Dow Jones akcie

Dow Jones: Najlepšie a najhoršie akcie

Dow Jones: Najlepšie akcie dňa

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena Deň Deň Čas Denné minimum Denné maximum 3 mesiace 6 mesiacov Rok Kúpiť Predať Analýzy
Merck & Co. 125,81 1,56 1,26 % 22:00 125,18 126,99 0,02 % 5,82 % 18,74 %
K
P
NIKE 72,72 0,34 0,47 % 22:00 71,85 72,82 -23,07 % -28,55 % -33,82 %
K
P
UnitedHealth 565,45 1,11 0,20 % 22:00 561,54 569,90 12,83 % 12,29 % 12,26 %
K
P
Coca-Cola 65,30 0,11 0,17 % 22:00 64,82 65,64 8,53 % 9,14 % 5,94 %
K
P
Salesforce 247,62 0,27 0,11 % 22:00 245,17 248,99 -8,41 % -11,84 % 5,65 %
K
P
Amgen 331,29 0,32 0,10 % 22:00 328,43 333,98 23,19 % 7,64 % 42,77 %
K
P
Apple 224,31 0,13 0,06 % 22:00 223,28 226,80 35,95 % 17,09 % 14,97 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie dňa

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena Deň Deň Čas Denné minimum Denné maximum 3 mesiace 6 mesiacov Rok Kúpiť Predať Analýzy
Travelers Companies 203,53 -17,07 -7,74 % 22:00 202,95 215,26 -4,92 % -3,85 % 19,33 %
K
P
Intel 33,01 -1,87 -5,35 % 22:00 32,85 34,58 -3,48 % -31,44 % -4,21 %
K
P
American Express 242,52 -6,68 -2,68 % 22:00 237,65 243,38 4,97 % 32,40 % 36,92 %
K
P
Caterpillar 347,63 -8,40 -2,36 % 22:00 346,69 356,49 -1,98 % 21,86 % 32,30 %
K
P
Chevron 159,15 -2,82 -1,74 % 22:01 158,41 162,70 -0,53 % 11,89 % 2,88 %
K
P
Dow Inc 53,90 -0,87 -1,59 % 22:00 53,51 54,83 -4,87 % 2,06 % 2,04 %
K
P
Cisco Systems 47,32 -0,72 -1,50 % 22:00 47,14 48,10 -2,07 % -7,70 % -9,75 %
K
P
Honeywell International 214,64 -3,03 -1,39 % 22:00 214,24 218,14 10,49 % 6,90 % 4,62 %
K
P
Visa 265,47 -3,68 -1,37 % 22:00 264,31 270,95 -1,60 % -2,00 % 9,96 %
K
P
Walt Disney 95,74 -1,05 -1,08 % 22:01 95,44 96,82 -14,98 % 2,88 % 10,00 %
K
P
Verizon 41,62 -0,45 -1,07 % 22:00 41,43 42,30 2,79 % 5,82 % 22,52 %
K
P
IBM 183,26 -1,96 -1,06 % 22:00 181,95 187,00 0,93 % 6,87 % 35,27 %
K
P
McDonald’s 257,34 -2,18 -0,84 % 22:00 255,03 260,44 -5,39 % -14,37 % -12,51 %
K
P
Home Depot 363,20 -2,88 -0,79 % 22:00 361,95 367,60 8,30 % 0,22 % 13,68 %
K
P
Microsoft 437,10 -3,27 -0,74 % 22:00 432,00 441,14 9,52 % 9,65 % 23,10 %
K
P
Johnson & Johnson 154,69 -0,73 -0,47 % 22:00 154,12 156,51 4,58 % -4,32 % -2,55 %
K
P
Boeing 179,54 -0,69 -0,38 % 22:00 177,39 181,50 5,72 % -16,50 % -13,93 %
K
P
Amazon 183,13 -0,62 -0,34 % 22:00 180,11 184,93 4,87 % 17,90 % 35,29 %
K
P
Goldman Sachs 484,92 -1,29 -0,27 % 22:00 483,19 492,60 20,03 % 26,88 % 42,39 %
K
P
Procter & Gamble 168,01 -0,43 -0,26 % 22:00 167,13 169,04 6,24 % 13,85 % 11,79 %
K
P
3M 103,92 -0,10 -0,10 % 22:02 103,13 104,75 12,63 % 15,34 % 20,11 %
K
P
Walmart 70,76 -0,07 -0,09 % 22:00 70,65 71,33 18,86 % 30,74 % 37,31 %
K
P
JPMorgan Chase 209,86 -0,12 -0,06 % 22:00 208,92 212,35 12,95 % 23,22 % 36,05 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie 2024

Loading ...
Meno spoločnosti YTD Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
UnitedHealth 7,40 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P
Travelers Companies 6,85 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
Chevron 6,70 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P
Walt Disney 6,04 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P
Home Depot 4,80 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P
Walmart 34,67 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
American Express 29,45 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
Goldman Sachs 25,70 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
JPMorgan Chase 23,37 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
Amazon 20,52 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
Honeywell International 2,34 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
Caterpillar 17,57 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Apple 16,53 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
Microsoft 16,24 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
Merck & Co. 15,40 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P
Amgen 15,02 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
Procter & Gamble 14,65 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
3M 13,69 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
IBM 12,05 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
Coca-Cola 10,81 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Verizon 10,40 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
Visa 1,97 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie 2024

Loading ...
Meno spoločnosti YTD Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Cisco Systems -6,35 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P
Salesforce -5,90 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P
Intel -34,32 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
NIKE -33,02 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P
Boeing -31,12 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
McDonald’s -13,21 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P
Dow Inc -1,71 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
Johnson & Johnson -1,31 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace

Loading ...
Meno spoločnosti 3 mesiace Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Microsoft 9,52 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
Coca-Cola 8,53 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Home Depot 8,30 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P
Procter & Gamble 6,24 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
Boeing 5,72 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
American Express 4,97 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
Amazon 4,87 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
Johnson & Johnson 4,58 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P
Apple 35,95 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
Amgen 23,19 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
Goldman Sachs 20,03 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
Verizon 2,79 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
Walmart 18,86 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
JPMorgan Chase 12,95 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
UnitedHealth 12,83 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P
3M 12,63 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
Honeywell International 10,49 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
IBM 0,93 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
Merck & Co. 0,02 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace

Loading ...
Meno spoločnosti 3 mesiace Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Salesforce -8,41 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P
McDonald’s -5,39 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P
Travelers Companies -4,92 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
Dow Inc -4,87 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
Intel -3,48 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
NIKE -23,07 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P
Cisco Systems -2,07 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P
Walt Disney -14,98 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P
Caterpillar -1,98 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Visa -1,60 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P
Chevron -0,53 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie za 6 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti 6 mesiacov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Microsoft 9,65 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
Coca-Cola 9,14 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Amgen 7,64 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
Honeywell International 6,90 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
IBM 6,87 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
Verizon 5,82 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
Merck & Co. 5,82 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P
American Express 32,40 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
Walmart 30,74 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
Goldman Sachs 26,88 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
JPMorgan Chase 23,22 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
Caterpillar 21,86 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Walt Disney 2,88 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P
Dow Inc 2,06 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
Amazon 17,90 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
Apple 17,09 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
3M 15,34 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
Procter & Gamble 13,85 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
UnitedHealth 12,29 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P
Chevron 11,89 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P
Home Depot 0,22 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie za 6 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti 6 mesiacov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Cisco Systems -7,70 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P
Johnson & Johnson -4,32 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P
Intel -31,44 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
Travelers Companies -3,85 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
NIKE -28,55 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P
Visa -2,00 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P
Boeing -16,50 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
McDonald’s -14,37 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P
Salesforce -11,84 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie za 12 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti Rok Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Visa 9,96 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P
Coca-Cola 5,94 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Salesforce 5,65 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P
Amgen 42,77 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
Goldman Sachs 42,39 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
Honeywell International 4,62 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
Walmart 37,31 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
American Express 36,92 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
JPMorgan Chase 36,05 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
Amazon 35,29 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
IBM 35,27 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
Caterpillar 32,30 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Microsoft 23,10 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
Verizon 22,52 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
3M 20,11 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
Chevron 2,88 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P
Dow Inc 2,04 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
Travelers Companies 19,33 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
Merck & Co. 18,74 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P
Apple 14,97 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
Home Depot 13,68 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P
UnitedHealth 12,26 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P
Procter & Gamble 11,79 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
Walt Disney 10,00 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie za 12 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti Rok Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Cisco Systems -9,75 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P
Intel -4,21 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
NIKE -33,82 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P
Johnson & Johnson -2,55 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P
Boeing -13,93 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
McDonald’s -12,51 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie za 3 roky

Loading ...
Meno spoločnosti 3 roky Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Caterpillar 71,18 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Chevron 65,85 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P
Merck & Co. 63,28 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P
Microsoft 57,79 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
Apple 57,47 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
Walmart 50,32 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
American Express 48,96 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
JPMorgan Chase 42,79 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
Salesforce 4,24 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P
IBM 39,11 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
UnitedHealth 38,23 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P
Goldman Sachs 36,71 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
Travelers Companies 34,56 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
Amgen 34,27 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
Amazon 3,18 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
Procter & Gamble 19,63 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
Coca-Cola 17,17 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Home Depot 13,90 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P
McDonald’s 12,25 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P
Visa 10,42 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie za 3 roky

Loading ...
Meno spoločnosti 3 roky Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Johnson & Johnson -7,30 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P
Dow Inc -6,73 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
NIKE -53,94 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P
Walt Disney -44,64 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P
Intel -39,59 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
3M -37,09 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
Verizon -25,47 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
Honeywell International -2,73 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
Boeing -13,26 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
Cisco Systems -10,82 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P

Dow Jones: Najlepšie akcie za 5 rokov

Loading ...
Meno spoločnosti 5 rokov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
American Express 94,30 % 242,52 242,38 237,65 243,38 -6,68 -2,68 %
K
P
Amazon 86,44 % 183,13 183,75 180,11 184,93 -0,62 -0,34 %
K
P
Walmart 86,39 % 70,76 70,75 70,65 71,33 -0,07 -0,09 %
K
P
Amgen 85,71 % 331,29 330,97 328,43 333,98 0,32 0,10 %
K
P
JPMorgan Chase 84,83 % 209,86 209,78 208,92 212,35 -0,12 -0,06 %
K
P
Home Depot 70,48 % 363,20 363,36 361,95 367,60 -2,88 -0,79 %
K
P
Merck & Co. 62,12 % 125,81 125,77 125,18 126,99 1,56 1,26 %
K
P
Salesforce 57,97 % 247,62 247,63 245,17 248,99 0,27 0,11 %
K
P
Visa 48,11 % 265,47 265,46 264,31 270,95 -3,68 -1,37 %
K
P
Procter & Gamble 46,08 % 168,01 167,96 167,13 169,04 -0,43 -0,26 %
K
P
Dow Inc 4,62 % 53,90 54,77 53,51 54,83 -0,87 -1,59 %
K
P
Travelers Companies 35,48 % 203,53 203,48 202,95 215,26 -17,07 -7,74 %
K
P
Apple 342,88 % 224,31 224,18 223,28 226,80 0,13 0,06 %
K
P
IBM 28,18 % 183,26 183,25 181,95 187,00 -1,96 -1,06 %
K
P
Chevron 27,28 % 159,15 161,97 158,41 162,70 -2,82 -1,74 %
K
P
Coca-Cola 27,07 % 65,30 65,29 64,82 65,64 0,11 0,17 %
K
P
Honeywell International 24,08 % 214,64 214,61 214,24 218,14 -3,03 -1,39 %
K
P
Microsoft 219,94 % 437,10 437,11 432,00 441,14 -3,27 -0,74 %
K
P
McDonald’s 20,33 % 257,34 257,28 255,03 260,44 -2,18 -0,84 %
K
P
Johnson & Johnson 18,71 % 154,69 155,42 154,12 156,51 -0,73 -0,47 %
K
P
Caterpillar 155,18 % 347,63 356,03 346,69 356,49 -8,40 -2,36 %
K
P
Goldman Sachs 127,11 % 484,92 484,93 483,19 492,60 -1,29 -0,27 %
K
P
UnitedHealth 120,32 % 565,45 565,33 561,54 569,90 1,11 0,20 %
K
P

Dow Jones: Najhoršie akcie za 5 rokov

Loading ...
Meno spoločnosti 5 rokov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Boeing -52,42 % 179,54 179,67 177,39 181,50 -0,69 -0,38 %
K
P
Intel -34,33 % 33,01 32,98 32,85 34,58 -1,87 -5,35 %
K
P
Walt Disney -31,54 % 95,74 96,79 95,44 96,82 -1,05 -1,08 %
K
P
3M -27,99 % 103,92 104,02 103,13 104,75 -0,10 -0,10 %
K
P
Verizon -26,45 % 41,62 42,07 41,43 42,30 -0,45 -1,07 %
K
P
Cisco Systems -17,50 % 47,32 48,04 47,14 48,10 -0,72 -1,50 %
K
P
NIKE -15,98 % 72,72 72,70 71,85 72,82 0,34 0,47 %
K
P

Dow Jones: Kurzy akcií

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena YTD Deň Týždeň Mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Rok 3 roky 5 rokov Kúpiť Predať
UnitedHealth 565,45 7,40 % 0,20 % 10,54 % 17,54 % 12,83 % 12,29 % 12,26 % 38,23 % 120,32 %
K
P
Travelers Companies 203,53 6,85 % -7,74 % -3,81 % -2,39 % -4,92 % -3,85 % 19,33 % 34,56 % 35,48 %
K
P
Chevron 159,15 6,70 % -1,74 % 2,29 % 3,80 % -0,53 % 11,89 % 2,88 % 65,85 % 27,28 %
K
P
Walt Disney 95,74 6,04 % -1,08 % -1,43 % -5,67 % -14,98 % 2,88 % 10,00 % -44,64 % -31,54 %
K
P
Home Depot 363,20 4,80 % -0,79 % 0,95 % 2,64 % 8,30 % 0,22 % 13,68 % 13,90 % 70,48 %
K
P
Walmart 70,76 34,67 % -0,09 % 2,20 % 4,67 % 18,86 % 30,74 % 37,31 % 50,32 % 86,39 %
K
P
American Express 242,52 29,45 % -2,68 % 1,63 % 5,76 % 4,97 % 32,40 % 36,92 % 48,96 % 94,30 %
K
P
Goldman Sachs 484,92 25,70 % -0,27 % 1,05 % 6,01 % 20,03 % 26,88 % 42,39 % 36,71 % 127,11 %
K
P
JPMorgan Chase 209,86 23,37 % -0,06 % 2,40 % 6,53 % 12,95 % 23,22 % 36,05 % 42,79 % 84,83 %
K
P
Amazon 183,13 20,52 % -0,34 % -5,84 % 0,18 % 4,87 % 17,90 % 35,29 % 3,18 % 86,44 %
K
P
Honeywell International 214,64 2,34 % -1,39 % -0,22 % 0,83 % 10,49 % 6,90 % 4,62 % -2,73 % 24,08 %
K
P
Caterpillar 347,63 17,57 % -2,36 % 3,59 % 6,92 % -1,98 % 21,86 % 32,30 % 71,18 % 155,18 %
K
P
Apple 224,31 16,53 % 0,06 % -2,70 % 4,68 % 35,95 % 17,09 % 14,97 % 57,47 % 342,88 %
K
P
Microsoft 437,10 16,24 % -0,74 % -3,63 % -2,07 % 9,52 % 9,65 % 23,10 % 57,79 % 219,94 %
K
P
Merck & Co. 125,81 15,40 % 1,26 % -1,53 % -1,70 % 0,02 % 5,82 % 18,74 % 63,28 % 62,12 %
K
P
Amgen 331,29 15,02 % 0,10 % 0,14 % 8,27 % 23,19 % 7,64 % 42,77 % 34,27 % 85,71 %
K
P
Procter & Gamble 168,01 14,65 % -0,26 % 0,84 % -0,33 % 6,24 % 13,85 % 11,79 % 19,63 % 46,08 %
K
P
3M 103,92 13,69 % -0,10 % -0,12 % 3,13 % 12,63 % 15,34 % 20,11 % -37,09 % -27,99 %
K
P
IBM 183,26 12,05 % -1,06 % 0,24 % 7,45 % 0,93 % 6,87 % 35,27 % 39,11 % 28,18 %
K
P
Coca-Cola 65,30 10,81 % 0,17 % 2,51 % 4,26 % 8,53 % 9,14 % 5,94 % 17,17 % 27,07 %
K
P
Verizon 41,62 10,40 % -1,07 % 0,46 % 3,84 % 2,79 % 5,82 % 22,52 % -25,47 % -26,45 %
K
P
Visa 265,47 1,97 % -1,37 % -0,10 % -2,98 % -1,60 % -2,00 % 9,96 % 10,42 % 48,11 %
K
P
Cisco Systems 47,32 -6,35 % -1,50 % -0,13 % 2,94 % -2,07 % -7,70 % -9,75 % -10,82 % -17,50 %
K
P
Salesforce 247,62 -5,90 % 0,11 % -2,50 % 6,82 % -8,41 % -11,84 % 5,65 % 4,24 % 57,97 %
K
P
Intel 33,01 -34,32 % -5,35 % -4,29 % 7,77 % -3,48 % -31,44 % -4,21 % -39,59 % -34,33 %
K
P
NIKE 72,72 -33,02 % 0,47 % -0,95 % -23,27 % -23,07 % -28,55 % -33,82 % -53,94 % -15,98 %
K
P
Boeing 179,54 -31,12 % -0,38 % -1,52 % 2,60 % 5,72 % -16,50 % -13,93 % -13,26 % -52,42 %
K
P
McDonald’s 257,34 -13,21 % -0,84 % 1,35 % 2,61 % -5,39 % -14,37 % -12,51 % 12,25 % 20,33 %
K
P
Dow Inc 53,90 -1,71 % -1,59 % 1,87 % -2,78 % -4,87 % 2,06 % 2,04 % -6,73 % 4,62 %
K
P
Johnson & Johnson 154,69 -1,31 % -0,47 % 3,21 % 6,21 % 4,58 % -4,32 % -2,55 % -7,30 % 18,71 %
K
P

Index Dow Jones a vývoj ceny akcií: Spoznajte najlepšie a najhoršie akcie

Aké sú najlepšie a najhoršie akcie Dow Jones podľa ich cien v tomto roku? Ktoré akcie Dow Jones v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch rástli? Ktoré naopak klesli? Prinášame vám aktuálne informácie o cenách akcií v indexe Dow Jones za všetky dôležité časové obdobia. Od súčasnosti až po vývoj za posledných päť rokov. Znalosť najsilnejších a najslabších akcií v tomto indexe môžu investorom pomôcť pri voľbe investičnej stratégie a plánovaní jednotlivých obchodov.

V našom prehľade s aktuálnymi cenami akcií Dow Jones nájdete nielen víťaza a porazené dňa, ale aj najsilnejšie a najslabšie akcie Dow Jones v tomto roku. Aktuálnou najlepšou akciou v roku 2024 je ---. Najhoršou akciou v roku 2024 je ---. Za posledné 3 roky si najlepšie viedla akcie --- a najhoršie akcie ---. Najlepšou akciou za posledných 5 rokov v indexe Dow Jones je akcia ---. Najhoršou akciou za rovnaké obdobie je ---.

Analýza vývoja cien akcií zahrnutých v indexe Dow Jones môže byť užitočným ukazovateľom, ktoré akciové sektory sú aktuálne na vzostupe a ktoré stagnujú či klesajú. Investori sa tak na základe týchto informácií môžu lepšie rozhodnúť, ktoré akcie nakúpiť alebo predať.

Akcie z indexu Dow Jones môžete obchodovať prostredníctvom LYNX. Tu nájdete viac informácií na otvorenie investičného účtu.

Aktuálne analýzy akcií:

Poznajte viac o indexe Dow Jones