LEAPS: Dlhodobé opcie ako alternatíva k investovaniu do akcií?

od Tomáš Stráník
LEAPS: Dlhodobá opčná stratégia
LEAPS (Long Term Anticipation Securities) sa často používajú v rámci dlhodobých stratégií. Môže sa jednať o call i put opcie.  LEAPS sa môžu používať na akcie aj na indexy. Nákupom LEAPS call opcií je možné nahradiť nákup akcií, ktoré chcete držať vo svojom portfóliu dlhodobo.

Aj táto stratégia má však svoje riziká a obmedzenia. V nasledujúcom článku sa zameriame na LEAPS call opcie ako alternatívu k držaniu podkladových akcií.

Čo sú LEAPS?

LEAPS (Long Term Equity Anticipation Securities) sú dlhodobé call alebo put opcie zvyčajne so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Druhou charakteristikou je, že dané opcie sú hlboko v peniazoch (In The Money). Rozpad časovej hodnoty (théta) je u LEAPS mnohonásobne nižší než u krátkodobých opcií. To je ďalší dôvod, prečo sú často porovnávané s dlhodobým držaním akcií.

Obchodovanie LEAPS vs. obchodovanie akcií

  • Dlhodobé call opcie majú (podobne ako nakúpené akcie) obmedzenú stratu a teoreticky neobmedzený zisk.
  • LEAPS sa často nakupujú, keď sa delta blíži hodnote 1. To znamená, že aj pohyb ceny je do značnej miery podobný, ako keby ste obchodovali akcie. Nárast ceny podkladového aktíva o 1€ spôsobí, že aj opčná prémia LEAPS sa posunie o hodnotu 1€.
  • Riziko je takmer rovnaké. Hlavne preto, že vnútorná hodnota tvorí väčšinu našej opčnej prémie.

Výhody a nevýhody LEAPS

Tým, že prakticky vlastníme 100 syntetických akcií určitej spoločnosti za zlomok ich ceny, vytvárame pákový efekt. To môže byť výhodou aj nevýhodou. Ak je naša hypotéza správna a hodnota akcie dlhodobo rastie, dosiahneme vyššie výnosy. Ak akcia neposilní podľa našej predikcie alebo dokonca začne oslabovať, realizujeme väčšie straty.

Veľkú časť opčnej prémie tvorí vnútorná hodnota, ktorá je rozdielom medzi realizačnou cenou opcie a tržnou hodnotou. K tomu sa pridáva vonkajšia hodnota, ktorú ovplyvňuje najmä hodnota théta. Aj keď je z dlhodobého hľadiska oveľa nižšia, stále zohráva dôležitú úlohu.

Významný vplyv môže mať aj implikovaná volatilita alebo grécke písmeno vega. Cena LEAPS by mohla vzrásť, ak implikovaná volatilita prudko stúpne.

Nevýhodou LEAPS je aj to, že majú stanovený dátum exspirácie. Ak vlastníme v portfóliu akcie, na rozdiel od LEAPS ich môžeme držať teoreticky neobmedzene dlho.

LEAPS a riadenie pozície

Existuje niekoľko spôsobov, ako aktívne spravovať túto pozíciu. Ak cena dostatočne vzrastie alebo klesne, máme možnosť opcie opäť predať. Vezmite prosím na vedomie, že to je možné len v prípade opcií amerického typu. Ak vás zaujíma rozdiel medzi americkými a európskymi opciami, odporúčame vám náš článok Americké opcie vs. európske opcie: Spoznajte 3 výhody amerických opcií.

Rollovanie

Druhou možnosťou je rollovanie opcie. O tomto postupe uvažujeme vtedy, keď naša pozícia ešte nie je zisková, ale stále sme presvedčení o výkonnosti podkladovej akcie. Keďže väčšina vonkajšej hodnoty (théta) zmizne v posledných 60 dňoch, budeme v tomto momente zvažovať rollovanie. Ak sa cena podkladovej akcie prudko zmenila alebo implikovaná volatilita (očakávaná volatilita) prudko klesla, bude ťažké rollovať bez straty.

Poor Man’s Covered Call stratégia

Táto stratégia je založená na tom, že nakupujete LEAPS call opcie a k tomu vypisujete krátkodobejšie call opcie nad aktuálnu tržnú cenu. Obdržaná prémia vám umožňuje získať dodatočný príjem. Princíp je podobný ako u bežného krytého výpisu call opcie (covered call), ale prostredníctvom LEAPS vyžaduje menej kapitálu. Ak dôjde k priradeniu vypísanej call opcie, uzavrite LEAPS pozíciu.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Záver

LEAPS môže byť dobrou alternatívou k priamemu vlastníctvu 100 podkladových akcií. Je však dôležité zamerať sa na kvalitné spoločnosti, pri ktorých možno očakávať dostatočnú likviditu. Skôr ako sa rozhodnete obchodovať opcie, odporúčame vám náš článok Opce: Průvodce obchodování s opcemi pro začátečníky. Obchodovanie opcií má totiž svoje riziká a každý investor by sa s nimi mal najprv dôkladne oboznámiť.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: LEAPS, de optiestrategie voor de lange termijn (27. 2. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiestrategieen/leaps-optiestrategie-lange-termijn/

LEAPS® – Options for the Long Term. The Options Industry Council [online]. [cit. 27. 2. 2023]. Dostupné tu.

Vše o možnostech

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.