Iron Condor je opčná stratégia, ktorá vychádza z predpokladu, že sa cena podkladového aktíva v čase exspirácie opcie bude pohybovať vo vopred stanovenom pásme. Podobne funguje aj stratégia Butterfly

V tomto článku sa zoznámime s charakteristikami, výhodami a rizikami stratégie Iron Condor. Názorná ilustrácia nám pomôže lepšie pochopiť, ako Iron Condor funguje. Okrem toho si všetko vysvetlíme aj na konkrétnom príklade. 

Stratégia Iron Condor: Vysvetlenie

Iron Condor sa skladá z dvoch vertikálnych spreadov, t.j. 4 opcií. Špekulujeme nimi na to, že trh zostane v čase exspirácie opcií v určitom pásme. Stavíme si teda na obmedzený pohyb podkladového aktíva. Aby sme mohli realizovať zisk, cena podkladového aktíva v čase exspirácie nesmie prekročiť realizačné ceny vypísaných call a put opcií.

Nižšie je uvedený príklad stratégie Iron Condor. V príklade sú uvedené nasledujúce transakcie:

 • Nákup put opcie na $35 
 • Vypís put opcie na $40
 • Vypís call opcie na $50
 • Nákup call opcie na $55
Názorný příklad Iron Condor strategie
Ilustračný príklad stratégie Iron Condor

Podstata tejto stratégie spočíva v tom, že strata časovej hodnoty (theta) vypísaných put a call opcií je rýchlejšia a väčšia než strata časovej hodnoty nakúpených put a call opcií. Stratégiu Iron Condor využívajú opční investori na získanie pravidelných (často mesačných) prémií s vopred vypočítaným rizikom. 

Ako už bolo spomenuté, Iron Condor je opčná kombinácia pozostávajúca z dvoch vertikálnych spreadov. Ide o predaj vertikálneho put spreadu a predaj vertikálneho call spreadu s rovnakým dátumom exspirácie, ale so štyrmi rôznymi realizačnými cenami. 

Predaný vertikálny put spread pozostáva z put opcie vypísanej mimo peňazí, ktorá je krytá nakúpenou put opciou s ešte nižšou realizačnou cenou. U predaného vertikálneho call spreadu je call opcia vypísaná mimo peňazí krytá nakúpenou call opciou s vyššou realizačnou cenou. Vzdialenosť medzi realizačnými cenami vypísaných a nakúpených put a call opcií je rovnaká. 

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Táto opčná stratégia sa spolieha na obmedzený pohyb podkladového aktíva až do dátumu exspirácie. Ak cena podkladového aktíva zostane v rámci rozpätia vypísanej call a put opcie, investor si ponechá opčnú prémiu získanú zo spreadu ako maximálny zisk. Maximálna výška rizika je určená rozdielom realizačných cien vertikálneho call (alebo put) spreadu zníženého o prijatú prémiu. 

Keďže predané opcie sú kryté rovnakým počtom kúpených opcií, maximálna strata opčnej stratégie je obmedzená a vopred známa. 

Výsledkom stratégie Iron Condor opísanej na obrázku vyššie bude zisk $1 z opčnej prémie. Bod zlomu (break-even, či bod nulového zisku) sa tak nachádza na úrovni $39 a $51. Ak sa cena podkladového aktíva v čase exspirácie nachádza medzi týmito dvoma hodnotami, potom je obchod ziskový. 

Maximálny zisk je daný prijatou opčnou prémiou $100. Ak by sa podkladové aktívum nachádzalo v čase exspirácie pod $39 alebo nad $51, stratégia by bola stratová. Maximálna strata je $400. Takáto strata nastane, ak bude cena podkladového aktíva v čase exspirácie pod $35 alebo nad $55.

Výhody stratégie Iron Condor 

 • Vopred známe a obmedzené riziko 
 • Vysoká pravdepodobnosť ziskového obchodu 
 • Rôznorodé možnosti riadenia pozície 

Nevýhody stratégie Iron Condor 

 • Vyššie transakčné náklady 
 • Riziko vyššej potenciálnej straty 

Iron Condor: Význam realizačnej ceny opcie a času exspirácie 

Opčná stratégia Iron Condor je postavená na myšlienke získania opčnej prémie. To znamená, že čas a rozpad časovej hodnoty opcie hrajú v náš prospech. S týmto predpokladom potom vyberáme realizačné ceny opcií a časy exspirácie. 

Výber realizačných cien 

Výberom realizačných cien určíme rozsah pásma, v ktorom predpokladáme, že sa bude podkladové aktívum nachádzať v čase exspirácie. Čím širšie je toto pásmo, tým väčšia je pravdepodobnosť, že trh sa v čase exspirácie bude v tomto pásme skutočne nachádzať. S užším pásmom sa zvyšuje riziko, že podkladový trh bude v čase exspirácie mimo zvoleného pásma. 

Opčná prémia je tým vyššia, čím užšie je zvolené pásmo. Ak zvolíme široké pásmo, získame nižšiu opčnú prémiu, ale máme vyššiu pravdepodobnosť úspechu. 

Výber exspirácie 

Pokiaľ ide o dátumy exspirácie, je vhodné vyberať opcie s dátumom exspirácie do jedného mesiaca. Počítame totiž s časovým rozpadom. Theta u opcií, ktoré majú exspiráciu príliš ďaleko, je minimálna. 

Pri dlhších časových horizontoch sa zvyšuje aj riziko volatilných pohybov, ktoré by mohli vyniesť cenu podkladového aktíva mimo pásma, v ktorom je stratégia zisková. Čím dlhšie je časové obdobie, tým väčšia je šanca na výrazný pohyb. Iron Condor je nesmerová stratégia a akýkoľvek pohyb jedným smerom je nežiadúci. 

Iron Condor: Riadenie pozície  

Ak sa cena podkladového aktíva dostane mimo rozsah realizačných cien vypísaných opcií a ich čas exspirácie sa blíži, riadenie takejto pozície môže byť výzvou aj pre skúsených opčných investorov. Ako investor máte v tomto prípade nasledujúce možnosti: 

 • Uzavrieť celú pozíciu 
 • Rolovať pozíciu 
 • Držať pozíciu až do exspirácie 

Uzavretie celej pozície je najdrastickejším a psychicky najnáročnejším krokom, pri ktorom sa okamžite realizuje strata. Pozícia je však uzavretá a investor sa už nevystavuje ďalšiemu navýšeniu straty, ak by sa podkladové aktívum naďalej pohybovalo proti jeho pozícii. 

Pri rolovaní pozície sa uzavrú aktuálne opčné pozície a otvoria sa nové. Nakúpené opcie sa predajú a vypísané opcie sa kúpia. A to na rôznych realizačných cenách alebo časoch exspirácie. Rozhodnutie o rolovaní pozície alebo jej časti závisí od očakávaní investora ohľadom budúceho vývoja ceny podkladového aktíva a od výšky opčnej prémie. 

Poslednou možnosťou je držať celú pozíciu až do exspirácie. Nevýhodou je, že s blížiacim sa dátumom exspirácie prudko rastie gamma. To znamená, že sa prudko zvyšuje aj vplyv zmeny ceny podkladového aktíva na cenu opcie. V takýchto prípadoch je na mieste zvýšená ostražitosť, pretože hlavným záujmom investorov pri obchodovaní s Iron Condor je vyhnúť sa realizácii maximálnych strát, ktoré môžu byť značne vysoké. 

Praktický príklad obchodovania stratégie Iron Condor 

Fungovanie Iron Condor si vysvetlíme na situácii z 23. júna 2022 na indexe AEX. V tom čase dosiahol úroveň podpory približne 632 bodov. Predpokladajme, že v tom čase sa dal očakávať odraz holandského indexu smerom nahor. A bola tu možnosť uplatniť stratégiu Iron Condor. 

Pri tomto obchode sme sa rozhodli pre relatívne úzke pásmo. Zvolili sme si dátum exspirácie 1. júla, t. j. za šesť obchodných dní. Na nastavenie kombinácie boli vykonané nasledujúce obchody: 

Nákup:Put 610
Výpis:Put 644
Výpis:Call 656
Nákup:Call 690

Celkové náklady na Iron Condor: 

Akcia OpciaZaplatenéObdržané
NákupPut 610 € 2,00 
 VýpisPut 644  €12,85
 VýpisCall 656  € 3,00
NákupCall 690€ 0,05 
 Zaplatené za prémie € 2,05 
 Obdržané za prémie  € 15,85
 Celková prijatá prémia € 13,80 

V grafe indexu AEX sme zakreslili oblasti, v ktorých bude naša stratégia Iron Condor zisková a kedy naopak dôjde k strate.

Index AEX a Iron Condor
Denný graf indexu AEX od júna 2021 do júna 2022. Zdroj: Trader Workstation.

Za celú opčnú stratégiu dostaneme prémiu €13,80. Break-even bude teda na úrovni 630,2 a 669,8. Prijatá prémia totiž rozširuje rozsah vypísaných put a call opcií o 13,80. Vďaka multiplikátoru 100 získate prémiu vo výške €1380 (bez transakčných nákladov). 

Ak sa bude AEX počas exspirácie nachádzať v rozmedzí 644 až 656, všetky opcie vypršia ako bezcenné. Získaná prémia potom predstavuje náš maximálny zisk. 

Maximálna strata v tomto prípade je: 34 – 13,80 = 20,20. Vzhľadom na štandardný multiplikátor 100 je teda maximálna strata na úrovni €2020. V tomto príklade dôjde k maximálnej strate, ak podkladové aktívum exspiruje pod 610 alebo nad 690. 

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Iron condor: inspelen op beperkte beweeglijkheid. (19. 12. 2022). Článek naleznete zde.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart