Risk management a money management

Znalosti v oblasti riadenia rizík a správy peňazí sú v obchodovaní absolútne esenciálne pre kontrolu rizík a zamedzenie nadmerných strát.

V rámci strategického riadenia rizík majú obchodníci cieľ identifikovať a vyhodnotiť možné obchodné riziká, ktoré môžu vyplynúť z všeobecnej situácie na trhu, z cenového vývoja cenného papiera alebo v dôsledku správ o akciových trhoch, a následne nájsť vhodné riešenia. Účinnou metódou pre minimalizáciu obchodných rizík je napríklad použitie vhodných typov príkazov, ako je stop loss alebo trailing stop.

Skúsení obchodníci tiež vždy vyhodnocujú príležitosti a riziká pred obchodom, čo je vyjadrené v takzvanom pomere príležitostí a rizík (RRR). Pre výpočet riziká môžu byť veľmi užitočné vhodné obchodné nástroje. Spravidla iba v prípade, že šance na výhru sú vyššie ako riziko straty, sa profesionáli rozhodnú otvoriť pozíciu. Účinné obmedzenie rizika však môže tiež vyžadovať neskoršiu úpravu celkovej obchodnej stratégie, napríklad ak všeobecné podmienky pre zmenu trhu a ukazovatele naznačujú koniec trendu.

S pomocou riadenia rizík a peňazí obchodníci kontrolujú svoju frekvenciu obchodovania, čas trvania svojich obchodov a veľkosť svojich pozícií, pričom berú do úvahy hodnotenie trhu a toleranciu osobných rizík. Preto profesionálny risk management a money management vyžaduje vždy vziať do úvahy, čo sa v súčasnosti deje na burze. Ďalším dôležitým bodom je psychologické riziko ako podoblasti obchodnej psychológie, ktorá sa zaoberá psychickými a emocionálnymi faktormi.

Správa peňazí reguluje kapitálové výdavky na každú pozíciu a vypočítava celkové riziko investičného portfólia. To zaistí, že stratová séria obchodov, nezruinuje vaše investičné portfólio. Cieľom money managementu je zabezpečiť, aby jednotlivé pozície boli adekvátne veľké vo vzťahu k celkovej veľkosti investičného portfólia.

Metódy riadenia rizík a riadenie peňazí

Existuje celý rad modelov a metód riadenia rizík a riadenie peňazí. Najznámejším prístupom je model fixného pomeru, v ktorom je pre každú pozíciu použité pevné percento celkového kapitálu.

Mnoho obchodníkov sa riadi základným pravidlom v konaní pozícií, že strata na pozícii by nikdy nemala byť viac ako napríklad jedno percento celkového portfólia. V zásade je pre každý obchod dôležité stanoviť vhodnú veľkosť pozície na základe očakávaní a riziká. Následné čiastočné predaje pozície za účelom zisku alebo postupné budovanie pozície sú pokročilé disciplíny riadenia rizík a správy peňazí.

Pochopte a uplatňujte riadenie rizík a správu peňazí