Cena zlata v roku 2021 podľa mnohých nenaplnila očakávania. Súčasná neistota na trhoch a rastúce geopolitické napätie by však mohli k tomuto drahému kovu prilákať investorov naspäť. Aká je teda prognóza ceny zlata v roku 2022?

V článku sa pozrieme na aktuálny cenový graf zlata a ukážeme si dôležité oblasti pre ďalší vývoj ceny tohto drahého kovu. Uvedieme si hlavné dôvody, prečo sa zaujímať o obchodovanie zlata a prezradíme, ako sa dá do tohto cenného kovu investovať.

Aký bude vývoj ceny zlata v roku 2022?

Zlato je niekedy označované ako indikátor ekonomického strachu. Investori sa k zlatu často obracajú v dobách neistoty a nedôvery na trhu. Napriek všetkým predpokladom sa zlatu v roku 2021 príliš nedarilo.

Hoci je zlato často označované ako dokonalé zaistenie proti inflácii, v poslednej dobe sa mu túto rolu nedarí plniť. Môže to byť z viacerých dôvodov. V USA je inflácia na najvyššej úrovni od roku 1982 a rastú aj úrokové sadzby. Americký 10-ročný výnos sa nedávno vyšplhal nad 2 %, čo je najvyššia úroveň od leta 2019.

Vyššie úrokové sadzby majú na cenu zlata obvykle negatívny vplyv, a to kvôli rastúcej konkurencii zo strany výnosnejších investícií. Napriek tomu sa zdá, že investori si postupne hľadajú k zlatu opäť cestu. Cena zlata v posledných týždňoch tiež rastie čiastočne kvôli geopolitickému napätiu v Európe a obáv z vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Aktuálny cenový graf zlata

Cena zlata je ovplyvňovaná mnohými faktormi, preto je veľmi ťažké predvídať budúci vývoj ceny tohto drahého kovu. V tomto prípade nie je od veci pozrieť sa na cenový graf z hľadiska technickej analýzy.

Od začiatku roku 2019 až do augusta 2020 došlo k veľkému nárastu ceny zlata z približne 1250 USD až nad hodnotu 2000 USD. Po takto silnom rastúcom trende prišla pochopiteľne korekcia. Pokles sa zastavil až v marci 2021. Odvtedy sa hodnota zlata pohybuje v cenovom kanáli.

Dlhodobý vývoj ceny zlata na týždennom grafe od marca 2017 do februára 2022. Zdroj: Trader Workstation (21.02.2022)

Zdá sa, že úroveň okolo 1700 USD funguje ako silný support, od ktorého sa cena zlata už niekoľkokrát odrazila nahor. Za krátkodobú rezistenciu možno považovať úroveň okolo 1900 USD. Cena sa aktuálne pohybuje v tejto oblasti a bude zaujímavé sledovať, či dôjde k presvedčivému odrazu smerom nahor. V takom prípade sa potom ponúka možnosť otestovania high z augusta roku 2020.

5 dôvodov prečo investovať do zlata

Historicky sa zlato využívalo na to, aby krylo nejaké iné ceniny – typicky peniaze. Mnoho krajín pri vydávaní svojich bankoviek zaviedlo tzv. zlatý štandard, ktorý mal zviazať hodnotu vydaných bankoviek s hodnotou zlata.

Postupom času sa od tohto štandardu stále viac upúšťalo, až sme sa dostali do bodu, keď bankovky kryté zlatom nie sú. Hoci zlato nie je predmetom každodenných transakcií, je stále dôležité pre globálnu ekonomiku.

Poďme sa teraz pozrieť na 5 dobrých dôvodov na nákup zlata:

1. Zlato ako ochrana proti inflácii

Zatiaľ čo zlato je schopné zachovať bohatstvo po mnoho generácií, o papierových peniazoch toto povedať nemožno. Investícia do zlata môže slúžiť ako dobrá ochrana proti inflácii, ktorá je schopná peniaze znehodnotiť.

2. Zlato ako ochrana proti klesajúcemu doláru

Zlato je globálne oceňované v amerických dolároch. Ak dolár klesá, tento cenný kov z toho ťaží. Existujú dva dôvody na tento vzťah. Po prvé, tí, ktorí investujú do zlata, musia predávať svoje americké doláre, čo vedie k poklesu tejto meny.

Druhý dôvod má čo do činenia s tým, že oslabenie dolára robí zlato lacnejšie pre investorov, ktorí držia iné meny a o investovanie do zlata prejavia záujem. To má za následok väčší dopyt od investorov, ktorí držia meny, ktoré voči americkému doláru posilnili.

3. Zlato ako bezpečný prístav v dobách neistoty

Zlato má schopnosť uchovať si hodnotu aj v ťažkých dobách. História je plná ekonomických kríz, politických sporov a burzových krachov. V takých časoch sa mnoho investorov upiera k zlatu. Aj to je dôvod, prečo v dobách neistoty investície do zlata naberajú na sile.

4. Zlato ako prostriedok diverzifikácie

Zlato je všeobecne považované za diverzifikačnú zložku. Je zrejmé, že zlato historicky slúžilo ako investícia, ktorá môže do portfólia pridať onen potrebný prvok zaistenia. Bez ohľadu na to, či sa obávate inflácie, klesajúceho amerického dolára alebo chránite majetok pred kolapsom.

Pokiaľ sa zameriavate iba na diverzifikáciu, zlato nekoreluje s akciami, dlhopismi, energiami ani nehnuteľnosťami.

5. Zlato ako dividendová investícia

Zlaté akcie, o ktorých bude reč ďalej, všeobecne väčšinou rastú a klesajú s cenou zlata ako takého. Sú tu ale spoločnosti, ktoré môžu vykazovať zisk aj v dobách, kedy cena kovu klesá. Veľa týchto spoločností navyše vypláca dividendy a jedná sa tak o ďalší zaujímavý zdroj príjmov.

Aj pomerne malé zvýšenie ceny zlata môže viesť k významnému zisku na zlatých akciách. Ich vlastníci tak obvykle získajú oveľa vyššiu návratnosť svojich investícií, než držitelia fyzického zlata.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie a ETF?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií a vybraného ETF.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Čo určuje cenu zlata?

Zlato je investormi vnímané ako forma zaistenia v dobách neistoty. Ponúka ochranu pred infláciou, menovými rizikami a poklesmi akciových trhov. V zásade je veľmi ťažké povedať, aká je skutočná hodnota zlata. Samozrejme existujú náklady spojené s jeho ťažbou, ale kurz zlata je silne závislý od aktuálnej ponuky a dopytu.

Cena zlata je najčastejšie vyjadrená v dolároch, hoci sa posledné roky začína viac a viac presadzovať euro. Výmenný kurz eura k doláru je tiež nestály, čo má často vplyv aj na samotnú cenu tohto drahého kovu.

Hodnota zlata je vyjadrená v trójskych jednotkách za uncu a 1 trójska unca zodpovedá 31,1034768 gramov. Napríklad ak je cena zlata na $ 1400, zaplatíte $ 1400 za niečo málo cez 31 gramov zlata.

Cena zlata sa odvíja od mnohých rôznych faktorov. Ako sme už povedali, investori vnímajú drahé kovy ako bezpečnú investíciu v dobách neistoty. V neistých dobách tak často kurz zlata zažíva dobré časy, hoci v čase hospodárskych kríz sa nezriedka dopyt po tomto cennom kove znižuje.

Keďže je zložité dlhodobo predvídať svetovú ekonomiku či udalosti, je aj dosť zradné predvídať dlhodobý vývoj ceny zlata. Tiež majme na pamäti, že hoci cena často silne trenduje, intradenné pohyby môžu byť veľmi divoké.

Ako obchodovať so zlatom?

Obchodovanie so zlatom má mnoho podôb. Od nákupu zlatých šperkov, mincí, či zliatkov čistého zlata, až po nákup burzovo obchodovaných futures, fondov alebo akcií zlatokopeckých firiem.

Zlato možno teda nakupovať, ako vo fyzickej podobe, tak aj cez pokročilejšie finančné nástroje. Investícia do zlata a ďalších cenných kovov je pre priemerného človeka každopádne prístupnejšia, než investovanie do ostatných komodít. Narozdiel od ropy je možné do zlata investovať po malých čiastkach a fyzicky nakupovať zliatky zlata napr. po jednom grame každý mesiac.

Takéto investovanie ide ale mimo burzy a nebudeme sa o ňom v tomto článku príliš rozpisovať. Naopak sa zameriame na to, ako investovať do zlata na burze.

Investovanie do zlata (a do komodít všeobecne) je možné cez množstvo rôznych investičných inštrumentov (ako sú futures, opcie, ETF, či akcie). Každý investičný inštrument má iné parametre, výnosnosť, riziká a špecifiká.

Investície do zlata prostredníctvom futures

Nákup zlata vo fyzickej podobe zďaleka nie je jedinou možnosťou, ako investovať do zlata. Zlato sa ako komodita často obchoduje cez burzové termínované kontrakty, ktoré označujeme ako futures. Futures je zmluva o budúcom dodaní nejakého podkladového aktíva. Podkladovým aktívom je v tomto našom prípade fyzické zlato.

Futures sú kontrakty, ktoré sú štandardizované a pákové. Štandardizácia nám hovorí, že ak nakúpite futures, nakúpite vždy rovnaké množstvo komodity v rovnakej kvalite.

Ak je niečo pákové, potom to znamená, že sa využíva na obchodovanie tzv margin. Tieto špecifikácie určuje burza a sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu. Margin je možné chápať ako minimálnu zálohu, ktorú treba zložiť, aby sme mohli kúpiť futures kontrakt. Býva násobne menšia ako reálna cena podkladu.

Fyzické doručenie komodity však u väčšiny brokerov nie je možné. Futures sa tak všeobecne využívajú skôr na zaisťovanie alebo na krátkodobé špekulácie.

Vyššie sme si povedali, že burza vždy stanovuje pravidlá pre konkrétne kontrakty. Existuje niekoľko futures kontraktov, ktoré je možné na investovanie do zlata využiť. Každý má iné špecifiká.

Najviac využívaným je futures kontrakt, ktorý sa označuje ako GC (Gold Comex). Druhý futures kontrakt na zlato, ktorý je možné využiť, je E-mini Gold, ktorý sa označuje ako QO. Tento kontrakt je „menší“ a má násobne menšiu likviditu ako GC. Tretí futures kontrakt vhodný na obchodovanie zlata, je E-micro Gold (označuje ako MGC). Všetky tri vyššie zmienené futures kontrakty sa obchodujú na americkej burze NYMEX.

Investovanie do zlata prostredníctvom opcií

Na investovanie do zlata je možné využiť aj opcie, resp. opcie na futures. Existujú dva typy opcií. Call opcie (kúpne) a put opcie (predajné). Kúpna opcia dáva kupujúcemu opcie právo kúpiť určité podkladové aktívum (napr. akcie) za určitú cenu (strike cena) až do dátumu expirácie opcie. Za toto právo platí investor opčné prémium. Predajca kúpnej opcie obdrží túto prémiu, a je preto pri uplatnení opcie povinný dodať podkladové aktívum za realizačnú cenu. Pri predajných opciách je to naopak.

Put opcie dáva kupujúcemu opcie právo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú realizačnú cenu až do dátumu expirácie opcie. Predaj (alebo vydanie) opcie bez jej vlastníctva sa označuje ako „vypísanie opcie“. Investori, ktorí vypisujú opcie za účelom získania prémie, sa tiež nazývajú vypisovatelia.

Opcie je možné obchodovať ale aj na rad zlatých ETF a aj na rad zlatých akcií, o ktorých si povieme ďalej.

Investovanie do zlatých ETF

Skratka ETF označuje burzovo obchodované fondy, ktoré sledujú vývoj určitých podkladových aktív. Zlatá ETF sledujú vývoj ceny zlata, či už spotového alebo cez nejaké finančné inštrumenty.

Problematiku burzovo obchodovaných fondov rozoberáme v ETF sprievodcovi. Ide o investičné fondy, ktoré nakúpia finančné či nefinančné aktíva a následne vydajú svoje vlastné akcie s ktorými je možné obchodovať na burze. Zlaté ETF nakupujú buď spomínané futures kontrakty na zlato alebo fyzické zlato. Často aj akcie firiem, ktoré sú s ťažbou zlata spojené.

Tým, že investičné fondy nakúpia a držia aktíva a následne vydajú svoje cenné papiere, je zaručená veľmi silná korelácia. Ak bude cena fyzického zlata rásť, bude rásť aj cena akcií fondov, ktoré držia napríklad fyzické zlato.

Výhodou takejto investície do zlata je diverzifikácia. Namiesto kúpy jednej zlatej akcie investujete do ETF, ktoré vo svojom portfóliu spravidla držia akcie viacerých spoločností z daného sektora.

Obchodovanie ETF prebieha podobne ako pri akciách. Nebýva u nich (väčšinou) žiadny pákový efekt ako pri futures.

Bohužiaľ súčasná legislatíva EÚ obmedzuje obchodovanie amerických ETF pre občanov Českej republiky. Za zmienku ale stoja napríklad tieto 3 zlaté ETF, ktoré môžete obchodovať aj prostredníctvom LYNX:

WisdomTree Physical Gold (PHAU)

Amundi Physical Gold ETC (GOLD)

Xetra-Gold (4GLD)

Investície do akcií ťažiarov zlata

Jedná sa o akcie spoločností, ktoré sa aktívne podieľajú najmä na lokalizácii zlatých ložísk v krajine. Ťažba zlata je veľmi nákladná. Spoločnosti musia bežne platiť zamestnancov, stroje, zariadenia, povolenia, administratívu a mnoho ďalších položiek.

Príjmy firiem ťažiacich zlato pochádza z produkcie tohto kovu samotného. Na cenu zlata však nemajú vplyv. Jediným spôsobom, akým môže spoločnosť zvýšiť svoje zisky, je zvýšenie objemu ťažby zlata. Prípadne zníženie nákladov na jeho ťažbu.

Za účelom úspory nákladov sú malé ťažobné spoločnosti neustále kupované väčšími hráčmi. Tento trend viedol k vzniku niekoľkých obrovských hráčov na trhu, ktorí často pracujú oveľa lacnejšie a efektívnejšie ako menší konkurenti.

Akcie ťažiarov zlata sú na cene tohto drahého kovu do určitej miery závislé. Pokiaľ cena rastie, rastie aj hodnota akcií. Pokiaľ cena klesá, nedarí sa obvykle ani akciám.

Zo zlatých akcií stojí za zmienku napríklad:

AngloGold Ashanti Ltd. (AGG)

Goldcorp Inc. (GG)

Barrick Gold Corp. (ABX)

Newmont Mining Corp. (NEM)

Bitcoin ako alternatíva k zlatu?

Kryptomeny za posledných pár rokov naberajú na popularite. Jednou z najznámejších digitálnych mien je bezpochyby bitcoin. Ten začiatkom roku 2021 zaznamenal silný rast av novembri 2021 dokonca zaznamenal nové historické maximum nad úrovňou 68 000 USD. O bitcoine sa stále viac hovorí ako o „digitálnom zlate“. Najmä mladšia generácia v ňom vidí bezpečné útočisko v dobách neistoty av tomto ohľade by táto kryptomena mohla stále viac zastávať úlohu zlata.

Investície do zlata prostredníctvom LYNX

Či už ste intradenný obchodník alebo dlhodobý investor, môžete využiť vynikajúcu ponuku spoločnosti LYNX, pretože vám za priaznivé poplatky umožníme obchodovať s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú napríklad akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Vďaka LYNX môžete obchodovať v reálnom čase prostredníctvom profesionálnych obchodných platforiem.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Čítajte tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Goudprijs verwachting 2022 – Waar gaat de goudprijs heen? LYNX [online]. Vydáné 15.2.2022 [cit. 22.2.2022]. Dostupné na: https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/grondstoffen/goudprijs-verwachting/

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart