Dokáže vaše ETF portfólio odolať kríze? 6 užitočných tipov, ako sa ochrániť

od Ondřej Likeš

V tomto článku

Trhy môžu v extrémnych podmienkach klesnúť aj o viac ako 60%. Ak však svoje ETF portfólio vybudujete správne, malo by byť dostatočne odolné na väčšinu trhových podmienok.

Dokáže vaše ETF portfólio obstáť počas finančnej krízy? Postupujte podľa týchto šiestich krokov a ochráňte tak svoj kapitál v turbulentných časoch.

Možno predvídať príchod a priebeh finančnej krízy?

V posledných niekoľkých týždňoch spôsobila pandémia koronavírusu prudký pokles cien na všetkých globálnych akciových trhoch. Musíme si uvedomiť, že striedanie ekonomickej konjunkcie a recesie je prirodzený proces. Príchod krízy na finančných trhoch je vždy nevyhnutný, len nie je jasné, kedy to bude. Navyše nie je možné s istotou predvídať jej priebeh.

Správcovia fondov často zaisťujú riziká pomocou derivátov. Náklady na tieto stratégie však odhrýza obrovský kus z návratnosti investorov. Navyše neexistuje žiadna záruka, že tieto stratégie dlhodobo skutočne fungujú. Mnoho fondov nedokázalo po odpočítaní poplatku udržať krok s nárastom indexu S&P 500 po kríze v roku 2008.

Môžu tieto stratégie uspieť po aktuálnej kríze? Finančná kríza je tiež často označovaná tzv. fenoménom čierne labute. Zmysel fenoménu “Black Swan”, ako ho popisuje krízový teoretik Nassim Taleb, spočíva v tom, že daný jav presahuje hranice súčasného modelovania rizík.

Ak teda nemožno predvídať, kedy vypukne finančná kríza, ani ako bude prebiehať, potrebujeme taký plán, ktorý je odolný voči čo najväčším možným rizikovým scenárom, bez toho by bol neudržateľne nákladný.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

6 kľúčových otázok pre zostavenie robustného a odolného ETF portfólia

Robustné investičné stratégie prijímajú riziká ako súčasť svojej podstaty a integruje ich do vášho ETF portfólia. Investori do ETF môžu minimalizovať dopady finančnej krízy nasledujúcich šiestich krokov, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť stabilitu vášho ETF portfólia.

1. Ako dlho môžete svoje peniaze investovať?

Zlatým pravidlom je vyhnúť sa predaju so stratou. Ak budete mať peniaze investované počas krízy, potom vaše straty existujú iba na papieri – straty sú skutočne realizované len pri predaji. Čím je teda váš časový horizont dlhší, tým väčšie sú vaše možnosti k zotaveniu vášho portfólia.

Z dlhodobého hľadiska sa výkonnosť vašich akcií prispôsobuje ekonomickému rastu trhov, do ktorých investujete. Preto sa hovorí, že čím dlhší investičný horizont, tým lepšie pre investorov. Trhy majú tendenciu sa pomerne rýchlo upokojiť a akcie potom znovu začnú získavať na hodnote.

Pri kratšom investičnom horizonte sa môžete zaistiť nákupom defenzívnych akcií. Tak budete mať k dispozícii viac stabilnejších titulov, keď budete čakať na zotavenie vašich špekulatívnych akcií.

2. Aké sú vaše zdroje návratnosti?

Akcie sú najsilnejším zdrojom návratnosti, ktorý majú investori k dispozícii. A samozrejme, vaše akciové ETF závisí na základnej výkonnosti akcií spoločností, ktoré dané ETF sledujú.

Ceny akcií však často viac ovplyvňujú vyhliadky investorov ohľadom vývoja spoločnosti, či už sa jedná o spoločnosť samotnú, sektor, v ktorom spoločnosť podniká, alebo ekonomiku, do ktorej spoločnosť patrí.

Tieto očakávania sa môžu značne líšiť od reálnych fundamentálnych podkladov, čo je dôvod, prečo sa trhy môžu prehriať (krízy v roku 2000). V dlhodobom horizonte sa ceny akcií vracajú k svojim fundamentálnym hodnotám. Ak budete nakupovať v období korekcie a predávať v období nárastu, budete profitovať. To je podstata burzového príslovia “Buy low, sell high”.

Silné kapitálové výnosy tiež zvyšujú efekt zloženého úroku, ktorý dlhodobo exponenciálne zvyšuje váš kapitál. Princípom je, že zložený úrok sa zvyšuje, pretože kapitál, ktorý zarobíte, následne generuje nový kapitál.

Americký investor John C. Bogle radí: “vyhraďte aspoň 50% svojho portfólia do akcií, zvyšok rozdeľte do nízkorizikových aktív, ako sú vysoko kvalitné štátne dlhopisy, aby ste vyrovnali volatilitu. Robte veci jednoducho, ignoruje zmätok a obchodujte čo najmenej. ”

3. Je vaše ETF portfólio dostatočne diverzifikované?

Diverzifikácia je známa ako jedna z mála vecí, ktorú na burze máte čisto vo svojich rukách. Čím rozmanitejším váš kapitál, tým menej je vaše investičné portfólio zraniteľné. Najlepšie je diverzifikovať naprieč triedami aktív aj v rámci jednotlivých tried aktív. S ETF možno diverzifikovať za cenu a rýchlosť, ktorá bola v minulosti nepredstaviteľná.

S jediným ETF, ktoré investuje do širokých akciových indexov, môžete jednoducho investovať do niekoľkých tisícok spoločností z celého sveta – vrátane rozvíjajúcich sa trhov.

Vysoko kvalitné vládne dlhopisy sú ideálnou obrannou triedou aktív, ktorá dopĺňa váš výber rizikovejších akcií. Ďalšie užitočné triedy aktív zahŕňajú REIT ETF (dobré pre rast a nízku koreláciu s akciami) a zlaté ETC (defenzívne a nekorelujúce s akciami a dlhopismi).

Dlhopisy a komodity s vysokým výnosom sú ďalším zdrojom diverzifikácie

4. Má vaše portfólio ETF defenzívne komponenty?

Najdôležitejším krokom k posilneniu portfólia je vytvorenie silnej defenzívnej alokácie aktív. Táto časť portfólia nie je primárne určená na generovanie výnosov. Namiesto toho je postavená z aktív, ktoré v porovnaní s akciami historicky dobre zvládali krízu.

Keď výkon vašich akcií slabne, vaše defenzívne aktíva vám poskytnú zdroj likvidity, ak budete potrebovať kapitál. Môžu dokonca zvýšiť svoju hodnotu, čím sa zníži volatilita vášho portfólia počas finančných kríz.

Klasickou defenzívnou časťou portfólia sú kvalitné vládne dlhopisy. Táto trieda aktív bola tradične dobrou protiváhou k padajúcim akciám. Dlhodobé dlhopisy fungovali najlepšie počas finančnej krízy v roku 2008. V nasledujúcej tabuľke je vidieť, že zatiaľ čo akcie stroskotali počas turbulentného obdobia (červená čiara), dlhopisy si udržali stabilne vzostupný výkon.

Počas Koronavirovej kríze na začiatku roka 2020 môžete tiež pozorovať protismerný pohyb a stabilizačný vplyv dlhopisov v porovnaní s akciami.

Nie všetky dlhopisy sú počas krízy rovnaké. Uistite sa, že sú vaše defenzívne dlhopisy držané vo vašej “domovskej” mene, alebo či sú zaistené späť do svojej domovskej meny, ak dávate prednosť diverzifikácii na globálne vládne dlhopisy.

Dlhopisy s vysokým výnosom sú v kríze zraniteľné, pretože majú rizikovejšie úverové ratingy a dlhopisy viazané na index tiež nefungovali počas úverovej krízy príliš dobre kvôli obavám z deflácie. Dá sa však očakávať, že dlhopisy viazané na index budú fungovať v období vysokej neočakávanej inflácie, ktorá by mohla ohroziť iné triedy aktív.

Súčasťou vašej obrannej alokácie môže byť tiež zlato. Zlato inklinuje k výkonu, keď sa trh obáva systematického oslabovania alebo oslabenia meny. Preto počas krízy v roku 2008 a po jej skončení zlatý trend prudko stúpal.

Zlato je však vysoko volatilnou triedou aktív a komodity samozrejme investorom neprinášajú žiadne dividendy, výnimka je investícia do dividendových akcií napr. ťažiari zlata. Investícia do zlata by preto mala byť nižšia.

Pamätajte, že čím kratší je váš časový investičný horizont, tým viac by ste mali držať v defenzívnych aktívach, aby ste mohli čeliť finančnej kríze a neboli nútení predávať svoje akcie pod cenu.

Portfólio by teda malo byť čo najviac vyvážené. Nízkorizikové aktíva zvyčajne prinášajú nízku návratnosť, takže tlmia vašu výkonnosť, keď ekonomika prosperuje a akcie posilňujú. Navyše neexistuje nič ako univerzálna finančná kríza. Každý krach na burze bol niečím špecifický a na každú situáciu reaguje každá trieda aktív iným spôsobom.

Musíte teda vyvážiť rastový potenciál a vašu toleranciu voči osobným rizikám. Musíte prijať fakt, že diverzifikácia portfólia znamená, že určitá jeho časť bude v každej situácii vždy stratová.

Prispôsobenie vášho portfólia čo najviac trhovým situáciám znamená, že vaše portfólio málokedy prudko vystrelí smerom nahor, ale bude stabilne pomaly rásť a minimalizujete riziko, že naopak vystrelí prudko nadol.

5. Aké sú náklady na vašu investíciu?

Čím nižšie sú vaše náklady, tým väčšiu návratnosť vaše investície majú. Inými slovami, tým viac peňazí ide do vášho vrecka a menej manažérovi fondu. ETF sú pre vás preto ideálnym aktívom, pretože investícia do ETF je lacná, a ako ukazuje nezávislá analýza, drahé investičné produkty v priemere neprekonajú ich výkonnosť.

Stále sa zvyšujúce konkurencie na poli ETF navyše dlhodobo znižuje náklady na investície do ETF.

6. Ako posilniť odolnosť portfólia?

Paradoxne, čím menej perfekcionistický je váš investičný plán, tým odolnejšie bude vaše portfólio počas krízy. Ak sa budete sústrediť len na výnosnosť portfólia, môžete zabudnúť zakomponovať defenzívny prvok, čo robí vaše portfólio krehké a zraniteľné. Akékoľvek vygenerované zisky potom môžete stratiť behom jedného prudkého poklesu.

Je preto lepšie svoje portfólio aspoň čiastočne zaistiť na úkor vyššej miery návratnosti. Aj investície do fyzických statkov, ktorými sú napríklad nehnuteľnosti, môžu slúžiť popri dlhopisom a zlatu ako doplnok zaistenia portfólia. V priebehu krízy však môžu byť nehnuteľnosti veľmi nelikvidné.

Tiež sa neodporúča investovať kapitál, na ktorom ste závislý, či si dokonca na investovanie požičiavať a dúfať, že dlhmi splatíte zisky z burzy. Dvojsečná zbraň je aj pákový efekt, ktorý znásobuje zisky, ale môže citeľne prehĺbiť aj straty – dokonca viac, než bola výška pôvodnej investície.

Čítajte viac