Indikátor Open interest
Open interest (OI) je ukazovateľ, ktorý je pre mnohých obchodníkov významným pomocníkom pri obchodovaní s opciami a futures. V tomto článku si rozoberieme, čo je to Open interest a čo môže znamenať jeho rast a pokles.
Zistite, ako sa dá Open interest využiť u obchodovania s futures a opciami. Pokiaľ hľadáte brokera pre obchodovanie opcií, kliknete sem.

Čo je Open interest a ako sa vypočítava?

Open interest udáva počet otvorených kontraktov. Vypočíta sa tak, že sa spočítajú všetky kontrakty z otvorených obchodov a odrátajú kontrakty z uzavretých obchodov.

Open interest: Názorný príklad

Predstavte si 3 obchodníkov, ktorí obchodujú s rovnakými futures kontraktmi. Prvý obchodník nakúpi jeden kontrakt. To znamená, že OI sa zvýši o 1. Druhý obchodník nakúpi 7 kontraktov. Hodnota Open interest sa teraz zvýšila na 7 (6+1). Tretí obchodník sa rozhodne pre shortovanie trhu a predá 3 kontrakty. Hodnota OI je teraz 10 (7+3).

Pokiaľ všetci obchodníci držia svoje pozície, Open interest sa nezmení. Ak napríklad prvý obchodník uzavrie svoju pozíciu (predá 1 futures kontrakt), OI klesne na 9.

Open interest vs. Volume

Open interest by sa nemal zamieňať s Volume. OI označuje celkový počet otvorených kontraktov. Volume je súčet všetkých kontraktov, ktoré boli zobchodované. Hodnota OI sa môže zo dňa na deň meniť v závislosti od obchodnej aktivity.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Open interest a opcie

V prípade opcií predstavuje OI celkový počet otvorených kontraktov na podkladové aktívum. Je dôležité poznamenať, že OI nie je ukazovateľom smerovania trhu.

Ako používať Open interest u obchodovania opcií?

Open interest stále ponúka obchodníkom a analytikom niekoľko cenných poznatkov. V prvom rade slúži ako ukazovateľ likvidity opčných kontraktov. Vyššia hodnota OI často znamená vyššiu likviditu. Vďaka tomu sa kontrakt ľahšie nakupuje alebo predáva.

Open interest nám tiež môže povedať viac o aktivite na danom trhu a záujme o konkrétny opčný kontrakt. Ak sa OI zvyšuje, znamená to rastúci záujem o kontrakt, čo môže naznačovať očakávaný pohyb ceny podkladového aktíva. Obchodníci tak môžu pomocou tohto ukazovateľa lepšie identifikovať potenciálne príležitosti na trhu.

OI môže tiež pomôcť identifikovať supporty a rezistencie u podkladového aktíva. Vysoký Open interest u konkrétnej realizačnej ceny môže naznačovať zvýšený záujem obchodníkov o nákup podkladového aktíva. Naopak, pokles OI môže naznačovať oblasti, v ktorých obchodníci uzatvárajú svoje pozície. Čo v niektorých prípadoch môže naznačovať začiatok konsolidácie alebo dokonca možný obrat trendu.

Open interest a futures

U futures sa OI vzťahuje na celkový počet otvorených kontraktov. Futures kontrakt zaväzuje kupujúceho kúpiť a predávajúceho predať podkladové aktívum k určitému dátumu. Opčný kontrakt dáva kupujúcemu právo, ale nie povinnosť kúpiť (alebo predať) podkladové aktívum.

Open interest a jeho použitie u obchodovania s futures

Podobne ako u opcií, aj u futures poskytuje OI cenné informácie o likvidite. Vyššia hodnota znamená, že existuje veľa aktívnych účastníkov trhu, čo vedie k plynulému obchodovaniu a realizácii obchodných príkazov. To je výhodné najmä pre obchodníkov, ktorí vykonávajú viacero obchodov denne a využívajú malé cenové pohyby.

Nárast OI u futures často naznačuje aj sentiment na trhu. Rastúci Open interest môže naznačovať rastúci optimizmus alebo pesimizmus ohľadom budúceho pohybu cien podkladového aktíva. Napríklad rastúci Open interest u futures kontraktu na zlato môže naznačovať zvýšený záujem o zlato a očakávanie rastu cien.

OI môže tiež do určitej miery pomôcť predpovedať cenové pohyby. Ak sa OI zvyšuje spolu s rastúcimi cenami, môže to byť potvrdením rastúceho trendu. Naopak, nárast OI pri klesajúcich cenách môže naznačovať klesajúci trend.

Pokles OI môže tiež naznačovať zmenu sentimentu na trhu, kedy obchodníci uzatvárajú svoje pozície. To môže byť predzvesťou konsolidácie alebo zníženej obchodnej aktivity na danom trhu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

CME Group: Open Interest (26. 7. 2023); www.cmegroup.com/education

/courses/introduction-to-futures/open-interest.html

LYNX: Open Interest: een belangrijk aspect van opties en futures trading (26. 7. 2023); www.lynx.nl/beurs/open-interest-opties-futures-trading/

Trade Brains: What is Open Interest (OI)? How to interpret it? (26. 7. 2023); tradebrains.in/open-interest-oi-interpret/

Najlepšie a najhoršie akcie významných indexov

Ktoré akcie hlavných indexov v poslednom čase najviac vzrástli a ktoré klesli? Aké sú najlepšie akcie v roku 2024? Ktoré cenné papiere dosiahli za posledných 5 rokov najlepšiu výkonnosť a ktoré naopak zaznamenali prepad? Spoznajte najlepšie a najhoršie akcie podľa ich cien pri týchto indexoch: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart