Fundamentálna analýza

Fundamentálna analýza je neoddeliteľnou súčasťou oceňovania akcií, používa sa pre predikciu dlhodobého vývoja. Za týmto účelom sa obvykle využívajú a porovnávajú údaje bilancie spoločnosti za niekoľko období. Okrem bilančných ukazovateľov, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a oceňovacích metrík, ako je dividendový výnos, sú jedným z kľúčových fundamentov používaných ako metrika oceňovania hodnoty spoločnosti tiež ekonomické dáta z priemyslu, v ktorom spoločnosť podniká.

Na základe fundamentálnych ukazovateľov, ako je napríklad P / E ratio, rast výnosov alebo zisk na akciu, je predikovaná výkonnosť spoločnosti a odhad budúceho vývoja ceny jej akcií. Vedľa technickej analýzy, v rámci ktorej sú predikcie budúceho vývoja ceny akcií vykonávané na základe ich historického vývoja v grafe, je fundamentálna analýza najdôležitejším nástrojom pre rozhodovanie pri obchodovaní na burze.

Fundamentálna analýza jednoducho

S LYNX sa môžete naučiť všetky základy fundamentálnej analýzy – od definície a vysvetlenia každého kroku až po praktické obchodné tipy, ktoré môžete implementovať do vašej obchodnej stratégii a zefektívniť tak vaše obchodovanie.

Fundamentálna analýza vyžaduje základné pochopenie podnikových merítok. Aj keď nástroje v obchodných platformách poskytujú prístup k mnohým podnikovým metrikám, každý investor ich vždy musí vyhodnotiť a dať do správneho kontextu. Fundamentálne dáta samy o sebe nemajú príliš veľkú vypovedaciu hodnotu, ak ich neporovnáte s historickými údajmi. Často je tiež veľmi prínosné porovnať dáta niekoľkých spoločností z rovnakého odboru.

Sprievodca fundamentálnou analýzou