Obchodovanie na páku

Mobilné zariadenia s operačným systémom Android a obchodné aplikácií s cenovým grafom akcie

Dosiahnite vyššie zisky vďaka možnosti si od svojho brokera vypožičať prostriedky na nákup svojich obľúbených akcií alebo ETF.

Pákový efekt umožňuje investorom zhodnocovať nielen vlastné, ale aj požičané prostriedky. Po navrátení pôžičky si potom investor ponechá samotný zisk z pôžičky pre vlastné použitie alebo ďalšie investície. Využite výhody obchodovania s pákovým efektom pomocou maržového účtu založeného prostredníctvom spoločnosti LYNX.

Otvoriť si maržový účet

Ako funguje obchodovanie na páku?

V prípade obchodovania s maržovým účtom slúžia vaše cenné papiere a hotovosť ako kolaterál, t.j. zaistenie pre brokera. Od toho sa odvíja maximálna suma, ktorú si môžete požičať. Tá sa v priebehu času mení na základe vývoja hodnoty vášho portfólia (kolaterálu) a maržových požiadaviek na jednotlivé podkladové aktíva, z ktorých sa portfólio skladá.

Na intradenné obchodovanie je možné využiť vyššiu pôžičku ako na nákup aktív držaných cez noc alebo dlhšie. V prípade maržových požiadaviek platí, že čím konzervatívnejšie, a teda menej volatilné podkladové aktíva v portfóliu držíte, tým sú maržové požiadavky nižšie.

Aktuálna hodnota čiastky, ktorú si môžete požičať, je vždy viditeľná v obchodnej platforme Trader Workstation.

Príklad obchodovania na páku

Na svoj maržový účet vložíte 10 000 EUR a nakúpite akcie spoločnosti Shell v hodnote 15 000 EUR. Vďaka možnosti obchodovania na páku ste si  vypožičali 5 000 EUR proti vlastnému kapitálu (kolaterálu) v hodnote 10 000 EUR. Za túto pôžičku zaplatíte úrok, ktorý sa vypočíta v ten istý deň na základe referenčnej úrokovej sadzby meny, v tomto prípade EUR, a spreadu brokera.

Za predpokladu, že aktuálna sadzba (január 2023) je 1,9 %, by debetná úroková sadzba so spreadom 3,5 % za celý rok činila 5,4 %. Za pôžičku 5 000 EUR by ste teda pri fixnej sadzbe zaplatili 270 EUR ročne, čo zodpovedá odhadovaným nákladom na túto pozíciu 74 centov denne.

Ak sa vaša pozícia zhodnotí o 10 %, dosiahnete hrubý zisk 1 500 EUR, a to konkrétne 1 000 EUR z vlastného kapitálu a 500 EUR z úveru. Vďaka pákovému efektu ste tak zvýšili svoj zisk o 50 %.

Ak namiesto zhodnotenia dôjde k poklesu hodnoty pôvodnej pozície, broker vás môže vyzvať k vloženiu dodatočných finančných prostriedkov na váš účet alebo dôjde k automatickému odpredaniu časti vašej pozície pre zvýšenie kolaterálu.


Maržový účet a minimálne podmienky

Pákové obchodovanie je k dispozícii všetkým klientom, ktorí si otvorili maržový účet prostredníctvom LYNX. Aby si však klient mohol otvoriť maržový účet, musí spĺňať určité požiadavky. Medzi ne patrí napríklad preukázanie potrebných znalostí o finančných nástrojoch a minimálny vklad vo výške 2 000 USD (alebo ekvivalent v inej mene).

Maržový účet sa dočasne zmení na hotovostný účet, ak je zostatok na maržovom účte nižší ako 2 000 USD. Margin trading nie je dostupný pre klientov s hotovostným účtom. Zmena z hotovostného účtu na maržový účet je však možná kedykoľvek, ak sú splnené podmienky.

Viac informácií o minimálnych požiadavkách a porovnanie hotovostného a maržového účtu nájdete tu.

Obchodovanie na páku a úroky

Úroky platíte len vtedy, keď pôžičku na cenné papiere skutočne použijete. Úrok sa vypočíta v ten istý deň a závisí od meny požičaných peňazí. Pôžičku zaisťuje náš partner Interactive Brokers.

Vypožičaný kapitál podlieha reálnym debetným úrokovým sadzbám založeným na referenčnej sadzbe príslušnej meny. Aktuálne sadzby nájdete tu.


Výhody a nevýhody obchodovania na páku

Výhody

  • Zvýšená kúpna sila
  • Vyššie zisky vďaka pákovému efektu
  • Možnosť obchodovania bez závislosti na výške hotovosti na účte (v prípade dostatočného kolaterálu)
  • Pákový efekt môžu klienti LYNX s maržovým účtom využívať kedykoľvek bez ďalších požiadaviek

Nevýhody

  • Vyššie straty v dôsledku pákového efektu
  • Pri poklese hodnoty aktív môže dôjsť k výzve na vloženie finančných prostriedkov alebo likvidácii pozícií pre zachovanie dostatočného kolaterálu
  • Úroková sadzba pôžičky je založená na referenčnej úrokovej sadzbe požičanej meny. Je variabilná a môže sa kedykoľvek zmeniť
  • Obchodovanie na maržu zahŕňa vysoký stupeň rizika a môže viesť k väčšej strate, ako je počiatočný vklad na účet