Martin Edward Zweig

Martin Zweig (1942-2013) začal svoju kariéru investora vo veku 13 rokov, keď mu jeho strýko dal 6 akcií General Motors. Vďaka svojej vysokej inteligencii a tvrdej práci sa Zweig stal jedným z uznávaných mien na Wall Street. Na rozdiel od Benjamina Grahama a Warrena Buffetta, ktorí sú známi svojím skromným spôsobom života, sa ale Zweig neostýchal si svojho úspechu a bohatstva užívať.

Nikdy nechoďte proti trendu

Jeho kancelária pripomínala skôr izbu prerasteného dieťaťa. Boli tu rôzne hry a rarity od jukeboxe až k semaforu. Zweig bol tiež vášnivým zberateľom. Vlastnil napríklad gitaru Buddy Hollyho a pištoľ z filmu Dirty Harry. Zweig razil teóriu, že peniaze majú zmysel len vtedy, ak si ich vieme náležite užiť.

Bol tiež vlastníkom najdrahšieho bytu v New Yorku (v čase jeho zakúpenia). Jednalo sa o penthouse za 70 miliónov dolárov v najvyššom poschodí elegantného hotela Pierre. Napriek všetkému bohatstvu však Zweig zostal nohami na zemi. Investovanie na burze sa venoval od útleho veku a mal jasné ciele. Chcel sa stať milionárom a chcel sa na burze presadiť. Oboje sa mu úspešne podarilo dosiahnuť

Čo sa vzdelania týka, získal magisterský titul v odbore ekonómie na Wharton a titul MBA na University of Miami. Doktorát z financií dostal na Michiganskej štátnej univerzite. Preslávil sa aj so svojím spravodajcom “Zweig Forecast”. V prvom čísle svojho neswletteru sa tvrdo oprel do analytikov, ktorí odporúčali predávať akcie AT & T. Zweig naopak radil dané akcie nakupovať a ukázalo sa, že mal pravdu. Maklérska spoločnosť, ktorá odporúčala predaj, do niekoľkých mesiacov skrachovala. Zweig bol tak svojim nadriadeným požiadaný, aby vo svojom spravodajcovi naďalej pokračoval. Jeho zamestnávateľ ale nakoniec kvôli podvodom o niekoľko mesiacov neskôr tiež skrachoval. Zweig sa však svojho spravodajcu nechcel vzdať a premýšľal, ako naďalej pokračovať. Kontaktoval svojich čitateľov a zistil si u nich, či by boli ochotní za spravodajca platiť. Zo začiatku si Zweig Forecast našiel asi 40 predplatiteľov, ale záujem o neho rýchlo rástol, vďaka skvelým odporúčaniam a tipom. Podľa Hulbert Financial Digest to bol najúspešnejší spravodajca v Spojených štátoch za posledných pätnásť rokov.

Zweig sa však aktívne venoval aj ďalším činnostiam. V roku 1984 založil fond ( “Zweig Dimenna Partners”), ktorý je na trhu aktívny dodnes. Učil na univerzitách a v roku 1986 založil podielový fond ( “The Zweig fund”). Toho istého roku napísal investičnú knihu ( “Winning on Wall Street”) a založil druhý fond ( “The Zweig Total Return Fund”). Tieto fondy potom v roku 1998 predal spoločnosti Phoenix Investment Partners. Zostal v nich ale v pozícii strategického manažéra. Založil tiež vlastnú poradenskú spoločnosť ( “Zweig Consulting”). Z výpočtu jeho činnosťou je jasné, že okrem toho, že sa vedel baviť a užívať si bohatstvo, to bol tiež nesmierne pracovitý človek.

Investičné filozofie

Jeho dôsledný kvantitatívny výber akcií bol založený predovšetkým na kritériách, ktoré sa zaoberajú vývojom výnosov. Ako investor sa primárne zaujímal o rastové akcie, takže nehľadal akcie s pomerom P / E nižším ako 5. U takých akcií je podľa Zweiga niečo zle. Na druhú stranu, ak je P / E ukazovateľ vyšší než trojnásobok aktuálneho trhového priemeru, Zweig prisudzuje týmto akciám príliš veľké riziko.

Rast výnosov by mal byť stabilný a mal by byť založený predovšetkým na raste tržieb (85%).

Znižovanie nákladov totiž má podľa Zweiga svoje limity. Najradšej mal situácie, keď rástli výnosy spoločne s tržbami. Ako väčšina investorov nemal rád, keď dlhy boli príliš veľké. Zweig však pochopil, že výška dlhu sa môže líšiť v závislosti od odvetví.

Tiež sledoval, čo robia tzv. Insiders. Pretože tí majú takmer vždy najviac informácií o danej spoločnosti a jej vyhliadkach. Ak Insiders predávajú, je to nepriaznivé znamenie.

Načasovanie trhu

Zweig tiež určoval náladu na trhu pomocou radu ekonomických a technických ukazovateľov. Napríklad ako prvý použil pomer put-call ako indikátor trhového sentimentu. Mnoho ukazovateľov sentimentu na trhu podľa Zweiga bliká červeno ešte pred poklesom trhu. Preto je teda užitočné tieto ukazovatele sledovať.

Niekoľko indikátorov, ktoré Zweig starostlivo sledoval:
 • Diskontná sadzba a povinné minimálne rezervy. Stručne povedané, menová politika Fedu. Jeho vyhlásenie "Nebojujte s Fedom" je dobre známe. Pokiaľ bude menová politika sprísnená, bude to mať negatívny dopad na trh.
 • Bankové úroky. Takzvaná "primárna miera" je úroková miera, ktorú banky účtujú svojim nejbonitnějším zákazníkom. Zweig využíva nasledujúce stratégie: zníženie tejto sadzby značí nákupný signál v prípade, že bola pôvodná miera nižšia ako 8%. Ak bola pôvodná primárna miera vyššia ako 8%, je potrebné ešte druhého zníženia, aby bol platný nákupný signál.
 • Spotrebiteľské úvery. Ak prudko stúpajú, trh sa s najväčšou pravdepodobnosťou nachádza v poslednej fáze vzostupného trendu. Značí to teda negatívny signál. Naopak, pokles spotrebiteľských úverov veští príchod rastúceho trendu, pretože je často vyhlasovaný, keď sa hospodársky cyklus nachádza u svojho dna.

Tieto ukazovatele tvoria Zweigův “peňažný model”. Používal tiež model založený na ukazovateľoch, ktoré sledujú dynamiku trhu. Ak medzi nimi dôjde ku konfliktu, zvíťazí trhový indikátor Fedu. “Nebojujte s Fedom” však neplatí vždy.

 “Zistím, čo sa deje, a prispôsobím sa tomu. Snažím sa, aby moje ego nerozhodovalo za mňa. Trh je múdrejší ako ja, takže sa prispôsobujem. “

Správne načasovanie na trhu je veľmi ťažké a časovo náročné. Je len málo ľudí, ktorí zvládli toto umenie. Navyše mnoho guru investorov venuje trhu malú alebo žiadnu pozornosť. Podľa Buffetta trh ani neexistuje. Pre jednoduchosť vynecháme indikátory peňažného a trhového sentimentu (napr. Pomer put-call), a zameriame sa na kritériá výberu akcií. 

Zweig používal veľa kritérií. Bol výrazne selektívnejší než Peter Lynch, ktorý sa tiež zaoberá výberom rastových akciu. Väčšina Zweigových kritérií sa týka prevádzkového príjmu.

Výberové kritériá podľa Zweiga

 • Price Earnings Ratio. To musí byť aspoň 5, aby sa eliminovali slabé spoločnosti.
 • Rast tržieb vo vzťahu k ziskom. Rast tržieb nie je o moc nižší ako rast zisku. Znižovanie nákladov ako zdroj rastu zisku neveští nič dobré.
 • Rast tržieb. Rozdiel medzi tržbami posledných dvoch štvrťrokov tohto roka v porovnaní s rozdielom týchto dvoch štvrťrokov z predchádzajúceho roka, by mal byť vyšší.
 • Zisk na akciu (skrátene EPS). . Musí byť kladný. A to aj v príslušnom štvrťroku predchádzajúceho roka. Rozdiel medzi týmito dvoma štvrtinami musí byť tiež pozitívny. To znamená, že hovoríme o raste zisku v aktuálnom štvrťroku v porovnaní s rovnakým štvrťrokom v predchádzajúcom roku.
 • Ročný rast EPS. Za posledných 5 rokov musí byť kladný.
 • Štvrťročný rast EPS Rast príjmov za každé z posledných štyroch štvrťrokov musí byť aspoň polovičný oproti rastu dlhodobých príjmov.
 • Dlhodobý rast EPS. Musí byť aspoň 15%, najlepšie však viac ako 30%.
 • Zrýchlenie rastu EPS. Rast EPS medzi aktuálnym štvrťrokom a zodpovedajúcim štvrťrokom pred rokom musí byť väčší ako priemerný rast EPS v predchádzajúcich štvrťrokoch v porovnaní so zodpovedajúcimi štvrťrokmi predchádzajúceho roka.
 • Zrýchlenie rastu EPS. Súčasne musí byť rast EPS medzi aktuálnym štvrťrokom a zodpovedajúcim štvrťrokom predchádzajúceho roka vyšší ako historický rast EPS.
 • Zadlženosť. Nesmie byť väčšia ako priemer v danom odbore.
 • Správanie insiderov. Ak insideri kúpili svoje vlastné akcie trikrát alebo viackrát za posledné tri mesiace, zatiaľ čo nikto akcie nepredal, je to jednoznačne pozitívne. Opak (tri alebo viac interných predajov a žiadny nákup) je signálom, aby sme žiadne akcie nekupovali.

Výsledky Zweigovej investičnej metódy

V období 1976 až 1995 vykázala jeho stratégia priemerný výnos 25% ročne. V prepočte sa dosiahlo pôsobivého celkového výnosu 6 793%. Je zrejmé, že tohto výnosu dosiahol s volatilitou, ktorá bola nižšia ako celková trhová volatilita. Tri dni pred Čiernym Pondelkom v roku 1987 povedal v televízii, že má veľké obavy z vývoja na akciovom trhu. Na hrozby však dokázal včas zareagovať a jeho portfólio vzrástlo v deň krachu na burze o 9%.

Pre nedávne výsledky je dobré pozrieť sa na výkon jeho fondu Dimenna Partners. V rokoch 2006 až 2010 dosiahol tento fond návratnosti 90%. Pričom hlavných ziskov bolo dosiahnuté v rokoch 2006 a 2007. V roku 2008 utrpel fond stratu 6%. Stále to ale znamenalo lepší výsledok než trh samotný. V roku 2009 Zweig nedokázal profitovať z oživenia na trhu a jeho fond vykázal stratu 3,5%. V roku 2010 to potom bolo -3%. V rokoch 2010 a 2011 nedošlo k žiadnemu oživeniu a pozorovali sme záporné výnosy vo výške -5%, respektíve -3%. Tento výkon je spôsobený hlavne štruktúrou fondu, pretože Dimenna Partners obchoduje rôzne akcie v dlhodobom i krátkodobom horizonte. V dôsledku toho v medveďom trhu nedochádza k tak rýchlym poklesom, ale zároveň v býčom trhu nie je rast zas tak rýchly.

V každom prípade sa zdá, že Zweig mal medzi rokmi 2010 a 2012 trochu horšie odhad. V tom čase mu už ale bolo cez 70 rokov, teda zrejme už pracoval o niečo menej a o to viac si užíval. Faktom ale zostáva, že ho možno oprávnene nazvať superinvestorom. Ak budete dodržiavať kritériá, z dlhodobého hľadiska možno trh veľmi pravdepodobne poraziť.

Burzové múdrosti Martina Zweiga

Najobľúbenejšie citáty Martina Zweiga

Quote mark