Nízke a transparentné poplatky

Poplatky ovplyvňujú výnosnosť vášho portfólia a zahrňujú viac než len komisie.
LYNX ponúka nízke poplatky a zaisťuje transparentný prehľad všetkých nákladov, aby vás nič neprekvapilo.

Zoznámte sa s našimi poplatkami1 nižšie.

Európske akcie (Tradegate | TGATE)
(v EUR)

0,12 %

z hodnoty transakcie
Minimum: 6,00 EUR Maximum: 99,00 EUR

US akcie (Nasdaq | NDAX)
(v USD)

0,01 USD

za akciu
Minimum: 5,00 USD Maximum: 2 % z hodnoty transakcie

Ázijske akcie (Hong Kong | SEHK)
(v HKD)

0,15 %

z hodnoty transakcie
Minimum: 50,00 HDK Maximum: –

Opcie na Micro futures (CME)
(v USD)

2,50 USD

za kontrakt

Opcie na EU akcie (Euronext | FTA)
(v EUR)

3,00 EUR

za kontrakt

Opcie na US akcie a indexy (CBOE)
(v USD)

4,00 USD

za kontrakt

Mini & Micro DAX futures (EUREX)
(Symbol: FDXS | FDXM)

1,50 EUR

za kontrakt

Micro E-mini futures (CME)
(Symbol: MES | MNQ | M2K | MYM)

2,50 USD

za kontrakt

E-mini futures (CME)
(Symbol: ES | NQ | 2K | YM)

4,00 USD

za kontrakt

Otovoriť účet

1Poplatky sú účtované po uskutočnení každého obchodu v tej mene, v ktorej bol obchod realizovaný. Vyššie uvedené poplatky zahrňujú províziu spoločnosti IBKR, nezahrňujú dodatočné náklady ako sú bežné tržné spready, poplatky za produkty a prípadné dane z finančných transakcií.

Zobrazit všetky sadzby a tarify

O čom ostatní brokeri nehovoria…

Aj napriek marketingovým tvrdeniam niektorých brokerov, bezplatný trading neexistuje. Absencia transakčných poplatkov je totiž nahradená inými nákladmi. LYNX preferuje transparentnosť, aby ste vždy vedeli, kedy a za čo platíte.

Automatické konverzie mien

Niektorí brokeri automaticky konvertujú meny po každom obchode, čo býva často spojené s neočakávanými nákladmi. Cez LYNX môžete konverziu uskutočniť kedy sami chcete. Navyše za nízky poplatok a tržný medzibankový kurz bez rozšírenia spreadov.

Záruka spokojnosti

Zatiaľ čo niektorí brokeri účtujú vysoké poplatky za uzatvorenie a prevod účtu, my veríme v hodnotu našich služieb a spokojnosť klientov.

Ak nesplníme vaše očakávania, môžete účet uzatvoriť úplne bez poplatkov.

SMART routing

Brokeri často posielajú vaše príkazy len na jednu konkrétnu burzu napriek tomu, že je daný inštrument obchodovateľný na viacerých burzách. Cez LYNX môžete automaticky nakupovať a predávať vždy na tej aktuálne najvýhodnejšej burze.

Systém na smerovanie príkazov (Smart Routing) vyberie burzu s najlepšou cenou za vás a váš príkaz na ňu nasmeruje.

Kompenzujte svoje poplatky

LYNX vám umožňuje získať úrok nielen z práve nezainvestovanej hotovosti, ale taktiež z vašich akciových pozícií. Tieto výnosy vám môžu pomôcť kompenzovať náklady na trading.

Infografika SYEP s LYNX

Zapojte sa do nášho programu na požičiavanie akcií a začnite ponúkať vaše akcie na short selling za úrok. Podľa aktuálneho dopytu môže byť váš ročný výnos navýšený aj o niekoľko percent.

Spočítajte si, aký úrok môžete očakávať. Zadajte výšku vašej hodnoty účtu.

Mena Úroveň Úroková sadzba p.a. upravená o NAV k

Dôležité upozornenia:

  1. Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) všeobecne podliehajú zrážkovej dani vo výške 20 % z inkasovanej čiastky úrokov. V závislosti na právnom postavení klienta alebo krajine jeho daňovej rezidencie sú k dispozícii výnimky a úľavy z tejto povinnosti. Viac informácii nájdete tu
  2. Pri výpočte sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na výške uvedených úrovní. Úrovne, z ktorých úrokové sadzby vychádzajú, sa môžu meniť bez predošlého upozornenia.
  3. V prípade, že máte účet u IBIE, bude výpočet kladnej vysporiadanej hotovosti odpovedať výpočtu: vysporiadaná hotovosť – hodnota kolaterálu za zapožičanie akcií na short.
  4. Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) sa získavajú z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov držaných v segmente cenných papierov daného účtu, nie však z hotovosti držanej v segmente komodít. Viac informácii o výpočte nájdete tu.

Poznámka:

Úrokové sadzby sú variabilné a môžu sa zmeniť bez predošlého upozornenia.

Úroková kalkulačka je založená na informáciách, ktoré považujeme za presné a správne, ale spoločnosť LYNX nezaručuje ich presnosť ani adekvátnosť a nemalo by sa na ne takto nahliadať. Spoločnosť LYNX nezodpovedá za prípadné chyby či opomenutia alebo za výsledky získané pri použití tejto kalkulačky.

Spoločnosť LYNX nie je bankou a v tomto zmysle neprevádzkuje činnosť spočívajúcu primárne v samotnom prijímaní vkladov. LYNX preto nevypláca kreditné úroky. Klienti spoločnosti LYNX z EHP (Európsky hospodársky priestor) majú účet v spoločnosti Interactive Brokers Ireland (IBIE) a klienti mimo EHP majú účet v spoločnosti Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) vrátane spolupracujúcich dcérskych spoločností skupiny, môže klientom LYNX vyplácať kreditné úroky z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov. Účtom s čistou hodnotou aktív (NAV) od 100 000 USD vyššie (či ekvivalent v inej mene) sú zo strany Interactive Brokers vyplácané úroky v plnej sadzbe, na ktorú majú nárok. Zostatky na účtoch s čistou hodnotou aktív nižšou ako 100 000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) sú úročené sadzbami úmernými veľkosti účtu. LYNX účtuje takzvaný LYNX markdown, rovný 2%, ktorý sa odpočíta od kreditného úroku vyplácaného IBKR. Pokiaľ je kreditný markdown účtovaný spoločnosťou LYNX vyšší ako kreditný úrok platený spoločnosťou IBKR, nebude klientovi vyplatený žiadny úrok. Kreditný úrok sa pre každú úroveň vypočíta takto: kreditný úrok = min. (sadzba IBKR; max (sadzba IBKR – LYNX markdown;0)). Berte prosím na vedomie, že váš účet bude všeobecne úročený zo strany IBKR, s výnimkou prípadov, kedy je kreditná úroková sadzba IBKR záporná. Pokiaľ je sadzba záporná, bude vášmu účtu účtovaný úrok zo strany IBKR. Záporná sadzba uplatňovaná na účty s týmito menami je rovnaká bez ohľadu na veľkosť účtu. Pre účely stanovenia tzv. sadzieb IBKR pripočítava IBKR aj svoj spread k variabilnej referenčnej úrokovej sadzbe (BM) pre každú menu v určitých úrovniach. IBKR používa zmiešanú sadzbu na základe úrovní uvedených na tejto stránke, kde tiež nájdete jednotlivé benchmarky (BM) a sadzby IBKR.

Príklady výpočtu kreditného úroku nájdete tu.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Pýtajte sa. Sme tu pre vás.

LYNX je partnerom spoločnosti Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”). Vaše aktíva sú chránené írskou kompenzačnou schémou s maximálnym krytím €20 000 pre jedného klienta. V prípade veľmi nepravdepodobného úpadku IBIE sú vaše aktíva oddelené od majetku brokera a zostávajú nedotknuté. Kompletné informácie k poisteniu účtu si prečítajte na Poistenie účtu.

Podporu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť, vnímame v investovaní na trhoch ako základ. Ako klient LYNX sa môžete s vašou otázkou obrátiť na našich certifikovaných investičných špecialistov každý pracovný deň prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo online chatu.

Obchodné platformy, ktoré môžete používať s LYNX, bežia na nezávislých serveroch. V prípade technickej poruchy na jednom serveri prevezme úlohu iný. Tým je zabezpečená nepretržitá prevádzka. Klienti spoločnosti LYNX využívajú výhody konzistentného online obchodovania už od roku 2006.

Podporu, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť vnímame v investovaní na trhoch ako základ. Ako klient LYNX sa môžete obrátiť na našich certifikovaných investičných špecialistov s vašou otázkou počas všedných dní prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo online chatu.

Pre podrobný náhľad na funkcie a možnosti našej platformy sa pozrite na nasledujúce video.

Na rozdiel od ostatných brokerov vám LYNX ponúka slobodu vo výbere brokera, ktorý najlepšie vyhovuje vašim prianiam a potrebám. Preto u nás za štandardných podmienok nenájdete žiadne náklady na prevod aktív.

Externé transakčné náklady sa môžu prejaviť za týchto podmienok:

  • Je zvolený iný ako štandardný typ prevodu (DRS alebo DWAC).
  • Typ cenného papiera je ADR, GDR alebo CDI.
  • Cenný papier je kótovaný v Austrálii, Hongkongu, Japonsku alebo Singapure.

Transparentný prehľad poplatkov

Poplatky sú účtované po uskutočnení každého obchodu v tej mene, v ktorej bol obchod realizovaný.

Vyššie uvedené poplatky zahrňujú províziu spoločnosti IBKR, nezahrňujú dodatočné náklady ako sú bežné tržné spready, poplatky za produkty a prípadné dane z finančných transakcií.

Úplný prehľad týchto poplatkov je dostupný tu:

Viac informácií

Ak objem zaplatených poplatkov mesačne nepresiahne minimálnu čiastku, môže byť účtovaný poplatok za neaktivitu.

Individuálne a spoločné účty:

Poplatok za neaktivitu = 0,00 USD

(a) ak poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci presiahli čiastku 1,00 USD alebo

(b) ak čistá likvidačná hodnota účtu činí viac než 1 000 USD.

Poplatok za neaktivitu = 1,00 USD – poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci

(a) ak poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci nepresiahli čiastku 1,00 USD alebo

(b) ak čistá likvidačná hodnota účtu činí menej než 1 000 USD.

Firemné účty:

Poplatok za neaktivitu = 0,00 EUR

(a) ak poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci presiahli čiastku 15,00 EUR.

Poplatok za neaktivitu = 15,00 EUR – poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci

(a) ak poplatky zaplatené v kalendárnom mesiaci nepresiahli čiastku 15,00 EUR.

Debetné (negatívne) úroky môžu byť účtované v prípade, že držíte napr. záporný zostatok hotovosti, otvorenú CFD pozíciu (cez noc) alebo krátku pozíciu.

Úplný prehľad týchto poplatkov je dostupný tu:

Viac informácií

Dane z finančných transakcií môžu byť účtované po uskutočnení obchodu a to nad rámec bežných obchodných poplatkov.

Úplný prehľad týchto poplatkov je dostupný tu:

Viac informácií

Môžu byť účtované ďalšie (administratívne) poplatky.

Úplný prehľad týchto poplatkov je dostupný tu:

Viac informácií

Prehľad poplatkov v súlade s MiFID II

Štandardizované informácie o nákladoch v súlade s MiFID II vám poskytnú orientačný prehľad o nákladoch a poplatkoch, ktoré sa vzťahujú na transakcie (a ich prevod) s finančnými nástrojmi.

Výpočet investičných nákladov

Pre výpočet vašich ročných investičných nákladov môžete využiť našu kalkulačku nákladov.

Ste pripravení posunúť svoje investovanie na vyššiu úroveň?

Obchodujte cez LYNX