Vertikálne spready sú obľúbené u obchodníkov s opciami, ktorí špekulujú na rast (vertikálny call spread) alebo pokles podkladového aktíva (vertikálny put spread). V tomto článku si tieto opčné kombinácie predstavíme a vysvetlíme. Prečítajte si o výhodách a rizikách vertikálnych spreadov. 

Vertikálny call spread 

Nákup vertikálneho call spreadu sa používa vtedy, keď sa očakáva rast ceny podkladového aktíva. Vertikálny call spread vytvoríme tak, že vypíšeme a nakúpime rovnaký počet call opcií. Nakúpené call opcie však majú nižšiu realizačnú cenu ako vypísané call opcie. 

Za túto kombináciu opcií investor zaplatí opčnú prémiu, ktorá predstavuje maximálnu možnú stratu. Riziko pozície je teda obmedzené a nie je blokovaná žiadna marža. 

V príklade sa uskutočnia nasledujúce obchody: 

 • Nákup call opcie s realizačnou cenou $40 
 • Predaj call opcie s realizačnou cenou $45 
Vertikální call spread
Vertikálny call spread: Nákup call opcie so strike cenou $40 a výpis call opcie so stirke cenou $45.

Táto stratégia sa bežne používa pri špekulácii na rast ceny podkladu. Keďže investor platí opčnú prémiu (prémia zaplatená za kúpenú call opciu – prémia získaná za vypísanú kúpnu opciu), zisk je otázkou veľkosti rastu podkladového aktíva. Ak sa cena podkladového aktíva nehýbe, stratégia je stratová. 

Vertikálny call spread: Vysvetlenie teórie 

Kombinácia nakúpených a vypísaných opcií znižuje potenciálnu stratu aj potenciálny zisk. V uvedenom príklade investor zaplatí opčnú prémiu $2 (to je výsledný rozdiel medzi zaplatenou prémiou $5 a prijatou prémiou $3). 

Tým sa bod zlomu (bod nulového zisku a straty) posunie na hodnotu $42. Ak je cena podkladového aktíva v čase exspirácie nad $42, stratégia je zisková. Maximálny zisk je dosiahnutý vtedy, keď sa cena podkladového aktíva v čase exspirácie dostane nad $45. V našom prípade je potom maximálny zisk obmedzený na $300 (45-42 = 3, a to ešte musíme vynásobiť multiplikátorom 100). 

Ak cena podkladového aktíva pri exspirácii klesne pod $42, pozícia bude stratová. Maximálna strata je však limitovaná na zaplatenú opčnú prémiu, t. j. $200. 

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

Výhody vertikálneho spreadu 

 • Menšie investície 
 • Obmedzená výška rizika 
 • Dobrý pomer rizika a výnosu 

Nevýhody vertikálneho spreadu 

 • Obmedzená výška maximálneho zisku 

Význam realizačnej ceny opcie a času exspirácie

Vertikálny call spread predpokladá, že cena podkladového aktíva bude rásť. S ohľadom na to sa volí vhodný čas exspirácie a realizačná cena.

Výber realizačnej ceny 

Pokiaľ ide o voľbu strike ceny, odporúčame zamerať sa na nákup spreadu, ktorý je na peniazoch (at the money) alebo takého, ktorý je mimo peňazí (out of the money). S tým je samozrejme spojená nižšia pravdepodobnosť, že opcie budú exspirovať v peniazoch (in the money). 

Výber exspirácie 

Aj vzhľadom na obmedzené riziko túto stratégiu príliš neovplyvňujú rôzne obdobia expirácie. Je však dôležité poznamenať, že čím bližšie je čas expirácie, tým vyššia je theta opčného spreadu. 

Riadenie pozície 

Odhadli ste dobre trend a cena podkladového aktíva rastie? Potom máte v podstate dve možnosti, ako s pozíciou naložiť. Prvou je počkať na expiráciu a uzavrieť opčný spread tesne pred ňou. 

Pri vertikálnom call spreade v peniazoch (ITM) často uvidíte, že jeho cena je nižšia ako vnútorná hodnota opcie. Čím dlhší je čas do expirácie, tým väčší je rozdiel medzi vnútornou hodnotou opcií a cenou opčného spreadu. Je to spôsobené časom a časovou hodnotou vypísanej opcie. Tá je v tomto prípade vyššia ako kúpená opcia. 

Druhou možnosťou je nečakať na dátum exspirácie, uzavrieť opčnú pozíciu a inkasovať profit. 

Vertikálny put spread 

Vertikálny put spread je zrkadlovým opakom vertikálneho call spreadu a používa sa pri špekulácii na pokles ceny podkladového aktíva. Táto kombinácia opcií pozostáva z rovnakého počtu kúpených a predaných put opcií. 

V tomto príklade sa uskutočnia tieto transakcie:

 • Nákup put opcie na strike cene $40 
 • Predaj put opcie na strike cene $35 
Vertikální put spread
Vertikálny put spread: Nákup put opcie s realizačnou cenou $40 a vypísanie put opcie s realizačnou cenou $35.

Vertikálne put spread predpokladá pokles ceny podkladového aktíva. Ak cena dostatočne neklesne alebo stúpne, táto stratégia je stratová. 

Vertikálny put spread: Vysvetlenie teórie 

Kombinácia kúpených a predaných opcií znižuje aj riziko, aj výšku investície, ktorú je potrebné vložiť do nákupu. Podobne ako pri call spreade je maximálny zisk a maximálna výška straty obmedzená.

V našom príklade nákupu put opcie na realizačnej cene $40 došlo k zaplateniu opčnej prémie $2 (to je výsledný rozdiel medzi zaplatenou prémiou $5 a prijatou prémiou $3). Tým sa posúva bod zlomu na úroveň $38. Ak je cena v čase exspirácie nižšia ako $35, dosiahneme maximálny zisk $300. Na druhej strane, ak je cena podkladového aktíva v čase exspirácie nad $38, naša maximálna strata bude predstavovať zaplatenú prémiu $200. 

Výpočet zisku a straty je prebieha v podstate identicky ako pri vertikálnom call spreade. Pri tejto kombinácii opcií zaplatíme opčnú prémiu a máme zápornú thetu (časovú hodnotu). To znamená, že čas plynie v náš neprospech a my potrebujeme, aby sa cena podkladového aktíva posunula nadol. 

Časom sa časová hodnota opcie stráca, čo má za následok celkové znehodnotenie pozície bez toho, aby sa cena podkladového aktíva pohybovala proti nám. Preto je dôležité aby theta bola čo najnižšia a znižovala tak opčnú pozíciu čo najmenej. Viac informácií o gréckych písmenách a ich vplyve na cenu opcií si môžete prečítať v tomto článku. 

Výhody vertikálneho put spreadu 

 • Menšia investícia 
 • Obmedzené maximálne riziko 
 • Dobrý pomer rizika a výnosu 

Nevýhody vertikálneho put spreadu 

 • Obmedzený maximálny zisk 

Význam realizačnej ceny opcie a času exspirácie 

Pri vertikálnom put spreade očakávame, že podkladové aktívum sa bude pohybovať smerom nadol. S ohľadom na to sa volí aj vhodný čas exspirácie a realizačná cena. 

Výber strike ceny 

Pokiaľ ide o strike cenu, je vhodné nakupovať spready, ktoré sú na peniazoch alebo mimo peňazí.  Čím viac je spread mimo peňazí, tým menej zaň zaplatíte. Tým sa samozrejme znižuje aj pravdepodobnosť, že opcie exspirujú v peniazoch. 

Výber exspirácie 

Aj vzhľadom na obmedzené riziko nemajú na túto stratégiu rôzne časy expirácie veľký vplyv. Je však dôležité poznamenať, že čím bližšie je čas expirácie, tým vyššia je theta opčného spreadu. 

Riadenie pozície 

Urobili ste dobrý odhad poklesu ceny podkladového aktíva? Potom máte dve možnosti, ako s pozíciou naložiť. Prvou je počkať na čas expirácie a uzavrieť opčný spread tesne pred ňou. 

Pri vertikálnom put spreade, ktorý je v peniazoch, často vidíte, že jeho cena je nižšia ako vnútorná hodnota. Čím dlhší je čas do expirácie, tým väčší je rozdiel medzi vnútornou hodnotou opcie a cenou put spreadu. Je to spôsobené časom a časovou hodnotou vypísanej opcie. 

Druhou možnosťou je nečakať na dátum exspirácie, uzavrieť opčnú pozíciu a inkasovať profit. 

Opčné spready sú populárne práve vďaka tomu, že kombinácia opcií umožňuje lepšie riadenie rizika a znižuje výšku potrebnej investície. To je dôvod prečo sú vertikálne opčné spready veľmi obľúbenou stratégiou. 

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

DHONDT, J. De Jade Lizard optiestrategie. LYNX [online]. Vydáno 17. 8. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

kschaeffer@sir-inc.com. Ultimate Guide to the Jade Lizard Options Strategy. Nasdaq.com [online]. Vydáno 11. 4. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

Obchodovanie na burzách po celom svete

Investori a obchodníci majú s investičným účtom prostredníctvom LYNX priamy prístup na národné a medzinárodné burzy v Európe, USA a Ázii. Obchodujte na 135 trhoch, v 33 krajinách a v 23 menách. Zistite viac na Prehľad produktov & búrz

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart