Prevod účtu:
Prevod portfólia od súčasného brokera

Investor LYNX na zelenom bicykli

Prevod vášho portfólia od aktuálneho brokera je rýchly a jednoduchý. S celým procesom vám radi pomôžeme.

Máte už investičný účet u iného brokera? Preveďte svoje portfólio a využite takmer neobmedzených investičných možností. Môžete previesť celé portfólio alebo jeho časť.


Prevod portfólia

Prevod portfólia - jednoduchý, rýchly, bezstarostný

Proces prevodu cenných papierov a investičného účtu k online brokerovi LYNX

Prevod portfólia od iného brokera na účet otvorený cez LYNX je bezstarostný.

Prevod portfólia je vo väčšine prípadov zdarma. Výnimkou sú prevody ázijských akcií a špecifické metódy prevodov ako tzv. Direct Registration System (DRS). Pre kompletný prehľad nákladov je nutné konzultovať vášho aktuálneho brokera, ktorý si môže účtovať poplatky za túto službu.

Prečo prevádzať účet?

  • Obchodujte všetky produkty na jednom účte
  • Šetrite na nákladoch
  • Možnosť obchodovať ako na PC, tak z mobilnej aplikácie
  • Získajte prvotriednu priateľskú podporu

Ako prebieha prevod účtu

Prevod účtu krok po kroku

1
Otvorenie účtu cez LYNX

Pre začatie prevodu cenných papierov potrebujete mať najprv otvorený účet cez LYNX. Pokiaľ ho ešte nemáte, môžete si ho otvoriť skrz online formulár na otvorenie účtu. Po obdržaní všetkých potrebných dokladov je váš účet zvyčajne k dispozícii v priebehu niekoľkých dní.

2
Vyplňte formulár pre prevod portfólia

Ak chcete previesť svoje cenné papiere z iného investičného účtu, jednoducho vyplňte formulár k prevodu portfólia a zadajte všetky pozície, ktoré majú byť prevedené.

3
Proces prevodu portfólia

Akonáhle od vás obdržíme formulár k prevodu portfólia, odovzdáme ho nášmu partnerovi Interactive Brokers, u ktorého je váš účet skrze LYNX otvorený. IB potom kontaktuje brokera, od ktorého sa vaše portfólio prevádza, a následne sa zabezpečí prevod vašich pozícií. Pokiaľ bude potrebné niečo z vašej strany, budeme vás kontaktovať.


Poradca pre prevod účtu

Prevod portfólia - Čomu by ste mali venovať pozornosť

Náklady na prevod účtu

Prevod portfólia je vo väčšine prípadov zdarma. Výnimkou sú prevody ázijských akcií a špecifické metódy prevodov ako tzv. Direct Registration System (DRS). Pri týchto špecifických prevodoch vznikajú náklady priamo pri IB. Pre kompletný prehľad nákladov je nutné konzultovať tiež vášho aktuálneho brokera, ktorý si môže účtovať poplatky za túto službu. Pre kompletný prehľad nákladov LYNX prejdite na stránku s prehľadom poplatkov a ďalších nákladov.

Čas trvania prevodu

Prevod pozícií zvyčajne trvá dlhšie, než skutočné otvorenie účtu. Po otvorení investičného účtu by ste mali očakávať prevod cenných papierov s dobou trvania zvyčajne v rozmedzí dva až tri týždne. Skutočné obdobie prevodu závisí nielen na odosielajúcom brokerovi, ale tiež na povahe a počte vašich cenných papierov.

Prístup k cenným papierom počas konverzie účtu

Pri prevode účtu, nemožno nakladať s cennými papiermi, ktoré majú byť prevedené. Ak plánujete v dohľadnej dobe napríklad predávať cenné papiere, neodporúča sa prevod týchto cenných papierov.

Čiastočný prevod

Nemusíte prevádzať celý účet. Máte možnosť čiastočného prenosu vybraných pozícií. Jednoducho si zvolíte, ktoré cenné papiere chcete previesť. Ďalšie prevody je možné vykonať kedykoľvek.

Prenos fragmentov podkladových aktív

Ak držíte časť akcií alebo ETF so súčasným brokerom ako je tomu napríklad u rôznych druhov sporenia, nemôžu byť tieto časti cenných papierov prevedené.

Prevod účtu so zmenou vlastníctva

Svoj účet môžete previesť iba bez zmeny vlastníka. Toto sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov.

Prevod účtu v spoločnom vlastníctve

Prostredníctvom LYNX je možné spravovať ako súkromný účet, tak spoločný účet. Ak chcete previesť cenné papiere zo spoločného účtu u iného brokera, musíte tiež otvoriť spoločný účet prostredníctvom LYNX s rovnakými držiteľovi účtu. Prevod zo spoločného účtu na súkromný účet je možný.

Prevod účtu a nákupné ceny

V prípade prevodu účtu nedochádza k automatickému prevodu nákupných cien. Prevedené cenné papiere budú zaúčtované do vášho účtu za aktuálnych cien. Samozrejmosťou je možnosť spätnej úpravy kúpnych cien, nákladov a ďalších údajov o nákupe, ako je dátum nákupu, veľkosť položky alebo mena. Tieto zmeny urobíte v platforme alebo v Správe účtu. Avšak je vhodné uchovávať výpisy s prehľadom obchodov od vášho súčasného brokera, aby ste mohli preukázať ich nákup napríklad na účely daňového úradu.