Swing trading: Objavte kúzlo tejto obľúbenej investičnej stratégie

od Ondřej Likeš

V tomto článku

Swing trading: Všetko o investičnej stratégii
Zaujímate sa o investovanie na burze? Chceli by ste obchodovať na finančnom trhu, ale nechcete tráviť celý deň pred cenovými grafmi? Dlhodobé investovanie vám tiež nie je blízke?
Našťastie existuje aj obchodný štýl, ktorý vám umožňuje aktívne obchodovanie, pričom budete mať stále dostatok času na svoju prácu, koníčky a rodinu. Spoznajte s nami swingové obchodovanie. Zoznámte sa s týmto obchodným štýlom a spoznajte špecifiká swingových obchodov.

V článku vám vysvetlíme výhody aj nevýhody tohto prístupu a dokonca vám prezradíme tip na jednoduchú swingovú stratégiu. Ak hľadáte brokera na obchodovanie, kliknite sem.

Čo je to swingové obchodovanie (swing trading)

Aby sme pochopili podstatu swingového obchodovania, je dobré si najskôr pripomenúť, čo je to intradenné obchodovanie (day trading) a dlhodobé investovanie.

Pri intradennom obchodovaní nedržíme obchodné pozície cez noc. Svoj obchod otvoríme a uzavrieme počas jednej obchodnej seansy. Intradenný obchodník teda pracuje s trhovými pohybmi v rámci jedného dňa.

K tomuto štýlu sa často používa kratší timeframe, kedy trader najčastejšie pracuje s minútovými alebo hodinovými grafmi. Samotný obchod môže trvať v rozmedzí niekoľkých sekúnd až niekoľko hodín.

Dlhodobé investovanie je naopak štýlom obchodovania, kedy pozície držíme niekoľko mesiacov či rokov. Títo investori sa sústreďujú na tvorbu dlhodobého investičného portfólia, pričom často kladú veľký dôraz na fundamentálnu analýzu finančných inštrumentov, ktoré do svojho portfólia vyberajú.

Zo známych svetových investorov sa vám určite vybaví Benjamin Graham alebo Warren Buffett. Obaja investiční guru verili, že krátkodobé pohyby na akciovom trhu sú často nepredvídateľné a náhodné.

Je dôležité sa sústrediť na dôkladnú hodnotovú analýzu spoločnosti a investície plánovať na dlhší časový horizont. Buffett je známy tým, že vybrané akcie by najradšej držal pokiaľ možno navždy.

Swingové obchodovanie sa nachádza niekde na pomedzí medzi týmito dvoma spomínanými prístupmi. Swing trading je založený na obchodovaní dlhších pohybov, než ponúka intradenné cenové pohyby, ale pozície sú držané kratšiu dobu ako pri dlhodobom investovaní.
Frekvencia vstupov a výstupov je spravidla nižšia ako u intradenného obchodníka, ale vyššia ako u dlhodobého investora. Pri swingovom obchodovaní môžu jednotlivé obchody trvať od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov či mesiacov.

Majte prosím na pamäti, že jednotlivé obchodné prístupy sa často prelínajú a nemajú presne stanovené hranice. Aj swingový obchodník môže svoje vstupy časovať na základe intradenných cenových pohybov alebo držať svoje pozície aj po veľmi dlhú dobu.

Swingový obchodník však spravidla cieli na profity, ktoré sú väčšie ako priemerné denné cenové rozpätie. Obchody je možné vykonávať na stranu long (nákup) tak na stranu short (predaj). Medzi najobľúbenejšie produkty swingových obchodníkov patria najmä akcie a futures.

Swingové obchodovanie predpokladá, že trh, ktorý obchodujeme, má patričnú volatilitu a tvorí určité swingy (teda akési „vlny“). Práve tieto vlny sa swingový trader snaží odhaliť a zobchodovať.

Rastúci trend sa totiž málokedy pohybuje priamočiaro. Dlhodobý nárast ceny je sprevádzaný krátkodobými poklesmi a konsolidáciami. Podobne to funguje aj pri klesajúcich trendoch. Cenové pohyby v podobe vĺn vytvárajú príležitosti pre swingové obchodovanie.

Support rezistencia

Swing trading a význam supportov a rezistencií

Supporty a rezistencie hrajú významnú úlohu v rámci technickej analýzy a svoje uplatnenie majú nielen pri swingovom obchodovaní. Sú to ale práve supporty a rezistencie, ktoré pri swing tradingu pomáhajú predikovať jednotlivé swingy a ich priebeh.

Čo je to support?

Support je cenová hladina, pri ktorej dochádza k obratu pohybu ceny smerom nahor. Dôvodom je veľké množstvo nákupných príkazov v danej cenovej oblasti. Všeobecne platí, že čím viackrát je daná cenová hladina otestovaná, tým väčšiu váhu daný support má. Pokiaľ je support prerazený smerom dole, mení sa daná cenová hladina na rezistenciu.

Čo je to rezistencia?

Rezistencia je cenová hladina, pri ktorej dochádza k odrazu ceny smerom dole. Ide vlastne o opak supportu. Dôvodom daného odrazu je veľké množstvo predajných príkazov v danej cenovej oblasti. Aj pri rezistencii platí, že čím viac pokusov o prerazenie smerom nahor vydrží, tým väčšiu platnosť daná rezistencia pre tradery má. Po prerazení rezistencie smerom nahor sa z nej stáva platný support.

Zjednodušene povedané, supporty a rezistencie nám v grafe označujú oblasti, cez ktoré má cena problém sa „prebojovať“. Pokiaľ nakoniec dôjde k prerazeniu rezistencie smerom nahor, dá sa očakávať, že pokiaľ cena k tejto oblasti opäť klesne, bude mať obdobné problémy sa tentoraz „prebojovať“ smerom dole (rezistencia sa zmenila na support).

Toho práve mnoho obchodníkov pri swingovom obchodovaní využíva. Identifikujú dlhodobý trend a sledujú oblasti krátkodobých rezistencií. Akonáhle je táto oblasť prerazená, novo vzniknutý support používajú na plánovanie svojich vstupov a na obchodovanie do smeru dlhodobého trendu.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Swingové obchodovanie a určenie trendu

Ako je z vyššie priloženého obrázku zrejmé, cenový trend je sprevádzaný cenovými nárastmi a poklesmi, ktoré sa často pomerne pravidelne opakujú.

Mnoho obchodníkov sa riadi pravidlom „trend is your friend“, kedy si najprv na základe technickej analýzy určí dlhodobý trend. Potom hľadajú obchodné príležitosti na základe krátkodobejších swingových pohybov. Ako ale správne určiť, či sa cena nachádza v dlhodobom trende?

Existuje mnoho spôsobov, ako určiť trend. Nezabúdajme tiež na to, že vždy záleží aj na zvolenom timeframe. To, čo sa môže javiť ako dlhodobý trend na minútovom grafe, môže byť pri pohľade na hodinový graf iba krátkodobý cenový výkyv. Všeobecne sa dá povedať, že čím vyšší timeframe, tým vyššiu váhu má aj prípadný trend. Vždy ale záleží na konkrétnom obchodnom štýle.

Trend sa však všeobecne vyznačuje tým, že cenový pohyb vytvára nové vyššie vrcholy (červená bodka na priloženom obrázku) a taktiež vyššie dna (zelená bodka). Cena vytvára swingy, ktoré majú rastúcu tendenciu. Veľa swingových obchodníkov si pri určení trendu tiež pomáha zakreslením trendovej línie, ktorá spája dna pri jednotlivých swingoch. Kým je cena nad touto líniou a línia je rastúca, trend je stále silný.

Na určenie smeru a sily trendu nám tiež pomáha mnoho indikátorov, ktoré obchodníci využívajú nielen pri swing tradingu. Za zmienku stoja napríklad kĺzavé priemery, ADX a MACD indikátor. Pre zaujímavosť si ukážeme, ako jednoducho určiť trend pomocou kĺzavých priemerov.

Určenie trendu pre swingové obchody pomocou kĺzavých priemerov

Kĺzavý priemer je v podstate priemerná cena určitého počtu (obľúbené hodnoty sú 50 a 200) posledných sledovaných cenových úsečiek. V cenovom grafe je potom kĺzavý priemer najčastejšie prezentovaný krivkou.

Kĺzavé priemery je možné využiť mnohými spôsobmi. Pokiaľ by ste sa chceli o kĺzavých priemeroch dozvedieť viac, odporúčame náš podrobný článok.

Tu si však predstavíme ten najjednoduchší spôsob, ako pomocou kĺzavého priemeru určiť trend.

Indikátory UP2

Pokiaľ je cena nad kĺzavým priemerom a krivka má vzrastajúcu tendenciu, hovoríme o rastúcom trende. Pokiaľ krivka klesá a cena sa nachádza pod ňou, hovoríme o klesajúcom trende.

Výhody swingového obchodovania

Teraz sa poďme pozrieť na hlavné výhody, ktoré vám swingové obchody prinesú. Každý štýl obchodovania má svoje špecifiká a vždy záleží na povahe obchodníka, jeho znalostiach, časových možnostiach a očakávaniach.

Viac voľného času pre vás

Medzi hlavnými výhodami swing tradingu sa často spomína skutočnosť, že nemusíte tráviť celý deň pozorovaním cenových grafov. Intradenný obchodník sa často rozhoduje na základe minútových grafov, čo si vyžaduje pozornosť počas celej obchodnej seansy. Obchodník musí byť pripravený rýchlo reagovať na prípadné zmeny.

Swing stratégie ale často pracujú s vyšším timeframom. To dáva viac času si obchod naplánovať. Samotný swingový obchod potom tiež spravidla trvá dlhšie a obchodník skôr otvorenú pozíciu len priebežne kontroluje.

Swingové obchodovanie je teda vhodnou formou investovania na burze pre ľudí, ktorí pracujú na plný úväzok a na trhy majú čas len niekoľko hodín denne či dokonca týždenne.

Obchodujte viac pozícií naraz

Ako už bolo povedané, intradenný obchodník musí byť rýchlo schopný reagovať na zmeny na trhu. Pri svojich obchodoch musia intenzívne pozorovať cenové grafy. To naráža na určité obmedzenia. Aby mal svoje pozície neustále pod kontrolou, často musí pracovať s viacerými monitormi, prípadne so sofistikovanejšími obchodnými platformami.

Keďže je swing trading pokojnejší, obchodník si často vystačí len s jedným monitorom, ktorý používa na kontrolu svojich otvorených pozícií. Veľkým pomocníkom swingového obchodníka sú watchlisty, ktoré umožňujú prehľadne sledovať najzaujímavejšie finančné inštrumenty.

Ďalším nástrojom, ktorý možno na pohodlné obchodovanie využiť, sú inteligentné upozornenia (alerty). Obchodník si v predstihu vytipuje zaujímavé trhy a investičné príležitosti.

Identifikuje si cenové hladiny (napríklad už spomínané supporty a rezistencie), pri ktorých prerazení by mal záujem uskutočniť plánovaný obchod a potom si nastaví alert, ktorý ho na danú situáciu upozorní. Trader potom už len môže zadať konkrétny príkaz v rámci svojej swingovej obchodnej stratégie.

Swingové obchodovanie akcií a PDT pravidlo?

Pokiaľ obchodujete akcie, iste ste sa s týmto pravidlom už stretli. Pattern Day Trader (PDT) pravidlo nám hovorí, že pokiaľ je náš obchodný účet nižší ako $ 25,000, smie obchodník urobiť len 3 intradenné obchody v rozmedzí 5 obchodných dní. V prípade, že toto pravidlo, poruší, môže byť jeho účet dočasne zablokovaný až na 90 dní.

Swing trading akcií tak môže byť vítanou formou investovania do akcií pre obchodníkov, ktorých účet je nižší ako spomínaných $25,000. Za intradenný obchod sa totiž považuje taký obchod, ktorý je otvorený aj uzavretý v rámci jedného obchodného dňa.

Swingový obchod je ale spravidla zrealizovaný v dlhšom časovom rámci, než je jeden obchodný deň. PDT pravidlo pre našu swingovú obchodnú stratégiu akcií nebude predstavovať taký problém ako pre mnoho obchodníkov s malými účtami, ktorí obchodujú intradenne.

Swingové obchodovanie umožňuje cieliť na vyššie zisky

Pokiaľ sa rozhodneme obchodovať v rámci jedného obchodného dňa, sme často limitovaní denným cenovým rozpätím. Inými slovami, cena má iba obmedzený čas na to, aby urobila nejaký zaujímavý cenový pohyb.

Swingové obchody ale ponúkajú ten luxus, že si na zaujímavý cenový pohyb môžeme počkať. Pokiaľ sa nám podarí dobrý vstup a cena sa vydá našim smerom, daný pohyb môže trvať až niekoľko dní či mesiacov. Potenciálny zisk tak môže mnohonásobne prevyšovať pôvodnú riskovanú čiastku. V tejto súvislosti sa často uvádza pojem Risk Reward Ratio.

Čo je Risk Reward Ratio (RRR)?

Risk Reward Ratio nám udáva pomer medzi naším rizikom na obchod a potenciálnym ziskom. Ak je Risk Reward Ratio 1:1 a úspešnosť našich obchodov je 50%, znamená to, že z dlhodobého hľadiska naša stratégia negeneruje žiadny zisk. Zároveň ale nie je stratová (v príklade nie sú započítané komisie a prípadné ďalšie náklady).

Ak chceme byť ziskovými obchodníkmi, úspešnosť našich obchodov by pri danom pomere mala byť vyššia ako 50 %. Samozrejme, ak sa nám podarí obchody, keď náš zisk mnohonásobne prevyšuje náš risk na obchod, úspešnosť našich obchodov môže byť dokonca nižšia ako 50%.

V tabuľke si ukážeme, aká minimálna úspešnosť je nutná pri jednotlivých pomeroch RRR, aby naša stratégia nebola stratová (do výsledku nie sú započítané komisie):

Risk Reward RatioPercento ziskových obchodov
1:109 %
1:517 %
1:325 %
1:233 %
1:150 %
2:167 %
3:175 %
5:183 %
10:191 %

Ako sami z tabuľky vidíte, ak sa vám podarí dosahovať dvojnásobné zisky na obchod (Risk Reward Ratio 1:2), stačí vám len o niečo viac ako 33% úspešnosť, aby bola vaša obchodná stratégia dlhodobo zisková. Cieľom každého obchodníka je pochopiteľne dosahovať vysokú úspešnosť i vysoký RRR.
Samozrejme, nie vždy je ľahké dosiahnuť to, aby naše zisky mnohonásobne prevyšovali našu riskovanú čiastku. K tomu je potrebný veľký cenový pohyb, prípadne dokonale načasovaný vstup a primeraný risk. Práve swing trading ale takéto príležitosti ponúka, najmä ak sa nám podarí vstúpiť do silného trendu.

Nevýhody swingového obchodovania

Ako každý obchodný štýl aj swing trading má samozrejme svoje nedostatky, ktoré môžu pre niektorých obchodníkov predstavovať problém.

Riziko pri otvorených pozíciách cez noc

Hoci sa so swingovým obchodovaním v porovnaní s day tradingom považuje za menej stresové, má pre mnohých jednu veľkú nevýhodu. Swingové obchody je často potrebné držať otvorené cez noc.

Pre mnoho obchodníkov to môže znamenať stresovú situáciu, keď počas nočných hodín nemajú pod kontrolou svoje obchody. Neustále nutkanie kontrolovať svoje pozície nejde príliš dohromady s kvalitným spánkom a odpočinkom.

Navyše burza má tiež svoje obchodné hodiny a často môže dôjsť k veľkému rozdielu medzi aktuálnou otváracou cenou a zatváracou cenou predošlého dňa. V takej situácii hovoríme o tzv. gapoch.

Tie môžu vznikať napríklad v dôsledku nečakanej udalosti, ktorá sa udiala v čase, keď boli trhy zatvorené a cena na ne zareagovala hneď po otvorení burzy. Gapy môžu byť rastúceho aj klesajúceho charakteru.

Gap môže narušiť náš swingový obchod na stranu long tým, že trh otvorí hlboko pod cenou, na ktorej sme počítali, že v prípade nepriaznivého vývoja pokryjeme svoju stratu. Podobné riziko podstupujeme aj pri obchodovaní na stranu short.

Ak sa rozhodnete pre swingové obchodovanie, starostlivo zvážte všetky možné riziká. A hlavne si rozmyslite, či ste typ obchodníka, ktorému nevadí mať otvorené pozície aj v čase mimo hlavných obchodných hodín.

Swingová obchodná stratégia vyžaduje trpezlivosť

Nepochopte to zle, swing trading ponúka mnoho kvalitných obchodných príležitostí. Na dané príležitosti je ale často nutné si počkať a byť trpezlivý. To môže byť pre rad nedočkavých obchodníkov problém.

Veľa traderov má rado akciu a najradšej by obchodovali najlepšie každý deň. Skúsený swingový obchodník vie, že obchody treba riadne plánovať a na správne vstupy si počkať. Aj jemu sa ale môže stať, že napríklad prepásne príležitosť na kvalitný vstup, ktorá sa môže objaviť len raz za niekoľko dní či týždňov.

Práve vidina toho, že ďalšia príležitosť môže prísť až za dlhšiu dobu, často spôsobuje, že obchodníci vstupujú aj do obchodov, ktoré už nie sú také kvalitné a neponúkajú takúto príležitosť. Pri swingovom obchodovaní platí, že menej je niekedy viac a trpezlivosť je dôležitá.

Swingové obchody a nutnosť väčších stop-lossov

Na začiatku sme si povedali, že jednou z charakteristík swingového obchodovania je tá, že často cielime na profity, ktoré sú väčšie ako priemerné denné cenové rozpätie. Dávame tak cene dostatočný priestor, aby mohla urobiť väčší pohyb.

To má ale samozrejme aj svoju nevýhodu. Pri každom obchode musíme počítať s tým, že sa cena pohne aj proti nám, kým sa vydá požadovaným smerom. Intradenný obchodník si môže dovoliť veľmi tesný stop-loss. Swingový obchodník by mal voliť taký stop-loss, kedy cene dá určitý priestor a nenechá sa „vyhodiť“ na krátkodobé korekciu a protipohybu.

Swingové obchody sú tiež často plánované na vyššom timeframe (napríklad hodinový či denný graf). Je teda nutné počítať s väčším cenovým rozpätím pri plánovaní nášho risku na obchod. A vždy dbať na to, aby výška risku na obchod zodpovedala našim nastaveným pravidlám money managementu.

Tip na jednoduchú swingovú stratégiu

Swingových obchodných stratégií je nespočet a vždy záleží na osobných preferenciách a skúsenostiach obchodníka. Pokiaľ ale so swingovým obchodovaním začínate, majte prosím na pamäti, že v jednoduchosti je sila.

Už sme si povedali, že pri swingovom obchodovaní mnoho obchodníkov postupuje tak, že si najprv určí dlhodobý trend a následne časujú svoje vstupy na základe krátkodobých swingov a supportov a rezistencií.

Tiež sme si vysvetlili, ako určiť dlhodobý trend a jednotlivé supporty a rezistencie. Teraz sa pozrime na konkrétny príklad, ako by sme mohli dané znalosti využiť v praxi.

Tip na stratégiu

Na obrázku vidíme rastúci trend. Čierne línie so šípkami označujú významné supporty, ktoré zafungovali a cena sa od nich odrazila smerom nahor. Všimnite si prosím, že tieto supporty najprv fungovali ako rezistencia a cena mala problém túto oblasť preraziť smerom nahor.
Šedivá línia tiež predstavuje rezistenciu, ktorá sa po prerazení zmenila na support a mohla by tak byť zaujímavou príležitosťou pre plánovanie nášho vstupu v bode A. Náš stop-loss by sme mohli umiestniť na úroveň (alebo tesne pod) posledného platného predchádzajúceho supportu.

Ak by sme stop-loss umiestnili presne na úroveň predchádzajúceho supportu, obchod so vstupom v bode A by bol zakončený stratou. V bode B by však obchod zafungoval a nám by sa podarilo naskočiť do rozbehnutého trendu. Zisk je potom možné vyberať na úrovni aktuálnej rezistencie, prípadne sa riadiť podľa Risk Reward ratia.

Všimnite si prosím, že úspech alebo neúspech nášho obchodu závisí nielen od úrovne nášho vstupu, ale aj od umiestnenia nášho stop-lossu, prípadne správneho profit targetu.

Rozhodnutie, kam presne umiestniť stop-loss a kde vyberať profit, je iba na vás. V tradingu nič nefunguje na 100% a každý obchodník danú stratégiu zobchoduje trochu inak. Všetko závisí na vašich osobných preferenciách, skúsenostiach, money manažmente a aj trpezlivosti. Tolerancia k riziku tu tiež zohráva svoju úlohu.
Metóda, kedy si určíte dlhodobý trend a svoje vstupy a výstupy riadite na základe swingov a krátkodobých supportov a rezistencií, môže byť silným nástrojom pre vaše úspešné obchody. Je však nevyhnutné, aby ste si daný obchodný štýl osvojili a prispôsobili tak, aby vám vyhovoval.

Z tohto dôvodu je dobré si jednotlivé obchody najskôr vyskúšať nanečisto na demo účte a vytvoriť si obchodný plán, ktorý budete schopní zrealizovať aj počas reálnych obchodov.

Načrtnutú stratégiu berte teda prosím skôr ako inšpiráciu, ako využiť získané znalosti, na základe ktorých môžete začať testovať svoje obchody a budovať svoju obchodnú stratégiu.

Extra tipy, ktoré zlepšia vaše swingové obchodovanie

Ako sme už povedali, swingové obchodovanie je dostupnou formou investovania na burze aj pre obchodníkov, ktorí si nemôžu dovoliť sledovať trh celý deň.

Teraz už poznáte hlavné výhody a nevýhody tohto prístupu. Tiež sme vám prezradili, čo je dobré v grafe sledovať a akú metódu swingoví obchodníci s obľubou používajú.

Tu vám ponúkame pár tipov a odporúčaní, ako sa stať lepším swingovým obchodníkom.

Vypilujte svoju swingovú stratégiu vďaka backtestovaniu a paper tradingu

Backtestovanie je metóda, ktorú obchodníci používajú na nájdenie svojho obchodného štýlu a stratégie. Je založená na analýze historických dát. Majte na pamäti, že to, ako sa cena správala v minulosti, nevypovedá nič o tom, ako sa bude správať v budúcnosti.

Napriek tomu má backtestovanie pri swing tradingu svoje miesto. Na historických dátach a grafoch si môžete totiž jednotlivé obchody „natrénovať“ a na základe vypozorovaných hodnôt a výsledkov upraviť svoju swing stratégiu.

Dostanete tak lepšiu predstavu o tom, akú úspešnosť by vaša stratégia mohla mať, prípadne ako presne plánovať svoje vstupy a výstupy. Backtestovanie vám pomôže formovať vašu obchodnú stratégiu a prístup. Historické denné dáta sú navyše často bežne dostupné. Pokiaľ si nie ste istí, či váš broker historické dáta na daný inštrument poskytuje, skúste ho kontaktovať v rámci zákazníckej podpory.

Čím viac obchodov pri svojom backteste urobíte, tým lepšie pre vás. Dobré je tiež backtestovať rozdielne roky a obdobia, pretože trhy sa v rôznych rokoch alebo fázach roka vždy správajú trochu inak. Aby bola vaša stratégia úspešná, mala by obstáť v rozdielnych podmienkach.

Paper trading je potom metóda, kedy obchodník testuje svoju stratégiu v reálnom čase na aktuálnych grafoch, ale stále sa jedná o pozorovanie a analýzu bez zadaných obchodných príkazov. Ide o takéto obchodovanie „nanečisto“. Paper trading je akási posledná prípravná fáza pred živým obchodovaním. Tu si skôr vyskúšate, ako ste schopní v reálnom čase zrealizovať svoju swingovú stratégiu a obchodný plán.

Táto fáza je tiež dôležitá z toho dôvodu, aby ste si naplno osvojili obchodnú platformu a nástroje, ktoré na svoje obchodovanie používate. Je dobré vedieť, ako zadávať konkrétne obchodné príkazy a ako vstupovať a vystupovať z obchodov, než začnete obchodovať s reálnymi peniazmi.

Backtestovanie aj papertrading sú dôležité najmä pre začínajúcich obchodníkov, ale táto fáza by nemala trvať príliš dlho. Je nutné plynulo a opatrne prejsť na reálne obchodovanie, pretože až tu sa naplno prejavia vaše emócie, ktoré súvisia s riskovaním skutočných peňazí.

Plánujte svoje vstupy aj výstupy

Ako sme si ukázali, správne načasovanie vstupu je pri swingových obchodoch dôležité. Rovnako je ale dôležité správne nastavenie stop-lossu a prípadnej úrovne, kde vyberať profit.

Pred každým obchodom by ste mali mať ujasnené, ako budete postupovať, pokiaľ sa cena vydá vašim smerom, prípadne proti vám. Z tohto dôvodu by ste mali vždy dodržiavať vaše pravidlá money managementu a mať jasne dané pravidlá vašej swing trading stratégie.

Mnoho obchodníkov si za týmto účelom vedie obchodný denník, kde si zaznamenávajú dôležité údaje o danom obchode. Denník je tiež často doplnený o informácie, či sa im podarilo dodržať obchodný plán, prípadne prečo ho nedodržali.

Akým štýlom si záznamy povediete, je čisto len na vás, ale správny obchodný denník by mal obsahovať aspoň tieto údaje.

 • Obchodovaný trh
 • Dátum a čas vstupu
 • Typ pozície (long alebo short)
 • Veľkosť pozície
 • Vstupná cena
 • Plánovaný stop loss
 • Plánovaný profit target
 • Dátum a čas výstupu
 • Výstupná cena
 • Realizovaný zisk či strata

Obchodný denník je významný najmä pre začínajúcich traderov, pretože im umožní učiť sa z vlastných chýb a zlepšovať tak svoje swingové obchody a stratégie.

Naučte sa pracovať s watchlisty, screenery a alerty

Obchodník musí svoje swingové obchody starostlivo plánovať. Na správnu príležitosť je nutné niekedy čakať aj niekoľko dní či týždňov, kým nám trh ponúkne ideálnu príležitosť na vstup.

Mnoho obchodníkov však počas tejto doby poľaví vo svojej ostražitosti a danú príležitosť často prepasú. Na trhu sa toho deje jednoducho príliš veľa, aby sme boli schopní zachytiť každú investičnú príležitosť.

Buďte však o krok vpred. Naučte sa pracovať s nástrojmi, ktoré vám ušetria veľa práce a času. Uistite sa u svojho brokera, či vaša obchodná platforma ponúka možnosť tvorby watchlistov a alertov.

Watchlist vám pomôže sa prehľadne orientovať vo všetkých aktuálnych potenciálnych príležitostiach. Alert vás na tieto príležitosti dokonca aj upozorní. Screener môžete používať na filtrovanie príležitostí podľa vami zadaných kritérií.

Pokiaľ sa naučíte správne používať tieto nástroje, swingové obchodovanie pre vás bude menej časovo náročné a zároveň vám unikne oveľa menej swingových obchodov.

Buďte trpezliví!

Áno, je to naozaj banálne odporúčanie, ale najmä pri swing tradingu je potrebné neustále zdôrazňovať, že na správne obchody si treba počkať a zároveň im nechať dostatočný čas a priestor.

Vstupujte len do takých obchodov, ktoré zodpovedajú vašej swingovej stratégii. Pokiaľ prepásnete príležitosť, nesnažte sa za každú cenu do obchodu vstúpiť, pokiaľ už prípadný vstup nespĺňa vaše kritériá. Počkajte si na ďalšiu príležitosť.

Pokiaľ vstúpite do obchodu, nejednajte unáhlene. Dodržujte svoj plán a stratégiu. Swingové obchody potrebujú čas a priestor. Nechajte obchod pracovať vo váš prospech a nenechajte sa rozhodiť krátkodobými pohybmi a cenovým „šumom“.

Prečítajte si tiež:

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX