a pohľady na vytvorenie relevantného obrazu o situácii v spoločnosti. Môžete sa pozrieť aj na solventnosť, likviditu alebo ziskovosť.

Prečítajte si tiež:

Vynikajúca obchodná platforma

Obchodujte s cennými papiermi, ako sú akcie, ETF, opcie, futures, certifikáty, warranty a ďalšie. Investovanie na 135 trhoch a burzách v 33 krajinách prostredníctvom moderných a profesionálnych obchodných platforiem. Viac informácií nájdete tu: Trader Workstation

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart