Warren Buffett

Warren Edward Buffett je jedným zo šiestich najbohatších ľudí na svete. Aj napriek tomu, že je jeho bohatstvo odhaduje na viac ako 82 miliárd dolárov, samotný Buffett žije relatívne skromným štýlom života, ktorý má ďaleko k extravagantnému životnému štýlu mnohých milionárov a miliardárov.

Nehľadajte u neho honosné vily, luxusné jachty a tryskové lietadlá. Warren Buffett dodnes spokojne býva v dome, ktorý zakúpil pred viac ako 50 rokmi za $ 31 500.

Investičná stratégia Warrena Buffetta mu pomohli dosiahnuť priemerného zhodnotenia až 24% za obdobie 32 rokov. Preto je tento Veštec z Omahy právom považovaný za najúspešnejšieho investora 20. storočia.

Než sa zoznámime s jeho obchodnou filozofiou a tajomstvami jeho úspešného investovania, pozrime sa najprv na niektoré udalosti z jeho života, ktoré ukazujú, že bol čulým obchodníkom už od útleho veku.

Quote mark

Zásadný zlom však prišiel až vo chvíli, keď sa na pôde Kolumbijskej univerzity stretáva s Benjaminom Grahamom. Warren Buffett bol jeho myšlienkou hodnotového investovania nadšený a knihou “Inteligentný investor” bol doslova posadnutý. Stal sa tak grahamovým najpracovitejším žiakom a neskôr jedným z jeho najslávnejších nasledovateľov.

Krátky čas pre Benjamina Grahama dokonca pracoval ako analytik, ale v roku 1956 vo svojich 25 rokoch si zakladá investičnú spoločnosť Buffett Partnetship. Tá až do roku 1969 generovala priemerný ročný výnos 29,5%, zatiaľ čo Dow Jones za rovnaké obdobie dosahoval iba 7,4%.

Svoj investičný talent ďalej zužitkoval v holdingovej spoločnosti Berkshire Hathaway, kde dosiahol už zmieňovaného priemerného ročného výnosu 24% po dobu 32 rokov. Berkshire Hathaway má k dnešnému dňu podiel viac ako v 60 spoločnostiach na svete.

Warren Buffett - investičná filozofia

Nie je tajomstvom, že tento Veštec z Omahy bol silne ovplyvnený svojím učiteľom Benjaminom Grahamom. Ich investičná filozofia je teda veľmi podobná. Aj Warren Buffett sa našiel v hodnotovom investovaní.

Warren Buffett rovnako ako Benjamin Graham verí, že krátkodobé pohyby na akciovom trhu sú často nepredvídateľné a náhodné. Je dôležité sa sústrediť na dôkladnú hodnotovú analýzu spoločnosti a investície plánovať na dlhší časový horizont.

Základom je stanovenie reálnej hodnoty spoločnosti, ktorá by v ideálnom prípade mala byť vyššia, než je súčasná trhová hodnota. Ak je aktuálna cena nižšia ako odhadovaná reálna hodnota, jedná sa o príležitosť k nákupu akcií. Sám Buffett s nadsádzkou hovorí, že všetky zakúpené akcie je pripravený držať ideálne navždy.

“Základom investovania je vybrať správne akcie v správny čas a držať ich tak dlho, kým sa spoločnosti darí.”

Aj Warren Buffett je zástancom skôr konzervatívneho štýlu investovania a vychádza z tradičných hodnôt kapitalizmu ako je tvrdá práca, sebadisciplína, šetrnosť a reinvestovanie ziskov.

Známy sociológ Daniel Bell vo svojej knihe “Kultúrne rozpory kapitalizmu” opisuje, že práve tieto vlastnosti, ktoré činili kapitalizmus pokrokový, ale boli v určitej fáze spoločenského vývoja potlačené hodnotami konzumnej spoločnosti. Inými slovami – kapitalisti si začali užívať plody svojej práce.

Podobný paradox potom často môžeme sledovať aj na finančných trhoch. Podľa Buffetta úspešné investovanie vyžaduje trpezlivosť, sebadisciplínu a dlhodobú metodickú analytickú prácu namiesto rozhodovania na základe emócií. Problémom mnohých investorov je ale to, že sa až príliš často ženú za rýchlymi zisky a vidinou ľahko zarobených peňazí. Z investorov sa tak stávajú skôr špekulanti, a to je zle.

Ideálna spoločnosť podľa Warrena Buffetta

Veštec z Omahy pri výbere investičných príležitostí hľadí samozrejme na viacerých kritérií a tu si uvedieme tie najzásadnejšie:

  • Spoločnosť musí byť zrozumiteľná. Aby bolo jasné, čo daná spoločnosť ponúka, aké sú jej hodnoty, ciele a kam dlhodobo smeruje. Buffett každú investíciu považuje za začiatok dlhodobej spolupráce, a preto si zakladá na tom, aby sa hodnoty spoločnosti zhodovali aj s jeho hodnotami.
  • Warren Buffett svoje portfólio tiež rád rozširuje o firmy, ktoré sa sústredia na technologicky nenáročné produkty. Výrobky, ktoré sa často opotrebovávajú alebo rýchlo spotrebujú ako napríklad holiace strojčeky či plienky a zubné pasty.
  • Naopak technologickým spoločnostiam sa radšej vyhýba. Ich produkty majú často krátky životný cyklus a sú tu veľké výdavky na investície do výskumu a vývoja. Buffett sa drží ďalej od spoločností s negatívnym cash flow a od spoločností, ktoré musia robiť veľké investície, aby zostali nad vodou.
  • Silná pozícia na trhu je ďalším dôležitým meradlom. Buffett preferuje firmy, ktoré majú na trhu významné meno a postavenie. Tieto spoločnosti totiž dokážu lepšie odolať nepredvídateľným udalostiam aj konkurenčnému boju. Príkladom takýchto spoločností je napríklad Coca-Cola či McDonalds.
  • Warren Buffett rád investuje do spoločností so silným manažmentom. Nie je však priaznivcom spoločností, ktoré sú postavené na jednej osobnosti (napríklad Steve Jobs v Apple). Takú závislosť na jednej osobe považuje za riskantnú.
  • Veštec z Omahy má rád, keď spoločnosti odkupujú vlastné akcie. Je to známkou toho, že manažment verí v budúci rast spoločnosti. Zaujíma sa aj o spoločnosti, ktoré môžu rast nákladov premietnuť do cien za účelom zachovania rovnakých ziskových marží.
  • Prekvapivo sa Buffett nevyhýba ani finančným inštitúciám, ktoré sú pre neho aj napriek vysokému dlhu zaujímavé, pretože sú takmer nedotknuteľné trhom.

Napriek týmto uvedeným kritériá je však nutné podotknúť, že Warren Buffett často robí svoje rozhodnutia na základe svojho podnikateľského inštinktu. O konkrétnych investičných metódach sa môžeme dozvedieť viac z knihy “Nová Buffettologie” ( “Buffettology”), ktorú spísala Warrenova nevesta Mary Buffettova.

Warren Buffett - výber ideálnych akcií

Pri odhade vnútornej hodnoty spoločnosti Veštec z Omahy používa tzv. Metódu diskontovaných peňažných tokov (metóda DCF) vzhľadom na budúcich 10 rokov. Keďže ani Warren Buffett nemôže vedieť, aká bude hodnota spoločnosti za 10 rokov, o to dôležitejšie pre neho sú jeho výberové kritériá, ktoré sme si spomenuli vyššie. Na základe ktorých je potom schopný aspoň nejakej zmysluplnej predikcie.

“Akcie nie sú len kúsky papiera. Predstavujú časť vlastníctva spoločnosti. Pri ich kúpe teda uvažujte ako potenciálny vlastník.”

Buffett pri určovaní budúcej hodnoty spoločnosti zohľadňuje najmä vývoj návratnosti kapitálu a vývoj zisku na akciu.

Pri svojej analýze zohľadňuje tieto kritériá:

Zisk na akciu> 0
Zisk na akciu za posledných 10 rokov stabilný rast
Dlhodobý dlh <5x zisk (ideálne <2x zisk)
Návratnosť kapitálu (ROE) za posledných 10 rokov> 15%
Rentabilita aktív (ROA) (vypožičaný kapitál + ​​vlastný majetok)> 12%
Podnikanie nesmie závisieť od veľkých kapitálových výdavkoch
Voľný peňažný tok> 0%
(Zisk uplynulého roka po zdanení - zisk pred 10 rokmi po zdanení) / celkový nerozdelený zisk> 15%

Aj tu ale platí zlaté pravidlo Warrena Buffetta – ak spoločnosti nerozumiete, neinvestujte do nej.

Vytvorte si portfólio ako Warren Buffett

Sú vám obchodné metódy tohto svetoznámeho investora sympatické? Máte záujem o akcie, ktoré spĺňajú jeho kritériá?

V dnešnej dobe už našťastie existuje mnoho nástrojov, ktoré vám uľahčia vašu prácu. Ak vás zaujíma portfólio Warrenna Buffetta, nie je nič jednoduchšie, než sa pozrieť na stránky gurufocus.com, kde nájdete jeho portfólio a posledné uskutočnené obchody.

Za zmienku stoja tiež stránky Financial Times, ktoré majú prednastavený screener akcií, vďaka ktorému sa jediným kliknutím dostanete na výber akcií, ktoré spĺňajú spomínané požiadavky.

Warren Buffett - portfólio v Berkshire Hathaway

Nižšie je uvedené portfólio spoločností, ktoré má holdingová spoločnosť Berkshire Hathaway vo svojom portfóliu. Pre viac informácií o Berkshire Hathaway odporúčame formulár SEC 13F.

Jedná sa o štvrťročný dokument Komisie pre cenné papiere (SEC), ktorý sa vzťahuje na správcu aktív vo výške 100 miliónov USD a viac. V tomto dokumente sú spoločnosti povinné uvádzať kľúčové údaje a informácie o aktuálnom stave spoločnosti, rovnako ako zverejniť svoje investície do spoločností kótovaných v USA v deň uzávierky.

FirmaISINValue in US $ (31.03.24)Akcie% z portfólia
AmazonUS02313510671.803.800.00010.000.0000.54%
American ExpressUS025816109234.520.240.000151.610.70010.41%
AON PLC 0XHLIE00BLP1HW541.368.252.0004.100.0000.34%
AppleUS0378331005135.360.902.000789.368.45040.81%
Bank of AmericaUS060505104639.165.748.0001.032.852.00611.81%
Charter Communications - AUS16119P10841.112.805.0003.828.9410.34%
ChevronUS166764100519.398.898.000122.980.2075.85%
CitigroupUS17296742423.493.681.00055.244.7971.05%
Coca-ColaUS191216100724.472.000.000400.000.0007.38%
Floor & Decor HoldingsUS3397501012619.584.0004.780.0000.19%
KrogerUS50104410132.856.500.00050.000.0000.86%
Liberty Latin America - ABMG9001E102118.337.0002.630.7920.01%
Liberty Latin America - CBMG9001E12868.975.0001.284.0200.00%
Liberty Media CorpUS53122987071.945.597.00065.486.2880.59%
Liberty Media Formula OneUS5312298541506.593.0007.722.4510.15%
Liberty Sirius XM Group - CUS5312296073972.842.00032.755.6240.29%
MasterCardUS57636Q10401.919.850.0003.986.6480.58%
MoodysUS61536910599.695.962.00024.669.7782.92%
Nu HoldingsKYG6683N10341.277.927.000107.118.7840.39%
Occidental PetroleumUS674599105816.118.698.000248.018.1284.86%
Paramount GlobalUS92556H206788.649.0007.531.7650.03%
SnowflakeUS8334451098989.861.0006.125.3760.30%
SPDR S&P 500 ETFUS78462F103020.609.00039.4000.01%
T-Mobile USUS8725901040855.599.0005.242.0000.26%
The Kraft HeinzUS500754106412.015.925.000325.634.8183.62%
Vanguard S&P 500IE00B3XXRP0920.670.00043.0000.01%
VeriSignUS92343E10292.428.687.00012.815.6130.73%
VisaUS92826C8394$2.315.655.0008.297.4600.70%

Zastúpenie sektorov v portfóliu

Sektory a akcie Warren Buffet portfólio

10 akcií s najväčším zastúpením v portfóliu Warrena Buffetta

FirmaISINValue in US $ (31.03.24)Akcie% z portfólia
AppleUS0378331005135.360.902.000789.368.45040.81%
Bank of AmericaUS060505104639.165.748.0001.032.852.00611.81%
American ExpressUS025816109234.520.240.000151.610.70010.41%
Coca-ColaUS191216100723.684.001.000400.000.0000.0716
The Kraft HeinzUS500754106411.690.290.000325.634.8180.0353
MoodysUS61536910599.635.522.00024.669.7780.0291
Verizon CommunicatiosUS92343V10448.252.525.000158.824.5750.0249
U.S. BancorpUS90297330487.100.894.000126.417.8870.0215
ChevronUS16676410054.488.055.00038.245.0360.0136
BNY MellonUS06405810074.202.522.00072.357.4530.0127

Citáty Warrena Buffeta

Najznámejšie citáty od Warrena Buffeta

Quote mark