Portfólio management

Správa portfólia je jedna zo základných aktivít pri obchodovaní, ktorú by mal každý obchodník robiť čo najaktívnejšie a profesionálne. Cielená správa portfólia začína otvorením investičného účtu. Strategická správa portfólia definuje výber finančných produktov a zloženie portfólia. Chcete investovať napríklad do akcií, ETF alebo dlhopisov? Otázka osobného obchodného štýlu hrá úlohu tiež pri správe portfólia. Intradenní obchodníci budú napríklad preferovať forex, zatiaľ čo poziční obchodníci budú preferovať akcie alebo ETF pre dlhodobú akumuláciu aktív vo svojom portfóliu.

Profesionálna správa portfólia sa zaoberá rozdelením kapitálu do rôznych tried aktív a diverzifikáciou portfólia. Vychádza napríklad z ochoty investora riskovať, na investičnom cieli, akým môže byť napríklad aktívne obchodovanie alebo investovanie pre zaistenie na starobu, alebo na súčasnej situácii na trhu. Na základe týchto kritérií môžu byť účty cenných papierov vyvážené a štruktúrované rôzne a do portfólia môžu byť zahrnuté v rôznych pomeroch napríklad špekulatívne akcie, defenzívne akcie, deriváty, dlhopisy alebo iné produkty. V závislosti na preferovanej obchodnej stratégii je najlepšie pred nákupom analyzovať cenné papiere na základe fundamentálnych ukazovateľov alebo graficky. Intermarketová analýza môže byť tiež užitočná pri zostavovaní portfólia.

Portfólio management - Čomu venovať pozornosť

Jednou z najväčších chýb začiatočníkov pri správe portfólia je obmedzenie na príliš málo individuálnych aktív.

Stávka len na niekoľko titulov – napríklad akcie Facebook alebo akcie s vysokými dividendami, ako sú napríklad akcie Daimler, môže ohroziť celkovú výkonnosť investičného portfólia. Individuálny risk management a money management je tiež zásadný pre inteligentnú konštrukciu a optimálnu správu portfólia s cieľom minimalizovať straty a podporiť pozitívny vývoj. Dôležitým aspektom je jeho funkčnosť. Fakt, že portfólio momentálne funguje efektívne neznamená, že tak bude fungovať na veky. Trhové podmienky sa neustále menia a vyžadujú posun, preto je nevyhnutné trh pravidelne sledovať.

Ako na správu portfólia