Peter Lynch

Peter Lynch sa zapísal do investorskej siene slávy tým, že dokázal počas 13 rokov znásobiť kapitál fondu Fidelity Magellan z $ 20 miliónov na $ 14 miliárd. Tento fenomenálny úspech Lynchovi pomohol k tomu, že už v 46 rokoch odišiel do dôchodku. O svojom úspešnom investovaní tiež napísal niekoľko kníh. Medzi jeho najznámejšie diela sa radí “One Up on Wall Street” a “Beating the Street”.

Predstavíme si hlavné zásady a investičné kritériá Petra Lyncha. Najprv sa ale pozrime na niektoré zaujímavé okamihy zo života tohto investora, ktorého ostatní prezývajú Legenda.

Zo života Petra Lyncha

Peter Lynch sa narodil 19. januára 1944 v Newton v Massachusetts. Keď mal 10, jeho otec zomrel a mladý Peter sa musel nechať zamestnať. Začal pracovať ako caddy na golfovom ihrisku, kde hráčom nosil ich golfové náčinie.

A práve golfové ihrisko v blízkosti Bostonu bolo miestom, ktoré určilo Lynchove budúce životné kroky. Počas svojej práce sa totiž stretával s mnohými úspešnými obchodníkmi a investormi. Medzi nimi bol aj prezident investičného fondu Fidelity George Sullivan, ktorý si všimol Lynchovho záujmu o investovanie a jeho nadanie.

Peter Lynch svoje prvé obchodné úspechy zaznamenal už v druhom ročníku Boston College, kedy nakúpil 100 akcií spoločnosti Flying Tiger Airlines za $ 8, aby cena následne vzrástla až na $ 80. Tento zisk mladý Peter použil na zaplatenie svojich štúdií.

Po dokončení štúdií sa práve vďaka získaným kontaktom z golfového ihriska nechal zamestnať u Fidelity Investments. Od roku 1977 sa ujal vedenia Fidelity Magellan fondu, kde dosiahol svojich svetoznámych investičných úspechov.

Peter Lynch a jeho rast za rozumnú cenu

Ako už bolo povedané, Fidelity Magellan fond premenil od roku 1977 do roku 1990 $ 20 miliónov na $ 14 miliárd. Treba podotknúť, že sa nejedná len o čistý investičný zisk. Čím viac sa darilo, tým viac investorov Fidelity Magellan fond priťahoval.

“Skutočným kľúčom k zarábaniu peňazí na akciových trhoch, je nevyľakať sa z nich.”

Ak by ste do fondu Petera Lyncha v roku 1977 vložili $ 10.000, v roku 1990 by vaša investícia už predstavovala $ 280.000. Priemerný medziročný nárast zodpovedal 29,2%, zatiaľ čo index S&P 500 zaznamenal priemerný ročný nárast len ​​15,8%. Úspešnosť investičnej stratégie Petera Lyncha je teda viac než zrejmá.

Peter Lynch - investičná filozofia

O jeho investičnej filozofii sa najlepšie dozvieme z jeho kníh “One Up on Wall Street” a “Beating the Street”. Peter Lynch zastáva podobný názor ako Warren Buffett alebo Benjamin Graham, teda že trh nie je krátkodobo racionálny.

Cena sa môže krátkodobo pohybovať nad aj pod skutočnou hodnotou spoločnosti, hoci by preto existoval vysvetliteľný dôvod. Sústredí sa preto na dlhodobejšie investície a náhle a rýchle cenové výkyvy ignoruje.

O to viac ale Peter Lynch kladie dôraz na disciplinovanosť a dôsledné vykonávanie jeho investičnej stratégie. Ak akcie spoločnosti spĺňajú sledované parametre, je dôležité nepanikáriť a prečkať prípadné nepriaznivé obdobie, kedy sa cena krátkodobo pohybuje do strany alebo dokonca klesá.

“Ak investujete do akcií a do dvoch rokov očakávate tučný zisk, je to ako keby ste vsádzali na čiernu alebo červenú farbu v kasíne. Nemožno odhadnúť, čo trh urobí za jeden alebo dva roky. “

A aké spoločnosti si Peter Lynch do svojho portfólia Fidelity Magellan rád vyberal? Treba dodať, že ako zodpovedný investor sa samozrejme zaujímal o mnoho kritérií, ktoré spoločnosť musí spĺňať. Naviac je nutné dané firmy aktívne vyhľadávať a dlhodobo sledovať. Poďme sa teraz pozrieť na to, ktoré vlastnosti spoločnosť musí mať, aby si vôbec zaslúžila jeho pozornosť.

Peter Lynch - výber ideálnej spoločnosti pre investíciu

 • Spoločnosť musí byť zrozumiteľná a daný produkt musí byť jednoduchý a zaujímavý. Príkladom môže byť spodná bielizeň Hanes. Túto značku si obľúbila najmä Lynchova žena Carolyn. Petra prádlo jeho ženy zaujalo natoľko, že sa o spoločnosť začal zaujímať a po dôkladnej analýze sa stal jej významným investorom.
 • Jedným z hlavných kritérií, ktoré Peter Lynch používa je pomer PEG. PEG je počítaný ako pomer ukazovateľa P / E (cena / zisk) a očakávaného rastu zisku. Čím nižšia je PEG, tým lepšie. Ak PEG spoločnosti bolo menšie ako 0,5 začal sa o nej Lynch zaujímať. PEG je tiež silným výberovým nástrojom stratégie Garpa ( "growth at reasonable price"). Garpa neznamená nič iné ako rast za rozumnú cenu. Čím nižší je pomer PEG, tým lacnejšie sú akcie z hľadiska rastu výnosov. Uveďme si príklad akcií amerického supermarketu Wal, kedy P / E tejto spoločnosti len málokedy kleslo pod 20. Cena akcií bola teda relatívne vysoká. Naozaj ale len relatívne, pretože očakávaný rast zisku sa pohyboval medzi 25-30%. V dôsledku toho bol pomer PEG teda menší ako 1, čo už je z hľadiska Garpa celkom atraktívna príležitosť na investíciu.
 • Peter Lynch si tiež rád vyberal spoločnosti s nenápadnými všednými názvami. Podľa jeho teórie spoločnosti s nenápadným názvom nepútajú toľko pozornosti. Ak sa však naskytne zaujímavá nikým nepozorovaná investičná príležitosť, ponúka sa tu často priestor k výhodnej investícii.
 • Rovnako ako Warren Buffett ani Peter Lynch sa príliš nezaujímal o akcie technologických firiem. Naopak sa sústredil skôr na spoločnosti s obyčajnými produktmi, ktoré nepotrebovali rozsiahly technologický výskum a investície. Čím menej bola daná firma známa, tým viac bola prípadná investícia atraktívnejšia.
 • Na rozdiel od mnohých ďalších investorov Peter Lynch miloval zlé správy a negatívne fámy, ktoré o spoločnostiach kolovali. Zatiaľ čo ostatné také spoločnosti vnímali ako rizikové, Peter v nich videl príležitosť. Nechal si dokonca vypočuť, že rád investuje do spoločností, ktoré vraj produkujú toxický odpad, alebo sú v rukách mafie. Ideálne kombinácia oboch.
 • Zaujímavé investičné príležitosti a nákupy "so zľavou" hľadal tiež v odvetviach, ktorých odbor činnosti nie je u verejnosti príliš populárny, napríklad pohrebné ústavy a podobne. Ideálne sú tiež spoločnosti, ktorých akcie v danej dobe stagnujú, pretože na tieto spoločnosti nie je upretá pozornosť trhu.
 • Hoci sa Peter Lynch vyhýbal technologickým firmám, zaujímal sa o spoločnosti v špecifickom odbore, prípadne so špecifickým a ojedinelým produktom, pretože takáto spoločnosť má spravidla len malú konkurenciu.
 • Zaujímal sa o výrobky každodennej potreby ako drogérie a cigarety.

Ak niektorá spoločnosť spĺňala vyššie uvedené podmienky, začal sa o nej Peter Lynch zaujímať a naďalej ju analyzoval, aby zistil, či ju zahrnie do svojho portfólia. Spoločnosti si Peter rozdeľoval na základe niekoľkých hľadísk do 6 kategórií, ktoré potom naďalej špecifickými postupmi skúmal.

6 kategórií spoločností podľa Petera Lyncha

V rámci svojej analýzy si autor knihy “Beating the Street” vytvoril pre skúmané spoločnosti 6 rôznych kategórií. Pre rôzne kategórie potom používal trochu odlišné analytické postupy, aby zistil, či je spoločnosť vhodná na investovanie.

 • Silne rastúce spoločnosti – akcie týchto firiem zažívajú silný nárast a príjmy dlhodobo rastú najmenej o 20%. Spravidla sa jedná o menšie spoločnosti v rýchlo rastúcich odvetviach.
 • "Stalwarts" spoločnosti – stabilný veľké zabehnuté spoločnosti, ktoré sú ale schopné aj naďalej prinášať dlhodobý rast ziskov medzi 10-19%.
 • Pomaly rastúce spoločnosti – spoločnosti s výnosom na akciu (EPS) menej ako 10%. Často sa jedná o veľké spoločnosti, ktoré patrili do kategórie silne rastúcich spoločností, ale ich potenciál sa z rôznych dôvodov vyčerpal. Hoci sú tieto spoločnosti pre Lyncha menej zaujímavé, upozorňuje, že často vypláca zaujímavú dividendu.
 • "Turnaround" spoločnosti – spoločnosti, ktoré majú veľké problémy a často stoja takmer pred bankrotom. Vo svojej knihe "One Up on Wall Street" opisuje, že napriek tomu niektoré z týchto podnikov majú šancu sa uzdraviť. Takéto problémové obdobie môže byť teda aj príležitosťou pre nákup akcií.
 • Cyklické spoločnosti –podniky v odvetviach, ktoré sú viazané na ekonomické cykly. Týmto spoločnostiam sa spravidla darí v období ekonomického rastu a naopak stagnujú, keď ekonomika začne zadrhávať. Do tejto kategórie patria napríklad firmy v automobilovom alebo leteckom priemysle.
 • "Asset plays" spoločnosti – také spoločnosti, ktorých hodnota môže byť oveľa vyššia, než sa všeobecne predpokladá. Môže ísť napríklad o lukratívne pozemky, ktoré sú však v súvahách uvádzané za pôvodnú, mnohonásobne nižšiu obstarávaciu cenu. Pre analýzu týchto spoločností sa často hodí znalosť lokálnych pomerov, podmienok a história danej spoločnosti. Cieľom je nájsť niečo, čo ostatní prehliadli.

Peter Lynch - všeobecné kritériá pre všetky typy spoločností

Tieto pravidlá Lynch uplatňuje na všetky vyššie spomenuté kategórie.

 • nízky pomer PEG – čím nižší tým lepšie. Tento pomer musí byť menší ako 1, ale Lynch pre svoje portfólio vyžadoval pomer PEG menšie ako 0,5. Všeobecne platí - čím menej, tým lepšie, pretože to ukazuje, že investori musia zaplatiť len málo za pekný rast zisku. U "stalwarts" spoločností je vo výpočte PEG zohľadnený aj dividendový výnos. Čísla použité vo výpočtoch sú váženým priemerom z posledných 3, 4, alebo 5 rokov.
 • zmena v pomere zásoby / tržby – menej ako 5% ročne. Pokiaľ toto číslo rastie, znamená to, že odhad predajov bol príliš optimistický a spoločnosť vyrába viac, než predáva. To nie je dobré znamenie.
 • pomer dlh / vlastný kapitál – menší ako 0,8. Lepšie je, ak je pod 0,5 (výnimkou sú tu finančné inštitúcie a verejné služby, kde sa počíta s väčšou zadlženosťou)
 • finančné inštitúcie – kapitál tvorí viac ako 5% z celkových aktív. Ideálne je, ak kapitál tvorí viac ako 13,5% aktív a návratnosť aktív je vyššia ako 1%.

Peter Lynch - špecifické kritériá pre rôzne typy spoločností

Ako už bolo povedané, na rôzne kategórie spoločností pri svojej analýze Peter uplatňoval rozdielne pravidlá.

 • Pri silno rastúcich spoločnostiach s obratom nad $ 1 miliardu nemôže byť pomer cena / zisk cez 40 a zisk nemôže rásť rýchlejšie ako 50% ročne. Takýto rast je podľa Lyncha dlhodobo neudržateľný a často poukazuje na krátkodobý zvýšený záujem o spoločnosť, často zapríčinený prílišnou medializáciou.
 • "Stalwarts" spoločnosti by mali mať obrat najmenej $ 1,9 miliardy a rast EPS medzi 10-20% a to bez akejkoľvek straty za posledných 12 mesiacov.
 • Pomaly rastúce spoločnosti by mali mať obrat vo výške najmenej $ 1 miliardy a dividendový výnos prevyšujúci priemer indexu S&P 500 a zároveň vyšší ako 3%.

Peter Lynch a jeho bonusové kritériá

Vyššie uvedené kritériá sú pre tvorbu portfólia Petra Lyncha kľúčové. Avšak existujú aj bonusové kritériá, ktorá nemusia byť vždy naplnene, ale o to lepšie, ak je to tak.

 • Voľný peňažný tok na akciu vo výške viac ako 35% hodnoty akcie. Aj priemerná spoločnosť sa v dôsledku veľkého cash flow môže stať zaujímavou investičnou príležitosťou.
 • Čistá hotovosť ((súčet hotovosti + predajných cenných papierov) - dlhodobý dlh) by mala tvoriť minimálne 30%, ideálne však 40% na akciu.

Peter Lynch a úspešnosť jeho portfólia na súčasnom trhu

Obstojí investičná metóda Petra Lyncha aj dnes? Tento bývalý manažér fondu Fidelity Magellan je už viac ako 20 rokov na dôchodku. Navyše spoločnosť Fidelity Investments sa rozrástla o mnoho ďalších investičných fondov, pri ktorých portfólio nie je vždy montované len na základe Peterových kritérií. Odpovedať na túto otázku teda nie je tak jednoduché.

Napriek tomu možno povedať, že na základe vybraných 20 akcií, ktoré spĺňajú výberové kritériá Petra Lyncha, dosiahlo toto sledované portfólio za posledných 10 rokov priemerného ročného výnosu 13,2%. Index S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie len priemerného ročného výnosu 4%. Je teda jasné, že investičné metóda Petra Lyncha je aj dnes viac ako aktuálna.

Peter Lynch - citáty

Quote mark