DAX akcie

DAX: Najlepšie a najhoršie akcie

DAX: Najlepšie akcie dňa

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena Deň Deň Čas Denné minimum Denné maximum 3 mesiace 6 mesiacov Rok Kúpiť Predať Analýzy
MTU Aero Engines 247,90 2,80 1,14 % 19:12 244,30 248,80 17,04 % 18,16 % 10,13 %
K
P
RWE 32,80 0,13 0,40 % 21:56 32,41 33,20 1,17 % -13,02 % -17,48 %
K
P
Deutsche Wohnen 18,40 0,06 0,33 % 20:05 18,24 18,50 8,36 % -15,13 % -17,78 %
K
P
Siemens 170,86 0,48 0,28 % 21:56 169,92 173,00 -1,10 % 5,61 % 13,42 %
K
P
Vonovia 28,11 0,06 0,21 % 21:54 27,90 28,26 11,99 % 4,23 % 35,14 %
K
P
SAP 181,06 0,38 0,21 % 21:57 178,96 182,32 9,89 % 20,79 % 50,26 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie dňa

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena Deň Deň Čas Denné minimum Denné maximum 3 mesiace 6 mesiacov Rok Kúpiť Predať Analýzy
Infineon 33,13 -1,67 -4,80 % 21:59 33,02 35,00 11,08 % -4,22 % -9,06 %
K
P
Continental 57,40 -1,44 -2,45 % 21:58 57,06 59,10 -8,19 % -19,50 % -19,61 %
K
P
Bayer 26,24 -0,63 -2,34 % 21:58 26,14 26,97 -0,27 % -19,24 % -49,41 %
K
P
Delivery Hero 19,61 -0,44 -2,19 % 21:53 19,39 20,18 -30,06 % -10,07 % -51,37 %
K
P
Münchener Rück 445,80 -9,60 -2,11 % 21:48 444,10 456,60 7,06 % 13,03 % 32,05 %
K
P
adidas 227,20 -4,70 -2,03 % 21:51 226,70 232,40 1,38 % 37,28 % 33,51 %
K
P
BASF 44,19 -0,91 -2,02 % 21:57 43,96 45,20 -12,58 % 2,03 % -6,77 %
K
P
BMW 89,52 -1,70 -1,86 % 21:57 89,02 91,60 -15,39 % -3,68 % -16,57 %
K
P
Volkswagen Vz. 105,65 -1,75 -1,63 % 21:54 105,25 107,90 -12,65 % -1,65 % -14,67 %
K
P
Fresenius SE 29,80 -0,39 -1,29 % 21:32 29,73 30,33 10,90 % 13,05 % 6,13 %
K
P
Deutsche Börse 186,80 -2,25 -1,19 % 20:00 186,55 189,00 0,30 % -1,66 % 12,02 %
K
P
Deutsche Bank 15,00 -0,17 -1,12 % 21:56 14,92 15,23 0,37 % 25,80 % 47,93 %
K
P
Fresenius Medical 36,30 -0,40 -1,09 % 21:57 36,13 36,87 -0,93 % 1,57 % -26,38 %
K
P
Allianz 259,90 -2,70 -1,03 % 21:59 259,10 263,00 -1,40 % 5,05 % 21,45 %
K
P
Daimler 63,61 -0,56 -0,87 % 21:58 63,50 64,59 -13,92 % 6,67 % -10,86 %
K
P
Deutsche Post 39,86 -0,33 -0,82 % 21:50 39,81 40,30 3,86 % -9,15 % -13,38 %
K
P
Merck 149,65 -1,00 -0,66 % 21:49 147,80 150,90 2,54 % 2,05 % -1,03 %
K
P
HeidelbergCement 100,65 -0,65 -0,64 % 21:48 100,55 102,95 8,39 % 20,74 % 38,90 %
K
P
Beiersdorf 137,15 -0,75 -0,54 % 21:05 136,85 138,35 1,03 % 1,26 % 20,20 %
K
P
Covestro 54,66 -0,22 -0,40 % 21:29 54,52 55,04 12,82 % 15,03 % 11,39 %
K
P
Henkel 82,56 -0,26 -0,31 % 20:13 81,94 83,12 14,38 % 13,72 % 17,21 %
K
P
E.ON 12,37 -0,03 -0,24 % 21:50 12,34 12,50 -0,16 % -1,16 % 7,57 %
K
P
Deutsche Telekom 24,14 -0,01 -0,04 % 21:53 24,14 24,33 14,19 % 4,80 % 23,14 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie 2024

Loading ...
Meno spoločnosti YTD Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Allianz 7,35 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
Fresenius SE 5,49 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
Merck 3,96 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P
Covestro 3,41 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P
SAP 29,68 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
MTU Aero Engines 26,71 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P
HeidelbergCement 24,35 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
adidas 23,30 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P
Deutsche Bank 21,63 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P
Münchener Rück 18,44 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P
Henkel 13,50 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
Deutsche Telekom 11,24 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
E.ON 1,69 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P
Daimler 1,68 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
Beiersdorf 1,33 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P
Siemens 0,74 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Deutsche Börse 0,27 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie 2024

Loading ...
Meno spoločnosti YTD Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
BASF -9,41 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
Volkswagen Vz. -5,48 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
Fresenius Medical -4,07 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Continental -25,34 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Deutsche Wohnen -23,08 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
Bayer -22,02 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
Delivery Hero -21,56 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
RWE -20,16 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
Infineon -12,22 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
BMW -11,28 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
Deutsche Post -11,22 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
Vonovia -1,99 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie za posledné 3 mesiace

Loading ...
Meno spoločnosti 3 mesiace Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
SAP 9,89 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
HeidelbergCement 8,39 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
Deutsche Wohnen 8,36 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
Münchener Rück 7,06 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P
Deutsche Post 3,86 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
Merck 2,54 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P
MTU Aero Engines 17,04 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P
Henkel 14,38 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
Deutsche Telekom 14,19 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
Covestro 12,82 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P
Vonovia 11,99 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P
Infineon 11,08 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
Fresenius SE 10,90 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
adidas 1,38 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P
RWE 1,17 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
Beiersdorf 1,03 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P
Deutsche Bank 0,37 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P
Deutsche Börse 0,30 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie za posledné 3 mesiace

Loading ...
Meno spoločnosti 3 mesiace Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Continental -8,19 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Delivery Hero -30,06 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
BMW -15,39 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
Daimler -13,92 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
Volkswagen Vz. -12,65 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
BASF -12,58 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
Allianz -1,40 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
Siemens -1,10 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Fresenius Medical -0,93 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Bayer -0,27 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
E.ON -0,16 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie za 6 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti 6 mesiace Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Daimler 6,67 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
Siemens 5,61 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Allianz 5,05 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
Deutsche Telekom 4,80 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
Vonovia 4,23 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P
adidas 37,28 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P
Deutsche Bank 25,80 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P
SAP 20,79 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
HeidelbergCement 20,74 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
Merck 2,05 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P
BASF 2,03 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
MTU Aero Engines 18,16 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P
Covestro 15,03 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P
Henkel 13,72 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
Fresenius SE 13,05 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
Münchener Rück 13,03 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P
Fresenius Medical 1,57 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Beiersdorf 1,26 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie za 6 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti 6 mesiacov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Deutsche Post -9,15 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
Infineon -4,22 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
BMW -3,68 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
Continental -19,50 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Bayer -19,24 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
Deutsche Wohnen -15,13 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
RWE -13,02 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
Delivery Hero -10,07 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
Deutsche Börse -1,66 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P
Volkswagen Vz. -1,65 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
E.ON -1,16 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie za 12 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti Rok Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
E.ON 7,57 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P
Fresenius SE 6,13 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
SAP 50,26 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
Deutsche Bank 47,93 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P
HeidelbergCement 38,90 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
Vonovia 35,14 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P
adidas 33,51 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P
Münchener Rück 32,05 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P
Deutsche Telekom 23,14 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
Allianz 21,45 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
Beiersdorf 20,20 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P
Henkel 17,21 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
Siemens 13,42 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Deutsche Börse 12,02 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P
Covestro 11,39 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P
MTU Aero Engines 10,13 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie za 12 mesiacov

Loading ...
Meno spoločnosti Rok Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Infineon -9,06 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
BASF -6,77 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
Delivery Hero -51,37 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
Bayer -49,41 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
Fresenius Medical -26,38 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Continental -19,61 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Deutsche Wohnen -17,78 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
RWE -17,48 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
BMW -16,57 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
Volkswagen Vz. -14,67 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
Deutsche Post -13,38 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
Daimler -10,86 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
Merck -1,03 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie za 3 roky

Loading ...
Meno spoločnosti 3 roky Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Daimler 7,40 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
BMW 7,11 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
Infineon 6,00 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
Deutsche Bank 48,63 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P
SAP 47,85 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
HeidelbergCement 39,17 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
Deutsche Telekom 37,52 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
Beiersdorf 35,59 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P
Siemens 34,20 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Deutsche Börse 30,63 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P
Allianz 27,15 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
MTU Aero Engines 26,06 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P
E.ON 21,61 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P
RWE 13,85 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
Münchener Rück 100,54 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie za 3 roky

Loading ...
Meno spoločnosti 3 roky Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Delivery Hero -83,81 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
Deutsche Wohnen -64,37 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
Volkswagen Vz. -48,63 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
Vonovia -48,03 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P
Bayer -47,99 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
Fresenius Medical -46,51 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Continental -43,37 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Henkel -4,36 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
BASF -32,69 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
Fresenius SE -32,26 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
Deutsche Post -30,81 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
adidas -25,84 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P
Merck -11,32 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P
Covestro -1,01 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P

DAX: Najlepšie akcie za 5 rokov

Loading ...
Meno spoločnosti 5 rokov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Infineon 97,93 % 33,13 34,80 33,02 35,00 -1,67 -4,80 %
K
P
Münchener Rück 97,17 % 445,80 455,40 444,10 456,60 -9,60 -2,11 %
K
P
Siemens 81,85 % 170,86 170,38 169,92 173,00 0,48 0,28 %
K
P
Daimler 67,21 % 63,61 64,17 63,50 64,59 -0,56 -0,87 %
K
P
Deutsche Telekom 64,62 % 24,14 24,15 24,14 24,33 -0,01 -0,04 %
K
P
SAP 62,74 % 181,06 180,68 178,96 182,32 0,38 0,21 %
K
P
Merck 60,29 % 149,65 150,65 147,80 150,90 -1,00 -0,66 %
K
P
HeidelbergCement 48,15 % 100,65 101,30 100,55 102,95 -0,65 -0,64 %
K
P
Deutsche Börse 44,53 % 186,80 189,05 186,55 189,00 -2,25 -1,19 %
K
P
RWE 37,64 % 32,80 32,67 32,41 33,20 0,13 0,40 %
K
P
Deutsche Post 35,49 % 39,86 40,19 39,81 40,30 -0,33 -0,82 %
K
P
BMW 35,25 % 89,52 91,22 89,02 91,60 -1,70 -1,86 %
K
P
E.ON 31,07 % 12,37 12,40 12,34 12,50 -0,03 -0,24 %
K
P
Beiersdorf 29,20 % 137,15 137,90 136,85 138,35 -0,75 -0,54 %
K
P
Covestro 28,70 % 54,66 54,88 54,52 55,04 -0,22 -0,40 %
K
P
Allianz 20,97 % 259,90 262,60 259,10 263,00 -2,70 -1,03 %
K
P
MTU Aero Engines 12,22 % 247,90 245,10 244,30 248,80 2,80 1,14 %
K
P
Deutsche Bank 117,93 % 15,00 15,17 14,92 15,23 -0,17 -1,12 %
K
P

DAX: Najhoršie akcie za 5 rokov

Loading ...
Meno spoločnosti 5 rokov Posledná obchodná cena Zatváracia cena predchádzajúceho dňa Denné minimum Denné maximum Deň Deň Kúpiť Predať
Henkel -8,47 % 82,56 82,82 81,94 83,12 -0,26 -0,31 %
K
P
Bayer -55,80 % 26,24 26,87 26,14 26,97 -0,63 -2,34 %
K
P
Delivery Hero -51,78 % 19,61 20,05 19,39 20,18 -0,44 -2,19 %
K
P
Continental -46,68 % 57,40 58,84 57,06 59,10 -1,44 -2,45 %
K
P
Fresenius Medical -45,93 % 36,30 36,70 36,13 36,87 -0,40 -1,09 %
K
P
Deutsche Wohnen -44,12 % 18,40 18,34 18,24 18,50 0,06 0,33 %
K
P
Fresenius SE -33,78 % 29,80 30,19 29,73 30,33 -0,39 -1,29 %
K
P
Vonovia -31,66 % 28,11 28,05 27,90 28,26 0,06 0,21 %
K
P
Volkswagen Vz. -30,27 % 105,65 107,40 105,25 107,90 -1,75 -1,63 %
K
P
BASF -27,45 % 44,19 45,10 43,96 45,20 -0,91 -2,02 %
K
P
adidas -18,70 % 227,20 231,90 226,70 232,40 -4,70 -2,03 %
K
P

DAX: Kurzy akcií

Loading ...
Meno spoločnosti Posledná obchodná cena YTD Deň Týždeň Mesiac 3 mesiace 6 mesiacov Rok 3 roky 5 rokov Kúpiť Predať
Allianz 259,90 7,35 % -1,03 % -2,33 % -0,08 % -1,40 % 5,05 % 21,45 % 27,15 % 20,97 %
K
P
Fresenius SE 29,80 5,49 % -1,29 % 1,78 % 5,15 % 10,90 % 13,05 % 6,13 % -32,26 % -33,78 %
K
P
Merck 149,65 3,96 % -0,66 % -2,70 % -10,17 % 2,54 % 2,05 % -1,03 % -11,32 % 60,29 %
K
P
Covestro 54,66 3,41 % -0,40 % -0,26 % 8,62 % 12,82 % 15,03 % 11,39 % -1,01 % 28,70 %
K
P
SAP 181,06 29,68 % 0,21 % -3,86 % 1,05 % 9,89 % 20,79 % 50,26 % 47,85 % 62,74 %
K
P
MTU Aero Engines 247,90 26,71 % 1,14 % -1,24 % 8,78 % 17,04 % 18,16 % 10,13 % 26,06 % 12,22 %
K
P
HeidelbergCement 100,65 24,35 % -0,64 % -1,03 % 4,87 % 8,39 % 20,74 % 38,90 % 39,17 % 48,15 %
K
P
adidas 227,20 23,30 % -2,03 % -1,52 % 2,71 % 1,38 % 37,28 % 33,51 % -25,84 % -18,70 %
K
P
Deutsche Bank 15,00 21,63 % -1,12 % -1,65 % 1,63 % 0,37 % 25,80 % 47,93 % 48,63 % 117,93 %
K
P
Münchener Rück 445,80 18,44 % -2,11 % -3,80 % -3,90 % 7,06 % 13,03 % 32,05 % 100,54 % 97,17 %
K
P
Henkel 82,56 13,50 % -0,31 % 0,71 % 0,10 % 14,38 % 13,72 % 17,21 % -4,36 % -8,47 %
K
P
Deutsche Telekom 24,14 11,24 % -0,04 % 1,00 % 5,46 % 14,19 % 4,80 % 23,14 % 37,52 % 64,62 %
K
P
E.ON 12,37 1,69 % -0,24 % -0,72 % -1,71 % -0,16 % -1,16 % 7,57 % 21,61 % 31,07 %
K
P
Daimler 63,61 1,68 % -0,87 % -1,53 % -1,09 % -13,92 % 6,67 % -10,86 % 7,40 % 67,21 %
K
P
Beiersdorf 137,15 1,33 % -0,54 % -0,65 % -2,35 % 1,03 % 1,26 % 20,20 % 35,59 % 29,20 %
K
P
Siemens 170,86 0,74 % 0,28 % -6,97 % 0,15 % -1,10 % 5,61 % 13,42 % 34,20 % 81,85 %
K
P
Deutsche Börse 186,80 0,27 % -1,19 % -2,40 % -1,84 % 0,30 % -1,66 % 12,02 % 30,63 % 44,53 %
K
P
BASF 44,19 -9,41 % -2,02 % -1,09 % -3,15 % -12,58 % 2,03 % -6,77 % -32,69 % -27,45 %
K
P
Volkswagen Vz. 105,65 -5,48 % -1,63 % -2,67 % -0,52 % -12,65 % -1,65 % -14,67 % -48,63 % -30,27 %
K
P
Fresenius Medical 36,30 -4,07 % -1,09 % -0,82 % -0,52 % -0,93 % 1,57 % -26,38 % -46,51 % -45,93 %
K
P
Continental 57,40 -25,34 % -2,45 % -2,35 % 4,10 % -8,19 % -19,50 % -19,61 % -43,37 % -46,68 %
K
P
Deutsche Wohnen 18,40 -23,08 % 0,33 % -2,65 % 4,07 % 8,36 % -15,13 % -17,78 % -64,37 % -44,12 %
K
P
Bayer 26,24 -22,02 % -2,34 % -2,14 % 0,90 % -0,27 % -19,24 % -49,41 % -47,99 % -55,80 %
K
P
Delivery Hero 19,61 -21,56 % -2,19 % -5,36 % -26,91 % -30,06 % -10,07 % -51,37 % -83,81 % -51,78 %
K
P
RWE 32,80 -20,16 % 0,40 % -2,87 % -2,41 % 1,17 % -13,02 % -17,48 % 13,85 % 37,64 %
K
P
Infineon 33,13 -12,22 % -4,80 % -7,70 % -4,19 % 11,08 % -4,22 % -9,06 % 6,00 % 97,93 %
K
P
BMW 89,52 -11,28 % -1,86 % -2,70 % 1,04 % -15,39 % -3,68 % -16,57 % 7,11 % 35,25 %
K
P
Deutsche Post 39,86 -11,22 % -0,82 % -2,11 % 4,56 % 3,86 % -9,15 % -13,38 % -30,81 % 35,49 %
K
P
Vonovia 28,11 -1,99 % 0,21 % -2,77 % 6,08 % 11,99 % 4,23 % 35,14 % -48,03 % -31,66 %
K
P

Index DAX a vývoj ceny akcií: Spoznajte najlepšie a najhoršie akcie

Aké sú najlepšie a najhoršie akcie DAX podľa ich cien v tomto roku? Ktoré akcie DAX v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch rástli? Ktoré naopak klesli? Prinášame vám aktuálne informácie o cenách akcií v indexe DAX za všetky dôležité časové obdobia. Od súčasnosti až po vývoj za posledných päť rokov. Znalosť najsilnejších a najslabších akcií v tomto indexe môžu investorom pomôcť pri voľbe investičnej stratégie a plánovaní jednotlivých obchodov.

V našom prehľade s aktuálnymi cenami akcií DAX nájdete nielen víťaza a porazeného dňa, ale aj najsilnejšie a najslabšie akcie DAX v tomto roku. Aktuálnou najlepšou akciou v roku 2024 je ---. Najhoršou akciou v roku 2024 je ---. Za posledné 3 roky si najlepšie viedla akcie --- a najhoršie akcie ---. Najlepšou akciou za posledných 5 rokov v indexe DAX je akcia ---. Najhoršou akciou za rovnaké obdobie je ---.

Analýza vývoja cien akcií zahrnutých v indexe DAX môže byť užitočným ukazovateľom, ktoré akciové sektory sú aktuálne na vzostupe a ktoré stagnujú či klesajú. Investori sa tak na základe týchto informácií môžu lepšie rozhodnúť, ktoré akcie nakúpiť alebo predať.

Akcie z indexu DAX môžete obchodovať prostredníctvom LYNX. Tu nájdete viac informácií na otvorenie investičného účtu.

Aktuálne analýzy akcií:

Poznajte viac o indexe DAX