In the Money (ITM): Opčná stratégia
Odhaľte význam pojmu In The Money (ITM). Čo to znamená, keď je call alebo put opcia v peniazoch? 

Čo sú to In The Money opcie? 

Termín In The Money (ITM) označuje situáciu, v ktorej má opcia vnútornú hodnotu. Pokiaľ je call opcia v peniazoch, znamená to, že držiteľ opcie môže v prípade jej uplatnenia získať podkladové aktívum za nižšiu cenu, než je jeho aktuálna cena. 

ITM put opcia potom znamená, že držiteľ opcie môže v prípade uplatnenia predať podkladové aktívum za cenu vyššiu, než je jeho aktuálna cena. 

Kedy je opcia v peniazoch? 

Call opcia je v peniazoch, keď je cena podkladového aktíva vyššia ako realizačná cena opcie. Put opcia je v peniazoch, keď je cena podkladového aktíva nižšia ako realizačná cena opcie. Opcia môže byť aj Out of The Money (OTM) alebo At The Money (ATM)

Opčné kontrakty, ktoré sú v peniazoch, majú vyššiu opčnú prémiu ako opcie, ktoré nie sú v peniazoch. Pri výpočte potenciálneho zisku z opcie v peniazoch by mali investori zohľadniť aj náklady na nákup opcie. 

Napríklad call opcia s realizačnou cenou 25 USD by bola In The Money, ak by sa podkladová akcia obchodovala za 30 USD. Rozdiel medzi realizačnou cenou a aktuálnou cenou predstavuje vnútornú hodnotu opcie. Spolu s časovou hodnotou potom vnútorná hodnota predstavuje prémiu opcie. Investori, ktorí chcú kúpiť opciu In The Money, preto zaplatia vyššiu opčnú prémiu ako za opciu, ktorá je Out of The Money a nemá vnútornú hodnotu. 

Čo znamená pojem Deep In The Money? 

Termín Deep In The Money (hlboko v peniazoch) označuje opcie, ktoré majú vysokú deltu v absolútnom vyjadrení. Zvyčajne sa put opcie považujú za Deep In The Money, ak je ich delta -0,80 až -1. Call opcie sa považujú za Deep In The Money, ak je ich delta 0,80 až 1. Rozdiel medzi realizačnou cenou a cenou podkladového aktíva je v takýchto prípadoch veľmi veľký. 

Keď sú opcie hlboko v peniazoch, ich ceny sa zvyčajne pohybujú takmer ruka v ruke s cenou podkladového aktíva. To znamená, že ak cena akcie vzrastie o 1 USD, call opcia, ktorá je hlboko v peniazoch s delta 0,80, zvýši svoju cenu o 0,80 USD. 

Ako profitovať z opcií v peniazoch? 

Vzhľadom na náklady nemusí byť ITM opcia nevyhnutne zisková. Okrem toho je dôležité rozlišovať, či investor vystupuje do pozície ako kupujúci opcie alebo ako predávajúci (vypisovateľ). Čím viac alebo čím hlbšie je opcia v peniazoch, tým viac sa zvyšujú šance kupujúceho na dosiahnutie zisku. Tento zisk môže realizovať buď uplatnením opcie, alebo jej predajom. 

Naopak vypisovateľ by chcel, aby jeho vypísaná opcia (call alebo put) vyexspirovala mimo peňazí, a teda nemala žiadnu vnútornú hodnotu. 

Príklad opcie In The Money 

Ako príklad uvažujme call opciu s realizačnou cenou 50 USD a predpokladajme, že podkladové aktívum sa obchoduje za cenu 50,50 USD. Zakúpená call opcia je v peniazoch (ITM) a má vnútornú hodnotu 0,50 USD. Ak by držiteľ opciu uplatnil, nakúpil by 100 akcií za 50 USD a mohol by ich okamžite predať za 50,50 USD. Prostredníctvom opcie by tak realizoval zisk vo výške 50 USD. 

Ak však pôvodne zaplatil za kúpnu opciu napríklad 100 USD, realizuje stratu, aj keď je opcia v peniazoch. V takomto prípade dochádza k zisku len vtedy, ak sa akcie aktuálne obchodujú za 51,01 USD (pričom je potrebné zohľadniť i transakčné náklady). 

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: In the Money ITM (Im Geld) – Definition & Berechnung. (16. 3. 2023); https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/optionen/optionsgrundlagen/in-the-money/

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart