Najlepšie akcie a tipy na investície do akcií na rok 2023
Do akých akcií investovať v roku 2023? Každý rok obchodníci hľadajú tie najlepšie príležitosti na investície do akcií. Napriek tomu je niekedy dosť ťažké nájsť lukratívne akcie s perspektívnymi vyhliadkami. Najmä v súčasnej situácii na akciovom trhu.

Aké kúpiť akcie v nasledujúcom roku sa vám pokúsi poradiť investičný špecialista LYNX Justin Blekemolen. Justin sa dlhodobo venuje rozboru akciového trhu a píše pravidelné články pre holandskú pobočku LYNX. V minulosti tiež pracoval ako technický analytik pre IEX a Tostrams Group.

Nasledujúci článok teda berte ako inšpiráciu a Justinovej osobnej rady, ako vyberať akcie v roku 2023.

Nebude chýbať ani aktuálny zoznam najlepších akcií a následný podrobný rozbor 5 z nich. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s akciami, kliknite sem.

Najlepšie akcie 2023: Do akých akcií investovať?

Najprv treba spomenúť, že neexistuje žiadny zaručený recept na to, do akých akcií investovať. Vždy záleží na mnohých rôznych faktoroch, investičnej stratégii, dĺžke investície, riziku, očakávaniach a povahe a preferenciách jednotlivého investora. Aj tak je ale dobré spomenúť, na čo by si každý investor mohol v roku 2023 dávať pozor a ponúknuť tak záujemcom o investovanie do akcií určitú inšpiráciu. Pokiaľ sa s akciami ešte len zoznamujete, odporúčame vám náš článok o obchodovaní akcií.

Aké akcie kúpiť v roku 2023? Poďme sa pozrieť na niekoľko parametrov, ktorým by obchodníci mali zvažovať v rámci investície do akcií:

Vyberajte finančne zdravé spoločnosti

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba pri hodnotení akcií zvážiť, je finančné zdravie spoločnosti. Zdravé firmy bývajú obvykle stabilnejšie a investícia do akcií tak môže byť menej riziková. Spoznajte kritériá, ktoré vám pomôžu odhaliť, do akých akcií investovať.

Silný rast výnosov

Firmy, ktoré zvyšujú svoje výnosy, budú s väčšou pravdepodobnosťou dlhodobo úspešné. Hľadajte spoločnosti s históriou silných rastov a taktiež spoločnosti, kde sa v budúcnosti rast očakáva.

Vysoká ziskovosť

Spoločnosti s vysokou ziskovosťou sú všeobecne atraktívnejšie investície, pretože sú schopné generovať vysoké výnosy pre svojich akcionárov. Zisk tiež vo väčšej či menšej miere určuje ocenenie akcie a môže byť použitý na odmeňovanie akcionárov vo forme dividend.

Vysoká prevádzková páka

Prevádzková páka je známa ako vzťah medzi fixnými nákladmi a variabilnými nákladmi. Prevádzková páka charakterizuje podiel fixných nákladov v celkových nákladoch podniku. Čím je podiel fixných nákladov na celkových nákladoch podniku vyšší, tým väčšie sú zmeny zisku pri zmenách tržieb. Veľký podiel fixných nákladov potom pri rastúcom objeme výroby znamená, že celkové náklady rastú pomalšie. Vďaka silnej prevádzkovej páke sa spoločnosti darí znižovať svoje celkové výrobné náklady (po dosiahnutí bodu zvratu). V dôsledku toho budú zisky rásť rýchlejšie ako tržby. Prevádzková páka vám tak môže pomôcť pri vašom rozhodovaní, do akých akcií investovať.

Nízke zadlženie

Vysoká úroveň dlhu môže pre investorov predstavovať veľké riziko. S rastúcimi úrokovými sadzbami môžu náklady na úver prudko vzrásť, čo môže ovplyvniť ziskovosť. Spoločnosti s malým dlhom sú všeobecne finančne stabilnejšie a menej rizikové.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Investície do akcií: Správny výber odvetvia je dôležitý

Dôležité je tiež zistiť, v akom odvetví a sektore firma pôsobí. Niektoré odvetvia a sektory majú tendenciu prekonávať ostatné v závislosti na ekonomických podmienkach a ďalších faktoroch. Pri rozhodovaní o tom, do akých akcií investovať, je teda dobré brať do úvahy aj tieto aspekty. Rast úrokových sadzieb, vysoká inflácia a blížiaca sa ekonomická recesia sú v súčasnosti reálnym rizikom. Ak sa proti tomu chcete vyzbrojiť, pozrite sa na akcie z nižšie spomínaných sektorov.

Najlepšie akcie a investície odolné proti inflácii a recesii

Spoločnosti, ktoré sú aktívne v oblasti spotrebného tovaru, sú obvykle odolnejšie voči inflácii a recesii. Medzi spotrebný tovar spravidla radíme napríklad potraviny, nápoje, výrobky osobnej starostlivosti a výrobky pre domácnosť, ktoré sú považované za nevyhnutné a veľmi žiadané bez ohľadu na ekonomické podmienky. Spoločnosti v týchto odvetviach majú obvykle stabilné a konzistentné zisky, čo z nich obvykle robí relatívne bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty.

Ďalšie akcie považované za odolné voči inflácii a recesii sú verejné služby. Tieto spoločnosti poskytujú základné služby a sú spravidla regulované vládnymi agentúrami. Radia sa sem firmy, ktoré sa napríklad starajú o výrobu, zabezpečenie a distribúciu vody, elektriny a plynu. Ale aj realitné investičné fondy (REIT) môžu tiež ponúknuť ochranu pred infláciou. REIT investujú do nehnuteľností a generujú príjem prostredníctvom platieb nájomného. Viac sa môžete dozvedieť v našom článku o REIT akciách.

Napokon môžete myslieť aj na luxusný tovar. Bohatí ľudia sú navyše obvykle menej postihnutí ekonomickými krízami. Aj v dobách krízy multimilionári zrejme nebudú mať väčší problém nakupovať luxusný tovar, čo tiež robí tento sektor menej cyklickým. U luxusného tovaru je možné často tiež očakávať, že kupujúci sa obvykle nerozhodujú len na základe ceny. Pokiaľ daný tovar dokáže vyjadriť status a spoločenské postavenie, vyššia cena môže dokonca pridávať na jeho atraktivite.

Ďalšou možnosťou sú dividendové akcie. Ide o spoločnosti, ktoré rozdeľujú významnú časť svojich ziskov akcionárom vo forme dividend. To môže zaistiť stály tok príjmov aj v čase hospodárskeho poklesu.

Najlepšie akcie 2023: Spoločnosti s konkurenčnou výhodou

Konkurenčná výhoda je niečo, čo odlišuje spoločnosť od ostatných firiem a umožňuje jej uspieť na trhu. Niektoré príklady konkurenčných výhod sú uvedené nižšie.

Silné povedomie o značke

Spoločnosti so silnou značkou môžu často účtovať vyššie ceny za svoje produkty alebo služby, pretože zákazníci sú ochotní zaplatiť viac za značku, ktoré dôverujú. Ide napríklad o Apple a LVMH.

Duševné vlastníctvo

Spoločnosti, ktoré vlastnia patenty, ochranné známky alebo iné formy duševného vlastníctva, môžu často chrániť svoje produkty alebo služby pred konkurenciou a udržať si konkurenčnú výhodu. Zoberme si napríklad unikátne výrobky od ASML.

Nízke náklady

Spoločnosti s nižšími nákladmi často môžu ponúkať svoje produkty alebo služby za nižšiu cenu ako konkurencia.

Dôraz na kvalitný manažment a vedenie firmy

Management a vedenie spoločnosti môžu mať zásadný vplyv na úspech firmy. Hľadajte spoločnosti so silnými úspešnými tímami a jasnou víziou do budúcnosti. O dôvere manažmentu v danú spoločnosť môže tiež vypovedať to, do akej miery manažment spoločnosti spätne nakupuje alebo predáva vlastné akcie.

Zvážte potenciál budúceho rastu

Okrem pohľadu na predchádzajúcu výkonnosť spoločnosti je tiež dôležité pozrieť sa na jej potenciál pre budúci rast. To môže byť ťažko predvídateľné. Do úvahy však možno vziať nasledujúce aspekty:

Pôsobenie na veľkom a rastúcom trhu

Spoločnosti pôsobiace na veľkých a rastúcich trhoch budú mať s väčšou pravdepodobnosťou priestor pre rast a expanziu.

Jedinečný produkt alebo služba

Spoločnosti s jedinečnými produktmi alebo službami sa môžu často odlíšiť od svojich konkurentov a môžu mať väčší potenciál rastu.

Silné partnerstvá a spolupráca

Spoločnosti so silnými partnerstvami alebo vzťahy s inými spoločnosťami alebo organizáciami môžu byť schopné využiť tieto vzťahy na podporu rastu.

Diverzifikujte svoje portfólio

Jedným z kľúčových aspektov investovania je diverzifikácia portfólia, čo znamená zahrnutie rôznych akcií a ďalších investícií do vášho portfólia. To pomáha rozložiť vaše celkové riziko.

Všeobecne je tiež dobré diverzifikovať svoje investičné portfólio zahrnutím rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a nehnuteľnosti. To môže pomôcť znížiť celkové riziko vášho portfólia a potenciálne zlepšiť vaše dlhodobé výnosy. Je tiež dôležité pravidelne kontrolovať svoje investície av prípade potreby vykonávať úpravy. Aby bolo zaistené, že vaše portfólio zostane v súlade s vašimi finančnými cieľmi.

Kľúčové investičné témy pre rok 2023

Technologický sektor bol v posledných rokoch hlavným motorom rastúcich akciových trhov. V roku 2022 vyvolal pokles big tech tlak na akciové trhy. Vzhľadom na obrovské zastúpenie v indexoch bude prípadné oživenie v technologickom sektore pre akciové trhy pozitívnym signálom.

To platí najmä s ohľadom na rastúci význam technológií v našom každodennom živote a pokračujúci posun k viac digitálnej ekonomike. Investori by sa mali poobzerať predovšetkým po príležitostiach v oblastiach, ako je umelá inteligencia (AI), cloud computing, internet vecí a kybernetická bezpečnosť, pre ktoré sú dlhodobé vyhliadky ružové.

Ďalšou kľúčovou investičnou témou na rok 2023 je pokračujúci posun k udržateľnému a sociálne zodpovednému investovaniu. Stále viac investorov si uvedomuje environmentálne a sociálne dopady spoločností, do ktorých investujú. Preto niektorí z nich zrejme začínajú hľadať príležitosti, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2023. To môže znamenať zvýšený záujem o spoločnosti v odvetviach, ako je obnoviteľná energia, produkty šetrné k životnému prostrediu a sociálne zodpovedné financovanie. Za zmienku stoja napríklad Tesla, SolarEdge a NextEra Energy.

Najlepšie akcie 2023

S ohľadom na vyššie uvedené očakávania pre rok 2023 a diskutované stratégie sme zostavili zoznam 10 zaujímavých akcií pre rok 2023. Majte ale na pamäti, že tento zoznam nepredstavuje návod, do akých akcií investovať. Nedá sa považovať za radu na investície do akcií. Nižšie uvedené akcie slúžia teda iba na inšpiráciu. Päť vybraných akcií si následne predstavíme podrobnejšie.

Loading ...
Meno spoločnosti Symbol Zatváracia cena predchádzajúceho dňa 1D 1W 1M 6M 1Y 5Y
Ralph Lauren Corp. RL 129,38 3,28 % 7,30 % 16,03 % 18,70 % 15,64 % 16,26 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. MC 704,20 -0,51 % -0,95 % -0,84 % -16,09 % -2,18 % 162,99 %
Unilever PLC UNA 43,80 1,03 % 0,99 % -0,65 % -6,77 % -8,91 % -8,53 %
Tesla Motors Inc TSLA 240,08 -0,52 % 1,44 % 8,58 % 11,62 % 22,56 % 899,42 %
Alphabet Inc. A GOOGL 131,86 -0,52 % -3,55 % 2,12 % 5,75 % 31,26 % 136,20 %
American Express Company AXP 170,77 1,75 % 5,68 % 13,75 % 3,08 % 10,85 % 54,65 %
ASML Holding ASML 627,40 1,31 % 0,39 % 6,09 % -6,12 % 10,48 % 306,13 %
Apple Inc. AAPL 189,95 0,68 % 0,67 % 8,26 % 5,69 % 29,38 % 313,89 %

Akcie Unilever (UNA)

Akcie Unilever (UNA) sú známe ako spoľahlivé a defenzívne dividendové akcie. Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým predajom spotrebného tovaru, po ktorom je dopyt pomerne stabilný. Vďaka tomu sú Unilever akcie obvykle odolné voči inflácii a recesii. Spoločnosť má tiež silné pozície na rozvíjajúcich sa trhoch, kde dopyt po spotrebnom tovare stále rastie.

V posledných rokoch spoločnosť Unilever taktiež začala predávať prostredníctvom online obchodov a platforiem. V USA predáva napríklad cez Walmart a v Číne cez Alibaba. V Brazílii spoločnosť predáva cez online B2B platformu Compra Agora. V prvom štvrťroku tohto roka vzrástol predaj prostredníctvom brazílskej platformy o 67 %.

Najlepšie akcie UNILEVER
Týždenný graf akcie UNA od konca roka 2020 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (28. 12. 2022)

Unilever vlastní niekoľko silných značiek, ako sú Lipton, Knorr, Magnum a Rexona. To prináša výhody aj nevýhody. Marže pri luxusnom tovare sú obvykle o niečo vyššie, ale v ťažkých dobách spotrebitelia obvykle prechádzajú na lacnejšie privátne značky.

Dividendy spoločnosti Unilever sa od roku 1999 každoročne zvyšujú a spoločnosť ich vypláca štvrťročne. V minulom roku bolo každý štvrťrok rozdelených 0,4268 EUR na akciu. Firma navyše v posledných rokoch nakúpila miliardy vlastných akcií. V posledných rokoch sa dividenda zvyšuje v priemere o 6 % ročne.

Akcie LVMH (MC)

LVMH je globálna spoločnosť zaoberajúca sa luxusným tovarom. Portfólio spoločnosti zahŕňa niektoré z najznámejších svetových značiek vrátane Louis Vuitton, Moët & Chandon a Christian Dior.

Akcie LVMH si v posledných rokoch viedli dobre a vďaka silnému a diverzifikovanému portfóliu značiek to môže byť zaujímavá investícia do akcií. Spoločnosť vykázala konzistentný rast tržieb a ziskov a akcie prekonali širší trh. V dôsledku toho sa v posledných rokoch potvrdilo, že špičkové značky spoločnosti sú obvykle odolné voči inflácii. Okrem toho má LVMH dobrú pozíciu na rastúcom čínskom trhu. Ten je jeden z najväčších a najrýchlejšie rastúcich trhov s luxusným tovarom na svete.

Najlepšie akcie LVMH
Týždenný graf akcie MC od marca 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (28. 12. 2022)

Celkovo je LVMH silnou spoločnosťou, ktorá má atraktívne vyhliadky na rast a naďalej odmeňuje svojich akcionárov formou dividend a spätných odkupov akcií. V období od 17. mája 2022 do 15. novembra 2022 spoločnosť tiež odkúpila akcie v hodnote 1 miliardy EUR.

Očakáva sa, že LVMH bude v nadchádzajúcich rokoch pokračovať v dobrom podnikaní. Za posledných 5 rokov tržby vykazovali priemernú mieru rastu (CAGR) 12,5 %. V roku 2022 sa očakáva obrat vo výške 78,9 miliardy EUR av roku 2023 analytici odhadujú obrat viac ako 84,3 miliardy EUR. Investícia do akcií spoločnosti tak môže byť zaujímavou príležitosťou. V posledných rokoch sa výrazne zlepšili aj marže. V dôsledku toho vzrástol zisk za posledných 5 rokov v priemere o viac ako 24 %. Za celý rok 2022 sa očakáva zisk 14,7 miliardy EUR. V roku 2023 analytici očakávajú čistý zisk vo výške 16,17 miliardy EUR.

Akcie Tesla (TSLA)

Spoločnosť Tesla v posledných rokoch vyrástla v jednu z najväčších spoločností na svete. V tomto roku cena akcií klesla asi o 60 %. Spoločnosť je však vo vynikajúcej pozícii, aby mohla ťažiť z trendu k udržateľnému rozvoju. Stále viac vlád zavádza legislatívu týkajúcu sa vozidiel na fosílne palivá. Tento vývoj by mal zabezpečiť v nasledujúcich rokoch pokračujúci dopyt po vozidlách Tesla.

Najlepšie akcie Tesla
Týždenný graf akcie TSLA od marca 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (28. 12. 2022)

Cena akcie TSLA prudko klesá zrejme kvôli kombinácii sentimentu a nepokojov okolo generálneho riaditeľa Elona Muska. Investori nie sú spokojní s tým, že Musk zrejme teraz venuje až príliš pozornosti spoločnosti Twitter. Spoločnosť Tesla sa stala veľmi ziskovou a do roku 2023 sa odhaduje 50% nárast tržieb. Zlepšenie marží a úspory nákladov tiež umožní rast ziskovosti rovnakým percentom alebo rýchlejšie.

Na rok 2023 analytici hovoria o zisku 17,5 miliardy USD, ale tieto očakávania môžu byť príliš konzervatívne. Analytici sú zrejme aj opatrnejší kvôli ekonomickému výhľadu. Teslá každopádne patria medzi naše najlepšie akcie 2023.

American Express (AXP)

American Express je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 160 rokov. Spoločnosť je známa svojimi kreditnými kartami, cestovnými službami a poistením. Spoločnosť bola v posledných rokoch schopná prezentovať silné finančné čísla.

Počas posledných piatich rokov spoločnosť American Express trvalo vykazovala silné zisky a rast tržieb. Jedným z dôvodov tohto úspechu je rozmanitosť produktov a služieb spoločnosti. American Express má veľkú zákaznícku základňu a generuje príjmy z rôznych zdrojov, vrátane poplatkov za kreditné karty a cestovné služby. Táto rozmanitosť pomáha chrániť spoločnosť pred hospodárskymi poklesmi a ďalšími výzvami trhu, ako je inflácia.

Najlepšie akcie AXP
Týždenný graf akcie AXP od marca 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (28. 12. 2022)

American Express je uznávaným menom vo finančnom priemysle a má lojálnu zákaznícku základňu. Firme to môže uľahčiť prilákanie nových zákazníkov a udržanie (alebo dokonca zvýšenie) podielu na trhu. V uplynulom roku dokázala spoločnosť každý štvrťrok prilákať viac zákazníkov.

Spoločnosť samozrejme čelí konkurencii ostatných poskytovateľov finančných služieb a zmenám v spotrebiteľských zvyklostiach a ekonomických podmienkach. Tieto aspekty môžu ovplyvniť výkonnosť spoločnosti. Momentálne však zo zvýšenej úrokovej sadzby American Express ťaží. V nasledujúcich rokoch sa očakáva pokračujúci rast. Aj preto radíme AXP medzi najlepšie akcie 2023.

Akcie ASML (ASML)

ASML je popredný svetový poskytovateľ pokročilých zariadení a technológií na výrobu polovodičov. Akcie spoločnosti si v priebehu rokov viedli dobre. Jedným z kľúčových faktorov úspechu ASML sú inovatívne technológie a riešenia pre polovodičový priemysel. Extrémne ultrafialové (EUV) litografické systémy spoločnosti sú na čele výroby čipov a pomáhajú spoločnostiam vyrábať menšie a pokročilejšie čipy pre širokú škálu aplikácií, vrátane smartfónov, notebookov a ďalších elektronických zariadení.

Najlepšie akcie ASML
Týždenný graf akcie ASML od marca 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (28. 12. 2022)

ASML tiež ťaží zo silnej finančnej pozície. Spoločnosť má robustnú rozvahu so silným voľným peňažným tokom a nízkym dlhom. Táto stabilita umožnila ASML prečkať ekonomický pokles a pokračovať v investíciách do výskumu a vývoja, čím sa spoločnosť dostala do popredia v polovodičovom priemysle.

Jedným z hlavných rizík investície do akcií ASML je cyklický charakter polovodičového priemyslu. Dopyt po čipoch môže byť ovplyvnený ekonomickými podmienkami, ktoré zase môžu ovplyvniť dopyt po zariadení a technológii ASML. Minulý rok sa ale ukázalo, že ASML kvôli monopolnému postaveniu nezaznamenala pokles dopytu po svojich produktoch. Tie sú zrejme na výrobu čipov príliš dôležité. Zákazníci ASML pravdepodobne nechcú riskovať, že skončia na konci frontu, keď zrušia objednávky. S pokračujúcou digitalizáciou zostane zrejme dopyt po čipoch vysoký aj v nasledujúcich rokoch.

Pamätajte vždy prosím na to, že obchodovanie na burze je rizikové. Keď budete uvažovať o tom, do akých akcií investovať, tak prosím vždy dbajte na pravidlá svojej stratégie a berte do úvahy všetky možné riziká.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Beste aandelen voor 2023 volgens Justin Blekemolen. LYNX [online]. Vydané 27. 12. 2022 [cit. 28. 12. 2022]. Dostupné tu.

Chcete ľahko, rýchlo a profesionálne obchodovať s akciami?

Potom obchodujte s akciami prostredníctvom LYNX. Ako renomovaný online broker vám umožníme obchodovať s akciami priamo na domácich burzách. Viac informácií o online brokerovi LYNX nájdete tu.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart