Počuli ste niekedy výrazy short squeeze a gamma squeeze? Spomínate si ešte na rozruch okolo akcií AMC a Gamestop? Tie sa na začiatku roka 2021 vyšplhali do astronomických výšin. Mnoho veľkých investičných fondov pritom tieto cenné papiere v danej dobe shortovalo. Retailovým investorom sa najmä vďaka skupine Reddit WallStreetBets podarilo cenu týchto akcií vyhnať nahor a dostať tak mnohých veľkých hráčov na Wall Street do nezávideniahodnej situácie. Výsledkom bol veľký short squeeze tzv. meme akcií.

Na rýchly rast ceny akcií mal ale aj vplyv gamma squeeze. Ten býva spôsobený snahou market makerov a „authorized participants“ limitovať riziká pri vypísaných call opciách.

V článku si teda vysvetlíme, čo je to short squeeze a gamma squeeze. Pomôže nám to lepšie pochopiť, prečo v roku 2021 meme akcie zažili nebývalý rast, ktorý zaskočil aj veľké investičné fondy.

Reddit WallStreetBets a spolupráca retailových investorov

V roku 2021 sa na burze objavil nový fenomén. Drobní investori dali lekciu veľkým hráčom (banky a hedgeové fondy), ktorí dlhodobo shortovali špecifické akcie. Nasledoval astronomický nárast ceny akcie GameStop (GME). Investori na fóre Reddit WallStreetBets sa tiež zamerali na akcie AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond. Aj u týchto cenných papierov došlo k doteraz nevídaným cenovým pohybom. Skupina WallStreetBets má teraz viac ako 12 miliónov členov.

Čo je short squeeze?

Short squeeze sa často týka akcií, pri ktorých obchodníci vo veľkom špekulujú na pokles ceny. Ak však cena začne nečakane rásť, investori, ktorí majú otvorené short pozície, začnú obvykle svoje pozície uzatvárať, aby obmedzili straty. Tým sa na trh dostane veľké množstvo nákupných príkazov (ak chcete uzavrieť short pozíciu, je nutné zadať nákupný príkaz). To spôsobí ešte rýchlejší rast ceny akcie.

Má ale naozaj skupina retailových investorov takú silu a prostriedky, aby sa im nákupom akcií podarilo spôsobiť short squeeze, v ktorom dostanú pod tlak veľké investičné fondy?

Aby sme si na túto otázku mohli odpovedať, je nutné si tiež vysvetliť gamma squeeze a rolu, ktorú v podobných situáciách zohrávajú opcie a market makers. Poďme si ale najskôr pripomenúť význam opčných gréckych písmen, najmä písmená gamma.

Opčné grécke písmená

Opčné grécke písmená delta, gamma, vega a theta poskytujú investorom pohľad na cenotvorbu opcií prostredníctvom matematických výpočtov. Tieto ukazovatele však nie sú konštantné. Cena opcie je napríklad definovaná okrem iného cenou podkladového aktíva, dobou platnosti opcie do dátumu expirácie a volatilitou. Pokiaľ sa napríklad volatilita zvyšuje, zvyšuje sa neistota, čím sa zvyšujú aj opčné prémie.

Delta odkazuje na zmenu ceny opcie vo vzťahu k zmene ceny podkladového aktíva. O opčných gréckych písmenách si môžete prečítať viac v tomto článku.

Opčné grécke písmeno Gamma

Miera zmeny delty sa meria pomocou gammy. Delta je číslo, ktoré definuje, ako sa zmení teoretická hodnota opcie, pokiaľ sa hodnota podkladového aktíva zmení o jednu jednotku. Gama odráža zmenu hodnoty delty pri pohybe ceny podkladového aktíva. Pri opciách At the Money je gamma najväčšia, pretože pohyb podkladového aktíva má najväčší vplyv na deltu týchto opcií.

Keď majú opcie kratšiu dobu expirácie, zväčší sa aj gamma. Vysvetlenie je celkom jednoduché. Opcie s kratšou dobou expirácie majú menšiu časovú hodnotu ako opcie s dlhšou dobou expirácie. Pohyby podkladového aktíva majú teda väčší vplyv na opčné prémie ako pri dlhodobejších opciách. Napríklad gamma dennej opcie je spravidla mnohonásobne väčšia ako gamma mesačnej opcie. Viac o písmene gamma si môžete prečítať v tomto článku.

Čo je gamma squeeze?

Na pochopenie je dôležité chápať úlohu market makers alebo authorized participants na opčných burzách. Jedná sa o regulované subjekty, ktoré majú s burzami zmluvný vzťah za účelom dodávania/udržovania likvidity a aktuálnych BID/ASK cien.

Gamma squeeze je spôsobený masívnym a nečakaným nákupom call opcií. Obchodníci, najmä tvorcovia trhu, ktorí tvoria obchodom protistranu, riskujú, že nakoniec budú musieť akcie dodať a realizovať stratu. Za účelom zníženia tohto rizika však môžu (niekedy dokonca podľa interných pravidiel kvôli risk manažmentu musia) nakupovať podkladové akcie.

Uveďme nasledujúci príklad: Aktuálna cena akcie na trhu je $105. Vypíšete call opciu na cene $120, teda sa zaväzujete predať 100 akcií (ktoré nevlastníte) za $120 za akciu. Cena však naďalej vzrastie na $125 a analytické oddelenie vás informuje, že v čase expirácie bude cena pravdepodobne $160. Rozhodnete sa teda znížiť riziko nákupom akcií na aktuálnej trhovej cene $125. Pretože je tu možnosť, že sa analytik pletie, nakúpite iba 40 akcií, hoci opcia je na 100 kusov. Dopyt po opciách na trhu je však obrovský. Vy však musíte plniť zmluvný záväzok a ste teda nútení vypisovať ďalšie call opcie. Cena na trhu stále rastie, teda ďalej nakupujete akcie, aby ste limitovali risk. To spôsobuje rast cien akcií a ten naďalej priživuje dopyt po call opciách. Pre gamma squeeze je samozrejme taktiež dôležitý vysoký počet krátkych pozícií (vysoké short ratio).

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Gamma squeeze a short squeeze akcie GameStop

Akonáhle “spolčení” investori hromadne nakupujú call opcie a cena podkladovej akcie rastie, sú vypisovatelia call opcií nútení konať a zabezpečiť sa nákupom podkladových akcií. Na short squeeze sa teda podieľajú aj tvorcovia trhu a vypisovatelia call opcií. Ich akcia jednoducho spôsobuje reťazovú reakciu. Zvlášť pokiaľ sa drobní investori hromadne dohodnú, že nebudú predávať svoje akcie a opcie, ako tomu bolo v prípade akcií GameStop.

Short squeeze v roku 2021, ktorý sa odohral na tzv. meme akciách, bol teda vyvolaný zvýšeným záujmom retailových investorov. Tí sa na Reddit fóre dohodli na hromadnom nákupe akcií a call opcií. To navyše dostalo vypisovateľa call opcií a tvorcov trhu pod tlak a zvýšený záujem o nákup podkladových akcií z ich strany viedol k tomu, že short squeeze nabral na sile.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Gamma squeeze: optiegriek die short squeezes bij AMC en Gamestop veroorzaakte. LYNX [online]. Vydané 17. 5. 2022 [cit. 19. 8. 2022]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart