Ako obchodovať so zlatom
Cena zlata je pre mnoho obchodníkov dôležitá, pretože investície do zlata sú aj v dnešnej dobe veľmi vyhľadávaným spôsobom, ako diverzifikovať portfólio. Zlato je niekedy nazývané meradlom ekonomickej úzkosti. Akonáhle dôjde k zmätkom a investori sa obávajú, že akciové trhy pôjdu dole, obracajú sa k zlatu.

V článku sa pozrieme na aktuálny cenový graf zlata a ukážeme si dôležité oblasti pre ďalší vývoj hodnoty tohto drahého kovu. Uvedieme si hlavné dôvody, prečo sa zaujímať o obchodovanie zlata a prezradíme, ako sa dá do cenného kovu investovať. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s futures, kliknite sem.

Vývoj ceny zlata

V posledných rokoch sa toho na finančných trhoch udialo pomerne veľa. Počas koronavírovej krízy cena zlata solídne rástla. Dokonca dosiahla nové historické maximum. Odvtedy bolo zlato veľmi volatilné a nemalo žiadny skutočný smer. Po ruskej invázii na Ukrajinu sme v marci videli ďalšiu solídnu rely, ktorá však dosiahla dvojitý vrchol okolo 2075 USD.

Až do novembra 2022 ale cena zlata opäť klesala. A to aj napriek tomu, že na akciových trhoch došlo k pomerne veľkým otrasom. Zmes negatívnych faktorov, vrátane obáv z recesie, rastúcich úrokových sadzieb a silného USD, silne zasiahla cenu zlata. Vyššie úrokové sadzby majú na zlato spravidla negatívny vplyv kvôli rastúcej konkurencii investícií s vyšším výnosom. Zlato totiž neprináša žiadne zúročenie ako napríklad americké štátne dlhopisy.

Svetová banka sa domnieva, že cena zlata do roku 2030 klesne k 1400 USD za uncu. Inštitút varuje, že ruská centrálna banka sa môže zbaviť veľkého množstva tejto komodity, aby uvoľnila hotovosť. Zvlášť teraz, keď je krajina z veľkej časti odrezaná od globálneho finančného systému. Na druhej strane sa tu a tam objavujú zvesti, že Rusko zvažuje možnosť skutočnej väzby svojej meny na zlato. To by mohlo cenu zlata výrazne podporiť.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Čo by mohlo viesť k oživeniu ceny zlata

Rastúce geopolitické nepokoje, pretrvávajúce problémy v dodávateľskom reťazci a hospodárska kríza. Stále tiež existuje hrozba koronaviru. Investori sa k lesklému kovu spravidla vracajú horších časoch. Rovnako majú tiež tendenciu siahnuť po zlate ako po zaistení proti inflácii. Zlato môže znovu získať záujem investorov, ak úrokové sadzby v dôsledku recesie ďalej klesnú, zatiaľ čo inflácia zostane relatívne vysoká.

Cena zlata graf

Vzhľadom na to, že cenu zlata ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, je veľmi ťažké predpovedať budúce ceny zlata na základe fundamentálnej analýzy. Technická analýza nám tak o možnom vývoji ceny zlata môže napovedať viac. Cena zlata sa už takmer dva roky pohybuje v bočnom pásme zhruba medzi 1675 a 2075 USD. Prerazenie tohto obrovského pásma by mohlo určiť dlhodobý cenový trend. Prerazenie smerom dole pod support na úrovni 1675 USD môže predznamenať oslabenie smerom až k 1450 USD.

Dlhodobý vývoj ceny zlata znázornený na grafe
Týždenný graf zlata od apríla 2017 do novembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (30. 11. 2022)

V októbri 2022 sa cena zlata pod tento support skutočne dostala, ale následne došlo v novembri k silnému rastu nad túto dôležitú úroveň. Ak dôjde k prerazeniu rezistencie na úrovni 1808 USD, mohlo by za určitých podmienok dôjsť k rastu až k 2075 USD.

Čo je zlato?

Zlato je jedným z najdôležitejších drahých kovov na svete. Zlato je odolné proti korózii. Striebro je o niečo menej vzácne a po určitej dobe sčernie, čo sa dá vyleštiť. O zlato sa bojuje už tisíce rokov. Kov je žiaduci ako vďaka svojej vonkajšej atraktivite, tak vďaka svojej vzácnosti. Tento lesklý kov slúži ako platidlo už po stáročia. Približne do polovice 20. storočia nášho letopočtu sa zlato dokonca stále hojne používalo na výrobu mincí.

Zlato je vzácny drahý kov, ktorý nemožno znova vytlačiť ani vyrobiť. V skutočnosti je všetko zlato na Zemi prítomné už od vzniku planéty. Je zvláštne, že zlato sa na Zemi netvorí, pretože na jeho vznik sú potrebné termojadrové reakcie. Zlato vzniká po tom, čo hviezdy ukončia svoj “život” výbuchom supernovy. Počas tejto explózie vznikajú jadrovými reakciami ťažké kovy vrátane zlata. Po výbuchu sú prachové častice obsahujúce drobné kúsky zlata vymrštené do vesmíru.

Čo určuje cenu zlata?

Zlato je investormi vnímané ako forma zaistenia v dobách neistoty. Ponúka ochranu pred infláciou, menovými rizikami a poklesmi akciových trhov. V zásade je veľmi ťažké povedať, aká je skutočná hodnota zlata. Samozrejme existujú náklady spojené s jeho ťažbou, ale kurz zlata je silne závislý od aktuálnej ponuky a dopytu.

Cena zlata je najčastejšie vyjadrená v USD, hoci sa posledné roky začína viac a viac presadzovať EUR. Výmenný kurz EUR k USD je tiež nestály, čo má často vplyv aj na samotnú cenu tohto drahého kovu.

Hodnota zlata je vyjadrená v trójskych jednotkách za uncu a 1 trójska unca zodpovedá 31,1034768 gramov. Napríklad ak je cena zlata na $ 1400, zaplatíte $ 1400 za niečo málo cez 31 gramov zlata.

Cena zlata sa odvíja od mnohých rôznych faktorov. Ako sme už povedali, investori vnímajú drahé kovy ako bezpečnú investíciu v dobách neistoty. V neistých dobách tak často kurz zlata zažíva dobré časy, hoci v čase hospodárskych kríz sa nezriedka dopyt po tomto cennom kove znižuje.

Keďže je zložité dlhodobo predvídať svetovú ekonomiku či udalosti, je aj dosť zradné predvídať dlhodobý vývoj ceny zlata. Tiež majme na pamäti, že hoci cena často silne trenduje, intradenné pohyby môžu byť veľmi divoké.

5 dôvodov, prečo investovať do zlata

Historicky sa zlato využívalo na to, aby krylo nejaké iné ceniny – typicky peniaze. Mnoho krajín pri vydávaní svojich bankoviek zaviedlo tzv. zlatý štandard, ktorý mal zviazať hodnotu vydaných bankoviek s hodnotou zlata.

Postupom času sa od tohto štandardu stále viac upúšťalo, až sme sa dostali do bodu, keď bankovky kryté zlatom nie sú. Hoci zlato nie je predmetom každodenných transakcií, je stále dôležité pre globálnu ekonomiku.

Poďme sa teraz pozrieť na 5 dôvodov na nákup zlata:

1. Ochrana proti inflácii

Zatiaľ čo zlato je schopné uchovať si hodnotu po mnoho generácií, o papierových peniazoch toto povedať často nemožno. Investícia do zlata môže slúžiť ako dobrá ochrana proti inflácii, ktorá je schopná peniaze znehodnotiť.

2. Ochrana proti klesajúcemu USD

Zlato je globálne oceňované v amerických USD. Pokiaľ USD klesá, tento cenný kov z toho ťaží. Existujú dva dôvody na tento vzťah. Po prvé, tí, ktorí investujú do zlata, musia predávať svoje americké USD, čo vedie k poklesu tejto meny.

Druhý dôvod má čo do činenia s tým, že oslabenie USD robí zlato lacnejšie pre investorov, ktorí držia iné meny ao investovanie do zlata prejavia záujem. To má za následok väčší dopyt od investorov, ktorí držia meny, ktoré voči americkému USD posilnili.

3. Bezpečný prístav v dobách neistoty

Zlato má schopnosť uchovať si hodnotu aj v ťažkých dobách. História je plná ekonomických kríz, politických sporov a burzových krachov. V takých časoch sa mnoho investorov upiera k zlatu. Aj to je dôvod, prečo v dobách neistoty investície do zlata naberajú na sile.

4. Prostriedok diverzifikácie

Zlato je všeobecne považované za diverzifikačnú zložku. Je zrejmé, že zlato historicky slúžilo ako investícia, ktorá môže do portfólia pridať onen potrebný prvok zaistenia. Bez ohľadu na to, či sa obávate inflácie, klesajúceho USD alebo chránite majetok pred kolapsom.

Pokiaľ sa zameriavate iba na diverzifikáciu, zlato nekoreluje s akciami, dlhopismi, energiami ani nehnuteľnosťami.

5. Dividendová investícia

Zlaté akcie, o ktorých bude reč ďalej, všeobecne väčšinou rastú a klesajú s cenou zlata ako takého. Sú tu ale spoločnosti, ktoré môžu vykazovať zisk aj v dobách, kedy cena kovu klesá. Mnoho týchto spoločností navyše vypláca dividendy a jedná sa tak o ďalší zaujímavý zdroj príjmov.

Aj pomerne malé zvýšenie ceny zlata môže viesť k významnému zisku na zlatých akciách. Ich vlastníci tak obvykle získajú oveľa vyššiu návratnosť svojich investícií, než držitelia fyzického zlata.

Brettonwoodsky systém

Naposledy bola cena zlata naviazaná na menu v roku 1944. To bolo v čase, keď bola cena zlata naviazaná na americký USD prostredníctvom brettonwoodskeho systému. Finančná a hospodárska dohoda predpokladala zavedenie systému pevných výmenných kurzov. Zvláštnosťou tejto dohody bolo, že v americkej centrálnej banke bolo možné vymeniť iba 1 USD za pevne stanovené množstvo zlata. Pre všetky ostatné meny bol stanovený pevný výmenný kurz k USD, ale neboli priamo zameniteľné za zlato. Brettonwoodsky systém nepriamo znamenal znovuzavedenie zlatého štandardu.

S vytvorením brettonwoodskeho systému vznikol aj MMF a Svetová banka. Úlohou MMF bolo rýchlo a účinne zasiahnuť v prípade akútnej finančnej krízy. Hlavnou úlohou Svetovej banky bolo financovať investície v zaostalých krajinách.

Koniec Bretton Woods

Brettonwoodsky systém bol opäť zrušený v rokoch 1971-1973 po tom, čo USA jednostranne ukončili zameniteľnosť USD za zlato. Napriek tomu, že zlato nemožno vykúpiť, viazanosť na USD nakoniec spôsobila problém. Pretože sa americká vláda kvôli vojne vo Vietname rozhodla navyše natlačiť mnoho USD, vznikli pochybnosti o zlatom štandarde.

V máji 1971 mnoho európskych krajín začalo rušiť pevný kurz voči USD. Vlády rýchlo začali meniť svoje USD zásoby za zlato, čo spôsobilo prudký pokles veľkých zlatých rezerv v Spojených štátoch. Jeden z najväčších zásahov prišiel v roku 1971, keď Veľká Británia previedla tri miliardy USD na zlato. Systém to už nedokázal zvládnuť a Američania boli nútení opustiť zlatý štandard, čo bolo označované ako Nixonov šok. V roku 1973 prešli zúčastnené krajiny na súčasný systém plávajúcich výmenných kurzov.

Cena zlata: Historické pohyby

Cena zlata od jeho oddelenia od USD prudko vzrástla. V rokoch 1973-1980 vzrástla cena zlata z približne 100 na viac ako 800 USD za trójsku uncu. V nasledujúcich 20 rokoch klesala a pohybovala sa prevažne do strany okolo 400 USD. Od roku 2000 začala cena zlata opäť stúpať av roku 2020 dosiahol lesklý kov vrchol na úrovni 2 074 USD. V roku 2008, keď vrcholila finančná kríza, cena zlata krátko prudko klesla, ale aj v nasledujúcich rokoch bolo zlato stále žiadané medzi investormi, ktorí tento kov považujú za bezpečný prístav.

Kríza v roku 2008 a zlato ako zabezpečenie proti peňažnému systému

Kríza z roku 2008 prebudila u mnohých investorov obavy, že menový systém nemusí ďalšiu krízu prežiť. To sa prejavuje aj pri pohľade na popularitu bitcoinu. Digitálna mena je v posledných rokoch stále častejšie označovaná za „digitálne zlato“. Investícia do zlata alebo bitcoinu je preto stále viac vnímaná ako poistka proti kolapsu “systému” fiat peňazí.

Cena zlata v rokoch 2011 až 2019

Cena zlata klesla v novembri 2015 na minimum 1 050 USD. Pokles o 45 % sa zdá byť extrémny, ale vo veľmi dlhodobom pohľade ho možno označiť za pomerne normálnu korekciu. Veď medzi rokmi 2000 a 2011 cena zlata vzrástla o viac ako 600 %, takže taká prudká korekcia nie je prekvapivá. Zlato, ktoré je tradične považované za bezpečný prístav, je v posledných rokoch menej obľúbené kvôli politike centrálnych bánk. Nízke úrokové sadzby a hospodárske oživenie urobili zo zlata neatraktívnu investíciu. Podporná politika centrálnych bánk zatraktívnila akcie, a tak sme boli svedkami odlivu kapitálu zo zlata do akcií a nehnuteľností.

Rast ceny zlata a obavy z inflácie a makroekonomickej situácie

Od konca roku 2019 sa popularita zlata opäť zvýšila a jeho cena zaznamenala impozantný nárast. Z fundamentálneho hľadiska môžeme rast zlata vysvetliť zvýšenou neistotou ohľadom ekonomiky. Extrémne nízke úrokové sadzby centrálnych bánk investorov znepokojujú. Navyše rozsiahle stimulačné nákupy priniesli do systému veľké množstvo nových peňazí, v dôsledku čoho investori začali počítať s infláciou.

Čína a Rusko nakupujú zlato rýchlym tempom

Zaujímavé je, že Čína je v posledných rokoch najväčším kupcom zlata. Iba v rokoch 2017 a 2018 krajina nenakúpila žiadne nové zlato. V roku 2019 však krajina začala zlato opäť nakupovať. Čínska centrálna banka nakúpila zlato za stovky miliónov. Do júna 2021 sa zásoby zlata zvýšili z 61,10 milióna trójskych uncí na 61,61 milióna trójskych uncí. To predstavuje hodnotu približne 700 miliónov USD.

Aj Rusko nakúpilo v posledných rokoch zlato za miliardy. Ruské zlaté rezervy majú hodnotu približne 100 miliárd USD, čo predstavuje asi 20 % celkových rezerv krajiny. Rusko má v súčasnosti viac zlatých rezerv ako USD. Najväčšími kupcami zlata sú tak centrálne banky Číny a Ruska.

Ako investovať do zlata?

Zlato je najznámejším kovom a jedným z najlikvidnejších trhov na svete. Spôsobov, ako investovať do lesklého kovu, je mnoho.

Nákup fyzického zlata

Asi najznámejším spôsobom investovania do zlata je nákup fyzického zlata. Prostredníctvom rôznych obchodov a spoločností je možné kúpiť fyzické zlato vo forme zlatých prútov alebo zlatých mincí. Nevýhodou je, že toto zlato musíte mať možnosť uložiť na bezpečnom mieste, za čo sa spravidla platí. Keďže je táto forma investovania do zlata spojená s mnohými problémami a nákladmi, boli vytvorené iné spôsoby, ako na cene zlata zarobiť.

Investície do zlata prostredníctvom futures

Zlato sa ako komodita často obchoduje cez burzové termínované kontrakty, ktoré označujeme ako futures. Futures je zmluva o budúcom dodaní nejakého podkladového aktíva. Podkladovým aktívom je v tomto našom prípade fyzické zlato.

Futures sú kontrakty, ktoré sú štandardizované a pákové. Štandardizácia nám hovorí, že ak nakúpite futures, nakúpite vždy rovnaké množstvo komodity v rovnakej kvalite.

Ak je niečo pákové, potom to znamená, že sa využíva na obchodovanie tzv margin. Tieto špecifikácie určuje burza a sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu. Margin je možné chápať ako minimálnu zálohu, ktorú treba zložiť, aby sme mohli kúpiť futures kontrakt. Býva násobne menšia ako reálna cena podkladu.

Fyzické doručenie komodity však u väčšiny brokerov nie je možné. Futures sa tak všeobecne využívajú skôr na zaisťovanie alebo na krátkodobé špekulácie.

Vyššie sme si povedali, že burza vždy stanovuje pravidlá pre konkrétne kontrakty. Existuje niekoľko futures kontraktov, ktoré je možné na investovanie do zlata využiť. Každý má iné špecifiká.

Najviac využívaným je futures kontrakt, ktorý sa označuje ako GC (Gold Comex). Druhý futures kontrakt na zlato, ktorý je možné využiť, je E-mini Gold, ktorý sa označuje ako QO. Tento kontrakt je „menší“ a má násobne menšiu likviditu ako GC. Tretí futures kontrakt vhodný na obchodovanie zlata, je E-micro Gold (označuje ako MGC). Všetky tri vyššie zmienené futures kontrakty sa obchodujú na americkej burze NYMEX.

Investície do zlata prostredníctvom opcií

Na investovanie do zlata je možné využiť aj opcie, resp. opcie na futures. Existujú dva typy opcií. Call opcie (kúpne) a put opcie (predajné). Kúpna opcia dáva kupujúcemu opcie právo kúpiť určité podkladové aktívum (napr. akcie) za určitú cenu (strike cena) až do dátumu expirácie opcie. Za toto právo platí investor opčné prémium. Predajca kúpnej opcie obdrží túto prémiu, a je preto pri uplatnení opcie povinný dodať podkladové aktívum za realizačnú cenu. Pri predajných opciách je tomu naopak.

Put opcie dáva kupujúcemu opcie právo predať podkladové aktívum za vopred stanovenú realizačnú cenu až do dátumu expirácie opcie. Predaj (alebo vydanie) opcie bez jej vlastníctva sa označuje ako „vypísanie opcie“. Investori, ktorí vypisujú opcie za účelom získania prémie, sa tiež nazývajú vypisovatelia.

Investovanie do zlata prostredníctvom ETF

Skratka ETF označuje burzovo obchodované fondy, ktoré sledujú vývoj určitých podkladových aktív. Zlatá ETF sledujú vývoj ceny zlata, či už spotového alebo cez nejaké finančné inštrumenty.

Problematiku burzovo obchodovaných fondov rozoberáme v ETF sprievodcovi. Ide o investičné fondy, ktoré nakúpia finančné či nefinančné aktíva a následne vydajú svoje vlastné akcie s ktorými je možné obchodovať na burze. Zlaté ETF nakupujú buď spomínané futures kontrakty na zlato alebo fyzické zlato. Často aj akcie firiem, ktoré sú s ťažbou zlata spojené.

Tým, že investičné fondy nakúpia a držia aktíva a následne vydajú svoje cenné papiere, je zaručená veľmi silná korelácia. Ak bude cena fyzického zlata rásť, bude rásť aj cena akcií fondov, ktoré držia napríklad fyzické zlato.

Výhodou takejto investície do zlata je diverzifikácia. Namiesto kúpy jednej zlatej akcie investujete do ETF, ktoré vo svojom portfóliu spravidla držia akcie viacerých spoločností z daného sektora.

Obchodovanie ETF prebieha podobne ako pri akciách. Nebýva u nich (väčšinou) žiadny pákový efekt ako pri futures.

Bohužiaľ súčasná legislatíva EÚ obmedzuje obchodovanie amerických ETF pre občanov Českej republiky. Za zmienku ale stoja napríklad tieto 3 zlaté ETF, ktoré môžete obchodovať aj prostredníctvom LYNX:

  • SPDR GOLD SHARES
  • Wisdomtree PHYSICAL GOLD
  • Amundi Physical Gold ETC
  • Xetra-Gold

Investovanie do akcií ťažiarov zlata

Jedná sa o akcie spoločností, ktoré sa aktívne podieľajú najmä na lokalizácii zlatých ložísk v krajine. Ťažba zlata je veľmi nákladná. Spoločnosti musia bežne platiť zamestnancov, stroje, zariadenia, povolenia, administratívu a mnoho ďalších položiek.

Príjmy firiem ťažiacich zlato pochádza z produkcie tohto kovu samotného. Na cenu zlata však nemajú vplyv. Jediným spôsobom, akým môže spoločnosť zvýšiť svoje zisky, je zvýšenie objemu ťažby zlata. Prípadne zníženie nákladov na jeho ťažbu.

Za účelom úspory nákladov sú malé ťažobné spoločnosti neustále skupované väčšími hráčmi. Tento trend viedol k vzniku niekoľkých obrovských hráčov na trhu, ktorí často pracujú oveľa lacnejšie a efektívnejšie ako menší konkurenti.

Akcie ťažiarov zlata sú na cene tohto drahého kovu do určitej miery závislé. Pokiaľ cena rastie, rastie aj hodnota akcií. Pokiaľ cena klesá, nedarí sa obvykle ani akciám.

Nezabudnite sa tiež pozrieť na článok o najlepších akciách ťažiarov zlata.

Zo zlatých akcií stojí za zmienku napríklad:

Loading ...
Meno spoločnosti ISIN Symbol Mena YTD Tržná kapitalizácia 1D 1W 1M 6M 1Y
Kinross Gold Corporation CA4969024047 KGC USD 45,23 % 7,29 0,85 % 6,45 % 7,03 % 22,47 % 36,87 %
Franco Nevada Corp CA3518581051 FNV USD -17,09 % 21,74 0,95 % -3,74 % -9,25 % -23,29 % -22,25 %
Gold Fields Limited US38059T1060 GFI USD 49,47 % 13,82 1,18 % 15,19 % 10,66 % -1,59 % 38,37 %
Wheaton Precious Metals Corp. CA9628791027 WPM USD 26,79 % 22,45 1,33 % 4,40 % 10,36 % 9,24 % 24,97 %
SSR Mining Inc CA7847301032 SSRM USD -23,42 % 2,45 1,65 % 6,01 % -2,04 % -19,84 % -24,29 %
Agnico Eagle Mines Ltd. CA0084741085 AEM USD 4,62 % 27,01 1,28 % 9,17 % 9,97 % 4,70 % 5,06 %
Royal Gold Inc US7802871084 RGLD USD 9,00 % 8,07 0,88 % 4,85 % 10,85 % -0,50 % 8,05 %
Newmont Mining Corp. US6516391066 NEM USD -12,71 % 32,75 2,51 % 9,60 % 5,59 % -2,11 % -15,35 %
AngloGold Ashanti Ltd. (ADRS) US0351282068 AU USD -7,10 % 7,13 4,10 % 0,00 % 0,00 % -26,09 % -4,49 %
Barrick Gold Corp. CA0679011084 GOLD USD 3,20 % 31,13 0,80 % 9,24 % 7,58 % 2,43 % 4,42 %

Bitcoin ako alternatíva k zlatu?

Kryptomeny za posledných pár rokov naberajú na popularite. Jednou z najznámejších digitálnych mien je bezpochyby bitcoin. Ten začiatkom roku 2021 zaznamenal silný rast av novembri 2021 dokonca zaznamenal nové historické maximum nad úrovňou 68 000 USD. O bitcoine sa stále viac hovorí ako o „digitálnom zlate“. Najmä mladšia generácia v ňom vidí bezpečné útočisko v dobách neistoty av tomto ohľade by táto kryptomena mohla čoraz viac zastávať úlohu zlata. Po veľkom raste v roku 2021 sa v súčasnej dobe bitcoinu veľmi nedarí a jeho cena dlhodobo klesá. Názory na jeho budúci vývoj sa veľmi líšia. Zároveň mnoho ľudí volá po zavedení pravidiel pre kryptomeny celkovo. Ide tak stále o silne rizikový a volatilný produkt.

Obchodovanie zlata prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Goudprijs verwachting 2022 – Waar gaat de goudprijs heen? LYNX [online]. Vydané 15.2.2022 [cit. 22.2.2022]. Dostupné tu.

Informácie o produkte:

Key Information Document (KID): Futures skupiny CME Group na kovy s fyzickým dodaním. (12. 5. 2023); https://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-metals-futures-physical.pdf

Key Information Document (KID): Futures skupiny CME Group na kovy s peňažným vysporiadaním. (12. 5. 2023); https://www.cmegroup.com/market-regulation/european-regulation/files/sk-key-information-document-metals-futures-cash-settled.pdf

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart