Opčné stratégie: Ako úspešne obchodovať opcie

Obchodovanie s opciami sa vyznačuje veľkým množstvom stratégií. Objavte všetko, čo potrebujete vedieť o základných aj pokročilých opčných stratégiách v roku 2023.

Kombináciou opčných kontraktov je možné vytvoriť rôzne opčné stratégie. Je to preto, že môžete obchodovať call alebo put opcie na stranu long aj short. S opčnými stratégiami, ako je napr. straddle a strangle, je možné strategicky reagovať na každú situáciu na trhu, a to bez ohľadu na to, či cena podkladového aktíva stúpa, klesá alebo sa pohybuje do strany. Investičný portál LYNX vám prehľadným a ľahko pochopiteľným spôsobom predstaví najdôležitejšie stratégie obchodovania s opciami. Popíšeme si tu rôzne spôsoby, ako je možné s opciami obchodovať. Zoznámime vás aj s najrôznejšími stratégiami, aby ste vedeli zobchodovať každú situáciu na trhu.

Opčné stratégie:

Protective call a Protective put opcie: Ochraňte svoje investície

Vedeli ste, že svoje investície môžete ochrániť nákupom call opcie alebo put opcie? V tomto článku si vysvetlíme význam Protective call a put opcií a pozrieme sa na to, ako si vybrať správny dátum exspirácie a realizačnú cenu.

Earnings Play: Profitujte na výsledkovej sezóne pomocou opcií

Naučte sa obchodovať opčnú kombináciu Short Strangle v čase, keď spoločnosti oznamujú svoje kvartálne výsledky.

Opcie na akcie a ich výhody a riziká. Zoznámte sa s akciovými opciami

Poznajte výhody a riziká akciových opcií. Naučte sa 3 spôsoby, ako môžete obchodovať s akciovými opciami.

LEAPS: Dlhodobé opcie ako alternatíva k investovaniu do akcií?

Leaps sú dlhodobé opcie. Môžete ich použiť napríklad na obchodovanie s akciami, ktoré by ste chceli držať vo svojom portfóliu. Prečítajte si o výhodách a nevýhodách LEAPS.

Iron Condor: Opčná stratégia pre netrendujúce trhy

Prečítajte si o výhodách a rizikách opčnej stratégie Iron Condor. Naučte sa kedy a ako túto stratégiu použiť na konkrétnom príklade.

Vertikálne spready: Vertikálny call spread a put spread 

Prečítajte si všetko o opčnej stratégii Vertikálne spready. Kedy ju použiť a aké sú jej výhody a riziká.

Opčná stratégia Jade Lizard pre mierne rastúce trhy

Prečítajte si všetko o opčnej stratégii Jade Lizard. Kedy ju použiť a aké sú jej výhody a riziká.

Strangle: Spoznajte výhody a riziká tejto opčnej smerovej stratégie

Strangle je opčná stratégia, ktorá stavia na silný cenový pohyb podkladového aktíva. Krásne na tom je, že nemusíte odhadovať smer a napriek tomu byť ziskoví. Spoznajte výhody a nevýhody Strangle.

Butterfly: Vysvetlenie špekulatívnej opčnej stratégie

Spoznajte výhody a nevýhody opčnej stratégie Butterfly. Tá je vhodná pre obchodníkov, ktorí predpokladajú, že cena sa bude pohybovať vo vopred stanovenom pásme.

Nekrytý výpis put opcie (naked put): Výhody a riziká opčnej stratégie

Čo je nekrytý výpis put opcie? Spoznajte výhody a riziká tejto opčnej stratégie a názorný príklad, ktorý vám pomôže naked put lepšie pochopiť.

Covered call opčná stratégia: Výpis krytej call opcie

Osvojte si opčnú stratégiu, ktorá vám umožní profitovať z akcií a aktív, ktoré už držíte vo svojom portfóliu.

Straddle opčná stratégia: Spoznajte Long Straddle a Short Straddle

Ako funguje opčná stratégia Straddle? Spoznajte výhody a nevýhody Long Straddle a Short Straddle.

Nekrytý výpis call opcie: Výhody a riziká tejto opčnej stratégie

Čo je nekrytý výpis call opcie? Spoznajte výhody a riziká tejto opčnej stratégie a názorný príklad, ktorý vám pomôže nekrytý výpis call opcie lepšie pochopiť.

Collar stratégia: Ochráňte svoje akciové pozície pomocou opcií

Využite opčnú stratégiu Collar na zabezpečenie svojej akciovej pozície. Spoznajte jej výhody a nevýhody.

Wheel stratégia: Nákup a predaj akcií pomocou put a call opcií

Wheel stratégie využívajú investori, ktorí sa na základe predchádzajúcej analýzy rozhodli získať akcie do svojho portfólia. Princípom Wheel stratégie je vypisovať put opcie na dané akcie a po následnom nákupe potom vypisovať call opcie. Poznajte viac o tejto opčnej stratégii.

Diagonálny spread: Opčná stratégia s mnohými možnosťami

Diagonálny spread je opčná stratégia, ktorá využíva kombináciu kalendárneho a vertikálneho spreadu. Investorom tak ponúka rozsiahle možnosti na tvorbu opčných kombinácií. Spoznajte výhody a nevýhody diagonálneho spreadu.

Čo je kalendárny spread a aké sú jeho výhody a riziká?

Kalendárny spread je stratégia, kedy vypisujeme a nakupujeme rovnaké množstvo opcií za rovnakú strike cenu, ale s rozdielnym dátumom expirácie. Spoznajte riziká aj výhody kalendárneho spreadu pri obchodovaní opcií.

Black-Scholes model: Vzorec na oceňovanie opcií

Black-Scholes model je široko používanou matematickou metódou na výpočet teoretickej hodnoty opčného kontraktu. V čom môže pomôcť opčným investorom? Zistite, ako sa vypočítava Black-Scholesov vzorec.