Otvorenie investičného účtu

S bonusom až €500 na váš trading

Využite uvítací bonus pre nových klientov. Otvorte si investičný účet do 31. marca 2022, vložte naň peniaze a získajte až €500 späť na transakčných poplatkoch za prvé tri mesiace. Bonus je vyplácaný formou transakčného kreditu a nevzťahuje sa na poplatky vzniknuté pri obchodovaní s CFD, šprintérmi a turbo certifikátmi.

Vyplňte nižšie formulár a postupujte podľa inštrukcií online žiadosti. Vďaka tomu vám zaistíme čo najrýchlejšie otvorenie vášho investičného účtu.

Nízke poplatky, široká ponuka trhov, pokročilá platforma spoločne s podporou investičných špecialistov. Posuňte svoj trading na vyššiu úroveň s LYNX.

Získajte cashback až do výšky €500 v závislosti od výšky čistého vkladu

Podmienky kampane

Podmienky kampane "Získajte až €500 v podobe transakčného kreditu" (ďalej len "Podmienky"):

Účinnosť od: 18. januára 2022

LYNX B.V., organizačná zložka, ďalej len „LYNX“, ponúka odmenu vo forme transakčného kreditu až do výšky €500 novým klientom, ktorí si v dobe trvania kampane otvoria nový majetkový účet (ďalej len „účet“) prostredníctvom LYNX. Pokiaľ nový klient spĺňa podmienky kampane (pozri nižšie), získava nárok na refundáciu transakčných poplatkov až do výšky €500 za prvé tri mesiace odo dňa nafundovania novootvoreného účtu.

Nižšie nájdete všetky Podmienky kampane:

 • Kampaň začína 18. januára 2022 a končí 31. marca 2022.
 • Klientom musí byť najmenej osemnásť (18) rokov.
 • Akcie sa môžu zúčastniť fyzické osoby žijúce v Slovenskej republike, ktoré minimálne 6 mesiacov pred spustením kampane nemali otvorený účet prostredníctvom LYNX. Kampaň sa vzťahuje iba na nových klientov, ktorí si v dobe trvania kampane otvoria účet prostredníctvom LYNX.
 • Nový klient LYNX získava nárok na účasť v kampani po vykonaní prvého vkladu na novo otvorený účet. Klientom LYNX sa rozumie napr. zákazník, spotrebiteľ, investor, disponent účtu atp.
 • Hodnota minimálneho vkladu sa riadi informáciami, ktoré sú zverejnené na webových stránkach www.lynxbroker.sk v dobe vykonania vkladu. Vklad môže byť vykonaný v eurách, ale aj ekvivalentom v inej mene.

Transakčný kredit až do výšky €500

 • Bonus je vo forme transakčného kreditu až do výšky €500 pre nových klientov, ktorí si otvoria účet prostredníctvom LYNX. Transakčný kredit je maximálnou výškou, do ktorej budú refundované transakčné poplatky spojené s transakciami s investičnými produktmi. Transakčný kredit získaný v rámci kampane sa nevzťahuje na poplatky vzniknuté pri obchodovaní s CFD, šprintérmi a turbo certifikátmi. Poplatky za obchodovanie týchto inštrumentov teda nebudú refundované.
 • Výška bonusu vo forme transakčného kreditu závisí od výšky čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace odo dňa nafundovania účtu. Čistý vklad je celková vložená čiastka po odpočítaní výberov za uvedené obdobie.
 • Ak je výška čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace od nafundovania účtu nižšia ako €25.000 (alebo ekvivalent v inej mene), získava nový klient nárok na vrátenie až €250 vo forme transakčného kreditu za transakčné poplatky v danom období.
 • Ak je výška čistého vkladu za prvé tri (3) mesiace od nafundovania účtu €25.000 a viac (prípadne ekvivalent v inej mene), získava nový klient nárok na vrátenie až €500 vo forme transakčného kreditu za transakčné poplatky v danom období.
 • Nárok na transakčný kredit má nový klient (pri splnení vyššie uvedených podmienok) po dobu 3 mesiacov odo dňa, kedy došlo k prvému nafundovaniu novootvoreného účtu.

Príklady uplatnenia bonusu vo forme transakčného kreditu:

Vklady
(odo dňa nafundovania nového účtu + 3 mesiace)
Výbery (odo dňa nafundovania nového účtu + 3 mesiace)Čistý vklad Nárok na transakčný kreditPoplatky za obchodovanie za dané obdobieČiastka vrátená na váš účet vo forme transakčného kreditu
€5.000€0€5.000€250€200€200
€15.000€5.000€10.000€250€400€250
€25.000€0€25.000€500€500€500
€30.000€0€30.000€500€800€500
€50.000€25.000€25.000€500€300€300

Podmienky na vklady, výbery, čistý vklad, poplatky a transakčný kredit sa vzťahujú aj na ekvivalent v inej mene.

Vyplácanie transakčného kreditu

 • Transakčné náklady (maximálne do €500) vzniknuté v súvislosti s obchodovaním finančných inštrumentov prostredníctvom LYNX (s výnimkou CFD, šprintér a turbo certifikátov) vám budú (v prípade splnenia vyššie popísaných podmienok) vrátené na váš účet interným prevodom max. do 60 dní po uplynutí 3-mesačného obdobia od nafundovania účtu. Pokiaľ v tom čase už nebudete mať účet vedený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit úplne zaniká. Vyplácanie v hotovosti nie je možné.
 • Ak sú poplatky uhradené v inej mene ako v eurách (EUR), budú najprv prevedené na eurá a potom dôjde k pripísaniu na účet. Prepočetsa vykoná podľavýmenného kurzu platného v deň vykonania obchodu. 

Kombinácia s inými akciami

 • Túto akciu nie je možné kombinovať s inými akciami spoločnosti LYNX.
 • Kampaň sa nevzťahuje na súčasných klientov LYNX ani na osoby s pobytom na rovnakej adrese. Pokiaľ na rovnakej adrese už niekto vlastní účet otvorený prostredníctvom LYNX, nárok na transakčný kredit z tejto akcie sa na nového klienta s rovnakou adresou nevzťahuje. Kampaň sa vzťahuje iba na jeden účet a na jednu adresu a je možné sa zúčastniť kampane iba raz.

Všeobecné informácie

 • Vzťahy s našimi klientmi sa riadia LYNX Klientskou Zmluvou. Zadávanie a plnenie obchodných príkazov prebieha v súlade s podmienkami v nej uvedenými. Bližšie informácie uvádzame na www.lynxbroker.sk/dokumenty
 • LYNX je oprávnený zamietnuť žiadosť o otvorenie účtu bez udania akéhokoľvek dôvodu.
 • LYNX si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky kampane alebo ju kedykoľvek zastaviť. Akékoľvek zmeny kampane budú uvedené na webových stránkach LYNX, tu: www.lynxbroker.sk. V prípade vyššej moci, tj každej udalosti, ktorá nie je závislá na vôli LYNX a ktorú nebolo možné nijako predvídať sa LYNX oslobodzuje od zodpovednosti za nesplnenie svojej povinnosti, po dobu trvania vyššej moci.
 • Účasť v tejto akcii nezaväzuje klienta k vykonaniu (určitého počtu) transakcií. Klienti môžu kedykoľvek bez upozornenia LYNX Klientskú Zmluvu vypovedať.
 • Účasť v kampani predpokladá, že si klient dôkladne prečítal, zoznámil sa, súhlasil s Podmienkami, porozumel rizikám obchodovania a informáciám, ktoré sú LYNX pre klientov prezentované v informačných memorandách.
 • LYNX rešpektuje vaše súkromie. Spoločnosť LYNX je oprávnená použiť vaše osobné údaje, ktoré ste LYNX dobrovoľne poskytli na to, aby vás informovali o našich službách, a aby vám poskytli požadované informácie. Vaše osobné údaje môžu byť (s vaším súhlasom) použité aj na účely priameho marketingu. Máte práva subjektu údajov špecifikované podľa čl. 13-22, resp. článok 34 GDPR. LYNX rešpektuje vaše súkromie a vaše osobné údaje spracováva v súlade s GDPR. Bližšie informácie uvádzame v Prehlásení o ochrane osobných údajov.
 • Z účasti sú vylúčení zamestnanci spoločnosti LYNX a osoby, ktoré ešte nedosiahli plnoletosť alebo majú obmedzenú svojprávnosť. Vyhradzujeme si právo vylúčiť jednotlivé osoby (stávajúcich klientov) z akcie, rovnako ako právo na odobratie transakčného kreditu v prípade nesplnenia Podmienok alebo zneužitia v akejkoľvek forme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.

Našim cieľom je poskytovať optimálne podmienky pre investorov i traderov, ktorí sa chcú na svojej ceste za úspechom posúvať ďalej a neustále sa zlepšovať. Na druhej strane naše služby nie sú určené úplne pre každého. Očakávame, že beriete rovnako ako my obchodovania seriózne.

Prosíme prečítajte si nasledujúce podmienky pre otvorenie investičného účtu ako začnete vypĺňať formulár na otvorenie účtu:

 • Minimálny vek 18 rokov
 • Osobný a spoločný účet vyžaduje minimálny vklad 3 000 EUR alebo ekvivalent v inej mene.
 • Ak plánujete obchodovať s komplexnými produkty ako sú opcie alebo futures, potrebujete mať aspoň 2 roky skúseností.

Spĺňate podmienky vyššie? Potom vám radi pomôžeme na vašej ceste za investičným úspechom.

Otvorte si váš účet rýchlo a jednoducho
1
Vyplňte žiadosť o účet

Vyplňte formulár na otvorenie účtu, ktorý nájdete vyššie. Formulár je plne online rovnako ako celý proces otvárania účtu.

2
Nahranie dokumentov

Po vyplnení formulára vám príde zabezpečený odkaz na nahranie dokumentov potrebných na otvorenie vášho účtu. Na otváranie vášho účtu môžeme začať pracovať až vo chvíli, keď budeme mať všetky vaše dokumenty.

3
Aktivácia účtu

Akonáhle bude váš investičný účet otvorený, budeme vás ihneď kontaktovať. Následne účet aktivujete prvým vkladom. Po pripísaní vkladu a jeho overenia môžete začať obchodovať.

3 hlavné dôvody, na otvorenie účtu cez LYNX

Nízke a transparentné náklady

 • Obchodovania akcií už od $ 5
 • Nízke poplatky na ďalšie inštrumenty
 • Výhodné kurzy na menové konverzie
 • Výplata dividend zadarmo
 • Špeciálne podmienky pre aktívnych obchodníkov na základe invididuálnej dohody

Obchodovanie po celom svete

 • Obchodovanie na viac ako 135 burzách
 • Akcie, ETF, opcie, futures, dlhopisy atď. - všetko z jedného účtu
 • Pokročilé obchodné platformy pre PC, mobil aj tablet
 • Jednoduché a rýchle obchodovanie na mobile
 • Profesionálne trading nástroje

Priateľská klientská podpora

 • Osobná starostlivosť o klientov o klientov
 • Bezplatná telefónna linka
 • Časté webináre so známymi investormi
 • Investičný portál s pravidelnými článkami
 • Týždenný investičný newsletter


Otvorte si investičný účet prostredníctvom mnohonásobne oceneného online brokera LYNX

Bez ohľadu na to, koľko hodláte investovať a aký trh a investičné produkty vás zaujímajú. U nás si každý nájde to svoje.

Investičný účet vám ponúkne širokú škálu produktov a dostupné podmienky pre úspešné obchodovanie. O tom svedčia aj početné nezávislé porovnania a testy, v ktorých sa pravidelne umiestňujeme na popredných pozíciách. Otvorte si účet s LYNX, ktorý viac ako 20krát vyhral ocenenie pre najlepšieho online brokera.

LYNX a získané ocenenia

24 ×
Medzinárodné ceny
BankingCheck

Top doporučenie

5 krát

Handelsblatt

Top online broker

3 krát

Broker-Wahl

Víťaz testu

4 krát

Gouden Stier

Najlepší broker

7 krát

BeleggersBelangen

Najlepší online broker

3 krát


Podpora

Máte otázky ohľadom založenia investičného účtu?

Vyškolený personál zodpovedný za otázky klienta LYNX ohľadom investovania

Neváhajte kontaktovať našich investičných špecialistov.

Naši skúsení a priateľskí kolegovia a kolegyne vám radi zodpovedia všetky otázky. Pomôžeme vám so založením účtu a vysvetlíme vám všetky podrobnosti ohľadom online formulára a celého procesu otvorenie účtu. Nižšie sú možnosti, ako nás kontaktovať.

Zavolajte nám

Zdarma zo Slovenska

Zo zahraničia

0042 0234 262 500

Časté otázky na otvorenie účtu

Založenie účtu - často kladené otázky

Aké dokumenty budem potrebovať doložiť pri žiadosti o otvorenie účtu?

 • Kópie 2 dokladov preukazujúce totožnosť (občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz)
 • Výpis z bankového účtu, z ktorého pošlite prvý vklad - výpis musí obsahovať vašu adresu a nesmie byť staršie ako 6 mesiacov.
 • IBAN - V súlade so zákonom proti praniu špinavých peňazí vyžadujeme od svojich klientov informácie o bankovom spojení.
 • U zdieľaného účtu sú doklady totožnosti, informácie a dokumenty vyžadované od oboch žiadateľov.

Je možné previesť cenné papiere?

Áno, prevedenie cenných papierov od vášho existujúceho brokera je možné a jedná sa o nenáročný proces. Najprv je však nutné mať otvorený investičný účet cez LYNX. Potom je možné v správe účtu zadať, ktoré cenné papiere chcete previesť. Pre viac informácií prejdite na stránku Prevod portfólia.

Aké typy investičných účtov sú k dispozícii?

Súkromní investori si u LYNX môžu založiť individuálny alebo zdieľaný účet. Právnickým osobám ponúkame možnosť založiť si firemný účet. Klient sa môže rozhodnúť medzi hotovostným a maržovým účtom.

Aké sú podmienky pre otvorenie investičného účtu?

Tu uvádzame podmienky, ktoré musí spĺňať žiadateľ o investičný účet online brokera LYNX:

 • Žiadateľ dosiahol vek 18 rokov.
 • Žiadateľ je pripravený obchodovať na svoju zodpovednosť a vo svojom vlastnom ekonomickom záujme.
 • Žiadateľ nemá trvalý pobyt v USA alebo Kanade.