Collar stratégia: Ochráňte svoje akciové pozície pomocou opcií

od Ondřej Likeš

Collar stratégia je vhodná pre začínajúcich aj pokročilých obchodníkov. Collar je opčná stratégia, ktorá sa skladá skryté call opcie (kúpne) a ochranné put opcie (predajné).

V tomto článku sa budeme podrobne zaoberať touto defenzívnou stratégiou. Preberieme teóriu, praktický príklad a výhody a nevýhody tejto opčnej stratégie.

Vysvetlenie Collar stratégie

Collar je kombináciou krytej call a nakúpenej put opcie. Skladá sa z dlhej pozície v akciách, nakúpenej put opcie a vypísané call opcie. Stratégia využíva opcie mimo peňazí s rovnakým dátumom expirácie.

Investor súčasne nakúpi put opciu a vypíše call opciu. Na každých 100 akcií sa vypíše jedna call opcia a kúpi jedna put opcie.

Účelom je zabezpečiť určitú formu ochrany. Neslúži na rýchle dosiahnutie vysokého výnosu. Túto stratégiu je možné použiť napríklad v čase, keď je budúcnosť danej spoločnosti neistá, ale vy ako investor ste stále ohľadom danej akcie neutrálni až mierne optimistickí.

Collar obvykle používajú investori, ktorí majú veľkú akciovú pozíciu a ktorí sú často už v určitom zisku. Cieľom je úplne nestratiť rastový potenciál a neuzavrieť pozíciu.

Naproti tomu sa nakupujú put kontrakty, ktoré je možné považovať za maximálnu stratu. Pokiaľ máte akcie vo svojom portfóliu už dlhšiu dobu, môžete tiež umiestniť realizačnú hodnotu predajného kontraktu nad break-even, aby ste sa uistili, že na akciovej pozícii už neprerobíte.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Collar stratégia: Praktický príklad

Štandardná Collar sa skladá z troch prvkov:

 • Akcie 
 • Nakúpená out-of-the money put opcia
 • Vypísaná out-of-the money call opcia
Collar stratégia v platforme TWS
Stratégia Collar. Zdroj: Trader Workstation (23. 6. 2022)

Nižšie uvedený príklad ukazuje graf kombinácie Collar, ktorý sa skladá z:

 • 100 akcií spoločnosti Telenet
 • Nakúpená put opcia s realizačnou hodnotou 46 €
 • Vypísaná call opcia s realizačnou hodnotou 54 €
Stratégia Collar graf
Collar stratégia graf. Zdroj: Trader Workstation (23. 6. 2022)

V tomto príklade sme nakúpili 100 akcií spoločnosti Telenet za priemernú cenu 45 €. Za kombináciu opcií (vypísaná call a nakúpená put) sme zaplatili 0,53 €, čo vzhľadom k štandardnému násobku 100 činí celkom 53 €.

Maximálny zisk = strike vypísané call opcie – priemerná cena podkladového aktíva + čistá prémia.

Maximálna strata = priemerná cena podkladového aktíva – strike nakúpenej put opcie – čistá prémia

Môžu nastať tri možné scenáre, ktoré nižšie rozoberieme:

Scenár 1: Cena akcií Telenet v deň expirácie nad úrovňou strike call opcie

Prvý scenár nastane, keď Telenet v deň expirácie platnosti call opcie uzavrie nad realizačnou cenou. Konkrétne uzavrie nad cenou 54 EUR. 100 akcií Telenet by sa tak predalo za 54 EUR.

Výsledok (na akciu): 54 EUR (strike call) – 45 EUR (priemerná nákupná cena) – 0,53 EUR = 8,47 EUR zisku na akciu.

Scenár 2: Cena akcií Telenet v deň expirácie pod úrovňou strike put opcie

V druhom scenári klesla cena akcií Telenet v deň expirácie pod 46 EUR. Teraz máme možnosť uplatniť put opciu za 46 EUR.

Výsledok (na akciu): 46 EUR (realizačná cena) – 45 EUR (priemerná nákupná cena) – 0,53 EUR = 0,47 EUR zisku na akciu.

Scenár 3: Cena akcií Telenet v deň expirácie medzi strike call a put opcie

V treťom scenári sú obe opcie v čase expirácie mimo peňazí. Inými slovami, v deň vypršania platnosti sú bezcenné. Akcie si ponecháte vo svojom portfóliu.

Výsledok (na akciu): Cena akcie Telenet ku dňu ukončenia platnosti – 45 EUR (priemerná nákupná cena) – 0,53 EUR.

Collar s nulovými nákladmi

Pre stratégiu s nulovými nákladmi je potrebné, aby opčná prémia získaná z výpisu call opcie bola dostačujúca na financovanie opčnej prémie za (kúpenú) PUT opciu. Za normálnych trhových podmienok spôsobí skreslenie volatility asymetrickú výplatu. To znamená, že realizačná cena call opcie bude bližšie k aktuálnej cene ako cena put opcie.

Collar stratégie: Výhody a nevýhody

Stratégia Collar má niekoľko výhod aj nevýhod. Ich prehľad je uvedený nižšie.

Výhody Collar

 • Maximálny zisk a strata sú pevne definované
 • Jednoduchosť

Nevýhody Collar

 • Kvôli skresleniu volatility je obvykle nutné za Collar zaplatiť
 • Pokiaľ si vyberiete strike ceny bez toho, aby ste zaplatili za Collar, obvykle skončíte s asymetrickým pomerom rizika a odmeny.

Obchodovanie Collar stratégie prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

VERSTRAETE, K. Collar optiestrategie: een stratégia voor bescherming. LYNX [online]. Vydané 23. 6. 2022 [cit. 10. 11. 2022]. Článok nájdete tu.

Vše o možnostech

Vynikajúca obchodná platforma

Obchodujte s cennými papiermi, ako sú akcie, ETF, opcie, futures, certifikáty, warranty a ďalšie. Investovanie na 135 trhoch a burzách v 33 krajinách prostredníctvom moderných a profesionálnych obchodných platforiem. Viac informácií nájdete tu: Trader Workstation