Čo je to Moneyness a akú úlohu zohráva pri obchodovaní s opciami?
Zistite, čo sa skrýva za pojmom Moneyness a čo to znamená pre obchodovanie s opciami. 

Čo je to Moneyness?  

Moneyness je číslo, ktoré určuje pomer realizačnej ceny (strike ceny) opcie k cene podkladového aktíva. Ukazovateľ opisuje aktuálnu vnútornú hodnotu opcie. Hodnota moneyness udáva, či je príslušná opcia In The Money (v peniazoch), At The Money (na peniazoch) alebo Out of The Money (mimo peňazí). 

Moneyness sa najčastejšie používa pri predajných a kúpnych opciách a informuje držiteľa kontraktu, či by opcia v prípade okamžitého uplatnenia priniesla zisk alebo stratu. Strata by znamenala, že opcia je mimo peňazí, zatiaľ čo zisk by nastal, ak je opcia v peniazoch. Na peniazoch znamená, že v prípade uplatnenia opcie by ste nedosiahli ani zisk, ani stratu. 

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Kedy sú opcie v peniazoch, na peniazoch alebo mimo peňazí? 

MoneynessPut opciaCall opcia
V peniazoch (In The Money, skrátene ITM)Cena podkladového aktíva je nižšia ako realizačná cena opcieCena podkladového aktíva je vyššia ako realizačná cena opcie
Na peniazoch (At The Money, skrátene ATM)Cena podkladového aktíva sa rovná realizačnej cene opcieCena podkladového aktíva sa rovná realizačnej cene opcie 
Mimo peňazí (Out of The Money, OTM)Cena podkladového aktíva je vyššia ako realizačná cena opcieCena podkladového aktíva je nižšia ako realizačná cena opcie

Moneyness: Výpočet 

U call opcie sa vypočíta vydelením aktuálnej ceny podkladového aktíva realizačnou cenou opcie: 

Moneyness = aktuálna cena podkladového aktíva / realizačná cena call opcie 

U put opcií je výpočet presne opačný: 

Moneyness = realizačná cena put opcie / aktuálna cena podkladového aktíva 

Moneyness = 1: opcia je na peniazoch, nemá žiadnu vnútornú hodnotu, iba časovú hodnotu. 

Moneyness > 1: Opcia je v peniazoch a má vnútornú hodnotu. 

Moneyness < 1: Opcia je mimo peňazí, nemá vnútornú hodnotu, ale len časovú hodnotu. 

Vyššie uvedené umožňuje určiť potenciálny zisk alebo stratu vyplývajúcu z prípadného uplatnenia opcie. Napríklad, ak je moneyness rovná 1.15, držiteľ opcie by uplatnením kontraktu (bez ohľadu na to, či ide o put alebo call opciu) dosiahol zisk 15 %. 

Moneyness: Praktické príklady 

Ak je aktuálna cena akcie XYZ 50 USD, call alebo put opcia s realizačnou cenou 50 USD bude na peniazoch. Uplatnenie opcie by pre investora neznamenalo zisk ani stratu. Moneyness je v tomto prípade 1. 

Avšak put opcia s realizačnou cenou 75 USD by v tomto prípade bola v peniazoch. Umožnila by držiteľovi put opcie predať danú akciu za vyššiu cenu, než za akú sa v súčasnosti obchodujú na burze. Moneyness je 75 USD / 50 USD = 1,50. Držiteľ opcie by mohol kúpiť akciu za 50 USD a okamžite ju predať za 75 USD uplatnením put opcie. Táto transakcia zodpovedá zisku 25 USD alebo 50 % vzhľadom na nákupnú cenu akcie. 

Na druhej strane call opcia s realizačnou cenou 75 USD by bola mimo peňazí. Moneyness je totiž 50 USD / 75 USD = 0,67. Uplatnenie call opcie by v tomto príklade nemalo veľký zmysel. Držiteľ call opcie by nakúpil akcie za 75 USD, aby ich okamžite predal za 50 USD. 

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Moneyness (Geldnähe) – Definition & Berechnung (23.1.2023); www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/optionsgrundlagen/moneyness/

Vynikajúca obchodná platforma

Obchodujte s cennými papiermi, ako sú akcie, ETF, opcie, futures, certifikáty, warranty a ďalšie. Investovanie na 135 trhoch a burzách v 33 krajinách prostredníctvom moderných a profesionálnych obchodných platforiem. Viac informácií nájdete tu: Trader Workstation

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart