Nekrytý výpis put opcie je opčná stratégia, ktorú investori používajú, pokiaľ chcú nakúpiť podkladové aktívum na nižšej cene. Alebo ak sa domnievajú, že cena podkladového aktíva už nebude naďalej klesať. V minulom článku sme rozoberali stratégiu naked call, čiže nekrytý výpis call opcie. Dnes sa pozrieme na stratégiu naked put. Podobne ako naked call má aj naked put svoje riziká, ktoré treba dobre poznať.

Čo znamená nekrytý výpis put opcie?

Vypisovanie nekrytých put opcií je oveľa rizikovejšie, než vypisovanie put opcií krytých. Všeobecne možno povedať, že put opcie sa vypisujú z dvoch dôvodov. Prvým z nich je, že investor chce nakúpiť akcie na nižšej cene, než je cena aktuálna. Druhá situácia, kedy sa táto stratégia používa, je v prípade, že cena akcie prudko spadla a my očakávame, že (rýchly) pokles ceny už nebude pokračovať.

Vypisovanie nekrytých opcií nie je zložité. Nejde o žiadnu opčnú kombináciu. Jednoducho vypíšete put opciu na určitý podklad na nejakej konkrétnej cene.

Nekrytý výpis put opcie: Príklad

Obrázok zachytáva situáciu, kedy vypíšeme put opciu na strike cene $40. Za tento výpis získame opčné prémium $1, čo posunie hranicu break-even (hodnotu, kde ste v bezrizikovom obchode) na úroveň $39. V prípade, že cena podkladu vyexpiruje pod touto cenou, je pozícia stratová. Cena podkladu môže maximálne klesnúť na nulu.

Nekrytý výpis put opcie
Nekrytý výpis put opcie na strike cene $40 a prípady, kedy bude pozícia zisková alebo stratová.

Pre opcie na akcie platí, že jeden opčný kontrakt umožňuje kúpiť alebo predať 100 ks akcií. Získané opčné prémium je tak nutné vynásobiť hodnotou 100. V našom prípade sa tak jedná o opčné prémium $100, čo je zároveň aj maximálny profit, ktorý výpisom nekrytej put opcie môžeme získať.

S touto stratégiou získate opčné prémium a máte pozitívnu tétu (časová hodnota). To znamená, že čas plynie vo váš prospech. S tokom času sa totiž stráca hodnota vypísané opcie a to aj napriek tomu, že sa hodnota podkladu nemení. Pretože ste opciu vypísali, logicky profitujete aj z toho, keď stratí na hodnote vďaka pohybu podkladu vyššie.

Výhody vypisovania nekrytých put opcií

  • Nízke transakčné náklady
  • Pozitívna théta
  • Veľa priestoru pre riadenie pozície

Nevýhody vypisovania nekrytých put opcií

  • Je daný maximálny profit
  • Riziko značnej straty, pokiaľ cena bude prudko klesať
  • Vysoké maržové nároky vzhľadom na profit

Ako zvoliť dátum expirácie a strike cenu pre nekrytý výpis put opcie?

Ak vypisujete put opciu, získate opčné prémium. V ideálnom prípade opcia vyexpiruje ako bezcenná a všetko získané prémium je váš zisk. To je hlavný dôvod prečo sa put opcie vypisujú.

Voľba strike ceny

Najprv sa pozrieme na strike cenu. Ak vypisujete put opciu, vypisujete spravidla takú, ktorá je mimo peňazí. Takéto opcie totiž nemajú žiadnu vnútornú hodnotu, majú iba časovú hodnotu. Tým, ako ubieha čas, stráca sa hodnota vypísané opcie. Stráca sa dokonca aj vtedy, keď sa podklad nikam nepohne, prípadne keď sa len pomaly pohybuje proti vašej pozícii.

Dôležité je si uvedomiť, že pri výbere strike ceny musíte dbať na výšku opčného prémia, ktoré získate. Ak budete vypisovať put opcii, ktorá je až príliš ďaleko mimo peňazí, potom bude aj opčné prémium úplne zanedbateľné.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Voľba expirácie

Pokiaľ vypisujete nekryté put opcie, odporúčame nevyberať dobu expirácie väčšiu ako 2 mesiace. Čím kratšia je životnosť opcií, tým rýchlejšie sa stráca hodnota času (théta).

Ale opäť je potrebné hľadieť na výšku prémia. Za put opciu, ktorá vyexpiruje druhý deň príliš zaplatené nedostanete. Vyberajte teda opcie také, ktoré majú expiráciu medzi 3 a 6 týždňami. Také opcie ponúkajú rozumné prémium a jej hodnota bude vďaka toku času strácať dostatočne rýchlo.

Rolovanie vypísaných put opcií

Ak ste správne odhadli budúci vývoj trhu, vami predaná opcia vyexpiruje ako bezcenná a vy sa nemusíte o nič starať. Všetky opčné prémium si nechávate ako plný zisk.

Môže sa ale stať, že trh ide proti vám vypísaná put opcia bude expirovať v peniazoch. Ak ste vypísali put opciu za účelom nakúpenia akcií, potom to nie je problém, jednoducho budete priradení na vopred stanovenej strike cene a vstúpite do nákupnej pozície.

V prípade ale, že ste predali put opcie čisto zo špekulatívnych dôvodov a nemáte záujem obdržať akcie (alebo iný podklad), máte možnosť odrolovať vypísané put opcie na ďalší expiračný termín. Ak neodrolujete, budete musieť zaujať long pozíciu na podklade, ktorý má aktuálne nižšiu cenu, než je vaša strike a vy teda budete okamžite v strate.

Podobne ako v prípade rolovania vypísaných call opcií, budete musieť najskôr odkúpiť späť vami vypísanú put opciu. Taká opcia nemá prakticky žiadnu časovú hodnotu, pretože sa nachádza blízko expirácie. Má ale hodnotu vnútornú, pretože je aktuálne v peniazoch. Pretože ale kúpite späť túto opciu a ihneď vypíšete novú s expiráciou na niekoľko ďalších týždňov, táto novo vypísaná opcia bude mať časovú hodnotu. Za takú opciu môžete niekedy dokonca dostať rovnaké opčné prémium ako ste dostali za tú predchádzajúcu.

Výpisom put opcie obmedzujeme svoj maximálny zisk na veľkosť opčného prémia. Maximálna strata ale môže byť mnohonásobne vyššia. Teoreticky môže totiž cena podkladového aktíva klesnúť až na nulu.

Vypisovanie nekrytých opcií je stratégia, kde je potrebné strážiť riziko veľmi pozorne. Táto stratégia môže byť veľmi profitabilná, ale ak príde jedna veľká nekontrolovaná strata, môže to stáť veľa peňazí.

Je teda nevyhnutné, aby každý, kto vypisuje nekryté opcie, dobre vedel, ako sa zachová v prípade, že trh pôjde proti jeho pozícii. Na to, aby človek v investovaní na burze uspel, musí predovšetkým vedieť regulovať riziko, pretože to je koniec koncov to jediné, čo v trhu možno riadiť. Pokiaľ sa s obchodovaním opcií ešte len zoznamujete, odporúčame vám náš článok Opcie: Sprievodca obchodovania s opciami pre začiatočníkov.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

DHONDT, J. Put opties schrijven: uitleg, stratégia en voorbeeld [online]. Vydané 18. 5. 2022 [cit. 12. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

Obchodovanie na burzách po celom svete

Investori a obchodníci majú s investičným účtom prostredníctvom LYNX priamy prístup na národné a medzinárodné burzy v Európe, USA a Ázii. Obchodujte na 135 trhoch, v 33 krajinách a v 23 menách. Zistite viac na Prehľad produktov & búrz

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart